Gromada Kraszewice (powiat ostrzeszowski)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Kraszewice
gromada
1954–1973
Kraszewice
Państwo  PRL
Województwo 1954: łódzkie
1954-72: poznańskie
Powiat 1954: wieluński
1954-72: ostrzeszowski
Data powstania 4 października 1954
Data likwidacji 1 stycznia 1973
Siedziba Kraszewice
Populacja (1960)
• liczba ludności

1.711[1]
Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw 2
Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954) 19
brak współrzędnych
Portal Portal Polska

Gromada Kraszewice – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[2] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[3], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[4][5].

Gromadę Kraszewice siedzibą GRN w Kraszewicach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[4] – w powiecie wieluńskim w woj. łódzkim, na mocy uchwały nr 40/54 WRN w Łodzi z dnia 4 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[6] Kraszewice A i Kraszewice B ze zniesionej gminy Kraszewice w tymże powiecie i województwie[7].

13 listopada 1954 (z mocą obowiązującą od 1 października 1954[8]) gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu ostrzeszowskiego w woj. poznańskim[9], gdzie ustalono dla niej 19 członków gromadzkiej rady narodowej[10].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[11].

Począwszy od 1973 roku, Kraszewice utraciły funkcje administracyjne na okres 11 lat[12]. Do funkcji tych powróciły dopiero 1 stycznia 1984, kiedy to w woj. kaliskim reaktywowano zniesioną w 1954 roku (istniejącą co prawda tylko przez jeden rok[13]) gminę Kraszewice (wydzielono ją z gminy Grabów nad Prosną)[14].

Przypisy

 1. Spis powszechny z dnia 6 grudnia 1960 r., wyniki wstępne, ludność, mieszkania, budynki oraz gospodarstwa rolne: Województwo poznańskie i miasto Poznań, 1961. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisowe
 2. Dz.U. z 1954 r. Nr 43, poz. 191
 3. Dz.U. z 1972 r. Nr 49, poz. 312
 4. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 5. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 6. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 7. Uchwała Nr 40/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 4 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu wieluńskiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-167/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 22 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 39)
 8. 13 listopada 1954 to data wejścia w życie rozporządzenia o utworzeniu powiatu ostrzeszowskiego z mocą obowiązującą wstecz od 1 października 1954
 9. Dz.U. z 1954 r. Nr 49, poz. 243
 10. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrzeszowie z dnia 6 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 8 października 1954 r., Nr. 16, Poz. 80)
 11. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.
 12. Uchwała Nr XVIII/98/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie poznańskim
 13. Dz.U. z 1953 r. Nr 42, poz. 199
 14. Dz.U. z 1983 r. Nr 70, poz. 314