Latający Potwór Spaghetti

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Dotknięty przez Jego Makaronowatość, przeróbka parodystyczna Stworzenia Adama Michała Anioła wykorzystywana przez wyznawców Latającego Potwora Spaghetti

Latający Potwór Spaghetti (LPS) (ang. Flying Spaghetti Monster, FSM) – bóstwo opisane po raz pierwszy w 2005 przez fizyka Bobby’ego Hendersona[1], w którego istnienie deklarują wiarę wyznawcy pastafarianizmu (pastafarianie), skupieni w Kościele Latającego Potwora Spaghetti (KLPS) (ang. Church of the Flying Spaghetti Monster).

Pastafarianizm zgodnie jest zaliczany przez religioznawców do parodii religii[2][3]. KLPS oficjalnie twierdzi, że pastafarianizm nie jest parodią religii[4], w związku z czym brak uznania przez część państw pełnoprawnego związku wyznaniowego pastafarian uważa za niezasadny[5].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Grupa wyznawców LPS przygotowuje się do Summer Solstice Parade we Fremont, Seattle

Początki pastafarianizmu wiążą się z wysłaniem w czerwcu 2005 przez fizyka Bobby Hendersona listu otwartego do Board of Education (Zarządu Edukacji) w stanie Kansas w odpowiedzi na debatę, czy należy traktować koncepcję inteligentnego projektu tak samo jak teorie ewolucji i przeznaczyć równy czas w ich nauczaniu na lekcjach biologii. Na swojej stronie venganza.org, której nazwa pochodzi od hiszpańskiego słowa „zemsta”, formalnie zażądał równego czasu na nauczanie o Latającym Potworze Spaghetti jako stwórcy Wszechświata – takiego samego, jak dla pozostałych wersji inteligentnego projektu oraz teorii ewolucji. Ostrzegł, że jeśli jego żądanie nie zostanie spełnione, będzie zmuszony postąpić zgodnie z procedurami prawnymi. Zwróciło to uwagę debatujących na problem, że jeśli nauczanie jakiejkolwiek religii ma stać się obowiązkowe w szkołach, to wybór jednej z nich może wywołać sprzeciw wszystkich pozostałych.

Strona venganza.org zyskała większe zainteresowanie, gdy portal Boing Boing wspomniał o niej w czerwcu 2005. Portal ogłosił, że zapłaci 250 000 dolarów każdemu, kto udowodni, że Jezus nie był synem Latającego Potwora Spaghetti. Ruch na stronie wzrósł także w sierpniu 2005, gdy informacje o LPS zaczęły pojawiać się na blogach internetowych. Według polskich religioznawców, m.in. dr. Pawła Bonieckiego, deklarowanie wiary w Latającego Potwora Spaghetti zyskało popularność wśród ateistów i agnostyków[6][7].

Ponieważ pastafarianizm uznaje piratów za osoby święte, prorok Bobby planuje budowę statku pirackiego za fundusze uzyskane ze sprzedaży swej książki traktującej o Latającym Potworze Spaghetti oraz zagadnieniach związanych z religią.

Pastafarianizm a prawo[edytuj | edytuj kod]

Austria[edytuj | edytuj kod]

Wyznawczyni Latającego Potwora Spaghetti, Mediolan 2012

W 2011 głośny był przypadek pastafarianina z Wiednia, Niko Alma, który uznał za niesprawiedliwy przepis austriackiego prawa zakazujący pozowania do oficjalnych fotografii w nakryciu głowy. Przepis ów wyłączał przypadki, w których nakrycie głowy jest związane z wyznawaną religią. Niko Alm, wyrabiając nowe prawo jazdy, dołączył do urzędowego wniosku własne fotografie, do których pozował z durszlakiem na głowie. Austriak tłumaczył, że służące do odcedzania makaronu naczynie jest religijnym nakryciem głowy pastafarian. Urzędnicy odrzucili wniosek, jednak po trwającym trzy lata procesie sąd przyznał Almowi rację. Od tamtej pory pastafarianin legitymuje się prawem jazdy, na którym widnieje jego fotografia z durszlakiem na głowie[8].

Czechy[edytuj | edytuj kod]

W 2013 czeski pastafarianin, Lukáš Nový, otrzymał zgodę na wyrobienie tymczasowego (ważnego 30 dni) dowodu osobistego ze zdjęciem, na którym nosi durszlak na głowie. Nový argumentował, że jego religia wymaga, by nosił takie okrycie głowy przez cały czas, włącznie z momentem robienia fotografii do dokumentu. Jednocześnie czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało, że wydanie dowodu osobistego z takim zdjęciem nie będzie możliwe, gdyż Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie jest w Czechach zarejestrowany[9].

Holandia[edytuj | edytuj kod]

Od 2016 roku, w Holandii Kościół Latającego Potwora Spaghetti jest oficjalną religią[10].

Nowa Zelandia[edytuj | edytuj kod]

W Nowej Zelandii pastafarianizm uznano za pełnoprawną religię[11]. Od 2015 r. pary pastafarian tej samej i różnej płci mogą uzyskać licencję ślubną w Nowej Zelandii[12][13].

Stany Zjednoczone[edytuj | edytuj kod]

W roku 2014 polityk Christopher Schaeffer złożył w Pomfret (w stanie Nowy Jork) przysięgę służbową z durszlakiem na głowie[14][15].

Polska[edytuj | edytuj kod]

W lipcu 2012 polscy pastafarianie złożyli formalny wniosek o wpis swojego kościoła do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych[16], prowadzonego przez ministra administracji i cyfryzacji, który rozpatrując sprawę, powołał biegłych religioznawców[8]. W sporządzonej przez prof. dr. hab. Kazimierza Banka oraz dr. Piotra Czarneckiego z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ekspertyzie biegli zastrzegli, że nie można dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy ruch można zaliczyć do systemu wierzeń, jakim jest religia, ponieważ w religioznawstwie istnieje wiele jej definicji[17][18]. W opinii niektórych polskich religioznawców Kościół Latającego Potwora Spaghetti może być uznany za wspólnotę religijną w zakresie indywidualnym i prywatnym, natomiast nie może zostać uznany za wspólnotę religijną w zakresie urzędowym[18]. Ekspertyza nie jest wiążąca dla Ministerstwa[17].

W marcu 2013 minister administracji i cyfryzacji Michał Boni odmówił wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. W uzasadnieniu decyzji minister stwierdził, że Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie został stworzony w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej i tym samym nie spełnia wymogów ustawy[19][20]. Uznał ten kościół za parodię religii[20]. Przedstawiciele KLPS zapowiedzieli odwołanie od decyzji, a także skargi do Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Praw Człowieka[21]. 8 kwietnia 2014 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem uchylił decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego z 2013 roku[3][22]. Następca Boniego na stanowisku ministra administracji i cyfryzacji, Rafał Trzaskowski zapowiedział możliwość zmiany decyzji ministerstwa[23] na korzystną dla pastafarian. W październiku 2014 roku sekretarz stanu Stanisław Huskowski wydał w imieniu Ministra Administracji i Cyfryzacji decyzję o ponownej odmowie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti.

Pastafarianie wśród uczestników II Marszu Równości w Częstochowie (2019)

Od decyzji MAC Kościół się odwołał i następna rozprawa w sprawie rejestracji odbyła się w dniu 28 kwietnia 2015[24], kiedy to Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na korzyść Kościoła, gdyż decyzje odmowne zostały dwukrotnie wydane przez tego samego urzędnika[25][26][27]. Skarga na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji, oprócz argumentów dotyczących prawa administracyjnego, zawierała również powołanie się na art. 9 EKPC[28]. 18 maja 2016 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę[29]. KLPS zapowiedział złożenie skargi przed Naczelnym Sądem Administracyjnym[24][30][31]. 13 lipca 2016  została złożona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego[32]. 27 lipca 2018 NSA oddalił skargę kasacyjną na decyzję ministra o umorzeniu postępowania o wpis do rejestru kościołów i związków wyznaniowych[33][34]. Pastafarianie zapowiedzieli zaskarżenie orzeczenia NSA do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu[33][34][35][36].

Według danych spisu powszechnego z 2021 roku w Polsce pastafarianizm zadeklarowało 2312 osób[37]. Prawie 21% biorących udział w spisie odmówiła odpowiedzi dotyczącej przynależności religijnej[37].

Wierzenia[edytuj | edytuj kod]

Korelacja pomiędzy malejącą liczbą piratów a ociepleniem klimatu

Wiele spośród ogłoszonych przez pastafarian dogmatów jest porównywalnych do teorii inteligentnego projektu lub innych religii monoteistycznych. Religia LPS głosi że:

 • Latający Potwór Spaghetti jest miłym i dowcipnym bogiem, lubującym się w piratach i piwie. Nieustannie sprawdza naszą czujność poprzez podrzucanie nam fałszywych tropów. I jeśli kiedykolwiek zostanie udowodnione jego nieistnienie – obiecuje zniknąć.
 • Latający Potwór Spaghetti stworzył świat, zaczynając od gór, drzew i karła. Wszystkie dowody na rzecz ewolucji zostały specjalnie przez niego podłożone.
 • Ludzie wyewoluowali z piratów. Ludzie dzielą około 95% DNA z małpami, ale ponad 99,9% DNA z piratami[38].
 • Globalne ocieplenie, huragany, trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne są bezpośrednią konsekwencją spadku liczby piratów, począwszy od początków XIX wieku. Można to zobaczyć na wykresie obrazującym odwrotnie proporcjonalną korelację między liczbą piratów a temperaturą[39].
 • Potwór kontynuuje kierowanie sprawami ludzkimi poprzez swą makaronową mackę. Akt konwersji, który wymaga po prostu pomyślenia czule o LPS, nazywany jest Dotknięciem Makaronowej Macki.
 • Pastafarianizm ma wiele nauk nieznanych w tradycyjnych religiach – takich jak wulkan piwny i striptiz w niebie czy święto religijne w każdy piątek. Innowiercom obiecuje „Piekło light”, w którym piwo jest rozgazowane, a striptizerki mają choroby weneryczne. Obiecuje jednakowoż program resocjalizacji i odkupienia win.
 • Modlitwę kończy się słowem ramen.
 • Jako jedyny akceptuje w świętej księdze fakt, iż ludzie miewają alergię i usprawiedliwia odmowę konsumpcji świętego dania.

Wyznawanie Latającego Potwora Spaghetti często jest łączone z teorią inteligentnego spadania, z Latającym Potworem Spaghetti jako bytem sprawczym (tzn. Macki LPS trzymają wszystko we właściwej pozycji bądź ruchu). Nazwa „pastafarianizm” pochodzi od połączenia słów rastafarianizm i pasta (z wł. makaron).

Ewangelia Latającego Potwora Spaghetti[edytuj | edytuj kod]

Pastafarianie wierzą, że Latający Potwór Spaghetti nie ustanowił żadnych przykazań, za których łamanie groziłaby kara. Ich zdaniem dał jednak osiem wskazówek, dotyczących rzeczy, których jego wyznawcy robić nie powinni[40].

„Luźny Kanon”[edytuj | edytuj kod]

We wrześniu 2005, zanim Henderson otrzymał grant na napisanie „Ewangelii Latającego Potwora Spaghetti”, pastafarianin znany pod pseudonimem Solipsy rozpoczął zbieranie tekstów od innych współwyznawców, co miało zaowocować stworzeniem tzw. Luźnego Kanonu (ang. Loose Canon), świętej księgi LPS[41]. Księga została skompletowana w 2010 i dostępna jest do pobrania w internecie[42].

Jam jest Latający Potwór Spaghetti. Nie będziesz miał innych potworów przede Mną. (Potem OK; tylko zabezpiecz się.) Jedynym Potworem, który zasługuje na pisanie jego imienia wielką literą, jestem Ja! Inne potwory są fałszywymi potworami i na to nie zasługują.

Sugestie 1:1[43]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Marcin Markowski: Świat stworzył Latający Potwór Spaghetti. [w:] Gazeta Wyborcza [on-line]. Agora SA, 2013-03-15. [dostęp 2014-08-22].
 2. Decyzja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ws. wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. klps.pl. [dostęp 2014-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-31)]. Cytat: „religioznawcy zgodnie zaliczają Kościół Latającego Potwora Spaghetti do joke religions oraz traktują ten ruch jako parodię religijną (...)”
 3. a b „Kościół Latającego Potwora Spaghetti” nową religią? Sąd: MAiC ma ponownie rozpatrzyć wniosek wyznawców. tokfm.pl, 2014-04-08. [dostęp 2014-04-15].
 4. About The Church of the Flying Spaghetti Monster. venganza.org. [dostęp 2014-04-15]. (ang.).
 5. Kościół Latającego Potwora Spaghetti bez rejestracji. Rzeczpospolita, 19 maja 2016. [dostęp 2017-06-08].
 6. Pastafarianizm – religia czy kpina? „Pacjenci szpitala psychiatrycznego też wierzą w urojoną rzeczywistość”. tokfm.pl, 2014-04-09. [dostęp 2014-04-15].
 7. Pastafarianie wspólnotą religijną? Jest ekspertyza naukowców UJ. „I tak, i nie”. gazeta.pl, 2013-02-19. [dostęp 2014-04-15].
 8. a b Polscy pastafarianie rejestrują kościół. Biegli z ministerstwa ocenią, czy można wierzyć w makaron. ZeŚwiata.pl. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-10)].
 9. Lee Moran: ‘Pastafarian’ gets permission to wear sieve on his head for official ID card. New York Daily News, 2013-08-02. [dostęp 2014-04-15]. (ang.).
 10. We zijn officieel ingeschreven bij de KVK! – Kerk van het vliegend Spaghettimonster, www.kerkvanhetvliegendspaghettimonster.nl [dostęp 2018-01-26] (niderl.).
 11. Proste jak spaghetti [dostęp 2016-08-17].
 12. New Zealand: Pastafarian marriage ceremonies approved – BBC News, www.bbc.co.uk [dostęp 2017-11-24] (ang.).
 13. Marriage (Approval of Organisations) Notice No. 22 – 2015-go7246 – New Zealand Gazette, gazette.govt.nz [dostęp 2017-11-24] (ang.).
 14. Pastafarian politician takes oath of office wearing colander on his head – Daily News, 7. Stycznia 2014.
 15. Pastafarian minister Christopher Schaeffer is sworn into New York Town Council – The Independent, 7. Stycznia 2014.
 16. Ku Chwale Jego Makaronowatości!. Oficjalna strona polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-31)].
 17. a b Czy można wierzyć w makaron? Jest opinia ekspertów. ZeŚwiata.pl. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-31)].
 18. a b Ekspertyza prof. dra hab. Kazimierza Banka i dra Piotra Czarneckiego z Instytutu Religioznawstwa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ws. możliwości uznania Kościoła Latającego Potwora Spaghetti za wspólnotę religijną. ZeŚwiata.pl. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-10)].
 19. Ministerstwo odrzuciło wniosek o rejestrację Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. ZeŚwiata.pl. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-04-13)].
 20. a b Decyzja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji ws. wpisu do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. klps.pl. [dostęp 2014-10-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-31)].
 21. Kościół Latającego Potwora Spaghetti: Pójdziemy do Strasburga. Większość religii była na początku prześladowana. gazeta.pl, 2013-03-18. [dostęp 2014-04-15].
 22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. I SA/Wa 1517/13.
 23. Żakowski pyta min. Trzaskowskiego, czy można wyrejestrować Kościół Katolicki. wiadomości.gazeta.pl, 2014-04-11. [dostęp 2014-04-15].
 24. a b Rejestracja Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, Oficjalna strona polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti [dostęp 2016-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2016-08-09].[martwy link]
 25. Patrycja Dudek, Kościół Latającego Potwora Spaghetti nadal niezarejestrowany, Gazeta Prawna, 28 kwietnia 2015 [dostęp 2016-08-13] (pol.).
 26. Komunikat w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 381/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie [dostęp 2016-08-13].
 27. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. I SA/Wa 381/15 (wersja archiwalna, zamieszczona na stronie Kościoła) [dostęp 2016-08-13] [zarchiwizowane z adresu 2015-12-27].
 28. Skarga na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 22.12.2014 r.. klps.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-06)]., str. 4
 29. Rejestracja Kościoła Latającego Potwora Spaghetti...
 30. W Warszawie zapadł wyrok w sprawie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti, WawaLove.pl, 19 maja 2016 [dostęp 2016-08-13].
 31. Wiktor Ferfecki: Kościół Latającego Potwora Spaghetti bez rejestracji. rp.pl, 2016-05-19. [dostęp 2017-09-23].
 32. p, Rejestracja Kościoła Latajacego Potwora Spaghetti, „Oficjalny Polski Kościół Latającego Potwora Spaghetti KLPS | LPS” [dostęp 2018-07-28] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-28] (pol.).
 33. a b NSA: nie będzie Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti [dostęp 2018-07-28] (pol.).
 34. a b p, Oficjalny Polski Kościół Latającego Potwora Spaghetti KLPS | LPS - Wyrok NSA - skarga kasacyjna oddalona [dostęp 2018-07-28] [zarchiwizowane z adresu 2018-07-28] (pol.).
 35. Nie będzie rejestracji Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Jego wyznawcy pójdą walczyć do Strasburga, „wyborcza.pl” [dostęp 2018-07-28] (pol.).
 36. Nie będzie Polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Decyzja jest ostateczna, „naTemat.pl” [dostęp 2018-07-28] (pol.).
 37. a b GUS, Tablice z ostatecznymi danymi w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego, stat.gov.pl [dostęp 2023-10-06].
 38. Frequently Asked Questions. Church of the Flying Spaghetti Monster. [dostęp 2014-04-15]. (ang.).
 39. Global Average Temperature vs. Number of Pirates. Church of the Flying Spaghetti Monster. [dostęp 2014-04-15]. (ang.).
 40. Osiem „Naprawdę wolałbym, żebyś nie…”. Oficjalna strona polskiego Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-05-24)].
 41. The Big Announcement („Wielkie oświadczenie”). Venganza.org, 2005. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-04-27)]. (ang.).
 42. Oficjalna strona Luźnego Kanonu. fsm-consortium.com, 2010. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-18)].
 43. Wise Council of the Olive Garden: Official Site of The Loose Canon: The Random Number of Not Commandments, Suggestions. 2010. [dostęp 2014-04-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-09-18)]. (ang.).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]