Lista form słabych w języku angielskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Formy słabe w języku angielskim – formy nieakcentowane, występujące najczęściej w złożeniach czasownik + not, zaimek osobowy + czasownik posiłkowy lub modalny.

Czasownik z przeczeniem not[edytuj | edytuj kod]

Czasowniki posiłkowe[edytuj | edytuj kod]

To be[edytuj | edytuj kod]

 • are + not → aren't /ɑːnt/
 • is + not → isn't /ɪzənt/
 • was + not → wasn't /ˈwɒzənt/
 • were + not → weren't wɜːnt/[1]

To have[edytuj | edytuj kod]

 • have + not → haven't /hævnt/
 • has + not → hasn't /ˈhævənt/
 • had + not → hadn't /ˈhædənt/[2]

To do[edytuj | edytuj kod]

 • do + not → don't /dəʊnt/
 • does + not → doesn't /ˈdʌzənt/
 • did + not → didn't /dɪdənt/[3]

Czasowniki modalne[edytuj | edytuj kod]

 • will + not → won't /wəʊnt/[4]
 • shall + not → shan't /ʃɑːnt/
 • can + not → can't /kɑːnt/
 • must + not → mustn't /ˈmʌsənt/
 • may + not → mayn't /ˈmeɪənt/ forma bardzo rzadka[5]
 • would + not → wouldn't /ˈwʊdənt/[6]
 • should + not → shouldn't /ʃʊdənt/
 • might + not → mightn't /ˈmaɪtənt/
 • ought (to) + not → oughtn't /ˈɔːtənt/
 • dare + not → daren't /deənt/
 • used + not → usedn't /juːsənt/
 • need + not → needn't /niːdənt/[5]

Zaimek + czasownik[edytuj | edytuj kod]

to be[edytuj | edytuj kod]

 • I + am → I'm /aɪm/
 • you + are → you're /jə/
 • he + is → he's /his/
 • she + is → she's /ʃiz/
 • it + is → it's /ɪts/
 • we + are → we're /wɪə/
 • they + are → they're /ðeə/[1]
 • there + is → there's /ðeəz/

have[edytuj | edytuj kod]

 • I + have → I've /aɪv/
 • you + have → you've /juːv/
 • he + has → he's /hiz/
 • she + has → she's /ʃiz/
 • it + has → it's /ɪts/
 • we + have → we've /wiːv/
 • they + have → they've[2] /ðeɪv/
 • there + has → there's /ðeəz/
 • I + had → I'd /aɪd/
 • you + had → you'd /juːd/
 • he + had → he'd /hiːd/
 • she + had → she'd /ʃiːd/
 • we + had → we'd /wiːd/
 • they + had → they'd[2] /ðeɪd/
 • there + had → there'd /ðeəd/

Czasowniki modalne[edytuj | edytuj kod]

will, shall[edytuj | edytuj kod]

 • I + will/shall → I'll /aɪl/
 • you + will/shall → you'll /juːl/
 • he + will/shall → he'll /hiːl/
 • she + will/shall → she'll /ʃiːl/
 • it + will/shall → it'll /ɪtl/
 • we + will/shall → we'll /wiːl/
 • they + will/shall → they'll[4] /ðeɪl/
 • there + will/shall → there'll /ðeəl/

would[edytuj | edytuj kod]

 • I + would → I'd /aɪd/
 • you + would → you'd /juːd/
 • he + would → he'd /hiːd/
 • she + would → she'd /ʃiːd/
 • we + would → we'd /wiːd/
 • they + would → they'd[6] /ðeɪd/
 • there + would → there'd /ðeəd/

Inne[edytuj | edytuj kod]

 • let + us → let's /lets/
 • you + all → y’all /jɑl/

W bardzo potocznej angielszczyźnie formy czasowników be, have + not mogą przyjmować formę ain't /eɪnt/[5].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Geoffrey Leech: An A – Z of English Grammar and Usage. Harlow: Longman, 2001, s. 60-63. ISBN 0-582-40574-2.
 2. a b c Geoffrey Leech: An A – Z of English Grammar and Usage. Harlow: Longman, 2001, s. 190-192. ISBN 0-582-40574-2.
 3. Geoffrey Leech: An A – Z of English Grammar and Usage. Harlow: Longman, 2001, s. 128=132. ISBN 0-582-40574-2.
 4. a b Geoffrey Leech: An A – Z of English Grammar and Usage. Harlow: Longman, 2001, s. 592-593. ISBN 0-582-40574-2.
 5. a b c Michael Swan: Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 81. ISBN 978-0-19-442098-3.
 6. a b Geoffrey Leech: An A – Z of English Grammar and Usage. Harlow: Longman, 2001, s. 601-603. ISBN 0-582-40574-2.