Przejdź do zawartości

Rzeczownik odczasownikowy w języku angielskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Gerund w języku angielskim – zastosowanie czasownika z końcówką -ing w języku angielskim.

Funkcja formy -ing

[edytuj | edytuj kod]

Forma -ing może pełnić funkcję[1]:

 • czasownika: He is smoking a pipeOn pali fajkę.
 • imiesłowu przymiotnikowego czynnego: A smoking cigarette left on the grass may cause enormous hermPalący się papieros zostawiony na trawie może wyrządzić olbrzymie szkody.
 • rzeczownika odsłownego: Smoking may cause a cancerPalenie może spowodować raka.

Formy wyrazu z -ing

[edytuj | edytuj kod]

Wyraz z -ing może mieć następujące formy[1][2]:

 • prostą: He`s hitchhiking to Westward Ho! nowOn teraz jedzie stopem do Westward Ho!
 • prostą w liczbie mnogiej: mixed feelings
 • bierną: He is being operated onOperują go.
 • przeczącą He was fined for not using safety beltsOn dostał mandat za nieużywanie pasów bezpieczeństwa.
 • przeszłą: Having left that preposterous meeting, I was so angry that I had to take a long walkOpuściwszy to żałosne zebranie byłem tak wściekły, że musiałem sobie zrobić długi spacer.
 • przeszłą bierną: She's angry at having been left outOna jest zła, że ją pominięto.

Użycie formy -ing w czasach

[edytuj | edytuj kod]

Forma -ing jest używana we wszystkich czasach postępujących (Progressive / Continuous): At midday tomorrow I`ll be sunbathing in St IvesJutro w południe będę się opalać w St Ives.

Forma z -ing po czasowniku

[edytuj | edytuj kod]

Istnieje grupa czasowników, po których występuje czasownik w formie z -ing zamiast bezokolicznika: I enjoy travelling. Forma ta występuje po takich czasownikach jak m. in[3].

admit appreciate avoid consider
delay deny detest dislike
endure enjoy escape excuse
face fancy feel like finish
forgive give up imagine involve
keep (on) leave off mention mind
miss practise put off resist
risk (can't) stand suggest inderstand

Niektóre czasowniki mogą występować zarówno z bezokolicznikiem jak i formą -ing. Są to m. in[3]:

advise allow can't bear begin
continue forbid forget go on
hate hear intend love
permit prefer propose regret
remember see start stop
try watch

Niekiedy zmiana czasownika z bezokolicznika na -ing może zmienić znaczenie zdania[3].

 • Remember i forget z czasownikami w z -ing oznaczają zdarzenie w przeszłości" I still remember smoking my first cigarette. If only I had known what I was doing... → Cięgle pamiętam, jak zapaliłem pierwszego papierosa. Gdybym wtedy wiedział co robię... Remember + bezokolicznik informuje o teraźniejszości: Remember to buy flowersPamiętaj aby kupić kwiaty.
 • try + -ing wyraża czynność, którą wykonuje się, aby zobaczyć rezultat. You can`t open the door? Try using another keyNie możesz otworzyć drzwi? Spróbuj drugim kluczem. try + bezokolicznik wyraża wysiłek, trudność: I tried to open the door, but it wouldn`t goPróbowałem otworzyć drzwi, ale nie ustąpiły.
 • Czasownik stop ma różne znaczenia w zależności od formy po nim występującej. I stopped smokingPrzestałem palić, I stopped to zmokeZatrzymałem się, by zapalić.

Konstrukcje zdaniowe formą -ing

[edytuj | edytuj kod]

Konstrukcje z formą gerund również mogą zastąpić zdanie podrzędne. Istnieje kilka ich typów:

 • Gerund jako podmiot: Her being obstinate is rather an advantage in her workJej upór jest raczej zaletą w jej pracy[4].
 • Rzeczownik + gerund[4]: There was no hope of our getting the ticketsNie było nadziei, byśmy mogli dostać bilety.
 • Przyimek + gerund[4]: Before flying to Plymouth I had some calls to makePrzed wylotem do Plymouth miałem kilka telefonów do wykonania.
 • Czasownik / przymiotnik + przyimek + gerund[4]: He objects to my smokingOn ma mi za złe, że palę.
 • Czasownik + gerund[4]: He admitted having taken the moneyPrzyznał się, że wziął pieniądze.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Swan 2015 ↓, s. 269.
 2. Leech 2001 ↓, s. 231.
 3. a b c Swan 2015 ↓, s. 272.
 4. a b c d e Prejbisz 1997 ↓, s. 244-260.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]