Przejdź do zawartości

Związek zgody w języku angielskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Związek zgody – sposób, w jaki słowo ma formę odpowiednią do liczby lub rodzaju rzeczownika lub zaimka, do którego się odnosi[1].

Związek zgody między rzeczownikiem a zaimkiem[edytuj | edytuj kod]

Związek zgody liczby[edytuj | edytuj kod]

Zaimek w liczbie pojedynczej używany jest dla rzeczownika w liczbie pojedynczej[2].

 • The computer is on the desk and it is not working properly. → Komputer jest na biurku i nie działa prawidłowo.

Zaimek w liczbie mnogiej używany jest dla rzeczownika w liczbie mnogiej[2].

 • The computers are on the desk and they are not working properly. → Komputery są na biurku i nie działają prawidłowo.

Jeśli zaimki odnoszą się wstecz do "everyone" oraz "everybody", mogą występować w liczbie pojedynczej (bardziej formalnie) albo, w stylu mniej formalnym, w liczbie mnogiej[2].

Związek zgody rodzaju[edytuj | edytuj kod]

Zaimek dopasowywany jest również pod względem płci. Zazwyczaj używa się "he" albo "she" oraz "who" odnosząc się do ludzi[2].

 • Our company's CEO is Mark, and we admire his strategic vision for the future. → Dyrektorem generalnym naszej firmy jest Mark i podziwiamy jego strategiczną wizję przyszłości.

Zazwyczaj używa się "it" oraz "which" odnosząc się do rzeczy i zwierząt[2].

Gdy uważa się że zwierzęta mają osobowość, inteligencję lub uczucia czasem odnosi się do nich używając "he" lub "she". Jest to powszechne w przypadku zwierząt domowych[2].

 • This is Bella, a friendly golden retriever. She enjoys playing fetch with her owner. → To jest Bella, przyjazny golden retriever. Lubi zabawę w aportowanie ze swoim właścicielem.

W tych przypadkach używa się "who" zamiast "which"[2].

 • Meet Luna, a playful cat who loves to chase toys. → Poznaj Lunę, figlarną kotkę, która uwielbia gonić zabawki.

Czasem "she" jest używane dla samochodów i motocykli[2].

 • I love my car. She runs smoothly on the motorway. → Uwielbiam mój samochód. Płynnie jeździ po autostradzie.

Marynarze często odnoszą się do statków i łodzi używając "she"[2].

 • She's a great ship with a long history of cruising. → To świetny statek z długą historią rejsów.

Można używać "she" dla krajów ale współcześnie częściej używa się "it"[2].

Związek zgody między określnikiem a rzeczownikiem[edytuj | edytuj kod]

Niektóre określniki używane są tylko z określonymi rodzajami rzeczowników. Przykładowo "this" i "that" zmieniają swoją formę na odpowiednio "these" i "those", gdy rzeczownik po nich jest w liczbie mnogiej[2].

 • this cat - that cat → ten kot - tamten kot
 • these cats - those cats → te koty - tamte koty
Określnik Rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej Rzeczownik niepoliczalny Rzeczownik w liczbie mnogiej
a

an

every

T N N
many

number of

few

a few

these

those

N N T
much

little

a little

N T N
this

that

T T N

Związek zgody między podmiotem a czasownikiem[edytuj | edytuj kod]

Zazwyczaj liczba czasownika dopasowywana jest do podmiotu[3].

Podmiot w liczbie pojedynczej przyjmuje czasownik w liczbie pojedynczej[2].

 • The zoo's main attraction is the elephants. → Główną atrakcją zoo są słonie.

Podmiot w liczbie mnogiej przyjmuje czasownik w liczbie mnogiej[2].

 • Elephants are the zoo's biggest attraction. → Słonie są największą atrakcją zoo.

Związek zgody między czasownikiem a uzupełnieniem[edytuj | edytuj kod]

Jeśli podmiot znajduje się daleko od czasownika, czasami dopasowywany jest on do uzupełnienia[3].

Uzupełnienie w liczbie pojedynczej przyjmuje czasownik w liczbie pojedynczej[2].

 • The main reason for his success in international competitions, as he explained, was money → Głównym powodem jego sukcesu w międzynarodowych zawodach, jak wyjaśnił, były pieniądze.

Uzupełnienie w liczbie mnogiej przyjmuje czasownik w liczbie pojedynczej[2].

 • The main reason for his success in the international competition, as he explained, were the hours spent practising. → Głównym powodem jego sukcesu w międzynarodowych zawodach, jak wyjaśnił, były godziny spędzone na treningach.

Często dzieje się tak również wtedy gdy podmiotem jest względne zdanie składowe z "what", zwłaszcza jeśli dopełnienie jest długie[4].

 • What we need to consider are the potential consequences of this decision. → To co musimy rozważyć to potencjalne konsekwencje tej decyzji.

Wyrażenia w liczbie pojedynczej[edytuj | edytuj kod]

Zaimki nieokreślone[edytuj | edytuj kod]

Jako podmiot słowa "someone", "somebody", "something", "somewhere", "anyone", "anybody", "anything", "anywhere", "everyone", "everybody", "everything", "everywhere", "no one", "nobody", "nothing" są używane z czasownikami w liczbie pojedynczej[2].

 • Everybody is a genius.→ Wszyscy są geniuszami.

Kwoty i ilości[edytuj | edytuj kod]

Z wyrażeniami odnoszącymi się do ilości i kwot używa się określników, czasowników i zaimków liczbie pojedynczej[5].

 • 50 pence is a cheap price. → 50 pensów to tania cena.

More than one ...[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie "more than one" używa liczby pojedynczej rzeczownika i czasownika[5].

 • More than one factor contributes to climate change. → Więcej niż jeden czynnik przyczynia się do zmian klimatu.

Kraje[edytuj | edytuj kod]

Nazwy krajów w liczbie mnogiej łączą się z czasownikami i zaimkami w liczbie pojedynczej[3].

 • The Netherlands is famous for its fields of tulips. → Holandia słynie ze swoich pól tulipanów.

Wyrażenia w liczbie mnogiej[edytuj | edytuj kod]

Określenia ilościowe[edytuj | edytuj kod]

Określenia ilościowe w liczbie pojedynczej które używają rzeczowników lub zaimków w liczbie mnogiej łączą się z czasownikiem w liczbie mnogiej[5].

 • A group of protesters have gathered outside the government building. → Grupa protestujących zebrała się przed budynkiem rządowym.

Here's, there's, where's[edytuj | edytuj kod]

W nieformalnym stylu słowa here's, there's i where's są często używane z rzeczownikami w liczbie mnogiej[6].

 • Where's my keys? → Gdzie są moje klucze?

Ułamki[edytuj | edytuj kod]

Ułamki między 1 a 2 są używane z rzeczownikami w liczbie mnogiej[6].

Wyrażenia w liczbie pojedynczej lub mnogiej[edytuj | edytuj kod]

Grupy ludzi[edytuj | edytuj kod]

W brytyjskim angielskim słowa w liczbie pojedynczej takie jak team, family, club mogą być używane z czasownikami i zaimkami w liczbie pojedynczej albo w liczbie mnogiej[7].

 • The club is/are → Klub jest

Formy liczby pojedynczej są używane kiedy grupa jest postrzegana jako bezosobowa jedność[7].

W takich sytuacjach używa się również which jako zaimka względnego[7].

 • The band, which was formed in the 1980s, gained international fame. → Zespół, który powstał w latach 80-tych, zyskał międzynarodową sławę.

Formy liczby mnogiej są używane jeśli grupa jest postrzegana jako pojedyncze osoby wykonujące osobiste rzeczy[7].

W takich sytuacjach używa się również who jako zaimka względnego[7].

 • The band, who have been performing together for decades, released a new album. → Zespół, który występuje razem od dziesięcioleci, wydał nowy album.

W amerykańskim angielskim z tymi rzeczownikami używa się liczby pojedynczej czasowników[7].

Można używać zaimków w liczbie pojedynczej lub mnogiej[7].

Jednak wyjątkowo "family" może przyjmować czasownik w liczbie pojedynczej[7].

... and ...[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenia połączone słowem "and" zazwyczaj używają czasownika w liczbie mnogiej[4].

 • A cat and a dog are playing in the garden. → Kot i pies bawią się w ogrodzie.

Jednak gdy dwa rzeczownika są używane razem tak często, że myślimy o nich jako jednej idei używa się czasownika w liczbie pojedynczej[2].

 • Fish and chips is a traditional dish in England. → Ryba z frytkami to tradycyjne danie w Anglii.

... or ...[edytuj | edytuj kod]

Używa się czasownika w liczbie pojedynczej jeśli drugie wyrażenie jest w liczbie pojedynczej[4].

 • My friends or Tom guards the safe. → Moi przyjaciele lub Tom pilnują sejfu.

Używa się czasownika w liczbie mnogiej jeśli drugie wyrażenie jest w liczbie mnogiej[4].

 • Tom or my friends guard the safe. → Tom lub moi przyjaciele pilnują sejfu.

Organizacje[edytuj | edytuj kod]

Nazwy organizacji w liczbie mnogiej mogą łączyć się z czasownikami i zaimkami w liczbie pojedynczej lub mnogiej[3].

The United Nations is holding a conference next month. It has invited delegates from all over the world to attend. → Organizacja Narodów Zjednoczonych organizuje w przyszłym miesiącu konferencję. Zaprosiła na nią delegatów z całego świata.

one of ...[edytuj | edytuj kod]

Wyrażenie "one of" zazwyczaj używa liczby mnogiej rzeczownika[5].

 • One of the apples is rotten. → Jedno z jabłek jest zgniłe.

Czasem "one of" jest używane z liczbą pojedynczą rzeczownika odnoszącego się do grupy[2].

 • Why don't you invite one of the team for lunch? → Może zaprosisz jeden z zespołów na lunch?

Czasownik po rzeczowniku jest w liczbie pojedynczej[5].

 • One of my co-workers is from Seoul. → Jeden z moich współpracowników pochodzi z Seulu.

Po "one of" w zdaniach względnych używa się zarówno czasowników w liczbie mnogiej jak i pojedynczej. Wersja z czasownikiem w liczbie mnogiej uważana jest jednak za poprawną[2].

 • He's one of the professors who teach quantum physics. → On jest jednym z profesorów, którzy uczą fizyki kwantowej.

Every[edytuj | edytuj kod]

"Every" łączy się z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i czasownikiem w liczbie pojedynczej[8].

 • Each episode of the series presents a new story.→ Każdy odcinek serialu przedstawia nową historię.

"Every" jest używany z rzeczownikiem w liczbie mnogiej kiedy odnosi się do odstępów[9].

 • A train leaves the station every three hours. → Pociąg odjeżdża ze stacji co trzy godziny.

"Every one of" łączy się z zaimkiem osobowym w liczbie mnogiej albo określnikiem i rzeczownikiem w liczbie mnogiej oraz czasownikiem w liczbie pojedynczej[8].

 • Every one of her arguments is wrong. → Każdy z jej argumentów jest błędny.

Each[edytuj | edytuj kod]

"Each" łączy się z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i czasownikiem w liczbie pojedynczej

 • Each episode of the series presents a new story.→ Każdy odcinek serialu przedstawia nową historię.

"Each of" łączy się z zaimkiem osobowym w liczbie mnogiej albo określnikiem i rzeczownikiem w liczbie mnogiej oraz czasownikiem w liczbie pojedynczej.

Kiedy "each" odnosi się do podmiotu i jest w pozycji środkowej używa się rzeczowników, zaimków i czasowników w liczbie mnogiej.

"Each of" łączy się z zaimkiem osobowym w liczbie mnogiej albo określnikiem i rzeczownikiem w liczbie mnogiej oraz czasownikiem w liczbie pojedynczej

Either[edytuj | edytuj kod]

Po "either of" używa się zaimka osobowego w liczbie mnogiej albo określnika i rzeczownika w liczbie mnogiej[10].

Po "either of" występuje czasownik w liczbie pojedynczej ewentualnie w liczbie mnogiej w nieformalnym stylu[10].

Neither[edytuj | edytuj kod]

Po "neither of" używa się zaimka osobowego w liczbie mnogiej albo określnika i rzeczownika w liczbie mnogiej[11].

Po "neither of" używa się czasownika w liczbie pojedynczej w formalnym stylu albo w liczbie mnogiej w nieformalnym stylu[11]

Any of[edytuj | edytuj kod]

Kiedy po "any of" używamy określnika i liczby mnogiej rzeczownika albo liczby mnogiej zaimka osobowego czasownik może być w liczbie pojedynczej (bardziej formalnie) lub mnogiej[12].

none of[edytuj | edytuj kod]

Kiedy po "none of" występuje określnik i liczba mnoga rzeczownika albo liczba mnoga zaimka osobowego, czasownik może być w liczbie pojedynczej (bardziej formalnie) lub mnogiej (bardziej nieformalnie)[2].

the + przymiotnik[edytuj | edytuj kod]

Konstrukcja "the + przymiotnik" jest w liczbie mnogiej kiedy odnosi się do pewnych dobrze znanych grup ludzi, którzy znajdują się w określonym stanie fizycznym lub społecznym[13].

 • Do the disabled have special facilities? → Czy niepełnosprawni mają specjalne udogodnienia?

W niektórych stałych, formalnych wyrażeniach wyrażenie "the + przymiotnik" może występować w liczbie pojedynczej[13].

 • The deceased was working as a security guard when he died. → Zmarły pracował jako ochroniarz kiedy zmarł.

Konstrukcja "the + przymiotnik" jest w liczbie pojedynczej kiedy odnosi się do ogólnych abstrakcyjnych idei[14].

One in ..., one out of ...[edytuj | edytuj kod]

Po tych wyrażeniach używamy liczby, rzeczownika w liczbie mnogiej oraz czasownika w liczbie pojedynczej lub mnogiej[15]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Definition of 'agreement' [online], Collins Dictionary [dostęp 2024-02-21] (ang.).
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 3. a b c d Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 205, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 4. a b c d Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 206, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 5. a b c d e Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 204, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 6. a b Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 207, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 7. a b c d e f g h Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 203, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 8. a b Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 237, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 9. Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 238, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 10. a b Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 242, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 11. a b Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 243, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 12. Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 246, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 13. a b Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 279, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 14. Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 280, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].
 15. Michael Swan, Practical English usage, Fully revised Fourth edition, Oxford (GB): Oxford university press, 2016, s. 503, ISBN 978-0-19-420243-5 [dostęp 2024-02-20].