Zaimki zwrotne w języku angielskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Zaimki zwrotne w języku angielskimzaimki w języku angielskim opisujące relacje podmiotu bądź dopełnienia zdania w stosunku do siebie samego.

Używane są do zaznaczenia wykonywania czynności przez podmiot na samym sobie. Używa się do tego celu partykuły o konstrukcji zaimek w formie dopełnienia + self w liczbie pojedynczej lub selves w liczbie mnogiej[1]:

myself ourselves
yourself yourselves
himself/herself/itself themselves

Jest to jedyny przypadek w języku, gdy druga osoba liczby pojedynczej różni się od liczby mnogiej. W przypadku zaimka nieokreślonego one obowiązuje forma oneself[2]: It's sometimes a good idea to see oneself' through the eyes of one's enemyCzasem dobrze jest zobaczyć siebie samego oczyma swego wroga.

Funkcje zaimków zwrotnych:

  • Służą do podkreślenia, że podmiot i dopełnienie w zdaniu są tożsame[1]: I`ve cut myself shavingZaciąłem się przy goleniu. You must get yourself a pair of socksMusisz sobie kupić parę skarpetek. Zaimki zwrotne mogą odnosić się do zaimków osobowych i w dopełnieniu[1]: His book is all about himselfJego książka jest o nim samym. I love you for yourself, not for your carkocham cię jako ciebie, nie dla twojego auta.
  • Mogą służyć do wyrażenia emfazy, oznaczającej "sam", "samemu" → Do it yourselfZrób to sam. The President himself is to take the floor about this issue"Sam prezydent ma zabrać głos w tej sprawie.
  • Po przyimkach as, like, but (for), except (for) są czasem używane zamiast zaimków osobowych w funkcji dopełnienia[1]: Everybody came late except myselfWszyscy się spóźnili oprócz mnie.
  • By myself oznacza „samodzielnie”, „na własną rękę”[1]: I can do it by myselfMogę to zrobić własnym sumptem.
  • Nie istnieją zaimki zwrotne dzierżawcze, zamiast nich używa się zaimka own: I took her with my own carWziąłem ją moim własnym autem.

Zaimków zwrotnych nie używa się w relacjach wzajemnych (reciprocal). Używa się wtedy each other, w l. mn one another[1].

  • They washed themselves = umyli się (każdy siebie)
  • They washed each other = umyli się (wzajemnie)

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e f Michael Swan: Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 476-477. ISBN 978-0-19-442098-3.
  2. Geoffrey Leech: An A – Z of English Grammar and Usage. Harlow: Longman, 2001, s. 61. ISBN 0-582-40574-2.