Przejdź do zawartości

Lubicz (herb szlachecki)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Lubicz
Ilustracja
Herb Lubicz
Typ herbu

szlachecki

Zawołanie

Luba, Lubicz

Alternatywne nazwy

Libicz, Luba[1]

Pierwsza wzmianka

1348 (pieczęć)
1396 (zapis)

Lubiczpolski herb szlachecki, noszący zawołania Luba, Lubicz[1]. Wzmiankowany w Księdze brackiej św. Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu[2], spisanej na przełomie XIV i XV wieku[3].

Herb występował głównie wśród rodzin osiadłych w ziemi brzeskiej, inowrocławskiej, lubelskiej, łęczyckiej, poznańskiej, sandomierskiej i sieradzkiej[4]. Spośród najbardziej znanych rodów pieczętujących się herbem Lubicz, należy wymienić Tylickich[5] i Żółkiewskich[6].

Lubicza używa też Jan Żyliński[7] oraz używali Czesław Miłosz i Stanisław Żółkiewski[4].

Opis herbu

[edytuj | edytuj kod]

Opis historyczny

[edytuj | edytuj kod]

Kasper Niesiecki, podając się na dzieła historyczne Bartosza Paprockiego, Szymona Okolskiego i Marcina Bielskiego, opisuje herb[8]:

Ma być podkowa jak w Dąbrowie albo Pobogu ułożona, z dwiema krzyżami, z których jeden, na wierzchu podkowy, drugi we środku jej, pole powinno być błękitne, krzyże białe, na hełmie trzy pióra strusie.

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, T. VI

Opis współczesny

[edytuj | edytuj kod]

Opis skonstruowany współcześnie brzmi następująco[a]:

Na tarczy w polu błękitnym, podkowa srebrna ocelami w dół skierowana. W środku jej srebrny krzyż kawalerski, takiż drugi na barku podkowy zaćwieczony.

W klejnocie trzy pióra strusie.

Labry herbowe błękitne, podbite srebrem.

Geneza

[edytuj | edytuj kod]

Najwcześniejsze wzmianki

[edytuj | edytuj kod]

Wizerunek herbu Lubicz rozpoznany został na kilku średniowiecznych pieczęciach, zachowanych do dnia dzisiejszego. Najstarsza pieczęć pochodzi z 1348 roku i należała do Przedbora, starosty kujawskiego. Kolejna pieczęć pochodzi z 1438 roku i należy do Pawła z Grąbczewa, kanonika płockiego[2].

Nazwę Lubicz nosiła dawniej rzeka, która obecnie nazywa się Drwęca[potrzebny przypis].

Dodatkowe informacje

[edytuj | edytuj kod]

Według opinii niektórych heraldyków, herb Lubicz mógł wyewoluować z dodania do herbu Podkowa (nieużywanego już osobno do XIX w., przypominającego herb Podkowa) dwóch krzyży[9].

Legenda

[edytuj | edytuj kod]

Legenda herbowa mówi, że nad tą rzeką w roku 1190 doszło do potyczki rycerstwa mazowieckiego z Prusami. Za odwagę oraz szczególne zasługi bitewne (pojmanie nieprzyjacielskiego wodza[10]) jeden z rycerzy herbu Pobóg otrzymał herb własny o nazwie rzeki. Stąd herb Lubicz wywodzi się od herbu Pobóg[potrzebny przypis].

Herbowni

[edytuj | edytuj kod]
 Z tym tematem związana jest kategoria: Lubiczowie.

Lista Tadeusza Gajla

[edytuj | edytuj kod]

Lista herbownych w artykule sporządzona została na podstawie wiarygodnych źródeł, zwłaszcza klasycznych i współczesnych herbarzy. Należy jednak zwrócić uwagę na częste zjawisko przypisywania rodom szlacheckim niewłaściwych herbów, szczególnie nasilone w czasie legitymacji szlachectwa przed zaborczymi heroldiami, co zostało następnie utrwalone w wydawanych kolejno herbarzach. Identyczność nazwiska nie musi oznaczać przynależności do danego rodu herbowego. Przynależność taką mogą bezspornie ustalić wyłącznie badania genealogiczne.

Pełna lista herbownych nie jest dziś możliwa do odtworzenia, także ze względu na zniszczenie i zaginięcie wielu akt i dokumentów w czasie II wojny światowej (m.in. w czasie powstania warszawskiego w 1944 spłonęło ponad 90% zasobu Archiwum Głównego w Warszawie, gdzie przechowywana była większość dokumentów staropolskich)[11]. Lista nazwisk znajdująca się w artykule pochodzi z Herbarza polskiego, Tadeusza Gajla[12] (1244 nazwisk[13]). Występowanie na liście nazwiska nie musi oznaczać, że konkretna rodzina pieczętowała się herbem Lubicz. Często te same nazwiska są własnością wielu rodzin reprezentujących wszystkie stany dawnej Rzeczypospolitej, tj. chłopów, mieszczan, szlachtę. Jest to jednakże dotychczas najpełniejsza lista herbownych, uzupełniana ciągle przez autora przy kolejnych wydaniach Herbarza. Tadeusz Gajl wymienia następujące nazwiska uprawnionych do używania herbu Lubicz[13]:

Abiałek, Abrahamowicz, Abramowicz, Adamowicz, Algiminowicz, Algminowicz, Anczewski, Andrzejkowicz, Arcemberski, Arynek, Arynka.
Babecki, Baczewski, Bagieński, Baginowicz, Bagiński, Bajkowski, Bajużewicz, Bakaliński, Bakanowski, Balcewicz, Barcicki, Barcikowski, Barczykowski, Bartka, Bartkowski, Bartosiewicz, Baykowski, Bażewicz, Bednarski, Bedoński, Beduński, Bejdo, Bekanowski, Berdowski, Bernacki, Białobłocki, Białochowski, Białoskórski, Białowieski, Białynowicz, Białyński, Biecz, Bieganowski, Bielewski, Bieluński, Biełowiejski, Biernacki, Biesiekierski, Bledzewski, Bledziewicz, Bledziewski, Bloduch, Bloducho, Błędzewski, Błoński, Bobakowski, Bobrowski, Bochanowicz, Bocianowski, Bogdanowicz, Bogusław, Bohanowicz, Bohdanowicz, Bohusław, Bolanowski, Bolecki, Bolęcki, Borchowski, Borkowski, Borowski, Bortkiewicz, Boruta, Borzechowski, Borzestowski, Borzewski, Borzymowski, Bożewicz, Bożopolski, Bożyczko, Brajczewski, Brettonier, Brochowski, Brudnicki, Brykczyński, Brzezieński, Brzezina, Brzeziński, Brzoski, Brzowski, Brzozowski, Brzóski, Brzumieński, Brzumiński, Buczyński, Buderadzki, Buderaski, Budny, Budrewicz, Budzisław, Budziszewski, Bukanowski, Bułanowicz, Burbekl, Burczyński, Burnejko, Burnicki, Burniewicz, Burzeński, Burzymowski.
Chaborski, Chabowski, Chechlewski, Chechłowski, Chełchowski, Chełmowski, Chełtowski, Chibowski, Chilkiewicz, Chirski, Chlebowicz, Chłapowski, Chmielecki, Chochłowski, Chodynicki, Chojecki, Chojnowicz, Chojnowski, Chołchowski, Chomontowski, Choromański, Chorostecki, Choscki, Chotolski, Choynowski, Chrabłowski, Chrabołowski, Chramiec, Chromiański, Chromiński, Chrostowski, Chruszcz, Chrzczonowski, Chrzozonowski, Chybowski, Chybski, Chylkowski, Ciborski, Cichocki, Cichowski, Ciecierski, Cieciorski, Cielemecki, Cielemęcki, Cierpiński, Cierzpięta, Cierżpięta, Ciesielski, Cieślicki, Cieśliński, Ciężadłowski, Czaplicki, Czapski, Czartoryski, Czasławski, Czechowicz, Czerepiński, Czerniewicz, Czerwiński, Czerwonka, Częstuniewski, Czuprynowski, Czyrwiński, Czyżewski.
Daniłowski, Dariusz, Darkszewicz, Daukszewicz, Dawidowicz, Dąbek, Dąbkowski, Dąbrowski, Derbut, Dernałowicz, Djakowski, Długokęcki, Dłuski, Dobkiewicz, Dobożyński, Dobrzański, Dobrzewiński, Dobrzyjałowski, Dobużyński, Doch, Dolner, Dołunek, Domalewski, Domaniecki, Domaniewski, Domanowski, Doria, Dowejko, Doweyko, Dowiat, Dowiatt, Dowtart, Dowtort, Drawdzik, Droniewicz, Drowdwiłło, Dryzdela, Drzewicki, Drzewiecki, Dubrowski, Durwoniszko, Durwonizski, Dyrwoniski, Dzierzeński, Dzierża, Dzierżeński, Dzierżyc, Dzieżyc, Dzięgielewski.
Elzbut.
Fedko, Fedkowicz, Filicki, Formulewicz.
Gałęski, Ganiewski, Garbolewski, Gaudesz, Gawdesz, Gdowski, Gerkow, Gerkowski, Gibiński, Giecewicz, Gieczewicz, Gierałtowski, Gierczewski, Gierczyński, Gierkowski, Gierwatowski, Giewartowski, Glaczyński, Gliński, Głaczyński, Gławzdanowicz, Głębocki, Głowczewski, Główczewski, Głuszecki, Godlewski, Godwojsz, Gogol, Gojsiewski, Gojziewski, Gojżewski, Golmin, Golszański, Golwetowicz, Golwielewicz, Gołkowski, Gołwietowicz, Goniprowski, Gorczycki, Goreczkowski, Gorodecki, Gorzeskot, Gorzeskut, Gorzyszkot, Gostkowski, Gostyński, Goszczycki, Gościcki, Goślicki, Goślinowski, Gośliński, Gotowacz, Góreczkowski, Górski, Grabianowski, Grabowski, Grachowski, Gradowski, Graziewicz, Grażewicz, Grąbczewski, Grechorowicz, Greffen, Gregorowicz[b][2], Grochowski, Grodecki, Grodzicki, Grodziecki, Gromnicki, Gruszczewski, Gruszecki, Gruszedzki, Gruszewski, Gruszkowski, Gruziewski, Grużecki, Grużewski, Grygorowicz, Gryniewicz, Gryszedski, Gulecki, Gumkowski, Gurski, Guszkowski, Gutkowski, Guzewski, Guzowski, Gużewski.
Haborski, Harynek, Hegliński, Herdman, Herman, Hlebowicz, Hławzdanowicz, Hohoł, Holszański, Hołowacz, Hołowka, Hołówka, Hołówko, Horodecki, Horodyski, Horomański, Horomatski, Horybat, Hostyński, Hovenburg, Hrehorowicz, Hryhorowicz, Hryncewicz, Hryniewicz, Huryn, Hurynowicz, Hutkowski, Hybowski.
Idźkowski, Ilcewicz, Ipacewicz, Ipatowicz.
Jacewicz, Jackowski, Jagniątkowski, Jagowd, Jagowdowicz, Jakowicki, Jakubowski, Jałoza, Janczewski, Janikowski, Janiszkiewicz, Jankowski, Januszewicz, Januszkiewicz, Januszkowicz, Jarnuszkiewicz, Jarochowski, Jaruszewicz, Jassowicz, Jastrzębski, Jaszowski, Jawornicki, Jaworowski, Jazdowski, Jegliński, Jelski, Jewnicki, Jędrzejowicz, Jucewicz, Jundził, Jundziłł, Jurcewicz, Jurewicz, Jurjewicz, Jurkiewicz, Juszczyński.
Kabrytt[c][2], Kalenkowski, Kalinkowski, Kalinowski, Kaliski, Karwasiecki, Karwosiecki, Kasperowicz, Kawiecki, Kącki, Kątski, Kęcki, Kieniowski, Kierekes[d][2], Kierekesz[e][2], Kiewnarski, Kijewski, Kijowski, Kirkiłło, Klisz, Kliszkiewicz, Kłokocki, Kłopot, Kłosieński, Kłosiński, Kłusiński, Kłysz, Kobliński, Kobylański, Kobyleński, Kobyliński, Kochański, Koczanowski, Koczmierowski, Koczowski, Koćmierowski, Kokoszczyński, Kokoszyński, Komaski, Konarski, Konopka, Kopacki, Kopiński, Kopyszyński, Kordaszewicz, Kormański, Korzun, Kosmiński, Kostiuszko, Kostomłocki, Kostomołocki, Kosyszyński, Koszarski, Koszybski, Kośmierski, Kośmiński, Kotkiewicz, Kozacki, Kozarski, Kozarzewski, Kozerski, Kozicki, Kozielski, Koziński, Kozirski, Kozłowiecki, Kozłowski, Kozyrski, Koźmiński, Koźmirski, Koźniński, Kożycki, Krasowski, Krassowski, Krosnowski, Krośnicki, Krupowicz, Krupowies, Kryski, Krzecz, Krzeczkowski, Krzeczowski, Krzesimowski, Krzesiński, Krzycki, Krzyczewski, Krzyczkowski, Krzyniecki, Krzyszkowski, Krzywicki, Krzywonoski, Krzywonowski, Księżopolski, Kubiński, Kucharski, Kukla, Kukliński, Kuleń, Kulicki, Kulniow, Kulnow, Kulpowicz, Kułna-Sławeński, Kumaniecki, Kunicki, Kunisz, Kuprewicz, Kurawski, Kurowicki, Kurowski, Kuwiczyński, Kuziemski, Kuźma, Kuźmiński, Kuźnicki.
Latkowski, Lega, Lejko, Lekowski, Lelewski, Lelowski, Lemieszewski, Lemieszowski, Lenkowski, Leonowicz, Leparski, Lesczyński, Lesiewicz, Leuz, Lewicki, Leyko, Ligęza, Ligowski, Lilejko, Lipiński, Lipnicki, Lipski, Lisowski, Lissowski, Listopacki, Lityński, Lopieński, Luba, Lubek, Luberski, Lubianiec, Lubiański, Lubichlerski, Lubicz, Lubiczankowski, Lubieniec, Lubieślerski, Lubiński, Lubowicki, Lubowicz, Lubowidzki, Lubsiński, Ludzicki, Ludziski, Lugajło, Lutoborski, Lutowicz, Luzecki, Lużecki, Lyskowski.
Łakiewicz, Łakowicz, Łapa, Łapiński, Łappa, Łazowski, Łazowy, Łaź, Łążyński, Łękowski, Łomżyński, Łopacieński, Łopaciński, Łopacki, Łopieński, Łopiński, Łosiński, Łoskowski, Łoszewski, Łoszowski, Łowczyński, Łozicki, Łoziński, Łozowicki, Łozwicki, Łuba, Łubczyk, Łubek, Łubieniec, Łubieński, Łubiński, Łubowicz, Ługajło, Ługowski, Łukawski, Łutowicz, Łuzecki, Łużecki, Łużeński, Łużyński, Łysakowski.
Mackiewicz, Mackun, Maczkuciewicz, Majkowski, Makowiecki, Malczewski, Mankiewicz, Mankowicz, Mankutewicz, Mańkiewicz, Marchewka, Markiewicz, Maszczybrodzki, Maszewski, Maszowski, Maścibrodzki, Matusiewicz, Maykowski, Mayzner[f][2], Mażejko, Mąkiewicz, Mąkowiecki, Meisner[g][2], Meissner[h][2], Mejnartowicz, Mejsner[i][2], Meynartowicz, Meysner[j][2], Mętowski, Michaelis, Michałowski, Mickaniewicz, Mickaniewski, Miecznikowski, Mieczyk, Mieczykał, Miedecki, Mierzejewski, Mierzejowski, Mierzyński, Mieszkowicz, Migiewicz, Mikutowicz, Milatycki, Milewski, Milkiewicz, Milkowicz, Miłosz, Minczewski, Misbacki, Miszczyk, Miszejko, Miszewski, Misztolt, Misztołt, Misztowt, Miśliński, Miżutowicz, Młodyński, Mnichowski, Mniszewski, Mogilnicki, Mokicz, Moniuszko, Monko, Monsiewicz, Montowicz, Montowt, Montwid, Montwit, Mońko, Moskiewicz, Mostwiło, Mozejko, Mozeyko, Możejko, Mroczkowski, Murzyn, Murzynowicz, Murzynowski, Myszejko, Myszeyko, Myślecki, Myślęcki.
Nabiałko[k][2], Naborowski, Nagrodzki, Narejko, Narejkowicz, Nawrocki, Nekraszewicz, Nencha[l][2], Nencki, Netrebski, Niebiełowicz, Nieborski, Niebowski, Niebyłowski, Niekraszewicz, Nieliński, Nieliski, Nieluba, Nieławicki, Nieławski, Nieszkoć, Nieszokoć, Nieświastowski, Nietrebski, Niewiadomski, Niewiardowski, Niewiarowski, Niewierowski, Niewodowski, Niezabitowski, Niezabytowski, Niński, Nitowski, Niwiński, Norejko, Norejkowicz, Noreyko, Norwił, Norwiłło, Norwiło, Nosarzewski, Nosarzowski, Nowacki, Nowicki[m][2], Nowowiejski, Nowowieski.
Obertowski, Obniski, Obrąpalski, Obrępalski, Obrompalski, Ojrzeński, Ojrzyński, Okraszewski, Olechowicki, Olesiński, Oleszyński, Olszewski, Ołowka, Onichimowski, Oniechimowski, Opulski, Orłowicz, Orłowski, Orzechowski, Orzeński, Orzęski, Orzyński, Osicki, Osiecimski[n][2], Osiejowski, Osielski, Oskowski, Osmienicki, Ossowski, Ostrouch, Oszkowski, Oszmiański, Owadowski, Owczarski, Owsianko, Owsiejenko, Oyrzyński, Oziewicz, Ożewicz, Ożyński.
Pacewicz, Pachowski, Pacowski, Paczkowski, Pagiński, Pakowicki, Papłoński, Papowski, Parulicki, Parulski, Patkowski, Paulitz, Pawłowski, Pączkowski, Peliski, Pełczycki, Perczyński, Perzanowski, Piadlewski, Piączyński, Piądziewski, Piczek, Piczkowski, Piechotka, Pieczkowski, Piejewski, Piekut, Piekutowski, Pieliski, Pieńczykowski, Pieszka, Pieszko, Pieszkowski, Pietkowicz, Pietraszko, Pietraszkowicz, Piński, Piotrowicz, Pisanka, Pisanko, Piszczatowski, Plejewski, Pluszcz, Pluszczewski, Pluszczowski, Pluszkowski, Pluśniak, Pluta, Płaszczyński[o][2], Płazowski, Płodowski, Płoszczewski, Płudowski, Płuszczewski, Pogorzelski, Pokrzywnicki, Pokrzywski, Polański, Polencz, Ponikowski, Popieński, Popiński, Popłoński, Portowski, Posudowicz, Posułowicz, Poszliński, Potapowicz, Potocki, Prostek, Prostyński, Proszczeński, Proszeński, Proszkowski, Proszyński, Prószkowski, Prószyński, Pruszyński, Przanowski, Przeborowski, Przedwojewski, Przegaliński, Przybysławski, Przydoba, Przyłuski, Przytulski, Ptak, Punikiewski, Punikowski, Pużewicz.
Rabaszowski, Raczeński, Raczewski, Raczyński, Radochoński, Radochowski, Radohowski, Radwiłłowicz, Radwiłowicz, Radzimiński, Radzimski, Radziszewski, Radziwiłłowicz, Radziwiłowicz, Radzki, Radzymiński, Rajuńć, Rakowski, Rapacki, Ratyński, Rauschke, Rawłuszkiewicz, Rąbalski, Rąbelski, Rebieleński, Rech, Redko, Redzimiński, Rejczyński, Rembalski, Rembeliński, Rembieliński, Rewieński, Rewiński, Reyczyński, Rębalski, Rębieliński, Robaszewicz, Robaszewski, Roder, Rodowicz, Rodziwiłowicz, Rokicki, Roksenicz, Roksewicz, Roksiewicz, Romanowicz, Romansewicz, Romaszkiewicz, Roszczewski, Rowicki, Rożycki, Różycki, Rudnicki, Rudowicz, Ruksza, Ruszkowski, Rużycki, Rychlig, Rychlik, Rylewicz, Rymkiewicz, Rynkszelewski, Rynkszylewski, Rytel, Ryttel, Rzepecki, Rzewuski, Rzuchowski.
Sadliński, Sadowski, Saliszrowski, Samborski, Samek, Samko, Sammek, Samnicki, Sapieszko, Sarnecki, Sawicki, Sawnor, Sądowski, Sczucki, Seferowicz[p][2], Sejbut-Romanowicz, Selski, Serbey, Serbiey, Serek, Serkowski, Serwiński, Sędzicki, Sidorowicz, Sieklicki, Sielatycki, Sielewicz, Sielicki, Sieliski, Sielnicki, Sielski, Siemieński, Siemiński, Sienicki, Sierakowski, Sierbiej, Sierchowski, Sierka, Sierko, Sierkowski, Sierkuciejewski, Sierkuczewski, Sierski, Siewruk, Silpniewski, Sirotowicz, Sirski, Siuciłło, Skawiński, Skiwski, Skokowski, Skolimowski, Skołdycki, Skrzynecki, Skrzynicki, Skrzyniecki, Skulimowski, Sławiński, Słotyło, Smolakiewicz, Smoszewski, Smuszewski, Sobański, Songajło, Sordakowski, Spendowski, Spędowski, Stacewicz, Stalrowski, Stambrowski, Stangur, Stanowski, Stawecki, Stawicki, Stawięcki, Stawirowski, Stawiski, Stawski, Stefankiewicz, Stogniew, Stojanowski, Storymowicz, Stowerowski, Strecki, Stroniawski, Stroniewski, Strudziński[q][2], Strugiewicz, Struginowicz, Strungur, Stryjec, Strzałkowski, Strzemecki, Strzemeski, Strzeszewski, Stulgiński, Stulpin, Stumbrewicz, Stungiewicz, Stunginowicz, Stungur, Stypułkowski, Styrpejko, Suchodolski, Suchorski, Sudziłowski, Sulimierski, Sulimirski, Sulistrowski, Supiński, Surynt, Suski, Syratowicz, Syrpowicz, Syrtowicz, Syrtowt, Syrutowicz, Szadliński, Szafrański, Szantar, Szapko, Szawrowski, Szczefanowicz, Szczucki, Szczutowski, Szczyppa, Szeląga, Szeleszczyński, Szelicki, Szeliski, Szemborski, Szerenkowski, Szernowicz, Szerokowski, Szerypp, Szmatowicz, Szołayd, Szomowski, Szopowski, Szpakowski, Szretter[r][2], Sztrem, Szulmiński, Szumborski, Szuszkiewicz, Szwańsko, Szydłowski, Szymanowski, Szymborski, Szymko, Szymoński.
Śmichowski, Śmiechowski, Śniechowski, Świątkowski, Świderski, Świetlikowski, Świński, Świrski.
Talko, Tarasiewicz, Tarasow, Targowski, Tarszeński, Tarulewicz, Trojan, Tropiański, Trzemeski, Tulcewicz, Tupalski, Tupica, Tybiszewski, Tyborowski, Tylicki, Tyszkiewicz.
Udrzyński, Ujazdowski, Ukryń, Unikowski, Uszycki, Uszyński, Uściński, Uzłowski.
Wadołowski, Walentynowicz, Wardęski, Waszkiewicz, Waśniewski[s][2], Waśniowski, Wądołkowski, Wądołowski, Wągl, Wąglowa, Wersocki, Węgrzecki[t][2], Widlicki, Wielicki, Wielpiszewski, Wierzbicki, Wierzbowski, Wierzuchowski, Wieszczycki, Wilbik, Wilkowski, Wilpiszewski, Wincza, Wisigiert, Wiszniewski, Witowski, Wittiński, Wizgierd, Wizgiert, Włochowicz, Wodlicki, Wojchowski, Wojciechowski, Wojdowski, Wojnarowicz, Wojtasz, Wojtkiewicz, Wojtkowski, Wojtkuński, Wolański, Woliński, Wolski, Wołoczyński, Wołuński, Wołyncewicz, Wołyński, Worłowski, Woroniec, Woroński, Wortkowski, Wroczeński, Wroczyński, Wroński, Wrotnowski, Wróblewski, Wyczałkowski, Wyczołkowski, Wyganiecki, Wygrażewski, Wygrążewski, Wyperski, Wyrzykowski, Wysocki.
Zabłocki, Zaborski, Zacherski, Zachorski, Zadykiewicz[u][14], Zadykowicz, Zagorzyczowski, Zagrzewski, Zahorski, Zakrzewski, Zaleski, Zalewski, Zalęski, Zaliwski, Załęski, Załuska, Załuski, Zaniewski, Zaorski, Zapasiewicz, Zapaśnik, Zator, Zborzyński, Zbudzki, Zbysław, Zdzański, Zdzeński, Zdziański, Zdziechowski, Zdzieński, Zegadłowicz, Zembowski, Zembrowski, Zgodziński, Zieliński, Zielonka, Zielonko, Zielonkowski, Zięcint, Zięć, Zlasnowski, Znaniecki, Znawiecki, Zołciński, Zołczyński, Zorzewski, Zwycewicz, Zydowicz, Zygadłowicz, Zylewicz.
Żabiński, Żakowski, Żebracki, Żejc, Żeromski, Żewacki, Żewocki, Żochiewski, Żochowski, Żołciński, Żołczyński, Żołkiewski, Żołkowski, Żorzewski, Żółciński, Żółkiewski, Żółkowski, Żudycki, Żułciński, Żydanowicz, Żydowa, Żydowicz, Żydowo, Żygadło, Żylewicz, Żylicz, Żyliński, Żyrmont, Żytkiewicz
Tadeusz Gajl, Herbarz Polski

Pozostałe nazwiska

[edytuj | edytuj kod]

Spośród nazwisk nie figurujących na liście Tadeusza Gajla należy wymienić nazwisko Wojtowicz (Woytowicz)[15], które autor podaje bez przypisania przynależności herbowej[potrzebny przypis].

Bartosz Paprocki w swoim zbiorze z 1584 roku wymienia też nazwisko Hodyn (Hodyń) należące do rodziny posługującej się herbem Lubicz[16].

Sławomir Górzyński wymienia też nazwisko „Graffen”, należące do rodziny nobilitowanej do herbu Lubicz w 1790 roku[17].

Jury Łyczkowski, na swojej stronie dotyczącej heraldyki, wspomina również o nazwiskach; Bajka, Bakinowski, Bernatowicz, Biełynowicz, Boreysza, Borsuk, Hruszecki, Jaworski, Monkiewicz, Możański, Samowicz, Szędzikowski, Ułasiewicz, Użynowicz, Wiński, Woyciechowski, Woytkiewicz, Żabyko i Żondłowski[18].

Występowanie w heraldyce terytorialnej

[edytuj | edytuj kod]

Gminy lub miasta, których herby nawiązują do herbu Lubicz:

Odmiany

[edytuj | edytuj kod]
Odmiany herbu Lubicz
Odmiany arystokratyczne herbu Lubicz
Herby uznawane za odmiany tylko przez pojedynczych heraldyków
Herb Krzywda
Lubicz w Tablicach odmian herbowych Teodora Chrząńskiego (1909). IV rząd, V kolumna.

Galeria

[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]
 1. Opis współczesny jest skonstruowany zgodnie z obecnymi zasadami heraldyki. Zobacz: Blazonowanie.
 2. Nobilitacja w 1658 roku.
 3. Nobilitacja w 1790 roku.
 4. Nobilitacja w 1662 roku.
 5. Inna forma nazwiska Kierekies.
 6. Inna forma nazwiska Meisner.
 7. Nobilitacja w 1790 roku.
 8. Inna forma nazwiska Meisner.
 9. Inna forma nazwiska Meisner.
 10. Inna forma nazwiska Meisner.
 11. Nobilitacja w 1596 roku.
 12. Indygenat w 1676 roku.
 13. Nobilitacja w 1776 roku.
 14. Nobilitacja w 1765 roku.
 15. Nobilitacja w 1673 roku.
 16. Nobilitacja w 1676 roku.
 17. Nobilitacja w 1790 lub 1791 roku.
 18. Nobilitacja w 1685 roku.
 19. Nobilitacja w 1676 roku.
 20. Nobilitacja w 1768 lub 1775 roku.
 21. Nobilitacja w 1673 roku.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b Alfred Znamierowski, Herbarz rodowy, Warszawa: Świat Książki, 2004, s. 129, ISBN 83-7391-166-9.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Górzyński, Kochanowski 1990 ↓, s. 96.
 3. Księga Bractwa św. Krzysztofa z Arlbergu [online], genealogia.okiem.pl [dostęp 2022-04-16].
 4. a b Alfred Znamierowski, Herbarz rodowy, Warszawa: Świat Książki, 2004, s. 129, ISBN 83-7391-166-9.
 5. Niesiecki 1842 ↓, s. 158–170.
 6. Niesiecki 1845 ↓, s. 183–188.
 7. Minakowski ↓.
 8. Niesiecki 1841 ↓, s. 141–144.
 9. Tablice herbowe. W: Stanisław Mieroszowski: Kilka słów o heraldyce polskiej. Łódź: Almabud, 1990, s. Tablica I (opis). ISBN 83-900011-0-1.
 10. Stanisław hr. Mieroszowski, "O Heraldyce Polskiej", Kraków, 1887
 11. Dzieje zasobu ↓, Linki zewnętrzne.
 12. Gajl 2007 ↓, Bibliografia.
 13. a b Gajl ↓, Linki zewnętrzne.
 14. Górzyński, Kochanowski 1990 ↓, s. 98.
 15. Źródło: Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie, nr 0538.
 16. Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego. Przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane, 1584.
 17. Górzyński, Kochanowski 1990 ↓, s. 97.
 18. Łyczkowski ↓.

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]