Marcin Chomętowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marcin Ludwik Chomętowski herbu Lis (zm. w 1706 roku) – wojewoda bracławski od 1694 roku, wojewoda mazowiecki w 1704 roku, kasztelan żarnowski od 1680 roku, łowczy sandomierski od 1670 roku, starosta złotoryjski od 1685 roku, starosta drohobycki od 1696 roku, dyplomata.

Syn Stefana podczaszego bełskiego i Katarzyny Kochanowskiej. Żonaty z Anną Wierzbowską. Miał synów: Stanisława wojewodę mazowieckiego, hetmana polnego koronnego, Jakuba kasztelana czechowskiego,

Studiował na Uniwersytecie w Padwie w 1664 roku. W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa sandomierskiego[1].

Brał udział w wyprawach bukowińskiej w 1685 i mołdawskiej w 1686. Jego chorągiew pancerna wchodziła w skład pułku królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego. Stronnik Augusta II Mocnego i jego elektor w 1697 roku[2].

W 1683 roku wyznaczony do pertraktacji pokojowych z Moskwą, w 1703 roku do ustalenia granicy z Turcją.

Był członkiem konfederacji sandomierskiej 1704 roku[3].

Właściciel Jasieńca, części Broniowic i Gniazdkowa w powiecie radomskim. Ufundował kolegium jezuickie w Samorze[4].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
  2. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 457.
  3. Actum In Castro Sandomiriensi Sabbatho Ante Festvm Sanctorum Viti et Modesti martyrum proximo, Anno Domini millesimo sptingentesimo quarto, [b.n.s.].
  4. Zofia Trawicka, Życie polityczne szlachty województwa sandomierskiego w drugiej połowie XVII w., [w:] Między monarchą a demokracją. Studia z dziejów Polski XV–XVIII wieku, red. A. Sucheni-Grabowska, A. Żaryn, Warszawa 1994, s. 316

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]