Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Ilustracja
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu
Państwo

 Polska

Siedziba

Giżycko

Data założenia

10 lutego 1999

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Zasięg

Polska

Prezes

Zbigniew Kurowicki

Nr KRS

0000038756

Data rejestracji

2012

brak współrzędnych
Strona internetowa

Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MOPR) – polska organizacja skupiająca ratowników wodnych na Mazurach. MOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu ogólnokrajowym, powstałym w dniu 10 lutego 1999. Funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych[1].

Działalność MOPR jest współfinansowana ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Historia[edytuj | edytuj kod]

MOPR powstał w dniu 10 lutego 1999 pod nazwą Mazurskiego WOPR (MWOPR) jako połączenie byłych oddziałów WOPR z Giżycka i Węgorzewa[2]. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 14 kwietnia 1999 MWOPR uzyskał osobowość prawną.

MWOPR funkcjonował następnie jako jednostka terenowa WOPR[3], jednak 10 maja 2009 uchwałą Zarządu WOPR Województwa Warmii i Mazur został skreślony z listy członków WOPR. Od tamtej pory MWOPR funkcjonował jako samodzielna organizacja na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2010[3]. W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy na MOPR[4], a od 17 stycznia 2013 MOPR funkcjonuje na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych[1].

Kalendarium[edytuj | edytuj kod]

 • 10.02.1999 – powstanie Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • 14.04.1999 – wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach
 • 10.05.2009 – skreślenie MWOPR z listy członków WOPR
 • 16.07.2010 – decyzja MSWiA w sprawie MWOPR
 • listopad 2011 – zmiana nazwy MWOPR na MOPR
 • 17.01.2013 – decyzja MSW w sprawie MOPR

Obowiązki i cele działalności MOPR[edytuj | edytuj kod]

Obowiązkowe wyposażenie wyznaczonych obszarów wodnych, w tym miejsc przeznaczonych do kąpieli, w sprzęt ratunkowy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny określa art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych[5].

ROZDZIAŁ II – CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 9 – Celem działalności MOPR jest:

 • organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi,
 • organizowanie pomocy osobom, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.

§ 10 – MOPR realizuje swoje cele w szczególność poprzez:

 • Organizowanie wodnej specjalistycznej służby ratowniczej oraz gaszenia pożarów obiektów pływających.
 • Kierowanie, koordynowanie i bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczych w ramach ratownictwa wodnego.
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych i ochrony środowiska wodnego.
 • Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych, oraz rejestru działań ratowniczych.
 • Ujawnianie zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i przekazywanie informacji o tych zagrożeniach właściwej radzie gminy.
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami do obowiązków, których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach wodnych oraz ochrona środowiska wodnego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 • Udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.
 • Występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą.
 • Wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego.
 • Wykonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń.
 • Nadawanie stopni ratowniczych, wydawanie dokumentów potwierdzających zdobyte uprawnienia oraz określenia uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych, w zależności od posiadanych kwalifikacji.
 • Prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych.
 • Nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania.
 • Egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania.
 • Opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym.
 • Krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków.
 • Popularyzowanie celów statutowych.
 • Wymianę doświadczeń i współpraca z pokrewnymi organizacjami.
 • Prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 • Świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego.
 • Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu.
Cele MOPR zgodnie ze statutem[6]::

Obowiązki ratownika[edytuj | edytuj kod]

Obowiązki ratowników, w tym ratowników MOPR, narzucają art. 13 i 16 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych[5].

Ustala się minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego:

 1. w przypadku kąpielisk:
  • śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla umiejących pływać,
  • nadmorskich na każde 100 m linii brzegowej – trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;
 2. w miejscach przeznaczonych do kąpieli – dwóch ratowników wodnych;
 3. w przypadku pływalni:
  • dysponującej nieckami basenowymi o długości do 25 m – jeden ratownik wodny,
  • dysponującej nieckami basenowymi o długości 25–50 m – dwóch ratowników wodnych,
  • dysponującej nieckami basenowymi o długości powyżej 50 m – trzech ratowników wodnych;
 4. w przypadku innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m² i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m – co najmniej jeden ratownik wodny.
Ponadto rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 stycznia 2012[7] narzuca minimalne normy zatrudnienia ratowników w miejscach przeznaczonych do kąpieli:

Przyrzeczenie ratownika MOPR[edytuj | edytuj kod]

Dziś w pełni świadomy odpowiedzialności, przyrzekam i słowo honoru dobrowolne składam.
Dopóki siły i zdrowie mnie nie opuszczą, bez względu na pogodę w dzień i w nocy, przez okres całego roku,
będę niósł pomoc ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty zdrowia i życia.
Gdy zaistnieje potrzeba, rękę pomocną każdemu podam, nikomu nie odmówię profesjonalnej pomocy i wsparcia.
Będę rozwijał swój umysł i siłę, aby ratować ludzkie życie.
Za swe godło z dumą przyjmuję błękitny krzyż maltański oraz kotwicę ze złotą liną.
Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe będę reprezentował godnie i z honorem.

Tekst przyrzeczenia ratownika MOPR[8]:

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Decyzja MSW w sprawie wykonywania ratownictwa wodnego przez MOPR. mopr.com.pl, 2013-01-17, DRiOL-NRGW-0272-17/2012 [dostęp 2014-01-08].
 2. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia MWOPR. modn.elk.pl, 2003-03-23. [dostęp 2014-01-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-08)].
 3. a b Decyzja MSWiA w sprawie wykonywania obowiązków i uprawnień w zakresie ratownictwa wodnego przez MWOPR. mopr.com.pl, 2010-07-16, DAiN-III-0272-3-4846/09/10 s. 3. [dostęp 2014-01-08].
 4. MOPR zamiast WOPR?. mikolajki24.com, 2011-11-17. [dostęp 2014-01-08]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-01-08)].
 5. a b Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 147).
 6. Statut MOPR, rozdział II. mopr.com.pl. [dostęp 2014-01-08].
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1981).
 8. Tekst przyrzeczenia ratownika MOPR. mopr.com.pl. [dostęp 2014-01-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]