Sąd okręgowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Pałac Trybunalski w Kaliszu, siedziba Sądu Okręgowego w Kaliszu (2011)
Budynek Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Budynek Sądu Okręgowego w Toruniu

Sąd okręgowy (skr. "SO") – w Polsce sąd powszechny orzekający zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji.

W polskim wymiarze sprawiedliwości jest zasadą, że w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy. W sprawach karnych, sąd okręgowy orzeka jako sąd pierwszej instancji tylko w sprawach o zbrodnie i niektóre występki. Ponadto na wniosek sądu rejonowego sąd apelacyjny może przekazać sądowi okręgowemu do rozpoznania w I instancji sprawę o każde przestępstwo ze względu na szczególną wagę lub zawiłość tej sprawy. Sąd okręgowy uprawniony jest także do wydania listu żelaznego i Europejskiego Nakazu Aresztowania. Instancją odwoławczą od orzeczeń tego sądu jest sąd apelacyjny – tylko wtedy, gdy sąd okręgowy był sądem I instancji w danej sprawie.

W drugiej instancji sąd okręgowy rozpoznaje apelacje i zażalenia od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy.

Sądy okręgowe tworzy i znosi minister sprawiedliwości po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Sądownictwa w drodze rozporządzenia. Obszar właściwości sądu okręgowego winien obejmować obszary właściwości przynajmniej dwóch sądów rejonowych. Mogą również być powoływane ośrodki zamiejscowe i wydziały zamiejscowe sądów okręgowych. Obecnie w Polsce istnieje 45 sądów okręgowych[1]:

 1. Sąd Okręgowy w Białymstoku
 2. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
 3. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
 4. Sąd Okręgowy w Częstochowie
 5. Sąd Okręgowy w Elblągu
 6. Sąd Okręgowy w Gdańsku
 7. Sąd Okręgowy w Gliwicach
 8. Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
 9. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
 10. Sąd Okręgowy w Kaliszu
 11. Sąd Okręgowy w Katowicach
 12. Sąd Okręgowy w Kielcach
 13. Sąd Okręgowy w Koninie
 14. Sąd Okręgowy w Koszalinie
 15. Sąd Okręgowy w Krakowie
 16. Sąd Okręgowy w Krośnie
 17. Sąd Okręgowy w Legnicy
 18. Sąd Okręgowy w Lublinie
 19. Sąd Okręgowy w Łodzi
 20. Sąd Okręgowy w Łomży
 21. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
 22. Sąd Okręgowy w Olsztynie
 23. Sąd Okręgowy w Opolu
 24. Sąd Okręgowy w Ostrołęce
 25. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
 26. Sąd Okręgowy w Płocku
 27. Sąd Okręgowy w Poznaniu
 28. Sąd Okręgowy w Przemyślu
 29. Sąd Okręgowy w Radomiu
 30. Sąd Okręgowy w Rzeszowie
 31. Sąd Okręgowy w Siedlcach
 32. Sąd Okręgowy w Sieradzu
 33. Sąd Okręgowy w Słupsku
 34. Sąd Okręgowy w Suwałkach
 35. Sąd Okręgowy w Szczecinie
 36. Sąd Okręgowy w Świdnicy
 37. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
 38. Sąd Okręgowy w Tarnowie
 39. Sąd Okręgowy w Toruniu
 40. Sąd Okręgowy w Warszawie
 41. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 42. Sąd Okręgowy we Włocławku
 43. Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 44. Sąd Okręgowy w Zamościu
 45. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:

 • cywilny (oddzielnie wydział cywilny oraz cywilny odwoławczy),
 • karny (oddzielnie wydział karny oraz karny odwoławczy),
 • penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń sądowych,
 • pracy.
 • ubezpieczeń społecznych, (jeśli liczba spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozpatrywanych przez sąd okręgowy jest niewielka to zamiast tego wydziału i odrębnego wydziału pracy, tworzy się wspólny wydział pracy i ubezpieczeń społecznych)
 • gospodarczy.

W SO w Warszawie istnieje ponadto:

 • Odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego (sąd ochrony konkurencji i konsumentów)
 • Odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów np. rejestr zawodowy, rejestr partii politycznych (Wydział VII)
 • Odrębna jednostka organizacyjna do spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych (sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych)

Przypisy

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1223).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Scale of justice gold.png Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.