Polska Armia Ludowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polska Armia Ludowa (PAL) – lewicowa konspiracyjna organizacja zbrojna z okresu II wojny światowej działająca w latach 1943–1945. Polska Armia Ludowa liczyła kilka tysięcy żołnierzy.[potrzebny przypis]

Geneza i powstanie[edytuj]

PAL została utworzona w Warszawie 7 kwietnia 1943 roku. Początkowo do nowo zorganizowanej armii, która została nazwana Polską Armią Ludową, weszła Milicja Ludowa RPPS i demokratyczna część KOP-u, która po rozbiciu nie podporządkowała się AK, oraz część oddziałów Gwardii Obrony Narodowej, grup szturmowych „ZEW”, a od października 1943 także oddziały wojskowe Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. Organizacje współtworzące PAL weszły do niej na zasadach autonomii i z zachowaniem własnych nazw. Naturalnymi częściami składowymi PAL – jak przewidywali jej twórcy – obok oddziałów robotniczych winny być oddziały chłopskie BCh oraz pracownicy umysłowi i zawodowi wojskowi, którzy dostarczali kadr dla tej armii. Kierownictwo PAL liczyło na pomoc materialną ze strony ZSRR, co umożliwiłoby rozszerzenie walki przeciwko okupantowi, jak i skupienie większych sił demokratycznych. Komendantem organizacji był generał PAL Henryk Borucki, ps. „Czarny”. Szefem sztabu i zastępcą komendanta głównego oraz dowódcą Okręgu Warszawskiego PAL był płk./gen. PAL Julian Skokowski ps. „Zaborski”, dawny dowódca murmańczyków. Zastępcą dowódcy PAL z ramienia KC RPPS był kierownik Wydziału Wojskowego RPPS Jan Mulak ps. „Franciszek”[1].

W ślad za organizacją armii podjęto próbę stworzenia demokratycznej reprezentacji politycznej, której zadaniem byłoby utworzenie rządu polskiego na platformie centrolewu. Późną jesienią powstał przy udziale RPPS i innych grup demokratycznych Naczelny Komitet Ludowy Zjednoczonych Stronnictw Demokratycznych i Socjalistycznych, który w swej deklaracji programowej przyjął zasadę natychmiastowego przeprowadzenia reformy rolnej bez wykupu i uspołecznienia środków produkcji. Dla podkreślenia negatywnego stosunku do rządu londyńskiego deklaracja NKL zrywała z konstytucją z 1935 roku, która stanowiła podstawę legalizmu rządu londyńskiego. Przewodnictwo NKL objął wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej Wacław Barcikowski, sekretarzem wybrany został Stanisław Chudoba, młody przywódca RPPS. NKL spełniał funkcję zwierzchnika politycznego PAL-u. Po przystąpieniu do NKL-u kolejnych grup demokratycznych i syndykalistycznych NKL został przekształcony na Centralny Komitet Ludowy, którego postulaty społeczne i polityczne zostały sformułowane w deklaracji CKL-u z 4 marca 1944 roku. Podstawowym postulatem społecznym deklaracji CKL-u była również natychmiastowa reforma rolna bez wykupu, przeprowadzona przez chłopskie komitety gminne, uspołecznienie kluczowych gałęzi przemysłu przy pomocy komitetów fabrycznych, które w momencie usuwania okupanta nie dopuszczą do powrotu obcych i rodzimych kapitalistów. W polityce zagranicznej, stojąc na platformie współpracy ze wszystkimi państwami, deklaracja kładła specjalny nacisk na konieczność dobrosąsiedzkich stosunków z ZSRR. W sprawie granic wschodnich CKL stał na stanowisku granic narodowościowych. Na odcinku wojskowym CKL, będący zwierzchnikiem politycznym PAL, uważał że zarówno AL, PAL, AK, Armia Polska w ZSRR, jak i inne oddziały emigracyjne stanowić winny części składowe jednej Armii Polskiej, na czele której stanie naczelny dowódca, powołany przez rząd, oparty na woli narodu wyrażonej w warunkach niepodległości. Koncepcja CKL-u była niewątpliwie próbą kompromisu między Krajową Radą Narodową a Radą Jedności Narodowej.

Działania zbrojne i udział w powstaniu warszawskim[edytuj]

PAL działała głównie w Warszawie i województwie warszawskim oraz w Lublinie i województwach lubelskim, łódzkim i kieleckim. Jej działalność koncentrowała się głównie na sabotażu kolejowym i propagandzie. Działały pojedyncze oddziały partyzanckie PAL. Wybrane akcje PAL to na przykład:

 • 9 kwietnia 1943
  żołnierze PAL zastrzelili w Warszawie kierownika Arbeitsamtu, Hoffmana.
 • 25 czerwca 1943
  Grupa bojowa PAL zastrzeliła w Skierniewicach szefa Arbeitstamtu – Rittera.
 • 10 września 1943
  Oddział PAL zniszczył hitlerowskie kino „Tęcza” w Warszawie na Żoliborzu.
 • 30 marca 1944
  Oddział PAL zaatakował i zdobył kasę Gestapo, zwaną „Bankiem Mienia Pożydowskiego”, konfiskując 10 mln złotych, ściągniętych z ludności Warszawy jako kontrybucja.
 • 2 lipca 1944
  Oddział PAL rozbił samochód z gestapowcami pod Starą Miłosną. Zginęło 2 oficerów hitlerowskich.
 • 17 stycznia 1945
  Oddziały AL i PAL wsparte przez ochotników innych formacji, uderzyły na hitlerowskie transporty i linie kolejowe w okolicach Pruszkowa, Warszawy i Żyrardowa.

Latem 1944 r. przedstawiciele PAL prowadzili rozmowy na temat porozumienia podporządkowującego organizację AK. Potwierdza to meldunek generała Stanisława Pieńkosia „Skały”, który 7 sierpnia 1944 r. pisał do do „Montera”, że 30 lipca 1944 r. uzgodnił z płk. Janem Rzepeckim, szefem Oddziału VI KG AK, podporządkowanie AK oddziałów PAL w czasie planowanej akcji powstańczej. 27 lipca 1944 roku PAL podpisała porozumienie o współpracy z Korpusem Bezpieczeństwa. Jej oddziały dowodzone w powstaniu przez Juliana Skokowskiego walczyły na Woli, Starówce, Śródmieściu i Mokotowie, liczyły ogółem kilkuset żołnierzy. 15 września 1944 roku włączona do Połączonych Sił Zbrojnych AL, PAL i KB, których dowódcą został mianowany generałem Julian Skokowski. W styczniu 1945 ppłk Kazimierz Zawadzki „Zadziora” ze strony PAL podpisał porozumienie o włączeniu do PAL Polskiej Armii Powstania.

PAL rozwiązano 23 stycznia 1945, a większość żołnierzy i oficerów PAL wstąpiła do LWP.

Centralnymi organami prasowymi organizacji były pisma „Polska żyje”, „Kurier”, zaś w powstaniu – „Kurier Mokotowski”.

Przypisy

 1. Józef Urbanowicz, Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1970, T.II, s.711.