Przejdź do zawartości

Szpital kliniczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Szpital kliniczny (uniwersytecki)szpital stanowiący bazę dla uczelni medycznej w kontekście dydaktyki przed- i podyplomowej w kształceniu zawodów medycznych i prowadzenia badań naukowych[1]. Ta dodatkowa funkcja (poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych - szpitalnych), często znajduje odzwierciedlenie w nazwie podmiotu leczniczego lub zakładu leczniczego czy poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala (kliniki lub oddziały kliniczne).

Współpraca szpitala z uczelnią medyczną daje obustronne korzyści. Uczelni umożliwia realizację programu kształcenia zawodów medycznych oraz rozszerza możliwości w zakresie prowadzenia badań. Szpitalowi pozwala na wspieranie rozwoju kompetencji kadry medycznej oraz zwiększa dostęp do technologii i metod poprawiających jakość udzielania świadczeń. W Polsce wykorzystywanie w nazwie słów "kliniczny", "uniwersytecki" lub "klinika" jest zastrzeżone dla pomiotów leczniczych które zawarły umowy na udostępnienie jednostek organizacyjnych z uczelniami medycznymi (lub innymi uczelniami prowadzącymi kształcenie i działalność naukową w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu)[2]. Wykorzystywanie ich przez inne podmioty lecznicze jest niedozwolone[3].

W ostatnich latach częściej obserwuje wykorzystywanie słowa "uniwersytecki" niż "kliniczny" w nazwie. Pozwala to we współpracy międzynarodowej na łatwiejsze i adekwatne semantycznie wykorzystanie odpowiedników nazw podmiotów leczniczych w języku angielskim (university hospital).

Umowa między szpitalem a uczelnią określa wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe oraz jest zatwierdzana jest przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. Dla podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnie medyczne, zawarcie takiej umowy jest obowiązkowe, natomiast pozostałe podmioty lecznicze mogą taką umowę zawrzeć.

Szpitale kliniczne choć stanowią w systemie ochrony zdrowia w Polsce, unikalny i bardzo istotny potencjał udzielający wysokospecjalistycznych świadczeń wymagają systemowych rozwiązań które pozwalałyby funkcjonować im na współczesnym rynku usług medycznych (m.in w zakresie partnerskich relacji z uczelnią, odpowiednich instrumentów finansowania działalności leczniczej, dydaktycznej i naukowej oraz inwestycyjnej)[4].

Szpitale kliniczne w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Podmiot tworzący / jednostka nadrzędna Miasto Nazwa szpitala Adres
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Białystok Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. C. Skłodowskiej 24a
ul. Żurawia 14
ul. Warszawska 18
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr Ludwika Zamenhofa ul. Waszyngtona 17
Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Bydgoszcz Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Ujejskiego 75
Ciechocinek Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny ul. Leśna 3
Gdański Uniwersytet Medyczny Gdańsk Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ul. Dębinki 7
Gdynia Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej ul. Powstania Styczniowego 9B
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Zabrze Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko ul. 3-go Maja 13-15
Śląskie Centrum Chorób Serca ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9
Katowice Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego ul. Francuska 20-24
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego ul. Ceglana 35

ul. Medyków 14

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 ul. Medyków 16
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ul. Ziołowa 45/47
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
Zakopane Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 ul. Stanisława Staszica 16
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 ul. Kazimierza Jaczewskiego 8
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali ul. Antoniego Gębali 6
Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ul. Pomorska 251 / ul. Czechosłowacka 8/10
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego ul. Doktora Stefana Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów ul. Stefana Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 3 im. dr Seweryna Sterlinga (połączony z Centralnym Szpitalem Weteranów) ul. Doktora Seweryna Sterlinga 1/3, 91-425 Łódź
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. Marii Konopnickiej ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5 im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego (połączony z Centralnym Szpitalem Weteranów)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 6 – Instytut Stomatologii (w ramach Centralnego Szpitala Klinicznego)
Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie ul. Warszawska 30
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Szczecin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2
Police Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego – Zespół Szpitalny w Policach
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego ul. Długa 1/2
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 49
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny ul. Polna 33
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera ul. Szpitalna 27/33
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ul. Borowska 213
Uniwersytet Opolski Opole Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu al. W. Witosa 26
Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1a
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny ul. Sierakowskiego 13
Szpital Kliniczny im. Księżnej Anny Mazowieckiej ul. Karowa 2
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Warszawa Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego ul. Marymoncka 99/103
Otwock Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy
Minister Obrony Narodowej Bydgoszcz 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką ul. Powstańców Warszawy 5
Kraków 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką im. gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Mariana Garlickiego
Lublin 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie al. Racławickie 23
Wrocław 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu ul. Rudolfa Weigla 5
Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej
Państwowy Instytut Medyczny MSWiA Warszawa Centralny Szpital Kliniczny ul. Wołoska 137
Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. art. 89 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).
  2. art. 1 ust. 1 pkt 13 oraz art. 89 ust. 6 oraz art 92a Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.).
  3. Katarzyna Nowosielska, Placówki medyczne bezprawnie używają nazwy klinika i wprowadzają chorych w błąd, „Rzeczpospolita”, 28 maja 2015.
  4. Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SZPITALI KLINICZNYCH (KZD – 4101-006/2014 Nr ewid. 3/2015/P/14/064/KZD) [online], Najwyższa Izba Kontroli, Departament Zdrowia, 25 maja 2025 [dostęp 2024-03-06].