Wykłady Pisma Świętego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wykłady Pisma Świętego

Wykłady Pisma Świętego (org. tytuł ang. Studies in the Scriptures) – sześciotomowy cykl książek autorstwa C.T. Russella, wydany w latach 1886-1904 przez Towarzystwo Strażnica, będący podręcznikiem służącym jako pomoc w studiowaniu Biblii[a]. Była to jedna z pierwszych publikacji Badaczy Pisma Świętego tego typu. Do roku 1904 seria ta nosiła tytuł „Brzask Tysiąclecia” (ang. Millennial Dawn)[1].

Opis tomów[edytuj | edytuj kod]

Tom I[edytuj | edytuj kod]

Boski plan wieków (ang. The Divine Plan of the Ages) – 448-stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1886. Początkowo nosiła tytuł Plan wieków, zmieniony później na Boski plan wieków. W tekście reklamowym książki znajdujemy następujące informacje o tej publikacji: „Wiesz że Bóg ma plan? Dlaczego Bóg dozwolił na zło i czy będzie ono wiecznie panować? Kiedy i jak Bóg ustanowi swoje Królestwo? Będzie ono w niebie czy na ziemi? Dowiesz się jak Bóg przez Wieki realizuje swój Plan Zbawienia i na jakim obecnie jest etapie?”[2].

Cechą szczególną tej książki jest m.in. wykres, który w formie graficznej przedstawia historię od stworzenia świata do przyszłości, kiedy na ziemi będzie panować Królestwo Boże, opublikowany wcześniej w czasopiśmie Strażnica w 1881 roku, w numerach z lipca i sierpnia. Wykres ten łączył historię ludzkości z Wielką Piramidą w Egipcie. Grobowiec faraona Chufu miał być „słupem”, o którym mowa w Piśmie Świętym w Księdze Izajasza 19:19,20. Dokładny opis wykresu znajduje się w wkładzie XII tej książki.

Boski plan wieków był rozpowszechniany przez specjalnych kolporterów Towarzystwa Strażnica razem z pozostałymi tomami serii „Wykładów”. Do roku 1919 nakład osiągnął 5 245 000 egzemplarzy. Książka była też wykorzystywana na zebraniach Badaczy Pisma Świętego.

Towarzystwo Strażnica w późniejszych latach wznawiało Boski plan wieków razem z innymi tomami serii Brzasku Tysiąclecia. W 1886 i 1887 roku książka została opublikowana w kolejnych numerach Strażnicy od 1 listopada do 1 stycznia; w 1904 roku wydano razem z pozostałymi tomami; w 1907 roku z dodatkiem Analiza zarzutów przeciwko nadziejom milenijnym (ang. A Criticism of Millennial Hopes Exsamined); w roku 1908 dodano broszurę Cienie przybytku; w roku 1913 dodano rozdział o piramidzie; w 1915 roku dodano tzw. pytania beriańskie; w roku 1917 dodano przedmowę autora; w 1923 roku wydano trzy wersje wydawnicze: format kieszonkowy z biografią C.T. Russella, format kieszonkowy bez pytań beriańskich oraz format kieszonkowy z dodatkowymi materiałami[3]. Do 1897 roku udostępniono prawie milion egzemplarzy Brzasku Tysiąclecia[4].

W 1926 roku wydano pierwszą książkę pt „Wyzwolenie (ang. Deliverance!), która miała zastąpić „Wykłady Pisma Świętego” wśród badaczy związanych z Towarzystwem Strażnica. Boski plan wieków wznawiały później jeszcze inne zrzeszenia religijne związane z Badaczami Pisma Świętego (np.: w roku 1955 Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, w roku 1986 Świecki Ruch Misyjny „Epifania”). Boski plan wieków na język polski został przetłumaczony przez Hipolita Oleszyńskiego w 1907 roku.

Spis treści

 • Wykład I – Noc grzechu zakończy się porankiem radości.
 • Wykład II – Istnienie inteligentnego Stwórcy udowodniono.
 • Wykład III – Biblia, jako Boskie objawienie, rozpatrywana rozumowo.
 • Wykład IV – Określenie epok i dyspensacji w rozwijaniu się Boskiego planu.
 • Wykład V – „Tajemnica, która była zakrytą od wieków i rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym.” – Kol. 1:26.
 • Wykład VI – Wtóre przyjście naszego Pana. Cel Jego przyjścia, naprawienie wszystkich rzeczy.
 • Wykład VII – Dopuszczenie złego i jego stosunek do Boskiego planu.
 • Wykład VIII – Sądny Dzień.
 • Wykład IX – Okup i restytucja.
 • Wykład X – Oddzielenie i odróżnienie natury ludzkiej od duchowej.
 • Wykład XI – Trzy drogi – Szeroka droga, wąska droga, i świętych droga.
 • Wykład XII – Objaśnienie rysunku przedstawiającego plan wieków.
 • Wykład XIII – Królestwa tego świata.
 • Wykład XIV – Królestwo Boże.
 • Wykład XV – Dzień Jehowy.
 • Zakończenie. Nasze obowiązki wobec prawdy. – Jej cena, jej wartość, jej korzyść.

Tom II[edytuj | edytuj kod]

Nadszedł czas (ang. The Time is at Hand) – 422 stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1889. W tekście reklamowym książki znajdujemy następujące informacje o tej publikacji: „Biblijna egzaminacja chronologii i historii świata. Celem tej książki jest porównanie świadectw biblijnych i wykazanie ich znaczenia. Zostają przedstawione proroctwa czasowe przy pierwszym przyjściu Chrystusa oraz dotyczące wtórego adwentu i końca czasu pogan. Obszernie został także omówiony temat sposobu wtórego przyjścia naszego Pana. Objawiony zostaje także Człowiek Grzechu”[2].

Towarzystwo Strażnica w późniejszych latach wznawiało książkę Nadszedł czas razem z innymi tomami serii Brzasku Tysiąclecia. W 1889 wydano książkę w kolejnych wydaniach czasopisma Strażnica od 1 kwietnia do 1 maja; w 1904 wydano razem z innymi tomami „Wykładów Pisma Świętego”; w 1915 dodano pytania beriańskie; w 1917 dodano przedmowę autora; w 1923 wydano edycję bez pytań beriańskich oraz edycję w formacie kieszonkowym z dodatkowymi materiałami[3].

Spis treści

 • Wykład I – Czasy i chwile od Boga naznaczone.
 • Wykład II – Chronologia Biblijna.
 • Wykład III – Wypełnienie się proroctwa czasu przy pierwszym przyjściu Chrystusa .
 • Wykład IV – Czas pogan.
 • Wykład V – Sposób wtórego przyjścia naszego Pana.
 • Wykład VI – Wielki jubileusz Ziemi.
 • Wykład VII – Równoległe dyspensacje.
 • Wykład VIII – Przyjście Eliasza.
 • Wykład IX – Człowiek grzechu – Antychryst.
 • Wykład X – Nadszedł czas.

Tom III[edytuj | edytuj kod]

Przyjdź Królestwo Twoje (ang. Thy Kingdom Come) – 380 stronicowa publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1891. W tekście reklamowym książki znajdujemy następujące informacje o tej publikacji: „Książka wskazuje na świadectwo prorocze i chronologię biblijną odnośnie ustanowienia Królestwa Chrystusowego na ziemi. Obszernie omawia prorokowane stosunki społeczne i kryzys mający nastąpić przed ustanowieniem Królestwa. Szczególne miejsce zajmuje omówienie proroctw Daniela. Książka ta napisana w 1890 roku zapowiada na podstawie proroctw czasowych Biblii, przywrócenie Izraela do łaski Bożej i powrót do Palestyny. Osobną część zajmuje omówienie wielkiej piramidy w Egipcie w kontekście Boskiego Planu wieków”[2]. Recenzentem rozdziału X dotyczącego Wielkiej Piramidy był astronom i badacz Wielkiej Piramidy Charles Piazzi Smyth. Wniósł on trzy drobne poprawki, wszystkie zostały uwzględnione[5].

Towarzystwo Strażnica w późniejszych latach wznawiało książkę ’’Przyjdź Królestwo Twoje’’ razem z innymi tomami serii Brzasku Tysiąclecia. W 1891 wydano książkę jako numer specjalny czasopisma Strażnica z dnia 1 czerwca; w 1904 wydano razem z innymi tomami „Wykładów Pisma Świętego”; w 1915 dodano pytania beriańskie; w 1917 dodano przedmowę autora; w roku 1923 wydano edycję bez pytań beriańskich oraz edycję w formacie kieszonkowym z dodatkowymi materiałami.

Spis treści

 • Wykład I – „Przyjdź Królestwo Twoje”.
 • Wykład II – „Nadszedł czas” czyli „Dzień przygotowania”.
 • Wykład III – Dni wyczekiwania Królestwa .
 • Wykład IV – Oczyszczenie Świątnicy.
 • Wykład V – Czas żniwa.
 • Wykład VI – Dzieło żniwa.
 • Wykład VII – Wybawienie i wywyższenie Kościoła.
 • Wykład VIII – Przywrócenie Izraela.
 • Wykład IX – Bóg twój króluje!.
 • Wykład X – Świadectwo kamienia Bożego jako świadka i proroka, którym jest wielka piramida w Egipcie.

Tom IV[edytuj | edytuj kod]

Walka Armagieddonu – publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1897, napisana przez C. T. Russella. Początkowo nosiła tytuł: „Dzień Pomsty” (ang. The Day of Vengeance), w 1912 zmieniono jej tytuł na: „Walka Armagieddonu” (ang. The Battle of Armageddon) i dodano nową przedmowę. Książka „Walka Armagieddonu” była czwartym tomem serii. W tekście reklamowym książki znajdujemy następujące informacje o tej publikacji: „Książka opisuje końcową epokę wieku Ewangelii. Jest to okres, który przynosi światu liczne błogosławieństwa, które stają się powodem starć, niezadowolenia, kłopotów i przyspieszają walkę pomiędzy Kapitałem a klasą robotniczą”[2].

Towarzystwo Strażnica wydawało jeszcze kolejne edycje „Walki Armagieddonu” razem z pozostałymi tomami serii „Wykładów Pisma Świętego” w latach: w 1912 z pytaniami beriańskimi: Beriańskie rozważania (pytania) do książki „Dzień pomsty (Walka Armagieddonu)” (po polsku brak):, w 1917 z dodaną przedmową autora, w 1923 wydanie bez pytań beriańskich, oraz wdanie w formacie kieszonkowym z dodatkowymi materiałami. W latach późniejszych ukazywały się kolejne wznowienia wydawane przez inne zrzeszenia religijne (np. w 1997 wydane przez Wolnych Badaczy Pisma Świętego).

Spis treści

 • Wykład I – „Dzień Pomsty”;
 • Wykład II – „Brzemię Babilonu” – „Chrześcijaństwa” mene, mene, thekel, upharsin;
 • Wykład III – Konieczność i sprawiedliwość Dnia Pomsty;
 • Wykład IV – Babilon pozwany przed Wielki Sąd;
 • Wykład V – Babilon przed Wielkim Sądem, jego zamieszanie-narodowe;
 • Wykład VI – Babilon przed Wielkim Sądem, jego zamieszanie-kościelne;
 • Wykład VII – Zgromadzenie Narodów i przygotowanie żywiołów dla wielkiego ognia zapalczywości Pańskiej;
 • Wykład VIII – Wołania żeńców;
 • Wykład IX – Nieuchronność konfliktu, świadectwo mądrych tego świata;
 • Wykład X – Proponowane środki zaradcze – społeczne i finansowe;
 • Wykład XI – Walka Armagieddonu;
 • Wykład XII – Wielkie proroctwo naszego Pana: Mat.24; Mar.13; Łuk.21:5-36; 17:20-37;
 • Wykład XIII – Ustanowienie Królestwa i sposób jego objawienia się;
 • Wykład XIV – Uwielbienie podnóżka Jehowy.

Tom V[edytuj | edytuj kod]

Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem (ang. The At-one-ment Between God and Men) – 507 stronicowa książka wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1899 jako tom piąty. Inny tytuł to „Pojednanie człowieka z Bogiem”. W tekście reklamowym książki znajdujemy następujące informacje o tej publikacji: „Tematem tego tomu jest cena Okupu. Z tej właśnie doktryny, wszystkie inne pochodzą w związku naszego zbawienia. Zrozumienie ceny Okupu daje chrześcijaninowi możliwość rozróżniania Prawdy od błędu. Tak więc, dogmat o Trójcy nie jest prawdziwym. Tom ten przedstawia nam Autora Pojednania – Boga. Następnie poznajemy Pośrednika, Jezusa Chrystusa. Środek Pojednania to działanie Ducha Świętego. Dodatkowo przedstawione są tematy: czym jest człowiek – ciało, duch i dusza, czym są?”[2].

Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem zostało wznawiane przez Towarzystwo Strażnica w następujących latach: w 1899 jako kolejne numery czasopisma Strażnicy od 1 września do 15 października; w 1904 wydano 'Pojednanie' razem z pozostałymi tomami 'Wykładów'.

Spis treści

 • Wykład I – Fakt i filozofia pojednania.
 • Wykład II – Autor pojednania.
 • Wykład III – Pośrednik pojednania. Jednorodzony syn.
 • Wykład IV – Pośrednik pojednania. Niepokalany.
 • Wykład V – Pośrednik pojednania. Podobny braciom i „który może cierpieć z nami krewkości nasze”.
 • Wykład VI – Pośrednik pojednania. Synem i Panem Dawida.
 • Wykład VII – Pośrednik pojednania. „Syn Człowieczy”.
 • Wykład VIII – Pośrednik pojednania. Święty duch boży.
 • Wykład IX – Chrzest, świadek i pieczęć i ducha pojednania .
 • Wykład X – Duch zdrowego umysłu.
 • Wykład XI – Następujące przedmioty podane do rozwagi. Duch święty pojednania.

Tom VI[edytuj | edytuj kod]

Nowe stworzenie

Nowe stworzenie (ang. The New Creation). W tekście reklamowym książki znajdujemy następujące informacje o tej publikacji: „Książka podaje reguły i prawa biblijne porządku Kościoła i domu chrześcijańskiego. Przedstawia organizację Kościoła, z wyszczególnieniem roli sług. Omawia zakres niewiast w Kościele. Przybliża temat Wielkanocy. Odpowiada na pytanie: czy chrzest powinien dotyczyć niemowląt, czy dorosłych? Udziela licznych rad dla chrześcijańskich małżonków i rodziców. Dodatkowo obszernie ostrzega o niebezpieczeństwach czyhających na drodze chrześcijanina”[2].

Spis treści

 • Wykład I – „Na początku”.
 • Wykład II – Nowe stworzenie.
 • Wykład III – Powołanie nowego stworzenia.
 • Wykład IV – Nowe stworzenie z góry przeznaczone.
 • Wykład V – Organizacja nowego stworzenia.
 • Wykład VI – Porządek i karność nowego stworzenia.
 • Wykład VII – Prawo nowego stworzenia.
 • Wykład VIII – Odpoczynek, czyli sabat nowego stworzenia.
 • Wykład IX – Sąd nowego stworzenia.
 • Wykład X – Chrzest nowego stworzenia.
 • Wykład XI – Wielkanoc nowego stworzenia.
 • Wykład XII – Mężowskie i inne przywileje i zobowiązania nowego stworzenia.
 • Wykład XIII – Rodzicielskie zobowiązania nowego stworzenia.
 • Wykład XIV – Rozmaite ziemskie zobowiązania nowego stworzenia.
 • Wykład XV – Nieprzyjaciele nowego stworzenia i ich zasadzki.
 • Wykład XVI – Obecne dziedzictwo nowego stworzenia.
 • Wykład XVII – Dziedzictwo zmartwychwstania nowego stworzenia.

Brzaskomobil[edytuj | edytuj kod]

Brzaskomobil, Strażnica z 15 czerwca 1908

W 1908 roku na zgromadzeniu Badaczy Pisma Świętego w Cincinnati zaprezentowano brzaskomobil (ang. „Dawn-Mobile”), była to dwukołowa rama, do której przytwierdzono walizkę wypełnionymi „Wykładami Pisma Świętego”. Stanowił on pomoc w czasie kolportażu książek[6].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi

 1. Po śmierci C.T. Russella w 1916 Towarzystwo Strażnica kontynuowało wydawanie serii „Wykładów”. 17 lipca 1917 roku wydano, pod redakcją Claytona J. Woodwortha i George'a H. Fishera, siódmy tom „Wykładów” pt: Dokonana tajemnica.

Przypisy

 1. Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, s. 53, 1995, wyd. Towarzystwo Strażnica, ISBN 83-903551-0-8
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Książki (pol.). W: Świecki Ruch Misyjny „Epifania” [on-line]. [dostęp 2010-11-08].
 3. 3,0 3,1 Skorowidz przedmiotowy i wersetowy do publikacji Towarzystwa Strażnica wydanych w latach 1986-2000, s. 429
 4. „Z dnia na dzień uczę się coraz bardziej kochać pracę kolportera”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 31, 32, 15 maja 2012. ISSN 1234-1150. 
 5. Przyjdź Królestwo Twoje. pastor-russell.pl. [dostęp 2014-11-01].
 6. „Sprawiał, że trochę rzucałam się w oczy”. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 31, 32, 15 lutego 2012. ISSN 1234-1150. 

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]