Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (1993)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ten artykuł dotyczy umowy międzynarodowej zawartej w 1993. Zobacz też: Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (1925).

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską[1]umowa międzynarodowa zawarta 28 lipca 1993 w siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rządzie Hanny Suchockiej.

Ustawa o wyrażeniu zgody na ratyfikację konkordatu została zgłoszona do Sejmu III kadencji w dniu 8 stycznia 1998 r. i poddana pod głosowanie w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji RP[2], co oznaczało, że przyjęcie ustawy wymagało zwykłej większości głosów. Za przyjęciem ustawy głosowali głównie posłowie koalicji rządowej AWS-UW oraz PSL, ROP i posłów niezrzeszonych (273 za, 161 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się)[3]. Ustawa została następnie przyjęta przez Senat (bez poprawek, 67 głosów za, 24 przeciw, 2 głosy wstrzymujące się)[4]. Dokument ratyfikacyjny został podpisany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 23 lutego 1998[5]. Tego samego dnia konkordat ratyfikował również papież Jan Paweł II. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpiła 25 marca[6]. Konkordat wszedł w życie miesiąc później, 25 kwietnia 1998 r.

Konkordat w art. 12 zobowiązuje m.in. szkoły publiczne do prowadzenia lekcji religii katolickiej, gdy zainteresowani wyrażą taką wolę. Jednak już przed wprowadzeniem tego przepisu obecność religii jako przedmiotu nauczania w szkole w przypadku woli zainteresowanych (bez względu na wyznanie) gwarantował przepis art. 53 ust. 4 Konstytucji RP, a wcześniej (od 1990 r.) akty normatywne Ministra Edukacji Narodowej[7].

Przypisy

 1. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318).
 2. Pkt. 21 uzasadnienia do projektu ustawy
 3. Głosowanie Nr 10 - posiedzenie 8. Dnia 08-01-1998 Godz. 19:20. sejm.gov.pl. [dostęp 31 lipca 2014].
 4. 6. posiedzenie Senatu RP. senat.pl. [dostęp 31 lipca 2014].
 5. Dz.U. 1998 nr 51 poz. 318.
 6. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu, www.opoka.org.pl [dostęp 2016-01-26].
 7. Paweł Ratajczak, Wprowadzenie religii do szkół.

Wybrana literatura[edytuj]

 • Dziesięć lat polskiego konkordatu, red. Cz. Janik, P. Borecki, Warszawa 2009.
 • J. Wisłocki, Konkordat polski 1993 tak czy nie, Warszawa 1993.
 • Konkordat polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993–1996, red. B. Górowska, Cz. Janik, Warszawa 1997.
 • Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2008.
 • J. Krukowski, Konkordat polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.

Zobacz też[edytuj]