Przejdź do zawartości

Międzynarodowy kod sygnałowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Flagi MKS (0, Z, I) na ORP Iskra

Międzynarodowy kod sygnałowy, MKS – zbiór podstawowych komunikatów kodowych, stosowany do sygnalizacji w żegludze, zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w 1969 roku.

Sygnały złożone są z jednej, dwóch lub trzech liter, ale kod umożliwia również przekazywanie dowolnych informacji w trybie „litera po literze”.

  • Sygnały jednoliterowe służą do przekazywania wiadomości pilnych, ważnych, często używanych.
  • Sygnały dwuliterowe dodatkowo uzupełnione niekiedy cyfrą dotyczą typowych (w żegludze) sytuacji dotyczących bezpieczeństwa ludzi i statków.
  • Sygnały trzyliterowe zaczynające się od litery M zarezerwowane są dla korespondencji dotyczącej spraw medycznych i pomocy lekarskiej.

Ustalone, znane powszechnie kody umożliwiają precyzyjną komunikację niezależnie od umiejętności językowych rozmówców.
Krótkie kody umożliwiają szybkie przekazywanie wiadomości za pomocą najprostszych metod. Sygnalizację można prowadzić przy pomocy alfabetu semaforowego, głosu, światła, radia, telegrafu lub flag sygnałowych. Obecnie rzadko używany ze względu na upowszechnienie radiotelefonu UKF.

Sygnalizacja głosem[edytuj | edytuj kod]

Poszczególne znaki kodu sygnałowego mają nazwy z łatwo wymawianych i odróżnianych słów języka angielskiego. Wymawiać je należy powoli, z wyraźnym podziałem na sylaby i akcentem na wyróżnionej sylabie (patrz: tabele).

Sygnalizacja alfabetem Morse’a[edytuj | edytuj kod]

Alfabet Morse’a stosowany jest w sygnalizacji światłem, dźwiękiem, telegrafem lub ruchami ramion (dla lepszej widoczności trzymając w rękach chorągiewki w jaskrawych barwach).
Oprócz opisanych w tabelach sygnałów MKS stosuje się sygnały specjalne:

sygnał znaczenie
AA AA AA wywołanie ogólne
TTTT odpowiedź na wywołanie ogólne
DE... znak rozpoznawczy (w miejsce wykropkowania)
T potwierdzenie odbioru
EEEEE pomyłka

Sygnalizacja semaforem[edytuj | edytuj kod]

Semafor to system sygnalizacji. Alfabet semaforowy to zestaw sygnałów oznaczających litery, cyfry lub znaki umowne, przekazywanych za pomocą 2 chorągiewek, trzymanych przez sygnalistę pod różnymi kątami w stosunku do tułowia. Znaki można również przekazywać za pomocą dwu ruchomych skrzydeł urządzenia sygnalizacyjnego (zwanego semaforem), ustawianych pod różnymi kątami w stosunku do pionu.

Kod flagowy MKS[edytuj | edytuj kod]

Komplet flag kodu składa się z 26 flag literowych, 10 flag cyfrowych, trzech flag zastępczych i jednej flagi o znaczeniu odpowiedź. Wezwaniem do rozpoczęcia sygnalizacji flagami jest podniesienie zestawu YP lub CQ.

Flagi MKS podczas wielkiej gali banderowej na niemieckim żaglowcu Roald Amundsen
patrząc od dołu z lewej[1] do góry w prawo: 3GH4IJ

Nadawanie znaków[edytuj | edytuj kod]

[1] 
 
Statek zamierzający rozpocząć korespondencję podnosi sygnał złożony ze znaków K 6 (patrz tabela poniżej)
  
   Statek, który zauważy sygnał podnosi do połowy wysokości swojej linki sygnałowej flagę odpowiedzi.

Następnie, po zrozumieniu sygnału – podnosi ją na pełną wysokość.

Gdy nadający sygnały opuści swoje flagi, odbiorca swoją flagę odpowiedzi opuszcza do połowy, co oznacza gotowość do odebrania następnych znaków. Kiedy nadawca podniesie kolejne sygnały (nie jest ich więcej niż pięć flag naraz), odbiorca po ich zrozumieniu znów podnosi swoją flagę odpowiedzi.

Taka wymiana znaków trwa rzecz jasna dość długo, zwłaszcza jeśli wiadomości nadawane są litera po literze. Dlatego stosowane są rozmaite skróty, a także jednoliterowe sygnały mające dodatkowe znaczenia, zgodnie z tabelą poniżej.

Tabele znaków z flagami pojedynczymi[edytuj | edytuj kod]

Zestaw jednoliterowych sygnałów MKS
α mnem znaczenie meaning flaga Morse
A Alpha
AL-FA
Mam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoli I have a diver down; keep well clear at slow speed   
·-
B Bravo
BRA-WO
Ładuję / wyładowuję / mam na statku ładunki niebezpieczne I am taking in / discharging / carrying dangerous goods   
-...
C Charlie
CZAR-LI (SZAR-LI)
Tak. Potwierdzenie Yes. Affirmative   
-.-.
D Delta
DEL-TA
Trzymajcie się z daleka ode mnie,
manewruję z trudnością
Keep clear of me,
I am manoeuvring with difficulty
  
-..
E Echo
EK-O
Zmieniam swój kurs w prawo I am altering my course to starboard   
.
F Foxtrot
FOKS-TROT
Jestem niezdolny do ruchu;
nawiążcie ze mną łączność
I am disabled;
communicate with me
  
..-.
G Golf
GOLF
Potrzebuję pilota
Gdy nadany przez statek rybacki oznacza wybieram sieci.
I require a pilot
When made by fishing vessel I am hauling nets
  
--.
H Hotel
HO-TEL
Mam pilota na statku I have a pilot on board   
....
I India
IN-DI-JA
Zmieniam swój kurs w lewo I am altering my course to port   
..
J Juliet
DZU-LI-JET
Mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala I am on fire and have dangerous cargo on board, keep well clear of me   
.---
K Kilo
KI-LO
Chcę nawiązać z wami łączność I wish to communicate with you   
-.-
L Lima
LI-MA
Zatrzymajcie wasz statek You should stop your vessel instantly   
.-..
M Mike
MA-IK
Zatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzie My vessel is stopped and making no way through the water   
--
N November
NO-WEM-BER
Nie. Zaprzeczenie lub zaprzeczenie znaczenia poprzedniej grupy znaków No. Negative or the significance of the previous group should be read in the negative   
-.
O Oscar
OS-KAR
Człowiek za burtą Man overboard   
---
P Papa
PA-PA
W porcie: wszystkie osoby zameldować się natychmiast na statek ponieważ wychodzi w morze
W morzu użyte przez statek rybacki: moje sieci zaczepiły o przeszkodę
In harbour: all persons should report on board as soon as possible as the vessel is about to proceed to sea
At sea may be used by fishing vessels: my nets have come fast upon an obstruction
  
.--.
Q Quebec
KE-BEK
Mój statek jest zdrowy[2] i proszę o prawo poruszania się My vessel is healthy, and I request free pratique   
--.-
R Romeo
RO-MI-JO
/nie używa się/ /not used/   
.-.
S Sierra
SI-ER-RA
Moje maszyny pracują wstecz My engines are going astern   
...
T Tango
TANG-GO
Trzymajcie się ode mnie z dala;
jestem zajęty trałowaniem we dwójkę
Keep clear of me;
I am engaged in pair trawling
  
-
U Uniform
JU-NI-FORM (U-NI-FORM)
Kierujecie się ku niebezpieczeństwu You are running into danger   
..-
V Victor
WIK-TOR
Potrzebuję pomocy I require assistance   
...-
W Whiskey
ŁYS-KI
Potrzebuję pomocy medycznej I require medical assistance   
.--
X X-ray
EKS-REJ
Wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnały Stop carrying out your intentions and watch for my signals   
-..-
Y Yankee
JAN-KI (YANG-KI)
Wlokę kotwicę I am dragging my anchor   
-.--
Z Zulu
ZU-LU
Potrzebuję holownika
Statki rybackie: wydaję sieci
I require a tug
Fishing vessels: I am shooting nets
  
--..
Zestaw cyfr
 #  mnem flaga Morse    #  mnem flaga Morse    #  mnem flaga Morse
1 Unaone
UNA-UAN
  
.----
2 Bissotwo
BIS-SO-TU
  
..---
3 Terrathree
TE-RA-TRI
  
...--
4 Kartefour
KARTE-FOER
  
....-
5 Pantafive
PANTA-FAJF
  
.....
6 Soxisix
SOK-SI-SIKS
  
-....
7 Setteseven
SET-TE-SEWN
  
--...
8 Oktoeight
OK-TE-EJT
  
---..
9 Novenine
NO-WE-NAJN
  
----.
0 Nadazero
NA-DA-ZE-RO
  
-----
Flagi pomocnicze
flaga znaczenie flaga znaczenie flaga znaczenie flaga znaczenie
   flaga kodu
i odpowiedzi
     flaga zastępcza
nr 1
     flaga zastępcza
nr 2
     flaga zastępcza
nr 3

Przykłady znaków z kilkoma flagami[edytuj | edytuj kod]

Azymut 123 A123
Kurs 098 C098
Data 12. D12 stosuje się
2, 4 lub 6 cyfr
Odległość
765 Mm
R765
Prędkość
14 węzłów
S14
Czy potrzebny
holownik?
KG
Holownik
niepotrzebny
KG1
Zbliża się huragan.
Uważajcie!
VL
potrzebna łączność
po holendersku
ZA0
potrzebna łączność
po angielsku
ZA1
potrzebna łączność
po francusku
ZA2

Ważniejsze sygnały dwuznakowe[edytuj | edytuj kod]

zestaw flag znaczenie
AE Muszę opuścić statek.
AL Mam lekarza na statku.
AM Czy macie lekarza?
AQ Mam ofiarę, która musi być natychmiast zabrana.
CJ Czy potrzebujecie pomocy?
CK Nie potrzebuję pomocy.
FA Czy możecie podać mi moją pozycję?
FC Wskażcie waszą pozycję za pomocą rakiet lub pochodni.
GN Zabierzcie ludzi.
GW Człowiek za burtą. Proszę podjąć akcję w celu wyciągnięcia go z wody.
HX Czy doznaliście uszkodzeń w czasie zderzenia?
KM Mogę wziąć was na hol.
KP Zaholujcie mnie do najbliższego portu lub na kotwicowisko.
KX Przygotujcie się do przyjęcia liny holowniczej.
LG Przygotujcie się do rzucenia liny holowniczej.
NC Jestem w niebezpieczeństwie, potrzebuję natychmiastowej pomocy.
OQ Prowadzę kompensację dewiacji kompasu lub kalibruję radionamiernik.
PM Idźcie w moim śladzie torowym.
QQ Proszę o odprawę sanitarną.
SM Dokonuję pomiarów prędkości.
UM Port jest zamknięty dla ruchu.
UP Proszę o zezwolenie na wejście do portu.
UW Życzę wam przyjemnej podróży.
VF Podnieście wasz sygnał rozpoznawczy.
VL Zbliża się huragan. Zastosujcie odpowiednie środki ostrożności.
YP Pragnę nawiązać łączność.
YM Kto mnie woła?
ZE Podejdźcie na odległość kontaktu wzrokowego.
ZW Potrzebuję lekarza portowego.
SQ Zatrzymajcie maszyny (uzupełniona cyfrą – 3 znaki:
SQ1 – Zatrzymajcie maszyny albo otworzę ogień).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Na pierwszej fladze, czerwono-biało-niebieskiej „3”, widoczny jest tylko niewielki fragment niebieskiej końcówki, gdyż prawie cała znalazła się poza krawędzią kadru fotografii.
  2. Oznacza, że na statku nie ma osób chorych na choroby zakaźne.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Międzynarodowy kod sygnałowy: przygotowany przez Podkomisję Międzynarodowego Kodu Sygnałowego przy Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie, w 1965 roku / [przekł. na jęz. pol.: Edward Gubała, Zdzisław Teisseyre]. Tekst równol. pol. i ang. Wyd. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1975. OCLC 823596407.
  • Międzynarodowy kod sygnałowy: przygotowany przez Podkomisję Międzynarodowego Kodu Sygnałowego przy Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie, w 1965 roku / [przekł. na jęz. pol.: Edward Gubała, Zdzisław Teisseyre]. Tekst równol. pol. i ang. Wyd. 1. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1969.
  • Lesław Furmaga, Józef Wójcicki: Mały słownik morski. Gdynia: Mitel International Ltd, 1993. ISBN 83-85413-73-1.
  • International Code of Signals for Visual, Sound, and Radio Communications United States Edition, 1969 Edition. 2003. [dostęp 2013-06-17]. (ang.).