Abugidy kanadyjskie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Abugidy kanadyjskie (alfabet sylabiczny rdzennych Kanadyjczyków, ang. Canadian Aboriginal Syllabics) – sylabiczny system pisma używany do zapisu języków autochtonicznych Kanady (algonkiańskich, eskimoskich i atapaskańskich). Został opracowany w latach 40. XIX w. przez Jamesa Evansa najpierw na potrzeby języka kri, później został przystosowany również do innych języków (inuktitut, siksika, carrier (dakelh), slavey, chipewyan). Evans przy tworzeniu sylabariusza wzorował się na systemie stenograficznym Isaaca Pitmana.

Języki używające abugid kanadyjskich[edytuj | edytuj kod]

Lista języków, dla których używa się (lub używano w przeszłości) sylabariusza kanadyjskiego:

Języki eskimo-aleuckie[edytuj | edytuj kod]

Języki na-dene[edytuj | edytuj kod]

Języki algijskie[edytuj | edytuj kod]

Sylabariusz inuktitut[edytuj | edytuj kod]

p t k g m n s l j v r q ng nng ł
ai pai tai kai gai mai nai sai lai jai vai rai qai ngai ᖖᒉ nngai1
i pi ti ki gi mi ni si li ji vi ri qi ngi nngi łi
ii pii tii kii gii mii nii sii lii jii vii rii qii ngii nngii łii
u pu tu ku gu mu nu su lu ju vu ru qu ngu nngu łu
uu puu tuu kuu guu muu nuu suu luu juu vuu ruu quu nguu nnguu łuu
a pa ta ka ga ma na sa la ja va ra qa nga nnga ła
aa paa taa kaa gaa maa naa saa laa jaa vaa raa qaa ngaa nngaa łaa

1Dwa znaki ᖖᒉ są tu traktowane jak jedna litera.

Sylabariusz kri (zachodni)[edytuj | edytuj kod]

p t k c m n s y th w h hk l r
ê thê ᐦᐁ
i pi ti ki ci mi ni si yi thi wi ᐦᐃ hi
î thî ᐦᐄ
o po to ko co mo no so yo tho wo ᐦᐅ ho
ô thô ᐦᐆ
a pa ta ka ca ma na sa ya tha wa ᐦᐊ ha
â thâ ᐦᐋ