Nowa Biblia gdańska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Nowa Biblia gdańska
Pełna nazwa

Biblia Święta to jest Całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Nowa Biblia gdańska

Skrót(y)

NBG

Kanon

protestancki

Język

polski

Opublikowanie kompletnego przekładu

2012

Tłumacz(e)

Władysław Karbowicz

Źródła przekładu

ST - Izaak Cylkow oraz Septuaginta; NT - Textus Receptus;

Wydawca

Śląskie Towarzystwo Biblijne

Przynależność religijna

protestantyzm

Wersja online

Nowa Biblia gdańska

Księga Rodzaju 1, 1-3
Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Zaś ziemia była niewidzialna, bezładna i ciemność nad otchłanią; a Duch Boga unosił się nad wodami. I Bóg powiedział: Niech się stanie światło. Więc stało się światło.
Ewangelia Jana 3, 16
Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.

Nowa Biblia gdańskaprotestancki przekład Pisma Świętego na język polski, dokonany z inicjatywy Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Podstawą przekładu stała się Biblia gdańska, której tekst jest uwspółcześniany i konfrontowany z innymi źródłami.

Charakterystyka[edytuj | edytuj kod]

Zaletą przekładu są przypisy informujące o różnicach między poszczególnymi opracowaniami Biblii. W wielu wypadkach zachowano dosłowną transkrypcję imion. Zmianie tradycyjnej nazwy na dosłowną uległy również nazwy ksiąg biblijnych (m.in. zamiast Dzieje ApostolskieDokonania Apostołów w Panu Jezusie Chrystusie; zamiast Kaznodzieja SalomonowyKsięga Koheleta). Tłumaczenie obejmuje protestancki kanon Pisma Świętego (bez ksiąg deuterokanonicznych uważanych przez protestantów za apokryfy).

Krytyka[edytuj | edytuj kod]

Tłumaczenie jest krytykowane przez biblistów za udziwnione, miejscami tendencyjne sposoby tłumaczenia tekstu biblijnego.

Tekst przekładu miejscami drastycznie różni się od innych popularnych przekładów Biblii. Przykładowo fragment z Ewangelii Łukasza 9:23 zawierający apel Jezusa skierowany do potencjalnych uczniów mówiący o „codziennym braniu na siebie swojego krzyża” przetłumaczony jest następująco: „Zaś do wszystkich mówił: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie i niech co dzień odrzuci swój krzyż, i niech mi towarzyszy.”[1].

Organizacja „Śląskie Towarzystwo Biblijne” zachowuje w tajemnicy i nie ujawnia danych osobowych autorów, zwłaszcza tłumaczy. Z tej przyczyny wśród konserwatywnych, ewangelicznych protestantów jest podnoszona kwestia wiarygodności przekładu.

Źródła przekładu[edytuj | edytuj kod]

Nowy Testament przetłumaczono z języków oryginalnych na podstawie zbioru greckich manuskryptów, znanych jako Textus receptus[2], przy czym tłumacze przyznają, że ich znajomość greki jest słaba. W „Dzienniku Ucznia” - blogu dotyczącym prac nad tłumaczeniem - tłumacze napisali: „Po pierwsze, po co to nowe tłumaczenie oraz dlaczego my, ludzie słabo znający hebrajski i grekę, podjęliśmy się tej pracy?”[3].

Stary Testament opracowany został na bazie trzech źródeł:

Nie korzystano zatem z oryginalnego tekstu hebrajskiego.

Wydania[edytuj | edytuj kod]

Twórcy przekładu nie zastrzegli do niego praw autorskich, a cały przekład udostępniają w Internecie[4].

Nowa Biblia gdańska ukazała się w całości drukiem w roku 2012, wydana przez wydawnictwo Szaron[5]

Porównanie z Biblią gdańską[edytuj | edytuj kod]

Wybrane fragmenty ze Starego Testamentu

Biblia gdańska Nowa Biblia gdańska

2 Mojż. 20:12-15 „Czcij ojca twego i matkę twoję, aby przedłużone były dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz kradł.”

„Uszanuj twojego ojca i twoją matkę, aby się przedłużyły twoje dni na ziemi, którą ci da twój Bóg - WIEKUISTY. Nie zamorduj. Nie scudzołóż. Nie ukradnij.”

Hi. 1:6-7 „I stało się niektórego dnia, gdy przyszli synowie Boży, aby stanęli przed Panem, że też przyszedł i szatan między nich. Tedy rzekł Pan do szatana: Skąd idziesz? I odpowiedział szatan Panu, i rzekł: Okrążałem ziemię, i przechadzałem się po niej.”

„Otóż pewnego razu się zdarzyło, że przybyli synowie Boscy, aby stawić się przed WIEKUISTYM, a pośród nich przybył też szatan. I WIEKUISTY zapytał szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział WIEKUISTEMU, mówiąc: Z wycieczki na ziemię oraz z przechadzki po niej.”

Pnp. 1:1-3 „Pieśń najprzedniejsza z pieśni Salomonowych. Niech mię pocałuje pocałowaniem ust swoich; albowiem lepsze są miłości twoje niż wino. Dla wonności wyborne są maści twoje; imię twoje jest jako olejek rozlany; przetoż cię panienki umiłowały.”

„Najprzedniejsza pieśń Salomona. O, gdyby mnie pocałował jednym z pocałunków swych ust. Bowiem twoje pieszczoty są przyjemniejsze niż wino. Z powodu wonności rozkoszne są twe pachnidła; twoje imię jak rozlany olejek, i dlatego umiłowały cię dziewice.”

Ps. 23:1-2 „Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię.”

„Psalm Dawida. BÓG jest pasterzem moim, niczego mi nie brakuje. Daje mi się wylegiwać na zielonych błoniach, do spokojnych wód mnie prowadzi.”

Wybrane fragmenty z Nowego Testamentu

Biblia gdańska Nowa Biblia gdańska

Mt. 5:3-4 „Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smęcą; albowiem pocieszeni będą.”

„Bogaci żebrzący u Ducha, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Bogaci, którzy boleją, albowiem oni będą pocieszeni.”

Mt. 6:13 „I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki. Amen.”

„i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Albowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.”

Mt. 16:18 „A Ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.”

„A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych i bramy Krainy Umarłych go nie przemogą.”

Mt. 28:19-20 „Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen.”

„Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; ucząc ich zachowywać wszystko, tyle właśnie, ile wam poleciłem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca epoki. Amen.”

Hbr. 1:8-9 „Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.”

„Ale do Syna: Tron Twój , Boże, aż do porządku wieczności; a berło prawości – berłem Twojego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; dlatego w obecności twych uczestników pomazał cię, Boże, Bóg twój, oliwą wielkiej radości.”

Obj. 22:14 „Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.”

„Bogaci ci, którzy czynią jego polecenia, by ich siła była dzięki Drzewu Życia i by bramami weszli do miasta.”

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ewangelia Łukasza 9:23 - Nowa Biblia Gdańska (NBG) [dostęp 2016-09-26] (pol.).
  2. Uwagi Wstępne do Nowej Biblii gdańskiej
  3. 1, 25 czerwca 2010 [dostęp 2016-09-26] [zarchiwizowane z adresu 2010-06-25].
  4. Nowa Biblia Gdańska, biblest.com.pl [dostęp 2021-08-17].
  5. Nowa Biblia Gdańska - Szaron - Chrześcijańska Księgarnia Internetowa, szaron.pl [dostęp 2018-08-05] (pol.).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]