Biblia lubelska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Biblia lubelska
Skrót(y)

BL

Kanon

katolicki

Język

polski

Opublikowanie Nowego Testamentu

1995-2016

Opublikowanie Starego Testamentu

1991-

Wydawca

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Przynależność religijna

katolicyzm

Biblia lubelska – przekład Biblii z języków oryginalnych dokonywany w środowisku szkoły biblijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od roku 1991 do 2022 ukazało się 30 zeszytów składających się na kolejne księgi Biblii. Pierwszymi redaktorami byli Lech Stachowiak (ST) oraz Józef Kudasiewicz (NT), a kolejnymi Antoni Tronina (ST) oraz Antoni Paciorek (NT). Od 2020 r. redaktorem serii jest ks. Adam Kubiś.

Część przekładów wywodzi się z tradycji tzw. Komentarzy KUL-owskich, czyli naukowych edycji Starego i Nowego Testamentu ukazujących się od 1958 do 2020 r.

Poszczególne zeszyty zawierają informacje wstępne o księdze (np. autor, czas i miejsce powstania, tekst, kanoniczność, struktura, tło historyczno-kulturowe, teologia), tłumaczenie (zwykle jednej, dwóch lub trzech ksiąg), sigla miejsc paralelnych do danego tekstu, komentarz – eksponowany równolegle z tekstem biblijnym. Niektóre tomy zawierają także przedmowę, ekskursy tematyczne i bibliografię. Zamierzeniem autorów jest, aby profil komentarzy Biblii lubelskiej pozostał popularnonaukowy.

Spośród ksiąg Nowego Testamentu przełożono Ewangelie, Dzieje Apostolskie, listy św. Pawła, listy katolickie oraz Apokalipsę św. Jana. Przełożono też dużą część ksiąg Starego Testamentu.

Jako pierwszy tom ukazał się przekład i komentarz do Księgi Izajasza (1991), autorstwa Lecha Stachowiaka. Nakład wynosił 10 tys. egzemplarzy. Do składu zeszyt oddano w sierpniu 1988 r., a druk ukończono w kwietniu 1991 r. Imprimatur, wydane przez bp. Ryszarda Karpińskiego, ówczesnego wikariusza generalnego diecezji lubelskiej, tom otrzymał 12 X 1990. Komentarz do Ewangelii Mateusza doczekał się dwóch wydań: pierwszego w 1995 r. (nakład 5000 egz.) i drugiego w 2004 r.

Lista wydanych tomów[edytuj | edytuj kod]

Daty wydania i autorzy przekładów na podstawie strony internetowej wydawnictwa KUL.

Nowy Testament[edytuj | edytuj kod]

Księgi Autor przekładu Rok wydania
Ewangelia według św. Mateusza Józef Homerski 1995
Ewangelia według św. Marka Hugolin Langkammer 2004
Ewangelia według św. Łukasza Hugolin Langkammer 2005
Ewangelia według św. Jana Antoni Paciorek 2000
Dzieje Apostolskie Hugolin Langkammer 2008
List do Rzymian Hugolin Langkammer 1999
Pierwszy i Drugi List do Koryntian Hugolin Langkammer 1998
List do Galatów Hugolin Langkammer 1999
List do Efezjan Hugolin Langkammer 2001
List do Filipian Hugolin Langkammer 2001
List do Kolosan Antoni Tronina, Antoni Paciorek 2002
Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan Hugolin Langkammer 2008
Listy pasterskie: Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa Hugolin Langkammer 2006
List do Filemona Hugolin Langkammer 2003
List do Hebrajczyków Antoni Paciorek 1998
Listy katolickie Hugolin Langkammer 2016
Apokalipsa Hugolin Langkammer, Jan Klinkowski 2010

Stary Testament[edytuj | edytuj kod]

Księgi Autor przekładu Rok wydania
Księga Kapłańska Antoni Tronina 2021
Księga Powtórzonego Prawa Janusz Lemański 2022
Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza Hugolin Langkammer 2000
Pierwsza i Druga Księga Kronik Hugolin Langkammer 2001
Pierwsza i Druga Księga Machabejska Józef Homerski 2001
Księga Tobiasza. Księga Judyty. Księga Estery Antoni Tronina 2001
Księga Hioba Antoni Tronina 2021
Księga Psalmów Antoni Tronina 2021
Księga Mądrości Marcin Zieliński 2023
Księga Izajasza Lech Stachowiak 1991
Księga Jeremiasza Lech Stachowiak 1997
Księga Ezechiela Józef Homerski 1998
Księga Daniela Józef Homerski 1995
Księga Jonasza Piotr Jaworski 2022
Księga Habakuka Krystian Malec 2023
Księga Malachiasza Piotr Jaworski 2023

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]