Biblia gdańska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biblia gdańska
Biblia Gdańska.jpg
Strona tytułowa Biblii gdańskiej
Pełna nazwa Biblia Święta to jest Księgi Starego y Nowego Przymierza z Żydowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone.
Skrót(y) BG
Kanon protestancki
Język polski
Opublikowanie kompletnego przekładu 1632 (rewizje w latach 1738 i 1881)
Źródła przekładu Tekst masorecki (ST),
Textus receptus (NT)
Rodzaj tłumaczenia dosłowne
Wersje zrewidowane Uwspółcześniona Biblia gdańska
Przynależność religijna Protestantyzm
Wersja online http://www.bibliagdanska.pl/
Księga Rodzaju 1, 1-3
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.
Ewangelia Jana 3, 16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Biblia gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.

Historia[edytuj]

Fragment Biblii gdańskiej z 1632 (2 Mojżeszowa, rozdz. 6)

Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 roku, na synodzie w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego w Secyminie (według współczesnej pisowni Secemin). Na synodzie w Baranowie w 1604 roku polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią brzeską, czeską Kralicką (1579–1593), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań Biblia Janickiego nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się rewizją Biblii brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owoc tego współdziałania kalwinistów i braci czeskich, stanowi drugie (po Biblii brzeskiej) tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich. Ukazała się ona drukiem 18 listopada 1632 roku w drukarni Hünefelda w Gdańsku (stąd przyjęta później nazwa). Została ona następnie zaakceptowana przez polskich luteranów.

Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat przekładem biblijnym polskich protestantów.

Znaczenie[edytuj]

Biblia gdańska, w całej swej karierze, miała dla polskich protestantów takie znaczenie jak dla katolików Biblia Jakuba Wujka. Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 20 razy. W 1660 roku w Amsterdamie, w 1726 w Halle, w 1738 w Królewcu, w 1768 w Brzegu, w 1779 w Królewcu, w 1810 w Berlinie, w 1823 w Królewcu, w 1836 we Wrocławiu, w 1838 w Poznaniu, w 1840 i 1846 w Lipsku, 1854 i 1860 w Halle, w 1855 bez apokryfów w Poznaniu, w 1857, 1861, 1863, 1864, 1865, 1873 w Berlinie, w 1867 w Wiedniu, w 1869, 1875, 1876, 1879, 1889, 1890, 1921, 1924, 1928, 1934 i 1937 w Warszawie, w 1920 w Londynie, w 1899 i 1919 w Ameryce, a także w 1944 w Genewie.

Nowy Testament Biblii gdańskiej wydany został później w roku 1686 w Amsterdamie pod zmienionym tytułem: Nowy Testament to jest wszystkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone przez niektóre sługi Słowa Bożego. Kolejne jego wydania: 1708 w Brzegu (z dodatkiem modlitw, pieśni i nauk katechizmowych), 1727, 1728 (to wydanie zawierało summariusze Sebestiana Schmida i glossy Marcina Lutra) i 1832 w Lipsku, 1834, 1852, 1920 (Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1929 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1937 w Warszawie, 1867 w Berlinie (wydanie wraz z Księgą Psalmów), 1873 w Londynie (Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1881, 1882, 1883 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1918 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) w Wiedniu.

Biblia gdańska pozostawała głównym przekładem używanym przez polskich ewangelików i ewangelicznych chrześcijan do roku 1975, to jest do wydania Biblii warszawskiej.

Pierwsze wydania Biblii gdańskiej zawierały także księgi uznawane przez protestantów za apokryfy (część z nich w terminologii katolickiej jest określana jako księgi deuterokanoniczne, część – 3 Księga Machabejska, 3 i 4 Księga Ezdrasza oraz Modlitwa Manassesa – jest również uznawana za apokryfy), które umieszczano pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Współczesne wydania nie kontynuują tej tradycji.

Treść wydania oryginalnego[edytuj]

Jakkolwiek obecne wydania Biblii gdańskiej ograniczają się do protestanckich kanonicznych ksiąg biblijnych, wydanie oryginalne zawierało również przekład apokryfów (część z nich uznawanych w katolicyzmie za tzw. księgi deuterokanoniczne), a także pieśni, objaśnienia, wykładnię wiary chrześcijańskiej etc. Poniższa lista zgodna jest z kolejnością stron w wydaniu oryginalnym:

 • Przedmowy
  • Najjaśniejszemu Panu a Panu Władysławowi Zygmuntowi, z łaski Bożej obranemu Królowi Polskiemu...
  • Oświeconemu Książęciu a Panu Jego Książęcey Mości, Panu Chrysztofowi Radziwiłłowi...
 • Spis Treści
 • Objaśnieniaobjaśnienie liter y znaków niektorych, na brzegach w tey Księdze używanych
 • Stary Testament
  • Pierwsza Część Bibliey
   • Pierwsze Księgi Mojżeszowe, które zowią po Grecku Genesis, a po Polsku Księgi Rodzaju
   • Wtóre Księgi Mojżeszowe, które zowią po Grecku Exodus, a po Polsku Wyjście
   • Trzecie Księgi Mojżeszowe, które zowią Leviticus
   • Czwarte Księgi Mojżeszowe, które zowią Numeri
   • Piąte Księgi Mojżeszowe, które zowią Deuteronomium, to jest, Powtórzenie Zakonu
  • Wtóra Część Bibliey
   • Księgi Jozuego
   • Księgi Sędziów, które zowią Judicum
   • Księgi Ruthy
   • Pierwsze Księgi Samuelowe, które też zowią Pierwsze Królewskie
   • Wtóre Księgi Samuelowe, które też zowią Wtóre Królewskie
   • Pierwsze Księgi Królewskie, które też zowią Trzecie Królewskie
   • Wtóre Księgi Królewskie, które też zowią Czwarte Królewskie
   • Pierwsze Księgi Kroniki, które Grekowie Paralipomena zowią
   • Wtóre Księgi Kroniki, albo Paralipomenon
   • Księgi Ezdraszowe, które pospolicie zowią Pierwsze Ezdraszowe
   • Księgi Nehemiaszowe, które też zowią Wtóre Ezdraszowe
   • Księgi Estery
  • Trzecia Część Bibliey
   • Księgi Jobowe
   • Księgi Psalmów, które po Żydowsku zowią Sepher Tehillim: to jest, Księga chwał
   • Księgi Przypowieści Salomonowych
   • Ekklesiastes, to jest Kaznodzieja Salomonow
   • Pieśń nad Pieśniami Salomonowa
  • Czwarta Część Bibliey
   • Proroctwo Izajaszowe
   • Proroctwo Jeremiaszowe
   • Treny, to jest, Narzekania Jeremiaszowe
   • Proroctwo Ezechielowe
   • Proroctwo Danielowe
   • Proroctwo Ozeaszowe
   • Proroctwo Joelowe
   • Proroctwo Amosowe
   • Proroctwo Abdyaszowe
   • Proroctwo Jonaszowe
   • Proroctwo Micheaszowe
   • Proroctwo Nahumowe
   • Proroctwo Abakukowe
   • Proroctwo Sofoniaszowe
   • Proroctwo Aggeuszowe
   • Proroctwo Zacharyaszowe
   • Proroctwo Malachiaszowe
 • ApokryfyPrzydatek do Starego Testamentu, w którym się zamykają Księgi, które pospolicie zowią Apokryfa
  • Księgi Tobiaszowe
  • Modlitwa Manassesa Króla Judskiego
  • Księgi Judyty
  • Księgi Barucha
  • Lis Jeremiaszow
  • Przydatki do Proroctwa Danielowego
  • Trzecie Księgi Ezdraszowe
  • Czwarte Księgi Ezdraszowe
  • Przydatki do Ksiąg Estery
  • Pierwsze Księgi Machabejskie
  • Wtóre Księgi Machabejskie
  • Trzecie Księgi Machabejskie, które zowią Księgi Symeona Kapłana Najwyższego
  • Mądrość Salomonowa
  • Księgi Jezusa Syna Syrachowego, które też nazywają Ekklesiastikus
 • Nowy TestamentNowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa
  • Summa czterech Ewangelistów
   • Ewangelia według Ś. Mateusza
   • Ewangelia według Świętego Marka
   • Ewangelia według Świętego Łukasza
   • Ewangelia według Świętego Jana
  • Dalsza część
   • Dzieje Świętych Apostołów
   • List Świętego Pawła Apostoła, do Rzymianów
   • List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów
   • List Świętego Pawła Apostoła do Koryntów, wtóry
   • List Świętego Pawła Apostoła do Galatów
   • List Świętego Pawła Apostoła do Efezów
   • List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów
   • List Ś. Pawła Apostoła do Kolossensów
   • List Ś. Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy
   • List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry
   • List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy
   • List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry
   • List Świętego Pawła Apostoła do Tytusa
   • List Świętego Pawła Apostoła do Filemona
   • List Świętego Pawła Apostoła do Żydów
   • List powszechny Świętego Jakuba Apostoła
   • List pierwszy powszechny Świętego Piotra Apostoła
   • List wtóry powszechny Świętego Piotra Apostoła
   • List pierwszy powszechny Ś. Jana Apostoła
   • List wtóry Świętego Jana Apostoła
   • List trzeci Świętego Jana Apostoła
   • List powszechny Ś. Judasa Apostoła
   • Objawienie Ś. Jana Theologa
 • Rejestr Ewangeley y Lekcey, które się czytają w Niedzielę y Uroczyste Święta
 • Pasya albo Historya o Męce, Śmierci y Pogrzebie Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkich czterech Ewangelistów porządnie zebrana
 • Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego
 • Hymny albo Pieśni Duchowne zwyczajne, a niektóre z Niemieckich przetłumaczone
  • Pieśni na Adwent
  • Na Boże Narodzenie
  • Na Nowe Lato
  • Na Trzy Króle
  • O Męce Pańskey
  • Na Wielka Noc
  • Na Boże Wstąpienie
  • O Trójcy Świętey
  • O Słowie Bożym
  • O Kościele Bożym
  • O Pokucie
  • O Chrzcie Świętym
  • O Wieczerzy Pańskiey
  • O Zwirzchności
  • O Modlitwie Pańskiey
  • O Wierze Chrześcijańskey
  • O Bożym Przykazaniu
  • W Czasy niebezpieczne
  • W Niepogodę
  • W Susza
  • Podczas wojny
  • Podczas głodu
  • W Mór
  • O Śmiertelności
  • Przy Pogrzebie
  • O Sadnym Dniu
  • Poranne
  • Przed Obiadem
  • Po Obiedzie
  • Wieczorne
  • Pospolite
   • Psalmy niektóre zwyczajniejsze
  • Litania
  • Rejestr Pieśni
 • Summa Nauki Chrześcijańskey
  • Boże Przykazanie
  • Wiara Powszechna Chrześćjańska
  • Modlitwa Pańska
  • Chrzest Święty
  • Ustawa Wieczerzy Pańskey
  • Klucze Królestwa Niebieskiego
  • Symbola, albo Wyznanie Wiary Powszechney Chrześcijańskey
   • Symbolum Niceńskie
   • Symbolum Konstantinopolitańskie
   • Symbolum Efeskie
 • Upomnienia ludziom wszelkiego stanu służące
  • Kaznodziejom
  • Panom
  • Poddanym
  • Gospodarzom
  • Sługom
  • Mężom
  • Żonam
  • Rodzicom
  • Dziatkom
  • Młodzieńcom
  • Pannam
  • Wdowam
  • Starym
  • Kupcom i Rzemieśnikom

Współczesność[edytuj]

Jedna ze stron współczesnego wydania Biblii gdańskiej

Obecnie Biblię gdańską wydaje Towarzystwo Biblijne w Polsce. Przekład ten, mimo częściowego wyparcia go współczesnymi tłumaczeniami (głównie Biblią warszawską), cieszy się nadal w niektórych kręgach protestanckich (szczególnie konserwatywnych) opinią „najwierniejszego” i najbardziej dosłownego wśród polskich Biblii.

Wydawnictwo „Na Straży” wydało Biblię gdańską w systemie Stronga (Nowy Testament – 1996; Stary Testament – 2004), gdzie każdemu słowu (zgodnie z wydaniem Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego z 1959 r.) został przypisany numer (odsyłacz) do konkordancji wyrazów hebrajskich i aramejskich Stronga oraz do konkordancji wyrazów greckich Stronga (wydanych również przez wydawnictwo „Na Straży”).

Rewizje[edytuj]

Biblia gdańska przeszła następujące rewizje:

W tradycji Biblii gdańskiej powstał także w 2012 roku przekład zatytułowany Nowa Biblia gdańska, przygotowane przez Śląskie Towarzystwo Biblijne. W odróżnieniu od rewizji jest to jednak nowe tłumaczenie oparte na Textus Receptus, Tanach Izaaka Cylkowa i Septuagincie.

Przypisy

 1. http://www.wrotanadziei.org Informacja na stronie głównej wydawcy

Linki zewnętrzne[edytuj]

Treść Biblii gdańskiej[edytuj]

Artykuły[edytuj]