Przejdź do zawartości

Przekłady biblijne Józefa Kruszyńskiego

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Przekłady biblijne Józefa Kruszyńskiego powstawały w latach 20-30. XX wieku i obejmowały tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu z języka hebrajskiego i greckiego. Prace Kruszyńskiego należały do pierwszych katolickich przekładów z języków oryginalnych na język polski. Były to też najszersze dwudziestowieczne przekłady Starego Testamentu na polski aż do Komentarzy KUL i Biblii Tysiąclecia, które ukazały się w latach 60.

Józef Kruszyński ok. 1925

Autor, Józef Kruszyński był biblistą i profesorem KUL. Jego intencją było przetłumaczenie całego Starego Testamentu, do 1939 roku wydał większość ksiąg, zabrakło tylko ksiąg Machabejskich oraz większej części ksiąg prorockich[1].

Przekłady i daty wydań

[edytuj | edytuj kod]
  • Proroctwo Nahuma. Przekład i komentarz (1926)
  • Proroctwo Jeremjasza. Lamentacje. Księga Barucha (1935)
  • Księga Psalmów (1936)
  • Tom I. Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa (Pięcioksiąg Mojżeszowy) (1937)
  • Tom II. Księgi: Jozuego, Sędziów, Rut, Dwie Samuela i Dwie Królewskie (1938)
  • Tom III. Księgi: Dwie Paralipomenon[2], Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery i Joba (1939)

Źródła przekładu

[edytuj | edytuj kod]

Dla Biblii hebrajskiej źródłem przekładu było wydanie Kittela z 1913. Podział tekstu, strofy (w przypadku utworów poetyckich) i streszczenia Kruszyński opracował na podstawie La Sainte Bible pod red. ks. Crampon'a (Paryż, 1928). Wzorem dla komentarza było wydanie Wulgaty Filliona (Paryż, 1923) oraz Bible česká Jana Hejčla (Praga, 1917)[3].

Odbiór przekładu

[edytuj | edytuj kod]

Przekłady Kruszyńskiego zostały przyjęte przychylnie przez krytykę; podkreślano ich wierność oraz pewną swobodę[4]. Jednak z racji niewielkich nakładów, braku wznowień i pojawienia się kolejnych powojennych przekładów nie były nigdy powszechnie używane.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Encyklopedia katolicka tom II. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1976, s. 413. ISBN 83-86668-02-4.
  2. Według współczesnego nazewnictwa - Księgi Kronik
  3. źródła wymienione we wstępach do Tomów I-III
  4. Podręczna Encyklopedia Biblijna. Eugeniusz Dąbrowski (red.). T. II. Poznań - Warszawa - Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1959, s. 320.