Polacy w Czechach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Chór męski Gorol z Jabłonkowa podczas Jubileuszowego Festiwalu PZKO 2007 w Karwinie.
Czeska i polska nazwa ulicy w Czeskim Cieszynie
Odsetek Polaków w gminach (obec) okręgu Frydek-Mistek i Karwina na podstawie spisu powszechnego z 2011 r.
Odsetek Polaków w gminach (obec) okręgu Frydek-Mistek i Karwina na podstawie spisu powszechnego z 2001 r.
Odsetek osób używających języka polskiego jako potocznego w gminach Księstwa Cieszyńskiego w 1910 roku

Polska mniejszość narodowa/narodowościowa w Czechach jest w większości skoncentrowana na Zaolziu. Według spisu powszechnego z 2011 roku 39 269 osób zadeklarowało polską narodowość jako jedyną. Najważniejszymi polskimi organizacjami w tym rejonie są Kongres Polaków w Republice Czeskiej oraz Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO), a największą gazetą, Głos Ludu.

Oprócz części autochtonicznych Polaków z Zaolzia[1], w kraju żyją również Polacy z Polski przybywszy za pracą. Od wielu lat podjęło pracę wielu Polaków w Czechach - duże skupisko w Ostrawie (np. pobliskie kopalnie), w zakładach Škody w Mlada Boleslav, a także wielu robotników budowlanych w Pradze. W Pradze istnieje od 1990 r. rzymskokatolickie duszpasterstwo polskie przy dominikańskim kościele sv. Jiljí (św. Idziego – ul. Husova 8, na Starym Mieście).

Większość Polaków na Zaolziu jest wyznania katolickiego, jednak blisko połowę stanowią luteranie. Największy kościół luterański w Czechach (Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania) jest w znacznej mierze spolonizowany.

Historia[edytuj]

Po zakończeniu I wojny światowej, odzyskaniu niepodległości przez Polskę i Czechy oraz po wytyczeniu granic państwowych, liczbę Polaków w Czechosłowacji oceniano na przeszło 100 tysięcy. W okresie międzywojennym (rok 1929) było ich ok. 160 tys., z czego 50% stanowiła ludność od dawna tam osiadła. Koncentrowała się ona na Śląsku Cieszyńskim i stała na wysokim poziomie kulturalnym. Ludność ta trudniła się w niemal równej części pracą na roli i w przemyśle. Ważną rolę w tym środowisku odgrywał ruch spółdzielczy. Centralną organizacją był Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywczych, liczący ok. 20 tys. członków. Podstawę Związku tworzyło Centralne Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska w Łazach, posiadające ponad 16 tys. członków. Stowarzyszenie posiadało 62 domy, największą wówczas europejską piekarnię parową w Łazach oraz własne sklepy prawie w każdej większej miejscowości Śląska. Istotną rolę odgrywał także Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, będący jedną z najważniejszych polskich organizacji gospodarczych. W Czechosłowacji istniało 78 polskich szkół publicznych, do których uczęszczało ok. 14 tys. dzieci. Macierz Szkolna, licząca przeszło 60 kół terenowych, zorganizowała ponadto gimnazjum w Orłowej oraz 34 szkoły prywatne, do których uczęszczało ponad 3 tys. dzieci. W ocenie ogólnej szkolnictwo polskie stało na wysokim poziomie. Polską prasę reprezentował dziennik "Robotnik Śląski" oraz 12 tygodników i miesięczników. Istniały również liczne stowarzyszenia zawodowe, np. Związek Górników i Towarzystwo Nauczycieli Polskich. Działały również organizacje oświatowo-sportowe, jak Sokół i Siła. Ochroną praw ludności polskiej zajmowała się Wzajemna Pomoc. Napływowa ludność polska, pochodząca z zachodnich powiatów Małopolski, przedstawiała niższy poziom kulturalny i organizacyjny. Rekrutowała się ona z małorolnych i bezrolnych chłopów. W omawianym okresie oceniano, że życie polskie w Czechosłowacji rozwija się prawidłowo[2].

Demografia[edytuj]

W 1991 r. podczas czechosłowackiego spisu powszechnego narodowość polską w Czechach zadeklarowało 59 383 osób[3][4][5].

W 2001 r. w spisie powszechnym wśród obywateli Czech – 51 968 osób zadeklarowało narodowość polską[6], najwięcej tj. 38 908 osób w kraju morawsko-śląskim[7], jest to 5,08‰ mieszkańców kraju i 5,17‰ wśród osób, które podały przynależność narodową[8].

W 2011 r. w spisie powszechnym wśród obywateli Czech – 39 269 osób zadeklarowało narodowość polską, najwięcej w kraju morawsko-śląskim 28 430 (wynik nie uwzględnia mieszanych deklaracji)[9], jest to 3,75‰ mieszkańców kraju i 5,12‰ wśród osób, które podały przynależność narodową (w trakcie spisu z 2011 r. nie ustalono narodowości dla 25,3% osób, zaś w trakcie spisu z 2001 r. nie ustalono narodowości dla 1,7% mieszkańców)[8].

Według wyników spisu powszechnego w 2011 r., Polacy stanowili w Czechach jedyną mniejszość narodowościową, w ramach której więcej niż połowa człoków (56,9%) przyznawała się do wiary religijnej. Specyfiką Polaków w Czechach jest fakt, że duży odsetek (ok. 20%) z nich tworzą protestanci.[10]

Działalność[edytuj]

Polacy z Zaolzia są bardzo aktywnymi członkami wielu klubów, zespołów i stowarzyszeń działających w większości przy miejscowych kołach PZKO.

Zespoły[edytuj]

 • Gorol
 • Chór Żeński Melodia
 • Błędowianie
 • Bystrzyca
 • Oldrzychowice
 • Olza
 • ZPiT Suszanie

Szkoły[edytuj]

Fragment Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie
 • Gimnazjum[a] z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie, popularnie znany jako Gimpel. W szkole działa kółko fotograficzne, SZ.K.A.P.A. (Szkolne Kółko Alternatywnych Prezentacji Artystycznych), chór mieszany Collegium Iuvenum i Klub Sportowy Gimpel (koszykówka, piłka nożna, siatkówka, floorball, tańce nowoczesne...).
 • Polskie Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego z filiami w Karwinie i Orłowej.

Zobacz też[edytuj]

Uwagi[edytuj]

 1. w czeskim szkolnictwie jest ono odpowiednikiem polskiego liceum

Przypisy

 1. Poláci na Těšínsku, Czeski Cieszyn 2009
 2. Marek Żukow-Karczewski, Polonia zagraniczna w czasach II Rzeczypospolitej, "Życie Literackie", 20 VIII 1989 r., nr 33 (1952), s. 10.
 3. Základní informace o vývoji obyvatelstva, domácností, domů a bytů >> 5. Národnost a mateřský jazyk (cz.). W: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - Pramenné dílo, Kód: 4132-05 [on-line]. Český statistický úřad, 2005-12-13. [dostęp 2010-11-26]. s. 2 PDF.
 4. Gabriela Šamanová: Národnost ve sčítání lidu v českých zemích (cz.). Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2005. [dostęp 2010-11-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-03-19)]. s. 10.
 5. Gabriela Šamanová: Nationality in the census in Czech lands (ang.). Public Opinion Research Centre, Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005. [dostęp 2010-11-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-04-25)]. s. 10.
 6. Data za ČR, NUTS 4: CZ0000 (cz.). W: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 [on-line]. Český statistický úřad, 2005. [dostęp 2010-11-25].
 7. Data za Moravskoslezský kraj, NUTS3: CZ081 (cz.). W: Sčítaní lidu, domů a bytů 2001 [on-line]. Český statistický úřad, 2005. [dostęp 2010-11-25].
 8. a b Národnostní struktura obyvatel (30.6.2014)
 9. Wyniku spisu z 2011
 10. https://www.czso.cz/documents/10180/20551795/17022014.pdf/c533e33c-79c4-4a1b-8494-e45e41c5da18?version=1.0

Linki zewnętrzne[edytuj]