Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Universitas Oeconomicae Catoviciensis
University of Economics in Katowice
Data założenia 1937
Typ uczelni publiczna
Państwo  Polska
Adres ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
Liczba pracowników
• naukowych
1033 (2014/2015)
507 (2014/2015)
Liczba studentów 11121
Rektor prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński
Położenie na mapie Katowic
Mapa lokalizacyjna Katowic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ziemia 50°15′33″N 19°02′39″E/50,259167 19,044167
Strona internetowa
Rektorat
Budynek P
Basen w Budynku C
Aula w Budynku A

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (daw. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.

Historia[edytuj]

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej - Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

Z dniem 1 września 1939 roku szkoła przestała funkcjonować z powodu wojny i okupacji. Jej działalność została wznowiona już w lutym roku 1945, kiedy to reaktywowano nauczanie na obydwu Wydziałach. Ponadto rozszerzono formy kształcenia, szczególnie ekonomicznego między innymi przez uruchomienie Centralnego Studium Rachunkowości i Finansów. Zwiększyła się także kadra nauczająca. W latach powojennych powszechnym zjawiskiem na ziemiach polskich była duża migracja ludności. Objęła ona również nauczycieli uniwersyteckich. Wielu przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich zatrzymało się wtedy tymczasowo lub na stałe w Katowicach, aktywnie włączając się w istniejące formy nauczania, a tym samym zapewniając wysoki poziom edukacji w katowickiej Uczelni. Jej absolwenci byli poszukiwani przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz administrację rządową i samorządową. Program studiowania, obowiązujący do 1948 roku, organicznie wyrastał z lokalnych potrzeb i uwarunkowań gospodarczych regionu.

Systematycznie zwiększała się też liczba studentów. Uwzględniając tę tendencję Uczelnia otrzymała dwa własne obiekty w Katowicach, w rejonie ulic 1 Maja i Bogucickiej: klasyczny, funkcjonalny gmach byłego ratusza gminy miejskiej Zawodzie (obecny rektorat) i budynek szkolny, przystosowany do nauczania akademickiego (obecny budynek "A"). Po odremontowaniu pomieszczeń ze zniszczeń wojennych rok szkolny 1946/1947 zainaugurowano w nowej siedzibie. Wokół wspomnianych dwóch budynków w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstał cały kompleks nowych obiektów, tworząc swoiste centrum akademickie - nadal rozbudowywane. Zmieniały się jednocześnie status i pozycja Uczelni. W 1950 roku nastąpiło ujednolicenie ekonomicznego kształcenia w całym kraju. Katowickie Studium, tak jak wszystkie uczelnie ekonomiczne, zostało upaństwowione i przekształcone w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Zaprzestano kształcenia w zakresie prawa na Wydziale Administracji Publicznej, a w jego miejsce utworzono Wydział Handlowy. Dobrze rozwijające się autonomiczne Centralne Studium Rachunkowości i Finansów przekształcono w roku 1950 w Wydział Finansów i Rachunkowości, który funkcjonował do 1958 roku. Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano na Wydział Planowania Przemysłu. W roku akademickim 1952/1953 szkoła otrzymała prawo nadawania swoim absolwentom stopni magisterskich. Lata pięćdziesiąte charakteryzowały się w nauczaniu dominacją problematyki centralnego planowania, rachunkowości i finansów.

W okresie 1958-1968 Uczelnia miała strukturę jedno-wydziałową, prowadząc masowe kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Utworzono sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku, Częstochowie i Rybniku.

Lata sześćdziesiąte upłynęły pod znakiem rozwoju kształcenia w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Dopiero w roku 1968 utworzony został Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, który w 1974 roku przekształcono w Wydział Handlu, Transportu i Usług, poszerzając znacząco obszar działalności naukowo-dydaktycznej. Stopniowo wzrastała ranga Uczelni jako ośrodka naukowego. Wydział Przemysłu otrzymał w 1960 roku prawo nadawania stopnia doktora, a w roku 1969 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Drugi z wydziałów analogiczne prawa uzyskał: w 1979 roku w zakresie nadawania stopnia doktora ekonomii a w roku 1991 - w zakresie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W 1972 roku katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa. W roku 1974 wraz z uczelniami ekonomicznymi Krakowa, Poznania i Wrocławia katowicka placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną, otrzymując godność nazwy, której treść od niedawna realizowała. W 1992 roku w miejsce Wydziału Przemysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miejsce Wydziału Handlu, Transportu i Usług - Wydział Ekonomii. Poważne zmiany organizacyjne w Akademii miały miejsce w 2002 roku, kiedy to utworzono trzeci Wydział - Wydział Finansów i Ubezpieczeń, a także rozpoczęto kształcenie w Rybnickim Ośrodku Naukowo - Dydaktycznym, który wspólnie z Ośrodkami Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego tworzy Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. W 2009 roku utworzono czwarty Wydział - Wydział Informatyki i Komunikacji, który w styczniu 2010 roku otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora.

Od 1 października 2010 roku, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1117) Uczelni nadano nazwę: „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”.

Poczet Rektorów[edytuj]

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2010)
(2012-nadal) Leszek Żabiński
(2008-2012) Jan Pyka

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (1972)
(2002-2008) Florian Kuźnik
(1996-2002) Jan Wojtyła
(1993-1996) Lucyna Frąckiewicz
(1990-1993) Krzysztof Zadora
(1982-1990) Jerzy Rokita
(1975-1982) Zbigniew Messner
(1965-1975) Alojzy Melich

Państwowa Wyższa Szkoła Administracji Gospodarczej (1949) / Wyższa Szkoła Ekonomiczna (1950)
(1958-1965) Józef Szaflarski
(1956-1958) Marian Frank
(1952-1956) Witold Gawdzik
(1949-1952) Zygmunt Izdebski

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (1936)
(1937-1939; 1945-1949) Józef Lisak

Władze[edytuj]

Rektor

Prorektor ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej

Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą

Prorektor ds. Organizacji, Finansów i Rozwoju

Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu

 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Dziekan Wydziału Ekonomii

Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Dziekan Wydziału Zarządzania

Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji

Absolwenci[edytuj]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wydziały i kierunki[edytuj]

Filia w Rybniku
 • Wydział Biznesu, Finansów i Administracji
  • Finanse i Rachunkowość
 • Wydział Ekonomii[1]
  • Ekonomia
  • Gospodarka i Zarządzanie Publiczne
  • Gospodarka Przestrzenna
  • Logistyka
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Przedsiębiorczość i Finanse
 • Wydział Finansów i Ubezpieczeń[2]
  • Finanse i Rachunkowość
  • Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
 • Wydział Informatyki i Komunikacji[3]
  • Informatyka i Ekonometria
  • Informatyka
  • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Wydział Zarządzania[4]
  • Analityka Gospodarcza
  • Gospodarka Turystyczna
  • International Business (w jęz. angielskim)
  • Logistyka
  • Finanse Menedżerskie
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
  • Zarządzanie

Oferta edukacyjna[edytuj]

Organizacje studenckie działające przy Uczelni[edytuj]

 • Parlament Studencki
 • AIESEC
 • Akademicki Związek Sportowy (AZS)
 • Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice
 • Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID)
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
 • Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”
 • Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)  
 • Organizacja Studencka PANEUROPA
 • Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Studencka Organizacja Public Relations „PRogress”
 • Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls”
 • Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC) Katowice

System Przywilejów Absolwenta[edytuj]

Wraz z inauguracją roku akademickiego 2014/2015 uniwersytet uruchamia System Przywilejów Absolwenta (SPA), czyli program skierowany do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi uczelni z absolwentami.

Kluczem programu jest Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania z preferencyjnych cen oferty edukacyjnej przygotowanej przez uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych, a ponadto z upustów na produkty i usługi dostarczane przez partnerów programu.[11]

Aplikacja mobilna "myUE"[edytuj]

Aplikacja mobilna „myUE” powstała w ramach projektu „Inter Uni - Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów." Projekt prowadzony jest w Biurze Promocji i Nowych Mediów. Jego celem jest współpraca między uczelniami i wsparcie procesu internacjonalizacji. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim oraz Uniwersytetem w Liechtensteinie. Korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.[12]

Przypisy

 1. Wydział Ekonomii. [dostęp 2015-04-08].
 2. Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. [dostęp 2015-04-08].
 3. Wydział Informatyki i Komunikacji. [dostęp 2015-04-08].
 4. Wydział Zarządzania. [dostęp 2015-04-08].
 5. Oferta edukacyjna. [dostęp 2015-04-08].
 6. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. [dostęp 2015-04-08].
 7. Akademia Młodego Ekonomisty. [dostęp 2015-04-08].
 8. Ekonomia dla liceum i technikum. [dostęp 2015-04-08].
 9. Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku. [dostęp 2015-04-08].
 10. Szkoła giełdowa. [dostęp 2015-04-08].
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: System Przywilejów Absolwenta. [dostęp 2015-04-08].
 12. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: InterUni. [dostęp 2015-04-08].

Linki zewnętrzne[edytuj]