Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach

Universitas Oeconomicae Catoviciensis
University of Economics in Katowice
Ilustracja
Rektorat (Dawny ratusz Gminy Bogucice)
Data założenia 1937
Typ publiczna
Państwo  Polska
Województwo  śląskie
Adres ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
Liczba pracowników
• naukowych
1033 (2016/2017)
507 (2016/2017)
Liczba studentów 10 345 [1]
Rektor prof. dr hab. inż. Celina Olszak
Położenie na mapie Katowic
Mapa konturowa Katowic, u góry nieco na prawo znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”
Ziemia50°15′33″N 19°02′39″E/50,259167 19,044167
Strona internetowa
Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (daw. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Aula w Budynku A
Basen w Budynku C

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach powstał w grudniu 1936 roku (na mocy dekretu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej z 1936) jako prywatne Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych. Nauczanie rozpoczęto na jedynym wtedy Wydziale Organizacji Przemysłowej 11 stycznia 1937 roku i datę tę uważa się za początek działalności szkoły. W roku 1938 uruchomiony został Wydział Administracji Publicznej. Studia na obydwu wydziałach trwały trzy lata i miały charakter zawodowy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uczelni był dr Józef Lisak. Pierwszą siedzibą lokalową stały się użyczone pomieszczenia obszernego gmachu ówczesnej znanej szkoły średniej – Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych.

1 września 1939 roku szkoła przestała funkcjonować z powodu wojny i okupacji. Jej działalność została wznowiona już w lutym roku 1945, kiedy to reaktywowano nauczanie na obydwu Wydziałach[2]. Ponadto rozszerzono formy kształcenia, szczególnie ekonomicznego, między innymi przez uruchomienie Centralnego Studium Rachunkowości i Finansów. Zwiększyła się także kadra nauczająca. W latach powojennych powszechnym zjawiskiem na ziemiach polskich była duża migracja ludności. Objęła ona również nauczycieli uniwersyteckich. Wielu przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich zatrzymało się wtedy tymczasowo lub na stałe w Katowicach, aktywnie włączając się w istniejące formy nauczania, a tym samym zapewniając wysoki poziom edukacji w katowickiej uczelni. Jej absolwenci byli poszukiwani przez przedsiębiorstwa przemysłowe oraz administrację rządową i samorządową. Program studiowania, obowiązujący do 1948 roku, organicznie wyrastał z lokalnych potrzeb i uwarunkowań gospodarczych regionu.

Systematycznie zwiększała się też liczba studentów. Uwzględniając tę tendencję uczelnia otrzymała dwa własne obiekty w Katowicach, w rejonie ulic 1 Maja i Bogucickiej: klasyczny, funkcjonalny gmach byłego ratusza gminy miejskiej Zawodzie (obecny rektorat) i budynek szkolny, przystosowany do nauczania akademickiego (obecny budynek „A”). Po odremontowaniu pomieszczeń ze zniszczeń wojennych rok szkolny 1946/1947 zainaugurowano w nowej siedzibie. Wokół wspomnianych dwóch budynków w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych powstał cały kompleks nowych obiektów, tworząc swoiste centrum akademickie – nadal rozbudowywane. Zmieniały się jednocześnie status i pozycja uczelni. W 1950 roku nastąpiło ujednolicenie ekonomicznego kształcenia w całym kraju. Katowickie Studium, tak jak wszystkie uczelnie ekonomiczne, zostało upaństwowione i przekształcone w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Zaprzestano kształcenia w zakresie prawa na Wydziale Administracji Publicznej, a w jego miejsce utworzono Wydział Handlowy. Dobrze rozwijające się autonomiczne Centralne Studium Rachunkowości i Finansów przekształcono w roku 1950 w Wydział Finansów i Rachunkowości, który funkcjonował do 1958 roku. Wydział Organizacji Przemysłowej przemianowano na Wydział Planowania Przemysłu. W roku akademickim 1952/1953 szkoła otrzymała prawo nadawania swoim absolwentom stopni magisterskich. Lata pięćdziesiąte charakteryzowały się w nauczaniu dominacją problematyki centralnego planowania, rachunkowości i finansów.

W okresie 1958–1968 uczelnia miała strukturę jedno-wydziałową, prowadząc masowe kształcenie studentów w trybie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Utworzono sieć punktów konsultacyjnych w Opolu, Bielsku, Częstochowie i Rybniku.

Lata sześćdziesiąte upłynęły pod znakiem rozwoju kształcenia w zakresie ekonomiki przemysłu i przedsiębiorstw przemysłowych. Dopiero w roku 1968 utworzony został Wydział Handlu i Ekonomiki Żywienia, który w 1974 roku przekształcono w Wydział Handlu, Transportu i Usług, poszerzając znacząco obszar działalności naukowo-dydaktycznej. Stopniowo wzrastała ranga uczelni jako ośrodka naukowego. Wydział Przemysłu otrzymał w 1960 roku prawo nadawania stopnia doktora, a w roku 1969 stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Drugi z wydziałów analogiczne prawa uzyskał: w 1979 roku w zakresie nadawania stopnia doktora ekonomii, a w roku 1991 – w zakresie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W 1972 katowickiej Wyższej Szkole Ekonomicznej nadano imię Karola Adamieckiego, wybitnego inżyniera i ekonomisty, uczonego i działacza, polskiego współtwórcy nauki organizacji i kierownictwa. W roku 1974 wraz z uczelniami ekonomicznymi Krakowa, Poznania i Wrocławia katowicka placówka przemianowana została na Akademię Ekonomiczną, otrzymując godność nazwy, której treść od niedawna realizowała.

W 1992 w miejsce Wydziału Przemysłu powołano Wydział Zarządzania, a w miejsce Wydziału Handlu, Transportu i Usług – Wydział Ekonomii. Poważne zmiany organizacyjne w Akademii miały miejsce w 2002 roku, kiedy to utworzono trzeci Wydział – Wydział Finansów i Ubezpieczeń, a także rozpoczęto kształcenie w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym, który wspólnie z Ośrodkami Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego tworzył Zespół Szkół Wyższych w Rybniku. W 2009 roku utworzono czwarty wydział – Wydział Informatyki i Komunikacji, który w styczniu 2010 roku otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, a w czerwcu 2016 roku doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie.

Od 1 października 2010, na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 165 poz. 1117)[3], uczelnia nosi nazwę: „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”.

21 lipca 2014 utworzono w Rybniku piąty wydział – Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Od roku akademickiego 2015/2016 rozpoczęto na tym wydziale kształcenie na kierunku praktycznym finanse i rachunkowość.

Poczet rektorów[edytuj | edytuj kod]

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2010)

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego (1972)

Państwowa Wyższa Szkoła Administracji Gospodarczej (1949) / Wyższa Szkoła Ekonomiczna (1950)

Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (1936)

Władze[edytuj | edytuj kod]

Rektor

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 • prof. dr hab. Maciej Nowak

Wykładowcy[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Absolwenci[edytuj | edytuj kod]

 Z tym tematem związana jest kategoria: Absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Kolegia i filia[edytuj | edytuj kod]

Filia w Rybniku

W skład Uczelni wchodzą 4 kolegia i filia.

 • Filia w Rybniku
 • Kolegium Ekonomii
 • Kolegium Finansów
 • Kolegium Informatyki i Komunikacji
 • Kolegium Zarządzania

Oferta edukacyjna[edytuj | edytuj kod]

Organizacje studenckie działające przy Uczelni[edytuj | edytuj kod]

 • Parlament Studencki
 • AIESEC
 • Akademicki Związek Sportowy (AZS)
 • Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice
 • Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID)
 • Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice
 • Katolicki Związek Akademicki „Gaudeamus”
 • Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS)
 • Organizacja Studencka PANEUROPA
 • Organizacja Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Studencka Organizacja Public Relations „PRogress”
 • Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw „InPuls”
 • Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC) Katowice

System Przywilejów Absolwenta[edytuj | edytuj kod]

Wraz z inauguracją roku akademickiego 2014/2015 uniwersytet uruchamia System Przywilejów Absolwenta (SPA), czyli program skierowany do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi uczelni z absolwentami.

Kluczem programu jest Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania z preferencyjnych cen oferty edukacyjnej przygotowanej przez uczelnię, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych, a ponadto z upustów na produkty i usługi dostarczane przez partnerów programu[10].

Aplikacja mobilna „myUE”[edytuj | edytuj kod]

Aplikacja mobilna „myUE” powstała w ramach projektu „Inter Uni – Wsparcie internacjonalizacji. Wzmacnianie relacji między Uczelnią, kandydatami, studentami, absolwentami i pracownikami przy wykorzystaniu nowych mediów.” Projekt prowadzony jest w Biurze Promocji i Nowych Mediów. Jego celem jest współpraca między uczelniami i wsparcie procesu internacjonalizacji. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami: Norweskim Uniwersytetem Nauki i Technologii (NTNU) w Trondheim oraz Uniwersytetem w Liechtensteinie. Korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii[11].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.”, s. 77, 2017. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163 (pol.). 
 2. Historia miasta – Katowice miastem www.mhk.katowice.pl [dostęp 2017-01-20]
 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Dz.U. z 2010 r. nr 165, poz. 1117.
 4. Oferta edukacyjna. [dostęp 2015-04-08].
 5. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. [dostęp 2015-04-08].
 6. Akademia Młodego Ekonomisty. [dostęp 2015-04-08].
 7. Ekonomia dla liceum i technikum. [dostęp 2015-04-08].
 8. Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku. [dostęp 2015-04-08].
 9. Szkoła giełdowa. [dostęp 2015-04-08].
 10. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: System Przywilejów Absolwenta. [dostęp 2015-04-08].
 11. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: InterUni. [dostęp 2015-04-08].

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]