Zapalenie osierdzia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Zapalenie osierdzia
Pericarditis
Zapalenie osierdzia w EKG
Rozwarstwienie blaszek osierdzia (płyn) w obrazie USG
Płyn w osierdziu w obrazie RTG

Zapalenie osierdzia (łac. pericarditis) – stan zapalny blaszek osierdzia, o różnej etiologii, któremu zwykle towarzyszy gromadzenie się płynu pomiędzy blaszkami osierdzia w tak zwanym worku osierdziowym[1].

Przebieg kliniczny[edytuj | edytuj kod]

Zapalenie osierdzia może przebiegać jako:

 • zapalenie ostre
 • zapalenie przewlekłe, czyli trwające ponad 3 miesiące
 • zapalenie nawracające

Etiologia[edytuj | edytuj kod]

Zmiany zapalne mogą mieć charakter pierwotny lub wtórny, ogólnie dzieli się je na przyczyny infekcyjne (infekcyjne zapalenie osierdzia), nieinfekcyjne i idiopatyczne (nie można ustalić przyczyny zapalenia).

Częstość występowania[edytuj | edytuj kod]

Najczęstszą przyczyna zapalenia osierdzia, często przebiegająca z jednoczesnym zapaleniem mięśnia sercowego, jest zapalenie o etiologii wirusowej. Zakażenie bakteryjne w dobie antybiotykoterapii występuje bardzo rzadko, z wyjątkiem przypadków gruźliczego zapalenia osierdzia, który jest poważnym problemem u chorych na AIDS, które nieleczone kończą się śmiercią w 85% przypadków. W przebiegu pełnościennego zawału mięśnia sercowego u 5–20% osób dochodzi do zapalenia osierdzia, cechuje się ono jednak skąpoobjawowym przebiegiem i często jest nierozpoznawane. Postać późna pozawałowego zapalenia osierdzia, zwana zespołem Dresslera, pojawia się u poniżej 5% chorych, leczenie trombolityczne zmniejsza tę liczbę poniżej 0,5%. Operacja CABG wiąże się z 20% ryzykiem rozwoju choroby. Zapalenia osierdzia w przebiegu kolagenoz jest częstym objawem współistniejącym – pojawia się u 50% chorych na twardzinę układową i u 30% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty układowy. Wysięk w obrębie worka osierdziowego stwierdzany jest także w 5-30% chorych z niedoczynnością tarczycy i 10% z mocznicą. Pourazowe zapalenia osierdzia mogą wystąpić jako powikłania urazów zewnętrznych, od strony przełyku lub w przebiegu przezskórnych zabiegów angioplastycznych. W przypadkach, jeśli objawy zapalenia osierdzia powracają po kilku miesiącach poprawy, mówi się o nawracającym zapaleniu osierdzia.

Objawy kliniczne[edytuj | edytuj kod]

Najczęściej występujące objawy to[1]:

 • gorączka
 • ból w klatce piersiowej:
  • zlokalizowany w okolicy przedsercowej lub zamostkowej, promieniujący do pleców, do okolicy łopatki
  • nasila się w pozycji leżącej, zmniejsza się na siedząco i w pochyleniu do przodu
  • często z towarzyszącym mu kaszlem i dusznością
 • tarcie osierdziowe, słyszalne w trakcie osłuchiwania serca, najlepiej słyszalne w trakcie zatrzymanego wydechu u chorego w pozycji siedzącej w przodopochyleniu lub w pozycji kolankowo-łokciowej. Tarcie osierdziowe składa się z trzech faz: jednego dźwięku słyszalnego w skurczu i dwóch w rozkurczu. Zazwyczaj słyszalne jest na nad niewielkim obszarem klatki piersiowej, najczęściej przy lewym brzegu mostka w II-III międzyżebrzu. Przyciśniecie głowicy stetoskopu do skóry może wzmocnić słyszalny dźwięk tarcia osierdziowego. Nie jest objawem stałym, pojawia się i zanika.
 • w przypadku szybkiego narastania objętości płynu w osierdziu – objawy zagrażającej tamponady serca
 • w przypadku etiologii infekcyjnej często współistnieją objawy zapalenia mięśnia sercowego, które wysuwają się na pierwszy plan
 • podwyższenie wskaźników stanu zapalnego, takich jak OB, CRP, podwyższona leukocytoza, może dojść do podwyższenia poziomu troponin, co świadczy o jednoczesnym zajęciu mięśnia serca
 • EKG – charakterystycznym objawem elektrokardiograficznym jest rozlane[3] poziome uniesienie odcinka ST i równoczesne obniżenie odcinka PQ
 • RTG klatki piersiowej – w przypadku nagromadzenia dużej ilości płynu (ponad 250 ml) obserwuje się butelkowatą sylwetkę serca
 • echokardiografia – metoda z wyboru do rozpoznania (wykrywa nawet niewielką ilość płynu, u osób z tak zwanym suchym zapaleniem osierdzia jest nieskuteczna) i monitorowania leczenia
 • Tomografia komputerowa jest konieczna do oceny gęstości płynu w osierdziu, celem wykluczenia ropniaka osierdzia
 • niekiedy konieczne jest wykonanie biopsji osierdzia i badanie płynu osierdziowego celem ustalenia rozpoznania (np. nowotwory)
 • w przypadkach przewlekłego zapalenia osierdzia występuje ból w klatce piersiowej, uczucie niemiarowego bicia serca, utrata apetytu i masy ciała

Leczenie[edytuj | edytuj kod]

Leczenie zapalenia osierdziowego jest uzależnione przede wszystkim od ilości nagromadzonego płynu i szybkości jego narastania[1].

 • w przypadku niewielkiej ilości płynów wprowadza się leczenie przyczynowe, w zależności od etiologii, oraz leczenie objawowe oparte na niesterydowych lekach przeciwzapalnych; w przypadku nieskuteczności takiego postępowania do leczenia włącza się inne leki nieswoiste (patrz niżej); dopiero brak skuteczności powoduje konieczność rozważenia nakłucia osierdzia, czyli perikardiocentezę
 • w przypadku dużej ilości płynu, jednak bez objawów tamponady serca, po wdrożeniu leczenia, konieczne jest stałe monitorowanie echokardiograficzne i w przypadku braku regresji ilości płynów obowiązuje wykonanie perikardiocentezy
 • w przypadkach tamponady serca – perikardiocenteza

Leki nieswoiste[edytuj | edytuj kod]

Perikardiocenteza[edytuj | edytuj kod]

 • tamponada serca
 • znaczne nagromadzenie płynu w osierdziu, utrzymujące się ponad tydzień i niereagujące na stosowane leczenie
 • podejrzenie ropnego zapalenia osierdzia
 • podejrzenie nowotworowego zapalenia osierdzia

Leczenie swoiste[edytuj | edytuj kod]

 • ropne zapalenie osierdzia – konieczna antybiotykoterapia oraz otwarty drenaż worka osierdziowego z płukaniem worka osierdziowego; jako postępowanie wspomagające może być stosowane doosierdziowe podawanie antybiotyków
 • leki przeciwprątkowe w przypadku tła gruźliczego
 • mocznicowe zapalenie osierdzia wymaga zwykle zwiększenie częstości dializ, co zwykle prowadzi do ustąpienia dolegliwości
 • zespół Dresslera – wystarczającym leczeniem jest stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub ibuprofenu

Leczenie postaci przewlekłych[edytuj | edytuj kod]

Przewlekłe zapalenie osierdzia wymaga perikardiocentezy, a w przypadku jej nieskuteczności koniecznym może się okazać stały drenaż osierdzia w oparciu o wytworzenie okna osierdziowo-opłucnego.

Nawracające zapalenie osierdzia[edytuj | edytuj kod]

Nawroty ostrego zapalenia osierdzia leczy się jak zapalenie ostre. Nawrotom zapobiega się przewlekle stosując niesterydowe leki przeciwzapalne, kolchicynę lub, w przypadkach opornych, glikosteroidy. Dawki leków stopniowo się zmniejsza i następnie odstawia. W przypadku nawrotu objawów do leczenia może być dodana azatiopryna lub cyklofosfamid.

Klasyfikacja ICD10[edytuj | edytuj kod]

kod ICD10 nazwa choroby
ICD-10: I30 Ostre zapalenie osierdzia
ICD-10: I30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
ICD-10: I30.1 Zapalenie osierdzia zakaźne
ICD-10: I30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
ICD-10: I30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone
ICD-10: I31 Inne choroby osierdzia
ICD-10: I31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
ICD-10: I31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
ICD-10: I32 Zapalenie osierdzia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
ICD-10: I32.0 Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
ICD-10: I32.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
ICD-10: I32.8 Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Mark H. Beers, Robert S. Porter, Thomas V. Jones, Justin L. Kaplan, Michael Berkwits(Redaktorzy): The Merck Manual-Podręcznik diagnostyki i terapii. Elsevier Urban&Partner, 2006, s. 943-951, język polski, ISBN 978-83-60290-99-6
 2. praca zbiorowa: Zootechniczny słownik encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1965, s. 399.
 3. Julita Dębska, Tomasz Pasierski. Ostre zapalenie osierdzia — rozpoznanie i leczenie w świetle nowych wytycznych ESC. „Choroby Serca i Naczyń”. 13 (2), s. 113–119, 2016. 

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]