Bank Pekao

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Ujednoznacznienie Ten artykuł dotyczy banku założonego w 1929. Zobacz też: PKO Bank Polski.
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.
Lipowy Office Park - siedziba Pekao
Forma prawna spółka akcyjna
Data założenia 18 października 1929
Siedziba ul. Grzybowska 53–57
00-844 Warszawa
Numer KRS 0000014843
Prezes Luigi Lovaglio
Rodzaj banku bank uniwersalny
Kapitał własny 262 470 034 zł (2012)
Commons Multimedia w Wikimedia Commons

Bank Polska Kasa Opieki (Bank Pekao, Pekao) – polski bank uniwersalny założony w 1929 jako bank państwowy, spółka akcyjna notowana od 1998 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, od 1999 kontrolowana przez UniCredit; od 2011 prezesem banku jest Luigi Lovaglio.

Struktura akcyjna to: UniCredit S.p.A. 131 497 488 akcji, (50,10%), Aberdeen Asset Management 13 194 683 (5,03%), pozostali inwestorzy 117 777 863(44,87%). Razem 262 470 034 akcji (100,00%)[1].

Historia[edytuj | edytuj kod]

Oddział banku w Sanoku
Flagi Banku Pekao SA z nowym logo

Początki[edytuj | edytuj kod]

W 1929 roku ówczesny Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności, Henryk Gruber zwrócił uwagę na fakt, że istnieje zapotrzebowanie na bank, który będzie w stanie świadczyć usługi finansowe dla ośmiu milionów Polaków żyjących poza granicami kraju. Wychodząc z tych założeń 17 marca 1929 roku Ministerstwo Skarbu powołało Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 29 października tego samego roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki S.A. do rejestru handlowego. Akcjonariuszami spółki zostały: Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.

Pierwsze placówki zostały otwarte we Francji, Argentynie, USA i w Tel Awiwie, a w roku 1939 Pekao miało już przedstawicielstwa w stolicach większości państw, w których osiedlała się polska emigracja.[2] 

PRL[edytuj | edytuj kod]

Po roku 1946 bank zajął się obsługą międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Z jego pomocą Polacy na emigracji mogli wspierać swoje rodziny za żelazną kurtyną. W 1968 minister finansów zezwolił na zakładanie w Banku Pekao rachunków "dewizowych" dla osób fizycznych pracujących za granicą. Monopol na ich prowadzenie Pekao utracił dopiero w 1989.

W latach 70. rachunki walutowe w Pekao zostały podzielone na trzy kategorie: konta A dla osób wpłacających waluty o udokumentowanym pochodzeniu, konta B dla wpłat o nieudokumentowanym pochodzeniu, i konta C dla cudzoziemców. Środków z kont B nie można było legalnie wywozić za granicę, jednak już w 1976 uprawnienia kont A i B zostały zrównane. W 1974 w banku zarejestrowano około 91 tys. rachunków "walutowych" na których zdeponowano 52,5 mln dol. W 1979 na prawie milionie kont znajdowało się 437,7 mln. dolarów zaś pod koniec lat 80. łączna wartość rachunków dewizowych wynosiła 3,3 mld dol.[3].

Znacznie wcześniej, bo już w 1960 r. bank rozpoczął emisję własnych „bonów towarowych PeKaO” nominowanych w dolarach amerykańskich. Początkowo za bony te (jak również bezpośrednio za waluty wymienialne wpłacane w krajowych i zagranicznych przedstawicielstwach banku) można było kupować zarówno zagraniczne, jak i deficytowe towary krajowe w sieci sprzedaży dewizowej prowadzonej bezpośrednio przez PeKaO SA. W ofercie banku dla klientów indywidualnych znajdowała się różnorodna gama towarów obejmująca m.in. artykuły spożywcze (na czele z szynką „Krakus” i zachodnią gumą do żucia), alkohole, kosmetyki, tkaniny, sprzęt AGD, rowery, motory, samochody, ciężarówki, ciągniki, maszyny rolnicze, opał, materiały budowlane, urządzenia instalacyjno-sanitarne, a także mieszkania i meble[4]. Ta sieć sprzedaży detalicznej została wraz z utworzeniem w 1972 przedsiębiorstwa „eksportu wewnętrznegoPewex wyprowadzona ze struktur banku.

Po 1989[edytuj | edytuj kod]

Po powrocie do gospodarki rynkowej w 1989 roku, Bank Pekao rozpoczął realizowanie strategii rozwoju banku uniwersalnego z ofertą bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.  Był też odpowiedzialny za  stworzenie pierwszego w powojennej Polsce biura maklerskiego, które swoją działalność rozpoczęło 1 marca 1991 roku i wprowadzało na giełdę pierwsze prywatyzowane spółki.   

W roku lipcu 1996 rząd, chcąc zwiększyć wartość banku przed planowaną prywatyzacją, zdecydował o utworzeniu Grupy Pekao SA. Poza bankiem Pekao SA w jej skład weszły: Banku Depozytowo-Kredytowy S.A. z Lublina, Powszechny Bank Gospodarczy S.A. z Łodzi oraz Pomorski Bank Kredytowy S.A. ze Szczecina (należały one do tzw. komercyjnej dziewiątki, czyli banków wydzielonych ze struktur Narodowego Banku Polskiego w lutym 1989). W 1997 r. nowym, wspólnym logo Grupy stał się charakterystyczny żubr. W 1998 r. banki Grupy Pekao SA rozpoczęły łączenie, zakończone 1 stycznia 1999 r.

W czerwcu 1998 rozpoczęła się prywatyzacja Pekao S.A., kiedy Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej 15% akcji Banku. Debiut Pekao S.A. na GPW nastąpił 30 czerwca 1998. W połowie 1998 roku akcjonariuszem Banku został Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął nową emisję akcji wartości 100 mln dol. tj. 5,29% kapitału. W 1999 Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało na inwestora strategicznego włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano S.p.A. i Allianz AG, które 3 sierpnia 1999 r. objęło pakiet 52,09% akcji Banku. Tym samym Pekao S.A. stał się członkiem międzynarodowej grupy bankowej UniCredito Italiano (UCI).

W roku 2005 UniCredito połączył się z HVB, posiadającym pakiet kontrolny Banku BPH. W marcu 2006 roku UniCredito wystąpił o prawo głosu z akcji BPH, aby móc dokonać fuzji BPH oraz Pekao. Po kilkumiesięcznym sporze między głównym właścicielem a polskim rządem i ostrzeżeniach Komisji Europejskiej niewyrażającej zgody na zablokowanie fuzji w Polsce, polski rząd 5 kwietnia 2006 parafował, a 19 kwietnia podpisał umowę z UniCredito, w której wyraził zgodę na fuzję pod pewnymi warunkami, m.in. odsprzedaży 200 oddziałów BPH. Do przeprowadzenia podziału Banku BPH i przyłączenia jego wydzielonej większej części do Pekao niezbędna była zmiana w polskim prawie bankowym, co stało się 19 października 2006 r.

3 października 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego wyraziła zgodę na podział BPH i przyłączenie jego wydzielonej części do Pekao. Tym samym 30 listopada mogła dojść do planowanej fuzji . W jej wyniku wszyscy klienci korporacyjni BPH stali się klientami nowego Banku Pekao SA.

Przeniesienie oddziałów z banku BPH do Pekao wiązało się z koniecznością dokonania istotnych zmian w systemie informatycznym. W tym czasie została zmieniona numeracja rachunków prowadzonych w oddziałach, które weszły do Pekao. W czasie trwania migracji klienci doświadczali licznych problemów technicznych: długi czas realizacji wpłat i przelewów, blokady kart bankomatowych i kredytowych, zakłócenia w pracy bankowości internetowej.

Od 2009 roku centrala banku znajduje się w Lipowy Office Park w Warszawie, gdzie zebrano wszystkie jednostki, dotychczas mieszczące się w różnych lokalizacjach.

W listopadzie 2009 roku, po ponad 6 latach pracy, Jan Krzysztof Bielecki złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu oraz ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Grupie UniCredit i jej spółkach zależnych. Nowym prezesem zarządu została Alicja Kornasiewicz, którą Rada Nadzorcza banku powołała 13 stycznia 2010 r. Do czasu uzyskania zgody KNF, Kornasiewicz była członkiem zarządu pełniącym obowiązki prezesa zarządu, a w tym czasie obowiązki prezesa banku pełnił Luigi Lovaglio, dyrektor generalny i I wiceprezes Pekao.

19 lipca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Luigi Lovaglio na funkcję prezesa zarządu banku Pekao.

W czerwcu 2012 r. ogłoszono rebranding banku. Nowe barwy Pekao to biała „jedynka” na czerwonym tle. Pierwsze oddziały z nowym oznakowaniem zostały odsłonięte 8 czerwca wraz z rozpoczęciem UEFA EURO 2012.[5], którego bank był sponsorem.

W roku 2013 Bank Pekao wprowadził pierwszy w Polsce system płatności i akceptacji płatności mobilnych PeoPay[6].

Grupa Kapitałowa[edytuj | edytuj kod]

Grupę Banku Pekao S.A. współtworzą instytucje finansowe i niefinansowe, współpracujące z bankiem uniwersalnym jako podmiotem dominującym. Oferują one pełen zakres dostępnych w Polsce usług finansowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Polskie spółki zależne i stowarzyszone Banku Pekao S.A.:

 • Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (maklerska)
 • Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. (call center)
 • Centrum Kart S.A (finansowa pomocnicza)
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A. (działalność bankowa)
 • Pekao Faktoring Sp. z o.o. (finansowa)
 • Pekao Financial Services Sp. z o.o. (usługi finansowe)
 • Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. (finansowa)
 • Pekao Leasing Sp. z o.o. (leasingowa)
 • Pekao Leasing Holding S.A. (leasingowa)
 • Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (finansowa)
 • Pekao Property S.A. (działalność deweloperska)
 • Pekao Telecentrum Sp. z o.o.
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (finansowa)
 • Pioneer Pekao Investment Management S.A. (pośrednictwo finansowe)
 • Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. (działalność pomocnicza, finansowa, ubezpieczeniowa i maklerska)

Prezesi Pekao[edytuj | edytuj kod]

Prezesi banku Pekao od roku 1989:

 1. Marian Kanton od czerwca 1989 do sierpnia 1996 (zginął w wypadku samochodowym)[7]
 2. Andrzej Dorosz od 30 sierpnia 1996 do 4 lutego 1998 (odwołany przez radę nadzorczą)[8][9]
 3. Maria Pasło-Wiśniewska od 26 lutego 1998 do 30 września 2003 (rezygnacja ze stanowiska)[10]
 4. Jan Krzysztof Bielecki od 1 października 2003 do 10 stycznia 2010 (rezygnacja ze stanowiska)[11]
 5. Alicja Kornasiewicz od 11 stycznia 2010 do 30 kwietnia 2011 (rezygnacja ze stanowiska)[12]
 6. Luigi Lovaglio od 1 maja 2011[13]

Sponsoring[edytuj | edytuj kod]

14 listopada 2011 r. bank Pekao został oficjalnie przedstawiony jako Oficjalny Bank i Sponsor Narodowy UEFA EURO 2012. Bank wspierał również finansowanie kluczowych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury Polski na UEFA EURO 2012 – m.in. udzielił finansowania lub współfinansowania budowy i modernizacji trzech stadionów, na których odbywał się turniej, oraz blisko 200 km autostrad.

Inne[edytuj | edytuj kod]

12 lipca 2008 odkryto, że dane osób starających się o staż w Pekao stały się publicznie widoczne w Internecie[14]. Kontrola GIODO zakończyła się stwierdzeniem naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych i wnioskiem „o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób winnych naruszenia wewnętrznych procedur obowiązujących w Banku, gwarantujących poszanowanie zasad ochrony danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa.”[15]. 19 maja 2012 poinformowano, że prawomocnym wyrokiem warszawskiego Sądu Apelacyjnego, jedna z ok. 1700 osób, których CV wyciekły z banku, dostała 10 tys. zł odszkodowania[16].

Przypisy

 1. http://www.pekao.com.pl/informacje_dla_inwestorow/stockexchange/sklad
 2. HISTORIA BANKU PEKAO SA (pol.). [dostęp 2014-08-26].
 3. Witold Gadomski (2013) Podwójne życie dolarów, Alehistoria, Tygodnik Historyczny, dodatek do Gazety Wyborczej, 10 czerwca 2013, s. 14-15, [1]
 4. Cennik Nr 44 w dolarach obowiązujący od 1 października 1972. Bank Polska Kasa Opieki SA Centrala, Warszawa.
 5. UEFA EURO 2012 i nowe logo filarami dalszego rozwoju Banku Pekao. Bank Pekao SA, 2012-06-04. [dostęp 2013-12-18].
 6. Na rynku płatności mobilnych pojawił się nowy gracz. Pekao wprowadził PeoPay. Gazeta Prawna, 2013-06-06. [dostęp 2013-12-18].
 7. Prezes Pekao S. A. zginął w wypadku (pol.). archiwum.rp.pl, 16 sierpnia 1996. [dostęp 7 maja 2011].
 8. Andrzej Dorosz prezesem Pekao SA (pol.). archiwum.rp.pl, 31 sierpnia 1996. [dostęp 7 maja 2011].
 9. Maria Wiśniewska kandydatem na prezesa (pol.). archiwum.rp.pl, 5 lutego 1998. [dostęp 7 maja 2011].
 10. Biuro Prasowe Pekao S.A., Zmiany w Zarządzie Banku Pekao SA, 25 lipca 2003.
 11. Jan Krzysztof Bielecki rezygnuje ze stanowiska prezesa banku Pekao S.A (pol.). Forsal.pl, 24 listopada 2009. [dostęp 7 maja 2011].
 12. Alicja Kornasiewicz została nowym prezesem Pekao S.A (pol.). Forsal.pl, 12 stycznia 2010. [dostęp 7 maja 2010].
 13. Nieoczekiwana zmiana na stanowisku prezesa Pekao, „Rzeczpospolita”, 2011-04-15, s. 1.
 14. Jak PeKaO S.A. chroni prywatne dane osobowe? – vBeta.pl – blog o internecie, baza wiedzy o nowych programach, Web 2.0.
 15. Oficjalna informacja GIODO: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/2270/j/pl.
 16. Kosztowne skutki internetowego wycieku – Banki – WP.PL.