Antynatalizm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Antynatalizm – stanowisko filozoficzne przypisujące negatywną wartość narodzinom. Antynataliści argumentują, że ludzie powinni zrezygnować z prokreacji, ponieważ jest ona niemoralna. Różne etyczne podstawy mogą prowadzić do tego wniosku.

Starożytni Grecy[edytuj]

Władysław Tatarkiewicz w książce „O szczęściu” pisze o Sofoklesie i starożytnych Grekach przed nim:

Nie istnieć – to jeszcze najlepsze z wszystkiego, co może spotkać człowieka. Przekonaniu temu dał wyraz Sofokles w swej wielkiej skardze na życie, w cytowanym już chórze Edypa w Kolonos: „Nie urodzić się, człowieku, to najwyższe, największe słowo. A jeśliś ujrzał światło dzienne, to za najlepsze miej odejść najszybciej tam, skąd przyszedłeś”. Nie Sofokles wszakże wymyślił to hasło „nie istnieć” i nie on jeden je głosił; elegicy – jak Teognis – rozwodzili się nad nim nie mniej niż tragicy. Tradycja wkładała je już w usta Homera; na pytanie, co by dla człowieka było najlepsze, miał on rzec: „Najlepiej nie urodzić się lub też najprędzej przekroczyć wrota Hadesu.”[1]

W religiach[edytuj]

Interpretacja nauk Buddy Hariego Singh Goura[edytuj]

Hari Singh Gour w książce „The Spirit of Buddhism”, analizując między innymi Cztery Szlachetne Prawdy i początek Mahavaggi, interpretuje nauki Buddy następująco:

Budda wypowiada swoje twierdzenia w pedantycznym stylu czasów, w których żył. Nadaje im formę soryt; jednak w takiej formie są pod względem logicznym niezrozumiałe, a wszystko, co chce przekazać, można streścić następująco: nie zdając sobie sprawy z cierpienia, z którym związane jest życie, człowiek płodzi dzieci i co za tym idzie staje się przyczyną starości i śmierci. Jeśli tylko zda sobie sprawę z tego jakie cierpienie może spowodować poprzez ten swój czyn, powstrzyma się od prokreacji; w ten właśnie sposób położy kres starzeniu się i umieraniu.[2]

Marcjonici[edytuj]

Marcjonici wierzyli, że widzialny świat, w którym żyjemy, jest złym dziełem surowego, okrutnego, zazdrosnego i gniewliwego demiurga Jahwe. Zgodnie z ich nauką należało mu się sprzeciwić, wyrzec się jego świata, nie tworzyć ludzi i zaufać dobremu Bogu miłosierdzia, obcemu i odległemu[3][4][5].

Enkratycy[edytuj]

Enkratycy zauważali, że narodziny prowadzą do śmierci. By zwyciężyć śmierć, należało zrezygnować z prokreacji: „nie dostarczać śmierci nowego żeru”[6][7][8].

Manichejczycy, bogomiłowie i katarowie[edytuj]

Manichejczycy[9][10][11], bogomiłowie[12][13][14] i katarowie[15][16][17] uważali spłodzenie dziecka za skazanie duszy na zostanie uwięzioną w złej materii. Postrzegali oni prokreację jako instrument złego boga, demiurga lub Szatana, mający utrwalać uwięzienie boskiego elementu w materii i powodować przez to jego cierpienie.

Arthur Schopenhauer[edytuj]

W systemie filozoficznym Arthura Schopenhauera światem rządzi wola życia: ślepa, irracjonalna siła, przejawiająca się poprzez chcenie, która stale dąży do uzewnętrzniania się, jednak nigdy nie jest zadowolona ze swoich uprzedmiotowień, co jest przyczyną cierpień. Egzystencja jest nimi wypełniona. Bólu jest na świecie więcej niż przyjemności, a nawet gdyby tak nie było, szczęście i przyjemność tysięcy i tak nie jest w stanie skompensować choćby jednej męki i agonii. Biorąc wszystko pod uwagę lepiej byłoby, gdyby życie nigdy nie zaistniało. Istotą etycznego postępowania są współczucie i zaprzeczenie woli życia polegające na przezwyciężeniu własnych pragnień i ascezie. Jeżeli uda nam się zaprzeczyć woli życia, umieszczenie człowieka w świecie, by w nim żył, jest zbyteczne, bezsensowne i bardzo moralnie wątpliwe[18].

Peter Wessel Zapffe[edytuj]

W filozofii Petera Wessela Zapffego człowiek stanowi biologiczny paradoks. Świadomość rozwinęła się u ludzi przesadnie i przez to nie jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie tak jak inne zwierzęta: otrzymaliśmy więcej niż jesteśmy w stanie unieść. Pragniemy żyć, a przez to jak wyewoluowaliśmy, jako jedyny gatunek wiemy, że naszym przeznaczeniem jest umrzeć; jesteśmy w stanie analizować przeszłość i przyszłość, sytuację naszą i innych; oczekujemy sprawiedliwości i sensu w świecie, w którym sprawiedliwości i sensu nie ma. Czyni to życia przytomnie myślących ludzi tragediami. Mamy pragnienia oraz potrzeby duchowe, których rzeczywistość nie jest w stanie zaspokoić i nasz gatunek istnieje jeszcze tylko dlatego, że aby uciekać od wiedzy o tym jaka ta rzeczywistość jest, większość ludzi uczy się wbrew własnej naturze, ograniczać w sztuczny sposób zawartość swoich świadomości. Cała ludzka egzystencja jest obecnie splątana siecią mechanizmów obronnych temu służących, społecznych i indywidualnych, które zaobserwować możemy w naszych codziennych oklepanych schematach zachowań. Zdaniem Zapffego ludzkość powinna przestać się oszukiwać, czego naturalną konsekwencją byłoby zakończenie przez nią istnienia w wyniku powstrzymania się od prokreacji[19][20][21][22].

Etyka negatywna[edytuj]

Julio Cabrera w swoich pracach prezentuje koncepcję etyki negatywnej (rozumianej jako przeciwieństwo etyk afirmatywnych, czyli takich, które afirmują bycie)[23][24][25][26][27][28][29]. Opisuje on prokreację jako wykorzystanie osoby, umieszczenie jej w bolesnej i niebezpiecznej sytuacji, w której przyjemności i pozytywne wartości są reakcyjne, w której jest nieustannie narażona na choroby, uszkodzenia, obrażenia, inne bolesne nieszczęścia i śmierć (włączając w to bycie narażoną na fizyczny ból tak silny, że uniemożliwiający godne, moralne funkcjonowanie), i w której począwszy od pierwszych swoich chwil zaczyna podlegać ograniczonemu czasowo procesowi rozkładu prowadzącemu do śmierci. Cabrera zwraca uwagę na to, że nie mamy zgody osoby na podjęcie tego działania i uważa, że powinniśmy uszanować to, że ktoś mógłby woleć się nie urodzić, nie czuć bólu i nie umierać. O braku zgody w związku z prokreacją piszą także Gerard Harrison i Julia Tanner. Argumentują oni, że nie mamy moralnego prawa do znaczącego wpływania na innych bez ich zgody[30].

Imperatyw praktyczny Immanuela Kanta[edytuj]

Julio Cabrera[24][27], David Benatar[31] i Karim Akerma[32] uważają, że stworzenie człowieka jest sprzeczne z imperatywem praktycznym Immanuela Kanta, zgodnie z którym człowiek nie powinien być nigdy wykorzystywany jedynie jako środek do celu, lecz zawsze powinien być celem samym w sobie. Argumentują oni, że człowiek może zostać stworzony dla dobra swoich rodziców lub innych ludzi, ale nie jest możliwe stworzenie człowieka dla jego własnego dobra. Co za tym idzie, w świetle Kantowskiego zalecenia, nie powinno się tworzyć ludzi. Cabrera uważa, że prokreacja jest przykładem totalnej manipulacji, ponieważ osoba, której ten czyn dotyczy, nie ma żadnej możliwości obronienia się przed nim i uniknięcia go.

Seana Shiffrin[edytuj]

David Benatar przytacza argumentację Seany Shiffrin, zgodnie z którą na moralną problematyczność prokreacji składają się cztery czynniki:

 1. jeżeli nie stworzymy osoby, nie stawiamy na szali wielkiej krzywdy,
 2. jeżeli stworzymy osobę, doznane przez nią krzywdy mogą być ogromne,
 3. od stanu istnienia, który spowodujemy, osoba nie może uwolnić się bez poniesienia wielkiej ceny (samobójstwo jest często fizycznie, emocjonalnie i moralnie nieznośnym rozwiązaniem),
 4. hipotetyczna zgoda na stworzenie nie jest oparta o wartości osoby, która znajdzie się w spowodowanym przez nas stanie istnienia.[33][34]

Negatywny utylitaryzm[edytuj]

Zgodnie z negatywnym utylitaryzmem istotniejsze moralnie od maksymalizowania szczęścia jest minimalizowanie cierpienia.

Hermann Vetter[edytuj]

Hermann Vetter zgadza się z założeniami Jana Narvesona[35]:

 • (1) Nie istnieje moralny obowiązek stworzenia dziecka nawet, jeśli mielibyśmy pewność, że będzie szczęśliwe.
 • (2) Istnieje moralny obowiązek niestworzenia dziecka, jeśli moglibyśmy przewidzieć, że będzie nieszczęśliwe.

Nie zgadza się jednak z wnioskiem, który Narveson z nich wyprowadza:

 • (3) Ogólnie, kiedy można przewidzieć, że dziecko nie będzie nieszczęśliwe ani nie będzie ciężarem dla innych - nie ma ani obowiązku stworzenia dziecka ani niestworzenia dziecka.

I przedstawia następującą teoretyczną matrycę decyzji:

Hermann Vetter - Teoretyczna matryca decyzji.png

Na jej podstawie wyciąga wniosek, że nie powinno się tworzyć ludzi:[36][37]

Widać od razu, że czyn "niestworzenie dziecka" ma przewagę nad czynem "stworzenie dziecka", ponieważ ma równie dobre skutki w jednym wyniku i lepsze skutki w drugim wyniku. Powinien więc być uznawany za lepszy tak długo, jak nie będziemy w stanie całkowicie wykluczyć tego, że dziecko będzie mniej lub bardziej nieszczęśliwe, a nigdy nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Mamy więc, zamiast punktu (3), daleko idące konsekwencje: (3') Zawsze moralnie wskazane będzie niestworzenie dziecka.

Karim Akerma[edytuj]

Karim Akerma argumentuje, że powinniśmy powstrzymać się od prokreacji, ponieważ dobre rzeczy w życiu nie kompensują tych złych, przede wszystkim najlepsze nie kompensują najgorszych, takich jak na przykład doświadczenia niedającego się opisać bólu, męki rannych, choroby i agonie[38][39][40].

Miguel Steiner[edytuj]

Miguel Steiner argumentuje, że powinniśmy powstrzymać się od prokreacji, ponieważ im większa populacja, tym proporcjonalnie więcej ofiar wszystkich rodzajów nieszczęść, a właśnie to, by było jak najmniej ofiar jest istotne i do tego powinno się dążyć[41][42][43].

David Benatar[edytuj]

Asymetria między przyjemnością i bólem[edytuj]

David Benatar uważa, że między przyjemnością i bólem istnieje zasadnicza asymetria:

 • (1) obecność bólu jest zła,
 • (2) obecność przyjemności jest dobra,
 • (3) nieobecność bólu jest dobra nawet wtedy, kiedy nie istnieje ktoś, kto doświadcza tego dobra,
 • (4) nieobecność przyjemności jest zła tylko wtedy, kiedy istnieje ktoś, kto zostaje tego dobra pozbawiony[44][45][46][47][48].

Diagram będący kopią w języku polskim diagramu pochodzącego z książki Davida Benatara 'Better Never To Have Been The Harm Of Coming Into Existence'.png

W odniesieniu do prokreacji ma to wyglądać następująco: w przypadku zaistnienia człowieka, jest coś dobrego i jest coś złego, natomiast w przypadku niezaistnienia człowieka, jest coś dobrego i nie ma niczego złego.

Benatar objaśnia powyższą asymetrię za pomocą czterech innych, z którymi jego zdaniem jesteśmy skłonni się zgodzić:

 1. Mamy moralny obowiązek nie tworzyć nieszczęśliwych ludzi, a nie mamy moralnego obowiązku tworzyć szczęśliwych ludzi. Powodem, dla którego istnieje moralny obowiązek nietworzenia nieszczęśliwych ludzi jest to, że uważamy obecność bólu za złą dla tych, których boli, a nieobecność bólu za dobrą także wtedy, kiedy nie istnieje ktoś, kto doświadcza tego dobra. Dla kontrastu, powodem, dla którego nie istnieje moralny obowiązek tworzenia szczęśliwych ludzi jest to, że chociaż odczuwanie przyjemności byłoby dla nich dobre, to nieobecność przyjemności, jeżeli nie zaistnieją, nie będzie zła, ponieważ nie będzie istniał ktoś, kto zostanie tego dobra pozbawiony.
 2. Jest czymś dziwnym podanie interesów potencjalnego dziecka jako powodu, dla którego decydujemy się na stworzenie go, a nie jest czymś dziwnym podanie interesów potencjalnego dziecka jako powodu, dla którego decydujemy się na niestworzenie go. To, że dziecko może być szczęśliwe, nie jest istotnym moralnie powodem, by je stworzyć. Dla kontrastu, to, że dziecko może być nieszczęśliwe, jest istotnym moralnie powodem, by go nie stworzyć. Jeżeli nieobecność przyjemności byłaby zła także wtedy, gdy ktoś nie odczuwałby nieobecności tego dobra, mielibyśmy istotny moralnie powód, by stworzyć dziecko, by tworzyć jak najwięcej dzieci. Jeżeli natomiast nieobecność bólu nie byłaby dobra także wtedy, gdy ktoś nie doświadczałby tego dobra, nie mielibyśmy istotnego moralnie powodu, by nie stworzyć dziecka.
 3. Kiedyś możemy żałować przez wzgląd na dobro człowieka, którego zaistnienie było uzależnione od naszej decyzji, tego, że go stworzyliśmy - człowiek może być nieszczęśliwy i obecność jego bólu będzie czymś złym. Natomiast nigdy nie będziemy żałować przez wzgląd na dobro człowieka, którego zaistnienie było uzależnione od naszej decyzji, tego, że go nie stworzyliśmy – człowiek nie zostanie pozbawiony szczęścia, ponieważ nigdy nie będzie istnieć i nieobecność szczęścia nie będzie zła, ponieważ nie będzie istniał ktoś, kto zostanie tego dobra pozbawiony.
 4. Odczuwamy smutek przez to, że gdzieś zaistnieli ludzie i cierpią, a nie odczuwamy smutku przez to, że gdzieś mogli zaistnieć ludzie i być szczęśliwi. Kiedy wiemy, że gdzieś zaistnieli ludzie i cierpią, współczujemy im. To, że na jakiejś bezludnej wyspie czy planecie nie zaistnieli ludzie, którzy by cierpieli, jest dobre. Jest tak dlatego, że nieobecność bólu jest dobra nawet wtedy, kiedy nie istnieje ktoś, kto doświadcza tego dobra. Natomiast nie odczuwamy smutku przez to, że na jakiejś bezludnej wyspie czy planecie nie zaistnieli ludzie i nie są szczęśliwi. Jest tak, ponieważ nieobecność przyjemności jest zła tylko wtedy, kiedy istnieje ktoś, kto zostaje tego dobra pozbawiony[49].

Cierpienie dalszego potomstwa[edytuj]

Według Davida Benatara tworząc człowieka jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za jego cierpienie, ale możemy być także współodpowiedzialni za cierpienie swojego dalszego potomstwa:

Zakładając, że każda para będzie mieć 3 dzieci, daje to w dziesiątym pokoleniu łącznie 88572 potomków pierwszej pary. Tworzy to mnóstwo niepotrzebnego cierpienia, którego bez problemu można uniknąć (pełna odpowiedzialność za całe to cierpienie nie spoczywa na oryginalnej parze, ponieważ każde nowe pokolenie staje przed wyborem, czy rozmnażać się dalej, niemniej jednak pewną odpowiedzialność ona ponosi, trudno bowiem, kiedy samemu nie rezygnuje się z dziecka, oczekiwać czegoś takiego od swoich potomków).[50]

Efekty tworzenia ludzi w statystykach[edytuj]

David Benatar przytacza statystyki pokazujące do czego między innymi doprowadziło i doprowadza tworzenie ludzi. Szacuje się, że:

 • ponad 15 milionów ludzi umarło w ostatnim tysiącleciu w wyniku klęsk żywiołowych,
 • około 20000 ludzi dziennie umiera z głodu,
 • 840 milionów ludzi cierpi głód i niedożywienie,
 • ponad 102 miliony ludzi umarło od roku 541 przed naszą erą do roku 1912 w wyniku epidemii,
 • 50 milionów ludzi umarło w roku 1918 w wyniku pandemii grypy,
 • blisko 11 milionów ludzi rocznie umiera na choroby zakaźne,
 • ponad 7 milionów ludzi rocznie umiera na nowotwory złośliwe,
 • ponad 3,5 miliona ludzi rocznie umiera w wypadkach,
 • około 56,5 milionów ludzi umarło w roku 2001, co daje ponad 107 śmierci na minutę,
 • 133 miliony ludzi przed dwudziestym wiekiem zostało zabitych w masowych mordach,
 • od 170 milionów do 360 milionów nieuzbrojonych cywili i cudzoziemców w pierwszych osiemdziesięciu ośmiu latach dwudziestego wieku w wyniku rozporządzeń rządów zastrzelono, zatłuczono, torturowano do śmierci, zadźgano, spalono, zagłodzono, zamrożono, zmiażdżono, zmuszono do pracowania do śmierci, pogrzebano żywcem, utopiono, powieszono, zbombardowano lub w jakiś inny sposób zabito,
 • 1,6 miliona ludzi umarło w wyniku wojen w XVI wieku, 6,1 miliona w XVII wieku, 7 milionów w XVIII wieku, 19,4 miliona w XIX wieku, 109,7 miliona w XX wieku, 310000 w roku 2000,
 • około 40 milionów dzieci rocznie pada ofiarami przemocy,
 • ponad 100 milionów obecnie żyjących kobiet i dziewczynek zostało poddanych klitoridektomii,
 • 815000 ludzi w roku 2000 popełniło samobójstwo[51] (obecnie szacuje się, że samobójstwo popełnia ktoś co 40 sekund, ponad 800000 ludzi rocznie[52]).

Marc Larock[edytuj]

Marc Larock argumentuje, że w interesie ludzi leży doświadczanie coraz to nowych dobrych rzeczy, a śmierć, jako że pozbawia człowieka nieskończonej ilości możliwych dobrych rzeczy, jest nieskończenie wielką krzywdą. Według niego, biorąc pod uwagę, że zaistnienie człowieka zawsze prowadzi do tego, że człowiek umrze, niezaistnienie jest lepsze od zaistnienia i nie powinniśmy tworzyć ludzi[53].

Krzywdzenie innych zwierząt[edytuj]

David Benatar[54][55], Gerald Harrison, Julia Tanner[30] i Gunter Bleibohm[56] zwracają uwagę na krzywdę wyrządzaną przez ludzi innym czującym istotom. Rocznie ludzie zadają ból i śmierć miliardom innych zwierząt: w związku z pozyskiwaniem mięsa i innych produktów odzwierzęcych, w czasie przeprowadzania na nich eksperymentów i kiedy już nie są potrzebne po ich zakończeniu, podczas niszczenia ich siedlisk, i dla przyjemności. Myśliciele ci zgadzają się z filozofami praw zwierząt, że krzywda wyrządzana przez ludzi innym zwierzętom jest moralnie zła, uznają ludzi za najbardziej destrukcyjne istoty na Ziemi i zauważają, że gdy nie będzie kolejnych ludzi, nie będzie też wyrządzania przez nich krzywdy innym istotom.

Negatywny wpływ na środowisko[edytuj]

Członkowie Voluntary Human Extinction Movement zauważają, że działalność człowieka jest przyczyną degradacji ekosystemów i uznają powstrzymanie się przez ludzkość od prokreacji za „humanitarne rozwiązanie powodowanej przez ludzi katastrofy”[57][58][59].

Adopcja zamiast prokreacji[edytuj]

Théophile de Giraud[60] i Miguel Steiner[43] zwracają uwagę na to, że obecnie na świecie żyją już miliony dzieci, które nie mają rodziców, choć ich potrzebują, i że zamiast powołać dziecko do istnienia, co jest moralnie problematyczne, można zrobić coś dobrego: adoptować już istniejące dziecko, które potrzebuje opieki i miłości.

Realizm[edytuj]

Niektórzy antynataliści uważają, że większość ludzi nie ocenia rzeczywistości w sposób realny, co ma wpływ na chęć posiadania potomstwa.

Sztuczne ograniczanie świadomości[edytuj]

Peter Wessel Zapffe wyróżnia cztery główne, stosowane przez ludzi świadomie bądź nieświadomie we wszystkich możliwych kombinacjach, mechanizmy wyparcia, za pomocą których jego zdaniem ograniczamy zawartość naszych świadomości, są to:

 • izolacja - polega ona na całkowicie arbitralnym odsuwaniu negatywnych myśli i uczuć związanych z niepokojącymi faktami dotyczącymi egzystencji od świadomości swojej i świadomości innych; w codziennym obcowaniu ze sobą nawzajem izolacja manifestuje się jako powszechnie porozumienie co do stosowania zmowy milczenia na niektóre tematy (a szczególnie ważna jest w przypadku dzieci, by już na początku swej drogi, kiedy jeszcze nie przyswoją sobie innych mechanizmów obronnych, nie przestraszyły się świata i tego, co je czeka),
 • zakotwiczenie - polega ono na tworzeniu w swym umyśle „punktów” zaczepienia takich jak rodzina, dom, podwórko, szkoła, firma, sprawa, Bóg, Kościół, kraj, moralność, przeznaczenie, prawa życia, ludzie, planowanie przyszłości, gromadzenie dóbr materialnych czy władza, wznoszeniu z nich wokół siebie konstrukcji ochronnej i bronieniu ich przed zagrożeniami,
 • odwracanie uwagi - polega ono na skupianiu swojej uwagi na coraz to nowych wrażeniach, dzięki czemu uciekamy od skupiania jej na rozmyślaniu o sytuacji, w której się znajdujemy,
 • sublimacja - polega ona poddawaniu tragicznych aspektów życia obróbce i podawaniu w postaci sztuki bądź innych wytworów, co robią ich twórcy, przez co, tych aspektów estetyzację i pozorną z nimi konfrontację, skupianie się na ich obrazowych, dramatycznych, heroicznych, lirycznych, czy nawet komicznych aspektach, od realnej konfrontacji pozwalają sobie i innym uciekać.

Według Zapffego depresja jest często oznaką „głębszego, bardziej bezpośredniego doświadczania życia, gorzkim owocem przytomnego myślenia”[19].

Tendencyjność optymistyczna, adaptacja i porównywanie[edytuj]

David Benatar wymienia trzy psychologiczne zjawiska, które jego zdaniem są odpowiedzialne za to, że nasze samooceny są niemiarodajnymi wyznacznikami jakości żyć. Są to:

 1. Tendencyjność optymistyczna - mamy pozytywnie zniekształcony obraz tego, jak wyglądały, wyglądają i będą wyglądać nasze życia.
 2. Adaptacja - dostosowujemy nasze wymagania do sytuacji i kiedy ta się pogarsza, subiektywne poczucie dobrostanu bardzo szybko zbliża się do poziomu sprzed pogorszenia, nie odpowiadając rzeczywistemu poziomowi dobrostanu.
 3. Porównywanie - dla naszej samooceny nie tyle ma znaczenie to, jak przebiegają nasze życia, co to, jak przebiegają w porównaniu z innymi; jednym z tego efektów jest to, że negatywne aspekty życia, które dotyczą wszystkich, nie są brane pod uwagę przy ocenianiu przez nas naszych własnych dobrostanów; innym jest to, że dzięki tendencyjności optymistycznej jesteśmy bardziej skłonni porównywać się z tymi, którzy mają od nas gorzej, przez co mamy przeświadczenie o tym, że dobre rzeczy spotykają raczej nas niż innych, a złe rzeczy raczej innych niż nas.

Benatar podsumowuje:

Powyższe psychologiczne zjawiska nie są z perspektywy ewolucyjnej niczym zaskakującym. Stają one na przeszkodzie samobójstwu i sprzyjają prokreacji. Jeżeli nasze życia są tak złe, jak wciąż sugeruję, że są i jeżeli ludzie byliby skłonni widzieć rzeczywistą jakość swoich żyć taką, jaka jest, mogliby też być znacznie bardziej skłonni do popełniania samobójstw lub przynajmniej do nietworzenia takich żyć więcej. Pesymizm zatem nie jest preferowany przez dobór naturalny.[61]

Teoria opanowywania trwogi[edytuj]

Thomas Ligotti zwraca uwagę na podobieństwo między filozofią Zapffego i teorią opanowywania trwogi, zgodnie z którą ludzie poza wspólnym ze zwierzętami dążeniem do przetrwania, wyposażeni są w unikatowe zdolności poznawcze (między innymi w myślenie symboliczne, postrzeganie rzeczywistości w wymiarze czasowym, rozbudowaną samoświadomość), dzięki czemu zdają sobie sprawę ze skończoności własnej egzystencji. Według autorów teorii zestawienie instynktownego pragnienia dalszego życia ze świadomością nieuchronnej śmierci ma wyzwalać potencjał trwogi – podstawowy egzystencjalny lęk, którego zwalczanie ma być jednym z najważniejszych źródeł ludzkiej motywacji. By uciec od niego, człowiek ma wznosić wokół siebie struktury obronne mające zapewnić mu symboliczną lub dosłowną nieśmiertelność i pozwalające czuć się wartościowym członkiem sensownego wszechświata, a następnie koncentrować się na podtrzymywaniu ich oraz chronieniu przed zagrożeniami.[62].

Aborcja[edytuj]

Antynatalizm może prowadzić do określonego stanowiska w kwestii aborcji.

Stanowisko pro-death[edytuj]

David Benatar argumentuje na rzecz stanowiska pro-death. Stawia pytanie, kiedy ktoś zaczyna istnieć - nie jako człowiek w sensie biologicznym, jako nowy organizm, ale jako człowiek w sensie istotnym moralnie, jako jednostka posiadająca istotne moralnie interesy. Jego zdaniem ma to miejsce w momencie zaistnienia świadomości, kiedy to płód staje się czującą istotą i poddanie się aborcji do tego momentu (niestworzenie człowieka) będzie moralne, a kontynuowanie ciąży (stworzenie człowieka) będzie niemoralne. Według Benatara, który powołuje się na badania EEG mózgu i badania dotyczące odczuwania bólu przez płód, świadomość u płodu powstaje nie wcześniej niż między dwudziestym ósmym a trzydziestym tygodniem ciąży i wcześniej płód nie jest zdolny do odczuwania bólu[63]. Z kolei z najnowszego raportu Royal College of Obstetricians and Gynaecologists z 2010 roku wynika, że płód staje się świadomy i zdolny do odczuwania bólu nie wcześniej niż podczas dwudziestego czwartego tygodnia ciąży[64][65]. Niektóre założenia raportu, szczególnie dotyczące nieświadomości płodu po drugim trymestrze, zostały poddane krytyce[66].

Aborcja i prokreacja jako niemoralne z podobnych powodów[edytuj]

Julio Cabrera uważa aborcję za coś zupełnie innego niż powstrzymanie się od prokreacji. Zaznacza, że trudno stwierdzić, czy zabijamy kogoś, kiedy poddajemy się aborcji, ale uznaje, że w swoim czysto manipulacyjnym aspekcie jest ona bliższa prokreacji niż powstrzymaniu się od prokreacji i jego zdaniem aborcja zdrowego płodu jest zabiciem człowieka, a co za tym idzie czymś moralnie niedopuszczalnym[67].

Krytyka antynatalizmu[edytuj]

Krytyka antynatalizmu może mieć swoje źródło w przypisywaniu pozytywnej wartości narodzinom.[68] Biorąc pod uwagę aktualne badania dotyczące subiektywnego zadowolenia z życia - gdzie przeważająca większość ludzi uważa się za szczęśliwych - można również argumentować, że ogólna korzyść z prokreacji jest większa niż krzywda, którą ta wyrządza i co za tym idzie, prokreacja jest moralnie uzasadniona.[69] Inną podstawą do krytyki antynatalizmu mogą być religie. W Genesis Bóg kilkakrotnie mówili do ludzi „bądźcie płodni i rozmnażajcie się”.[70]

Kolekcja cytatów dotyczących antynatalizmu w Wikicytatach[edytuj]

Przypisy

 1. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990, s. 420-421.
 2. H.S. Gour, The Spirit of Buddhism, Kessinger Publishing, Whitefish, Montana 2005, s. 286-288.
 3. [1] H. Jonas, Religia gnozy, Wydawnictwo Platan, Kraków 1994, s. 159-160.
 4. Klemens Aleksandryjski, Kobierce zapisków filozoficznych dotyczących prawdziwej wiedzy, tom 1, PAX ATK, Warszawa 1994, s. 235-242.
 5. [2] F. Drączkowski, Patrologia, Wydawnictwo: Bernardinum, Pelplin-Lublin 1999, s. 43-44.
 6. P. Brown, Ciało i społeczeństwo: mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Wydawnictwo Homini, Kraków 2006, s. 112-114.
 7. Klemens Aleksandryjski, Kobierce..., op. cit., s. 254-255.
 8. G. Quispel, Gnostica, Judaica, Catholica: Collected Essays of Gilles Quispel, Brill, Danvers 2008, s. 228.
 9. H. Jonas, Religia..., op. cit., s. 242 i 245.
 10. I. Gardner i S.N.C. Lieu, Manichaean Texts from the Roman Empire, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 7 i 22.
 11. [3] M. Dobkowski, Manicheizm, „Wiedza i Życie” 1998, nr 10.
 12. D. Obolensky, The Bogomils: A Study in Balkan Neo-Manichaeism, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 114.
 13. F. Curta, Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250, Cambridge University Press, Cambridge 2006, s. 236.
 14. J. Lacarrière, N. Rootes, The Gnostics, Peter Owen Ltd, San Francisco 1977, s. 116.
 15. [4] K. Skrzypiec, Sekretna wieczerza, czyli o heretykach budzących sympatię, w: Mówią Wieki 2009, nr 4.
 16. M.J. Fromer, Ethical issues in sexuality and reproduction, The C. V. Mosby Company, St. Louis 1983, s. 110.
 17. S. Runciman, Manicheizm średniowieczny, Książnica, Katowice 2007, s. 191-192.
 18. [5] A. Schopenhauer, Metafizyka życia i śmierci, Ethos, Łódź 1995, s. 88 (w wersji z odnośnika s. 25).
 19. a b P.W. Zapffe, The Last Messiah, „The Philosophy Now” 2004, Number 45, s. 35-39 (angielski przekład), [6] Ostatni mesjasz, „Analiza i egzystencja” 2013, nr 21, s. 5-19 (polski przekład).
 20. P.W. Zapffe, Om det tragiske, Pax Forlag, Oslo 1996.
 21. P.W. Zapffe, H. Tønnessen, Jeg velger sannheten: En dialog mellom Peter Wessel Zapffe og Herman Tønnessen, Universitets forlaget, Oslo 1983.
 22. T. Brede Andersen, Hva det betyr at være menneske, 1990.
 23. J. Cabrera, Projeto de etica negativa, Edicões Mandacaru, Sao Paolo 1989.
 24. a b [7] J. Cabrera, A critique of affirmative morality - a reflection on death, birth and the value of life, Julio Cabrera Editions, Brasilia 2014.
 25. [8] J. Cabrera, O que é realmente ética negativa?. W: A.R. Pimmenta, Poliedro: faces da Filosofia, Publit, Rio de Janeiro 2006, s 11-30.
 26. J. Cabrera (red.), Ética Negativa: problemas e discussões, UFG, Goiânia 2008.
 27. a b [9] J. Cabrera, T. Lenharo di Santis, Porque te amo, Não nascerás! Nascituri te salutant, LGE Editora, Brasilia 2009.
 28. J. Cabrera, A Ética e Suas Negações, Não nascer, suicídio e pequenos assassinatos, Rocco, Rio De Janeiro 2011.
 29. J. Cabrera, Impossibilidades da moral: filosofia da existência, naturalismo e ética negativa, Filosofia Unisinos 13, oct 2012, pp. 296-310.
 30. a b G. Harrison, J. Tanner, Better Not To Have Children, „Think” 2011, Volume 10, Issue 27, s. 113-121.
 31. D. Benatar, Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, Oxford University Press Inc., New York 2006, pp. 129-131.
 32. [10] K. Akerma, Theodicy shading off into Anthropodicy in Milton, Twain and Kant, Tabula Rasa. Die Kulturzeitung aus Mitteldeutschland 2010, No 49.
 33. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 49-51.
 34. S. Shiffrin, Wrongful Life, Procreative Responsibility, and the Significance of Harm, Legal Theory, Volume 5, Issue 02, Cambridge University Press, June 1999, s. 133.
 35. J. Narveson, Utilitarianism and New Generations, Mind, 1967, LXXVI (301), s. 62-67.
 36. H. Vetter, The production of children as a problem for utilitarian ethics, Inquiry 12, 1969, s. 445-447.
 37. H. Vetter, Utilitarianism and New Generations, Mind, 1971, LXXX (318), s. 301-302.
 38. K. Akerma, Soll eine Menschheit sein? Eine fundamentalethische Frage, Traude Junghans, Cuxhaven-Dartford 1995.
 39. K. Akerma, Verebben der Menschheit?: Neganthropie und Anthropodizee, Verlag Karl Alber, Freiburg im Breisgau 2000.
 40. K. Akerma, Antinatalismus - Ein Handbuch, epubli, 2017.
 41. [11] M. Steiner, Ética, sufrimiento y procreación. Posibilidad de una ética naturalista del deber, Diposit Digital de la Universitat de Barcelona, Barcelona 2010.
 42. M. Steiner, De la felicidad y los hijos: La evolución del pensamiento ético y la dimensión demográfica de los problemas, Proteus Libros y Servicios Editoriales, Barcelona 2012.
 43. a b [12] M. Steiner, J. Vives-Rego, Dimensión demográfica del sufrimiento: reflexiones éticas sobre antinatalismo en el contexto del futuro sostenible, Dilemata No 13, 2013.
 44. D. Benatar, Why it is Better Never to Come Into Existence, „American Philosophical Quarterly ” 1997, Volume 34, Number 3, s. 345-355.
 45. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 30-40.
 46. D. Benatar, Every Conceivable Harm: A Further Defence of Anti-Natalism, „South African Journal of Philosophy” 2012, Volume 31, Number 1, s. 128-164.
 47. D. Benatar, Still Better Never to Have Been: A Reply to (More of) My Critics, The Journal of Ethics 2013, 17 (1-2), s. 121-151.
 48. D. Benatar, D. Wasserman, Debating Procreation: Is It Wrong To Reproduce?, Oxford University Press, New York 2015.
 49. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 30-57.
 50. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 6-7.
 51. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 88-92, 106.
 52. [13] International Association for Suicide Prevention, World Suicide Prevention Day.
 53. [14] M. Larock, Possible preferences and the harm of existence, University of St Andrews, 2009.
 54. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 109.
 55. D. Benatar, D. Wasserman, Debating..., op. cit., s. 93-99.
 56. G. Bleibohm, Fluch der Geburt - Thesen einer Überlebensethik, Edition Gegensich, Landau-Godramstein 2011.
 57. V. Baird, The No-nonsense Guide to World Population, New Internationalist, Oxford 2011, s. 119.
 58. [15] Wywiad z założycielem Voluntary Human Extinction Movement, Lesem U. Knightem dla stacji NBC.
 59. [16] Oficjalna strona Voluntary Human Extinction Movement.
 60. T. de Giraud, L'art... op. cit., s. 51.
 61. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 64-69.
 62. T. Ligotti, Spisek przeciwko ludzkiej rasie, Okultura, Warszawa 2015, s. 154-156.
 63. D. Benatar, Better..., op. cit., s. 132-162.
 64. [17] Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Fetal Awareness - Review of Research and Recommendations for Practice, RCOG Press, London 2010.
 65. [18] Gazeta Wyborcza, W. Brytania: Ludzki płód nie czuje bólu przed 24 tygodniem ciąży (artykuł na temat raportu Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, Fetal Awareness - Review of Research and Recommendations for Practice), 25.06.2010.
 66. [19] M.W. Platt, Fetal awareness and fetal pain: the Emperor's new clothes, „Archives of Disease in Childhood” 2011, Volume 96, Issue 4.
 67. [20] J. Cabrera, T. Lenharo di Santis, Porque..., op. cit, s. 68-69, 77.
 68. M.A. Warren, Do Potential People Have Moral Rights?, Canadian Journal of Philosophy Volume 7, Issue 2 (Jun., 1977), s. 275–289.
 69. B. Contestabile, The Denial of the World from an Impartial View, Contemporary Buddhism An Interdisciplinary Journal, Volume 17, 2016 - Issue 1, Taylor & Francis, 2016.
 70. D. Spurrett, Hooray for babies, South African Journal of Philosophy Volume 30, Issue 2, 2011.

Linki zewnętrzne[edytuj]