Eter dimetylowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Eter dimetylowy
Eter dimetylowy
Eter dimetylowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C2H6O
Inne wzory CH3OCH3, (CH3)2O, Me2O
Masa molowa 46,07 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 115-10-6
PubChem 8254[2]
Podobne związki
Podobne związki eter dietylowy, oksiran, siarczek dimetylu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Eter dimetylowy (dimetyloeter, DME), CH3OCH3organiczny związek chemiczny z grupy eterów, bezbarwny gaz o charakterystycznym zapachu, umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie. Używany jest jako gaz pędny w sprayach aerozolowych oraz, w mieszaninie z propanem, do usuwania brodawek metodą kriogeniczną. Może również stanowić paliwo alternatywne dla LPG, LNG, benzyny i oleju napędowego. Może być produkowany z gazu ziemnego, węgla lub biomasy.

Otrzymywanie eteru dimetylowego[edytuj]

Eter dimetylowy produkuje się zwykle metodą dehydratacji metanolu. Brane są pod uwagę inne rozwiązania, bardziej użyteczne w masowej produkcji, przede wszystkim wytwarzanie z gazu syntezowego, czyli mieszaniny wodoru i tlenku węgla.

Metoda dehydratyzacji metanolu[edytuj]

W wyniku dehydratacji dwóch cząsteczek metanolu powstaje jedna cząsteczka eteru dimetylowego. Jest to reakcja odwracalna:

2CH3OH ⇌ CH3OCH3 + H2O

Metoda syntezy[edytuj]

Synteza DME jest bardziej wydajna od odwodnienia metanolu, gdyż pozwala na wytwarzanie tego związku z paliw lub biomasy z ominięciem produkcji metanolu.

Produkcja DME z substancji stałych, jak węgiel czy biomasa, wymaga więcej procesów niż produkcja z gazów. Konieczne jest zgazowanie dla otrzymania gazu syntezowego. Dla zwiększenia wydajności zgazowania stosuje się takie procesy wstępne jak suszenie biomasy czy produkcja szlamu węglowego. By uniknąć zanieczyszczeń przeprowadza się różne procesy oczyszczania gazu. Podczas produkcji eteru dimetylowego z metanu, potrzebny gaz syntezowy uzyskać z termicznego reformingu:

2CH4 + O2 + CO2 + ciepło → 3H2 + 3CO + H2O

Zastosowania[edytuj]

Paliwo[edytuj]

Eter dimetylowy może być użyty jako samodzielne paliwo w silnikach wysokoprężnych i turbin gazowych oraz w postaci mieszaniny z 70% LPG jako paliwo dla silników czterosuwowych lub dwusuwowych. Szczególnie dobrze spełnia rolę paliwa w silnikach wysokoprężnych – jego liczba cetanowa wynosi ponad 55, gdy dla oleju napędowego zwykle nie przekracza 53.

Unia Europejska rozważa powszechne zastosowanie DME jako biopaliwa około 2030 r.

Rozpuszczalnik[edytuj]

Skroplony eter dimetylowy może być zastosowany jako rozpuszczalnik, co wymaga jednak stosowania podwyższonego ciśnienia lub niskich temperatur (temperatura wrzenia DME pod ciśnieniem atmosferycznym wynosi ok. −23 °C). Zaletą eteru dimetylowego jako rozpuszczalnika jest łatwość jego usunięcia przez odparowanie – ma to znaczenie przede wszystkim w przypadku substancji lotnych.

Przypisy

  1. a b c d e f g h i j Eter dimetylowy (ang.). [martwy link] The Chemical Database. The Department of Chemistry, University of Akron. [dostęp 2012-08-08].
  2. Eter dimetylowy – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
  3. a b c Eter dimetylowy (ang.) w bazie ChemIDplus. United States National Library of Medicine. [dostęp 2012-08-08].
  4. a b c Eter dimetylowy. Karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich dla Polski.
  5. a b Informacje o klasyfikacji i oznakowaniu substancji według Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, zał. VI, z uwzględnieniem Rozporządzeń ATP: Eter dimetylowy w Wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].