Gimnazjum św. Jacka w Krakowie

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Gimnazjum św. Jacka – szkoła średnia tzw. klasyczna z łaciną i greką jako przedmiotami nauczania i przedmiotami maturalnymi, istniejąca w Krakowie w latach 1857–1950.

Historia[edytuj | edytuj kod]

 • od września 1858 – czteroletnie gimnazjum niższe z językiem niemieckim jako wykładowym
 • od 1861 – szkoła polska
 • do 1866 mieściła się w budynku przy ul. Kanoniczej 18, następnie przeniesiona została do budynków przy ul. Siennej 13 zajętych na ten cel zakonowi oo. Dominikanów.
 • w 1868 – przekształcone w gimnazjum 8.klasowe, zwane odtąd II Gimnazjum
 • w 1876 uzyskuje tytuł Cesarsko-Królewskie II Gimnazjum św. Jacka
 • 1 grudnia 1918 – grono nauczycielskie składa uroczyste ślubowanie „wierności i posłuszeństwa Państwu polskiemu”
 • zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 1937 zostało utworzone „II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. św. Jacka w Krakowie” (państwowa szkoła średnią ogólnokształcąca, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum), po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter męski, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie klasycznym[1]. Pod koniec lat 30. szkoła funkcjonowała pod adresem ulicy Siennej 11/13 [1].
 • 1950 – ostatnia matura w Gimnazjum, likwidacja szkoły, budynki zostają przekazane Szkole Gastronomicznej, archiwum i wyposażenie – zniszczone lub rozproszone, uczniowie klas przedmaturalnych przeniesieni do pozostałych szkół średnich

Dyrektorzy[edytuj | edytuj kod]

 • Antoni Bielikiewicz (1858-1872)
 • Karol Brzeziński (p.o. dyrektora w 1873)
 • Franciszek Szynglarski (1873-1875)
 • Karol Brzeziński (p.o. dyrektora w 1875-1876)
 • Teodor Stahlberger (1875-1895)
 • Tadeusz Skuba (1895-1904)
 • Józef Kanenberg (p.o. dyrektora w 1904)
 • Stanisław Bednarski (1905-1924)
 • Franciszek Ksawery Okrzański (1925-1933)
 • Juliusz Kydryński (1933-1937)
 • Tadeusz Birczyński (p.o. dyrektora 1937)
 • Stanisław Szeligiewicz (1938-1939)
 • Tadeusz Birczyński (p.o. dyrektora 1939)
 • Roman Jabłoński (1945-1950)
 • Tadeusz Birczyński (p.o. dyrektora 1950)[2]
 • Franciszek Ksawery Kuś (1 I 1925 –)[3]

Nauczyciele[edytuj | edytuj kod]

Absolwenci i uczniowie[edytuj | edytuj kod]

w nawiasie podano rok zdania egzaminu dojrzałości.

Tradycje[edytuj | edytuj kod]

Do tradycji Gimnazjum św. Jacka nawiązuje VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie, które powstało jako filia Gimnazjum św. Jacka. Mieściło się ono w budynku przy ul. Kanoniczej, a w latach 90. zostało przeniesione do budynku przy ul. Wąskiej. Natomiast do budynku na Kanoniczej powróciło seminarium Dominikanów. W tym samym budynku na Kanoniczej w latach 50 mieściło się liceum pedagogiczne im. Jotejki.

Na początku XXI wieku w Krakowie działało przez kilka lat Liceum Ogólnokształcące św. Jacka (założone przez Fundację im. Świętego Jacka), które nawiązywało do tradycji dawnego gimnazjum. Szkoła ta uległa rozwiązaniu z przyczyn finansowych.

Środowisko wychowanków Gimnazjum i Liceum św. Jacka aktywnie kultywuje tradycje: dwa razy w roku organizowane są spotkania środowiska, wydawana była również gazetka (dwa razy w roku).

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b Wykaz państwowych liceów i gimnazjów ogólnokształcących Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. „Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Krakowskiego”. Nr 8, s. 270-271, 31 października 1938. 
 2. Z dziejów II państwowego gimnazjum i liceum im. św. Jacka w Krakowie 1857-1950, Feliks Woźniak, Kraków 1967
 3. Ruch służbowy. „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej”. Nr 7, s. 121, 1 kwietnia 1925. 
 4. Kronika. † Edward Charkiewicz. „Gazeta Lwowska”, s. 4, nr 224 z 1 października 1913. 
 5. Jubileusz dyrektora krakowskiej akademii handlowej. „Nowości Illustrowane”. Nr 49, s. 11, 3 grudnia 1910. 
 6. Sprawozdanie C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1884. Sanok: Fundusz Naukowy, 1884, s. 103.
 7. Sprawozdanie Dyrektora C.K. Gimnazyum w Sanoku za rok szkolny 1889. Sanok: Fundusz Naukowy, 1889, s. 31.
 8. Wspomnienia profesorów AGH [dostęp 2020-08-09].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]