ISO 8859-11

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

ISO 8859-11, znane także jako „tajskie”, jest 8–bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Kodowanie to pokrywa znaki używane przez język tajski. Zostało ono dodane do ISO 8859 w 1999 roku i jest prawie identyczne jak narodowy, tajski standard TIS-620 (1990), a różni się od niego jedynie tym, że ISO 8859-11 określa znak 0xA0, jako spację niełamiącą, gdy TIS-620 natomiast, pozostawia ten znak niezdefiniowanym (w praktyce, ta różnica jest zazwyczaj ignorowana).

Strona kodowa Microsoft Windows CP874, jak również kodowanie używane w tajskiej wersji systemu Apple Macintosh są rozszerzeniami TIS-620, choć niekompatybilnymi między sobą.

Tablica kodów[edytuj | edytuj kod]

ISO/IEC 8859-11:2001
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nie używane
9x
Ax NBSP
Bx
Cx
Dx ◌ั ◌ิ ◌ี ◌ึ ◌ื ◌ุ ◌ู ◌ฺ NZ NZ NZ NZ ฿
Ex ◌็ ◌่ ◌้ ◌๊ ◌๋ ◌์ ◌ํ ◌๎
Fx NZ NZ NZ NZ

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, a 0xA0 jest spacją niełamiącą. Znaki o kodach 0xD1, 0xD4–0xDA i 0xE7–0xEE są łączonymi znakami diakrytycznymi.

Miejsca oznaczone jako „NZ” oznaczają znaki nie zdefiniowane przez standard.

Mapowanie na Unicode[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-11 w Unicode.

ISO/IEC 8859-11:2001
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 ZK U+0080 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 U+0E20 0xE0 U+0E40
0x81 ZK U+0081 0xA1 U+0E01 0xC1 U+0E21 0xE1 U+0E41
0x82 ZK U+0082 0xA2 U+0E02 0xC2 U+0E22 0xE2 U+0E42
0x83 ZK U+0083 0xA3 U+0E03 0xC3 U+0E23 0xE3 U+0E43
0x84 ZK U+0084 0xA4 U+0E04 0xC4 U+0E24 0xE4 U+0E44
0x85 ZK U+0085 0xA5 U+0E05 0xC5 U+0E25 0xE5 U+0E45
0x86 ZK U+0086 0xA6 U+0E06 0xC6 U+0E26 0xE6 U+0E46
0x87 ZK U+0087 0xA7 U+0E07 0xC7 U+0E27 0xE7 ◌็ U+0E47
0x88 ZK U+0088 0xA8 U+0E08 0xC8 U+0E28 0xE8 ◌่ U+0E48
0x89 ZK U+0089 0xA9 U+0E09 0xC9 U+0E29 0xE9 ◌้ U+0E49
0x8A ZK U+008A 0xAA U+0E0A 0xCA U+0E2A 0xEA ◌๊ U+0E4A
0x8B ZK U+008B 0xAB U+0E0B 0xCB U+0E2B 0xEB ◌๋ U+0E4B
0x8C ZK U+008C 0xAC U+0E0C 0xCC U+0E2C 0xEC ◌์ U+0E4C
0x8D ZK U+008D 0xAD U+0E0D 0xCD U+0E2D 0xED ◌ํ U+0E4D
0x8E ZK U+008E 0xAE U+0E0E 0xCE U+0E2E 0xEE ◌๎ U+0E4E
0x8F ZK U+008F 0xAF U+0E0F 0xCF U+0E2F 0xEF U+0E4F
0x90 ZK U+0090 0xB0 U+0E10 0xD0 U+0E30 0xF0 U+0E50
0x91 ZK U+0091 0xB1 U+0E11 0xD1 ◌ั U+0E31 0xF1 U+0E51
0x92 ZK U+0092 0xB2 U+0E12 0xD2 U+0E32 0xF2 U+0E52
0x93 ZK U+0093 0xB3 U+0E13 0xD3 U+0E33 0xF3 U+0E53
0x94 ZK U+0094 0xB4 U+0E14 0xD4 ◌ิ U+0E34 0xF4 U+0E54
0x95 ZK U+0095 0xB5 U+0E15 0xD5 ◌ี U+0E35 0xF5 U+0E55
0x96 ZK U+0096 0xB6 U+0E16 0xD6 ◌ึ U+0E36 0xF6 U+0E56
0x97 ZK U+0097 0xB7 U+0E17 0xD7 ◌ื U+0E37 0xF7 U+0E57
0x98 ZK U+0098 0xB8 U+0E18 0xD8 ◌ุ U+0E38 0xF8 U+0E58
0x99 ZK U+0099 0xB9 U+0E19 0xD9 ◌ู U+0E39 0xF9 U+0E59
0x9A ZK U+009A 0xBA U+0E1A 0xDA ◌ฺ U+0E3A 0xFA U+0E5A
0x9B ZK U+009B 0xBB U+0E1B 0xDB NZ 0xFB U+0E5B
0x9C ZK U+009C 0xBC U+0E1C 0xDC NZ 0xFC NZ
0x9D ZK U+009D 0xBD U+0E1D 0xDD NZ 0xFD NZ
0x9E ZK U+009E 0xBE U+0E1E 0xDE NZ 0xFE NZ
0x9F ZK U+009F 0xBF U+0E1F 0xDF ฿ U+0E3F 0xFF NZ

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.