ISO 8859-3

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ISO 8859-3, znane także jako Latin-3, bądź „południowoeuropejskie”, jest 8-bitowym kodowaniem znaków należącym do rodziny ISO 8859. Oryginalnie zostało ono zaprojektowane do pokrycia języków, takich jak turecki, maltański i Esperanto, lecz wprowadzenie ISO 8859-9 zastąpiło ten zestaw znaków dla języka tureckiego.

Kodowanie to wciąż zachowuje popularność wśród użytkowników języka Esperanto, choć ta maleje wraz z rosnącą liczbą aplikacji obsługujących Unicode.

Tablica kodów[edytuj | edytuj kod]

ISO/IEC 8859-3:1999
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + Przecinek, - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nieużywane
9x
Ax NBSP Ħ ˘ £ ¤ NZ Ĥ § ¨ İ Ş Ğ Ĵ SHY NZ Ż
Bx ° ħ ² ³ ´ µ ĥ · ¸ ı ş ğ ĵ ½ NZ ż
Cx À Á Â NZ Ä Ċ Ĉ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx NZ Ñ Ò Ó Ô Ġ Ö × Ĝ Ù Ú Û Ü Ŭ Ŝ ß
Ex à á â NZ ä ċ ĉ ç è é ê ë ì í î ï
Fx NZ ñ ò ó ô ġ ö ÷ ĝ ù ú û ü ŭ ŝ ˙

Gdzie „NZ”, oznacza znak nie zdefiniowany przez standard.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-3 w Unicode.

ISO/IEC 8859-3:1999
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 ZK U+0080 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 À U+00C0 0xE0 à U+00E0
0x81 ZK U+0081 0xA1 Ħ U+0126 0xC1 Á U+00C1 0xE1 á U+00E1
0x82 ZK U+0082 0xA2 ˘ U+02D8 0xC2 Â U+00C2 0xE2 â U+00E2
0x83 ZK U+0083 0xA3 £ U+00A3 0xC3 NZ 0xE3 NZ
0x84 ZK U+0084 0xA4 ¤ U+00A4 0xC4 Ä U+00C4 0xE4 ä U+00E4
0x85 ZK U+0085 0xA5 NZ 0xC5 Ċ U+010A 0xE5 ċ U+010B
0x86 ZK U+0086 0xA6 Ĥ U+0124 0xC6 Ĉ U+0108 0xE6 ĉ U+0109
0x87 ZK U+0087 0xA7 § U+00A7 0xC7 Ç U+00C7 0xE7 ç U+00E7
0x88 ZK U+0088 0xA8 ¨ U+00A8 0xC8 È U+00C8 0xE8 è U+00E8
0x89 ZK U+0089 0xA9 İ U+0130 0xC9 É U+00C9 0xE9 é U+00E9
0x8A ZK U+008A 0xAA Ş U+015E 0xCA Ê U+00CA 0xEA ê U+00EA
0x8B ZK U+008B 0xAB Ğ U+011E 0xCB Ë U+00CB 0xEB ë U+00EB
0x8C ZK U+008C 0xAC Ĵ U+0134 0xCC Ì U+00CC 0xEC ì U+00EC
0x8D ZK U+008D 0xAD SHY U+00AD 0xCD Í U+00CD 0xED í U+00ED
0x8E ZK U+008E 0xAE NZ 0xCE Î U+00CE 0xEE î U+00EE
0x8F ZK U+008F 0xAF Ż U+017B 0xCF Ï U+00CF 0xEF ï U+00EF
0x90 ZK U+0090 0xB0 ° U+00B0 0xD0 NZ 0xF0 NZ
0x91 ZK U+0091 0xB1 ħ U+0127 0xD1 Ñ U+00D1 0xF1 ñ U+00F1
0x92 ZK U+0092 0xB2 ² U+00B2 0xD2 Ò U+00D2 0xF2 ò U+00F2
0x93 ZK U+0093 0xB3 ³ U+00B3 0xD3 Ó U+00D3 0xF3 ó U+00F3
0x94 ZK U+0094 0xB4 ´ U+00B4 0xD4 Ô U+00D4 0xF4 ô U+00F4
0x95 ZK U+0095 0xB5 µ U+00B5 0xD5 Ġ U+0120 0xF5 ġ U+0121
0x96 ZK U+0096 0xB6 ĥ U+0125 0xD6 Ö U+00D6 0xF6 ö U+00F6
0x97 ZK U+0097 0xB7 · U+00B7 0xD7 × U+00D7 0xF7 ÷ U+00F7
0x98 ZK U+0098 0xB8 ¸ U+00B8 0xD8 Ĝ U+011C 0xF8 ĝ U+011D
0x99 ZK U+0099 0xB9 ı U+0131 0xD9 Ù U+00D9 0xF9 ù U+00F9
0x9A ZK U+009A 0xBA ş U+015F 0xDA Ú U+00DA 0xFA ú U+00FA
0x9B ZK U+009B 0xBB ğ U+011F 0xDB Û U+00DB 0xFB û U+00FB
0x9C ZK U+009C 0xBC ĵ U+0135 0xDC Ü U+00DC 0xFC ü U+00FC
0x9D ZK U+009D 0xBD ½ U+00BD 0xDD Ŭ U+016C 0xFD ŭ U+016D
0x9E ZK U+009E 0xBE NZ 0xDE Ŝ U+015C 0xFE ŝ U+015D
0x9F ZK U+009F 0xBF ż U+017C 0xDF ß U+00DF 0xFF ˙ U+02D9

Gdzie „ZK”, oznacza znak kontrolny.