ISO 8859-13

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

ISO 8859-13, znane również jako Latin-7, bądź jako "(kodowanie) kręgu bałtyckiego", czy też po prostu jako "bałtyckie", jest 8–bitowym kodowaniem znaków, będącym częścią standardu ISO 8859. Oryginalnie zostało zaprojektowane do pokrycia alfabetów używanych przez języki z kręgu bałtyckiego, jak również dodania znaków brakujących we wcześniejszych kodowaniach ISO 8859-4 i ISO 8859-10.

Kodowanie to zawiera wszystkie znaki diakrytyczne używane w języku polskim. Dodatkowo, w przeciwieństwie do ISO 8859-2, zestaw ten zawiera polskie cudzysłowy zgodne z normą PN-83/P-55366: „ i ” (0xA5 i 0xA1).

Tabela kodów[edytuj | edytuj kod]

ISO/IEC 8859-13:1998
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + Przecinek, - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nie używane
9x
Ax NBSP ¢ £ ¤ ¦ § Ø © Ŗ « ¬ SHY ® Æ
Bx ° ± ² ³ µ · ø ¹ ŗ » ¼ ½ ¾ æ
Cx Ą Į Ā Ć Ä Å Ę Ē Č É Ź Ė Ģ Ķ Ī Ļ
Dx Š Ń Ņ Ó Ō Õ Ö × Ų Ł Ś Ū Ü Ż Ž ß
Ex ą į ā ć ä å ę ē č é ź ė ģ ķ ī ļ
Fx š ń ņ ó ō õ ö ÷ ų ł ś ū ü ż ž

W powyższej tabeli, znak o kodzie 0x20 jest zwykłą spacją, 0xA0 jest spacją niełamliwą, a znak 0xAD jest miękkim myślnikiem.

Mapowanie na Unicode[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859–13 w Unicode.

ISO/IEC 8859-13:1998
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 ZK U+0080 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 Ą U+0104 0xE0 ą U+0105
0x81 ZK U+0081 0xA1 U+201D 0xC1 Į U+012E 0xE1 į U+012F
0x82 ZK U+0082 0xA2 ¢ U+00A2 0xC2 Ā U+0100 0xE2 ā U+0101
0x83 ZK U+0083 0xA3 £ U+00A3 0xC3 Ć U+0106 0xE3 ć U+0107
0x84 ZK U+0084 0xA4 ¤ U+00A4 0xC4 Ä U+00C4 0xE4 ä U+00E4
0x85 ZK U+0085 0xA5 U+201E 0xC5 Å U+00C5 0xE5 å U+00E5
0x86 ZK U+0086 0xA6 ¦ U+00A6 0xC6 Ę U+0118 0xE6 ę U+0119
0x87 ZK U+0087 0xA7 § U+00A7 0xC7 Ē U+0112 0xE7 ē U+0113
0x88 ZK U+0088 0xA8 Ø U+00D8 0xC8 Č U+010C 0xE8 č U+010D
0x89 ZK U+0089 0xA9 © U+00A9 0xC9 É U+00C9 0xE9 é U+00E9
0x8A ZK U+008A 0xAA Ŗ U+0156 0xCA Ź U+0179 0xEA ź U+017A
0x8B ZK U+008B 0xAB « U+00AB 0xCB Ė U+0116 0xEB ė U+0117
0x8C ZK U+008C 0xAC ¬ U+00AC 0xCC Ģ U+0122 0xEC ģ U+0123
0x8D ZK U+008D 0xAD SHY U+00AD 0xCD Ķ U+0136 0xED ķ U+0137
0x8E ZK U+008E 0xAE ® U+00AE 0xCE Ī U+012A 0xEE ī U+012B
0x8F ZK U+008F 0xAF Æ U+00C6 0xCF Ļ U+013B 0xEF ļ U+013C
0x90 ZK U+0090 0xB0 ° U+00B0 0xD0 Š U+0160 0xF0 š U+0161
0x91 ZK U+0091 0xB1 ± U+00B1 0xD1 Ń U+0143 0xF1 ń U+0144
0x92 ZK U+0092 0xB2 ² U+00B2 0xD2 Ņ U+0145 0xF2 ņ U+0146
0x93 ZK U+0093 0xB3 ³ U+00B3 0xD3 Ó U+00D3 0xF3 ó U+00F3
0x94 ZK U+0094 0xB4 U+201C 0xD4 Ō U+014C 0xF4 ō U+014D
0x95 ZK U+0095 0xB5 µ U+00B5 0xD5 Õ U+00D5 0xF5 õ U+00F5
0x96 ZK U+0096 0xB6 U+00B6 0xD6 Ö U+00D6 0xF6 ö U+00F6
0x97 ZK U+0097 0xB7 · U+00B7 0xD7 × U+00D7 0xF7 ÷ U+00F7
0x98 ZK U+0098 0xB8 ø U+00F8 0xD8 Ų U+0172 0xF8 ų U+0173
0x99 ZK U+0099 0xB9 ¹ U+00B9 0xD9 Ł U+0141 0xF9 ł U+0142
0x9A ZK U+009A 0xBA ŗ U+0157 0xDA Ś U+015A 0xFA ś U+015B
0x9B ZK U+009B 0xBB » U+00BB 0xDB Ū U+016A 0xFB ū U+016B
0x9C ZK U+009C 0xBC ¼ U+00BC 0xDC Ü U+00DC 0xFC ü U+00FC
0x9D ZK U+009D 0xBD ½ U+00BD 0xDD Ż U+017B 0xFD ż U+017C
0x9E ZK U+009E 0xBE ¾ U+00BE 0xDE Ž U+017D 0xFE ž U+017E
0x9F ZK U+009F 0xBF æ U+00E6 0xDF ß U+00DF 0xFF U+2019

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.