ISO 8859-8

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

ISO 8859-8, bardziej formalnie ISO/IEC 8859-8 – ósma część ISO/IEC 8859, standardu kodowania znaków zdefiniowanego przez organizację ISO.

ISO 8859-8 zawiera wszystkie hebrajskie litery (tylko spółgłoski, bez hebrajskich samogłosek).

Kodowanie to jest przeznaczone do użycia z elektronicznymi dokumentami, jak HTML, i istnieje w dwóch formach:

  • jeśli podano tylko ISO-8859-8, wtedy zostaje zastosowany porządek wizualny (prócz HTML i XML, gdzie ten jest logiczny), co oznacza, że hebrajski – normalnie pisany od prawej do lewej – będzie wypisany od lewej do prawej, czyli na przykład od tyłu
  • jeśli natomiast ISO-8559-8-I jest zdefiniowane, wtedy użyty jest porządek logiczny (także dla czystego tekstu, jak niesformatowane e-maile) i co za tym idzie, hebrajski musi już być zapisywany poprawnie.

Od roku 2004 porządek wizualny wymiera w hebrajskojęzycznym środowisku komputerowym, będąc wszędzie szybko zastępowanym przez porządek logiczny (jak w ISO-8859-8-I, Windows-1255, czy też UTF-8).

Tablica kodów[edytuj | edytuj kod]

ISO/IEC 8859-8:1999
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x Znaki kontrolne
1x
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + Przecinek, - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~
8x Nie używane
9x
Ax NBSP NZ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © × « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ ÷ » ¼ ½ ¾ NZ
Cx NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ
Dx NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ NZ
Ex א ב ג ד ה ו ז ח ט י ך כ ל ם מ ן
Fx נ ס ע ף פ ץ צ ק ר ש ת NZ NZ LRM RLM NZ

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Znak o kodzie 0xFD to znak „od lewej do prawej” (left-to-right; U+200E), a znak o kodzie 0xFE to znak „od prawej do lewej” (right-to-left; U+200F), jak określono w nowszej poprawce ISO/IEC 8859-8:1999.

Miejsca oznaczone jako „NZ” oznaczają znaki niezdefiniowane przez standard.

Mapowanie na Unicode[edytuj | edytuj kod]

Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z ISO 8859-8 w Unikodzie.

ISO/IEC 8859-8:1999
Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode Hex Znak Unicode
0x80 ZK U+0080 0xA0 NBSP U+00A0 0xC0 NZ 0xE0 א U+05D0
0x81 ZK U+0081 0xA1 NZ 0xC1 NZ 0xE1 ב U+05D1
0x82 ZK U+0082 0xA2 ¢ U+00A2 0xC2 NZ 0xE2 ג U+05D2
0x83 ZK U+0083 0xA3 £ U+00A3 0xC3 NZ 0xE3 ד U+05D3
0x84 ZK U+0084 0xA4 ¤ U+00A4 0xC4 NZ 0xE4 ה U+05D4
0x85 ZK U+0085 0xA5 ¥ U+00A5 0xC5 NZ 0xE5 ו U+05D5
0x86 ZK U+0086 0xA6 ¦ U+00A6 0xC6 NZ 0xE6 ז U+05D6
0x87 ZK U+0087 0xA7 § U+00A7 0xC7 NZ 0xE7 ח U+05D7
0x88 ZK U+0088 0xA8 ¨ U+00A8 0xC8 NZ 0xE8 ט U+05D8
0x89 ZK U+0089 0xA9 © U+00A9 0xC9 NZ 0xE9 י U+05D9
0x8A ZK U+008A 0xAA × U+00D7 0xCA NZ 0xEA ך U+05DA
0x8B ZK U+008B 0xAB « U+00AB 0xCB NZ 0xEB כ U+05DB
0x8C ZK U+008C 0xAC ¬ U+00AC 0xCC NZ 0xEC ל U+05DC
0x8D ZK U+008D 0xAD SHY U+00AD 0xCD NZ 0xED ם U+05DD
0x8E ZK U+008E 0xAE ® U+00AE 0xCE NZ 0xEE מ U+05DE
0x8F ZK U+008F 0xAF ¯ U+00AF 0xCF NZ 0xEF ן U+05DF
0x90 ZK U+0090 0xB0 ° U+00B0 0xD0 NZ 0xF0 נ U+05E0
0x91 ZK U+0091 0xB1 ± U+00B1 0xD1 NZ 0xF1 ס U+05E1
0x92 ZK U+0092 0xB2 ² U+00B2 0xD2 NZ 0xF2 ע U+05E2
0x93 ZK U+0093 0xB3 ³ U+00B3 0xD3 NZ 0xF3 ף U+05E3
0x94 ZK U+0094 0xB4 ´ U+00B4 0xD4 NZ 0xF4 פ U+05E4
0x95 ZK U+0095 0xB5 µ U+00B5 0xD5 NZ 0xF5 ץ U+05E5
0x96 ZK U+0096 0xB6 U+00B6 0xD6 NZ 0xF6 צ U+05E6
0x97 ZK U+0097 0xB7 · U+00B7 0xD7 NZ 0xF7 ק U+05E7
0x98 ZK U+0098 0xB8 ¸ U+00B8 0xD8 NZ 0xF8 ר U+05E8
0x99 ZK U+0099 0xB9 ¹ U+00B9 0xD9 NZ 0xF9 ש U+05E9
0x9A ZK U+009A 0xBA ÷ U+00F7 0xDA NZ 0xFA ת U+05EA
0x9B ZK U+009B 0xBB » U+00BB 0xDB NZ 0xFB NZ
0x9C ZK U+009C 0xBC ¼ U+00BC 0xDC NZ 0xFC NZ
0x9D ZK U+009D 0xBD ½ U+00BD 0xDD NZ 0xFD LRM U+200E
0x9E ZK U+009E 0xBE ¾ U+00BE 0xDE NZ 0xFE RLM U+200F
0x9F ZK U+009F 0xBF NZ 0xDF U+2017 0xFF NZ

Gdzie „ZK” oznacza znak kontrolny.