Powiat sanocki (Galicja)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Galicia administrative1914.jpg
Mieszkanie starosty na zamku w Sanoku (1908)

Powiat sanocki (niem. K. k. Bezirk in Sanok) - powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego[1]. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych posiadłości przeprowadzono w czytelni miejskiej w Sanoku 14 października 1867 i uczestniczyło w nich 15 z 49 uprawnionych[1].

Siedzibą c.k. starostwa był Sanok. Urząd mieścił się w południowym skrzydle zamku królewskiego[2] (później usuniętym, odbudowanym w XXI wieku). Po 1880 siedziba została przeniesiona do budynku wybudowanego w zachodniej pierzei sanockim rynku[3].

Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 12,6487 mil kw. (727,81 km², inne źródło podało 1149,02 km²[2]), a ludność 78 612 osób. Wśród ludności niespełna 54% było wyznania greckokatolickiego, około 38% rzymskokatolickiego, 8% stanowili Żydzi; powiat liczył 136 osad, zorganizowanych w 129 gmin katastralnych[4]. Powiat, a wcześniej także cyrkuł sanocki, od południa graniczył z Węgrami, od zachodu z powiatem krośnieńskim, od północy z powiatem brzozowskim i birczańskim, od wschodu z powiatem liskim[4].

Według spisu z 1910 ludność powiatu wynosiła 108 678[5][6], z tego 42 727 rzymskokatolików, 54 664 grekokatolików, 11 249 Żydów, zaś według języka było 59 034 Polaków, 49 193 Rusinów, 173 Niemców[7].

Na terenie powiatu działały trzy sądy powiatowe - w Sanoku, Rymanowie i Bukowsku.

Władze powiatu[edytuj | edytuj kod]

Starostowie sanoccy
Lekarze powiatowi
Urzędnicy ewidencyjni obrony krajowej
Komisarze powiatowi

Rada powiatowa[edytuj | edytuj kod]

W myśl ustawy z 1866 rada powiatu liczyła 26 członków. Kadencja trwała trzy lata. Na czele rady stał prezes (niem. Präses) wydziału (określany także jako marszałek).

Prezesi wydziału

Poniższe zestawienie składów Rady Powiatowej w Sanoku zostało opracowane na podstawie danych z corocznie wydawanego Szematyzmu Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Każdorazowo stan podany w Szematyzmie odnosi się czasowo do końca roku poprzedzającego[a].

Stan w 1867, 1868, 1869, 1870[edytuj | edytuj kod]

Wybory do Rady z grupy większych posiadłości odbyły się 14 października 1867[1] (na podstawie źródeł[58][59][60][61])

Rada powiatowa (do 1869 w j. niem. Bezirks-Rath in Sanok) Członkowie z grupy większych posiadłości: Leon Grotowski, Maksymilian Łepkowski (od ok. 1869), Rafał Łepkowski, Wincenty Morze, Zenon Słonecki, Piotr Tchorznicki (do 30 X 1868 †[62]), Władysław Urbański, Jakub Wiktor, Jan Wiktor, Celestyn Zbyszewski

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Józef Kaczorowski, Ignacy Kahane, Erazm Łobaczewski[63], Seweryn Popiel

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Paweł Błaszczak (od ok. 1869), Hryć Drozd (od ok. 1869), Franciszek Galant, Michał Jachwan, Jan Kulik, Tomasz Mazur, Jozafat Michał, Wojciech Nycz, Mikołaj Paraszczak (do ok. 1868), Wasyl Regent, Jędrzej Sołtys, Jan Stawarczyk (do ok. 1869), Eliasz Tylka, ks. Jan Węgrzynowicz

Wydział powiatowy (do 1869 w j. niem. niem. Bezirks-Ausschuss in Sanok)[64]

Prezes (marszałek): Jakub Wiktor

Zastępca prezesa: Erazm Łobaczewski (od ok. 1869), Zenon Słonecki (od ok. 1869)

Członkowie wydziału: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Jan Kulik (do ok. 1868), Maksymilian Łepkowski (od ok. 1869), Rafał Łepkowski (od ok. 1868), Zenon Słonecki (do ok. 1869), Piotr Tchorznicki (do 30 X 1868 †), ks. Jan Węgrzynowicz (od ok. 1868), Celestyn Zbyszewski

Zastępcy: Leon Grotowski, Ignacy Kahane, Wincenty Morze (od ok. 1868), Rafał Łepkowski (do ok. 1868), Seweryn Popiel, Eliasz Tylka, Władysław Urbański

Stan w 1870, 1871, 1872, 1873, 1874[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[65][66][67][68][69])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Stanisław Bieliński, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Feliks Gniewosz, Franciszek Gniewosz, Leon Grotowski, Zygmunt Janowski, Maksymilian Łepkowski, Zenon Słonecki, Leonard Truskolaski

Członkowie z grupy gmin miejskich: Mateusz Beksiński, Stanisław Dąbrowski, ks. Apolinary Laskowski, Jan Okołowicz, Seweryn Popiel

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Jakub Dochniak, Jan Galik, Iwan Halenda, Atanazy Hamerski, Michał Luszcz, Wawrzyniec Piwko, Tomasz Solon[70], Walenty Szal, Wojciech Sołtysik, Walenty Szafran, Adam Szałankiewicz, Celestyn Zbyszewski

Wydział powiatowy

Prezes (marszałek): Maksymilian ŁepkowskiZenon Słonecki

Zastępca prezesa: Zenon SłoneckiZygmunt Janowski

Członkowie wydziału: Mateusz Beksiński, Stanisław Bieliński, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Franciszek Gniewosz, Celestyn Zbyszewski

Zastępcy: Feliks Gniewosz, ks. Apolinary Laskowski, Jan Okołowicz, Wawrzyniec Piwko, Wojciech Sołtysik, Leonard Truskolaski

Stan w 1874, 1875, 1876, 1877[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[71][72][73])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Stanisław Bieliński, Antoni Gniewosz, Ferdynand Janowski, Zygmunt Janowski, Maksymilian Łepkowski, Rafał Łepkowski, Hieronim Romer, Wojciech Wasylewski, Kazimierz Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ichel Herzig, ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Franciszek Saganowicz[74]

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Bartłomiej Bieleń, Bartłomiej Cypcar, Hryć Drahus[75], Antoni Dymiński, Tomasz Gładysiewicz, Petro Kocyłowski, Jan Kozimor, Hryć Markiewicz, Michał Moskal[76], Jan Silarski, Zenon Słonecki, Stefan Zynczak[77]

Wydział powiatowy

Prezes (marszałek): Zenon Słonecki

Zastępca prezesa: Zygmunt JanowskiFranciszek Salezy Czaszyński[78]

Członkowie wydziału: ks. Franciszek Salezy Czaszyński[79], Petro Kocyłowski, ks. Apolinary Laskowski[80], Cyryl Jaksa Ładyżyński, Hieronim Romer, Kazimierz Wiktor[81]

Zastępcy: Tomasz Gładysiewicz, Antoni Gniewosz, Ferdynand Janowski, Franciszek Saganowicz, Kazimierz Wiktor[82], Wojciech Wasylewski[83]

Stan w 1877, 1878, 1879, 1880, 1881[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[84][85][86][87])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Stanisław Bieliński, Edmund Dydyński, Feliks Gniewosz, Erazm Łobaczewski, Adolf Poźniak, Zygmunt Ścibor-Rylski, Leonard Truskolaski, Adam Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ichel Herzig, Cyryl Jaksa Ładyżyński, ks. Apolinary Laskowski, Stanisław Schmiet, ks. Bronisław Stasicki

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Bartłomiej Bieleń, Tomasz Gładysiewicz, Jan Kozimor, Piotr Lewicki, Franciszek Michalski, Jan Nowakowski, Karol Pestrak, Wasyl Rejent, Jan Silarski, Zenon Słonecki, Jędrzej Smerecki, Adam Szałankiewicz,

Wydział powiatowy

Prezes: Zenon Słonecki

Zastępca prezesa: ks. Franciszek Salezy Czaszyński

Członkowie wydziału: Cyryl Jaksa Ładyżyński, Jan Nowakowski, Adolf Poźniak, Stanisław Schmiet, Adam Wiktor

Zastępcy: Edmund Dydyński, Feliks Gniewosz, ks. Apolinary Laskowski, Piotr Lewicki, Zygmunt Ścibor-Rylski, ks. Bronisław Stasicki

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz; (1881) Wincenty Rajkowski – koncepista

Stan w 1881, 1882, 1883, 1884[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[88][89][90])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jakub Cetnarski, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Feliks Gniewosz, Jan Kakowski, Erazm Łobaczewski, Władysław Morawski, Hieronim Romer, Adam Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Jakub Gawlik, Ichel Herzig, Aleksander Iskrzycki, ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Jan Towarnicki

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Jakub Dochniak, Tomasz Gładysiewicz, Franciszek Galant, Jan Jarosz, Maciej Kapałowski, Piotr Kocyłowski (od 1883), Kazimierz Kurej, Teodor Kuźma, Walenty Szafran, Hryć Szymanczyk, Zenon Słonecki, Stanisław Wojtuszewski

Wydział powiatowy

Prezes: Zenon Słonecki

Zastępca prezesa: Cyryl Jaksa Ładyżyński

Członkowie wydziału: Jakub Cetnarski, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Aleksander Iskrzycki, Władysław Morawski, Piotr Kocyłowski (od 1884)

Zastępcy: Jakub Dochniak, Feliks Gniewosz, Ichel Herzig, Jan Kakowski, ks. Apolinary Laskowski, Jan Towarnicki (od 1883)

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Wincenty Rajkowski – koncepista (1882), Gustaw Szenwicki – aktuariusz

Stan w 1884, 1885, 1886, 1887, 1888[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[91][92][93][94])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jakub Cetnarski (do 1885), Feliks Gniewosz, Jan Kakowski (do 1885), Władysław Morawski, Adolf Poźniak (od 1885), Hieronim Romer, Włodzimierz Truskolaski, Adam Wiktor, Władysław Wiktor (od 1885[95])

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ichel Herzig (do 1887 †[96]), Ferdynand Janowski, ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński, ks. Bronisław Stasicki, Wojciech Wojtynkiewicz

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Tomasz Bednarz, Jan Czaban, Jurko Dobosz, Antoni Gniewosz, Antoni Jakubowski, Jan Jarosz, Jędrzej Kapustyński, Piotr Kocyłowski, Feliks Niezabitowski, Jan Nowakowski, Marceli Pieniański (do 1885), Zenon Słonecki

Wydział powiatowy

Prezes: Zenon Słonecki (do 1 VII 1885), Feliks Gniewosz (od 1 VII 1885[97][98])

Zastępca prezesa: Feliks Gniewosz (do 1885), Hieronim Romer (od 1885)

Członkowie wydziału: Jakub Cetnarski (do 1885), ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Piotr Kocyłowski (od 1885), Cyryl Jaksa Ładyżyński, Władysław Morawski (do 1885), Włodzimierz Truskolaski

Zastępcy: Jan Kakowski (do 1885), ks. Apolinary Laskowski, Feliks Niezabitowski, Jan Nowakowski, ks. Bronisław Stasicki,

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz

Stan w 1888, 1889, 1890[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[99][100][101])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Feliks Gniewosz, Zygmunt Janowski, Władysław Morawski, Adolf Poźniak, Włodzimierz Truskolaski, Adam Wiktor, Władysław Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ferdynand Janowski, ks. Apolinary Laskowski (do 25 IV 1890 †)[102], Cyryl Jaksa Ładyżyński, Erazm Łobaczewski (wyb. uzup. 1888), ks. Bronisław Stasicki, Wojciech Wojtynkiewicz

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Tomasz Bednarz, Jan Czaban, Jurko Dobosz, Antoni Gniewosz, Antoni Jakubowski, Jan Jarosz, Piotr Kocyłowski (do ok. 1888/1889), Jędrzej Kapustyński, Feliks Niezabitowski, Jan Nowakowski, Jan Duklan Słonecki (wyb. uzup. 1888), Zenon Słonecki

Wydział powiatowy

Prezes: Feliks Gniewosz

Zastępca prezesa: ks. Franciszek Salezy Czaszyński

Członkowie wydziału: Piotr Kocyłowski (od 1888 do ok. 1888/1889), ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński (od 1888), Jan Duklan Słonecki, ks. Bronisław Stasicki, Włodzimierz Truskolaski (od 1888)

Zastępcy: ks. Apolinary Laskowski (1888), Jan Jarosz, Erazm Łobaczewski, Feliks Niezabitowski (1888), Jan Nowakowski (1888), ks. Bronisław Stasicki (1888)

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwicki – aktuariusz, Jan Pisz – inżynier (1888)

Stan w 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[103][104][105][106][107][108][109])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Antoni Gniewosz, Zygmunt Janowski, Władysław Morawski, Włodzimierz Truskolaski, Władysław Wiktor, Wojciech Wasilewski

Członkowie z grupy gmin miejskich: Leon Chill, Antoni Koleński[110], Tytus Lemer, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Alojzy Schneider, Jakub Skorupiński, Ludwik Świerczyński

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Tomasz Bednarz, Józef Bugieł, Tomasz Burka, Jurko Dobosz (do ok. 1895), Feliks Gniewosz, Jan Jarosz, Andrzej Paraszczak (do ok. 1895), Paweł Potocki[111], Stefan Roman, Jan Duklan Słonecki (do 1896), Zenon Słonecki (1890, 1891, 1892), Kazimierz Wiktor

Wydział powiatowy

Prezes: Feliks Gniewosz

Zastępca prezesa: Władysław Morawski (1890, 1891, 1892), Cyryl Jaksa Ładyżyński (od 1892)

Członkowie wydziału: Antoni Koleński (1890, od 1892), Tytus Lemer, Cyryl Jaksa Ładyżyński (1890, 1891), Alojzy Schneider (1890, 1891, 1892, 1893), Wojciech Wasilewski (1894, 1895, 1896), Włodzimierz Truskolaski, Kazimierz Wiktor

Zastępcy: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Zygmunt Janowski, Jan Jarosz, Jakub Skorupiński, Jan Duklan Słonecki (do 1896), Władysław Wiktor

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz, Alfred Sopotnicki – inżynier (1890), Wilhelm Szomek – inżynier (od 1891), Karol Lindner – lustrator (od 1892), Adam Praczyński – lustrator (od 1895)

Stan w 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903[edytuj | edytuj kod]

Wybory odbyły się w dniach 14, 15, 17 grudnia 1896 (na podstawie źródeł[112][113][114][115][116][117][118][119]):

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Władysław Fihauzer[120], Karol Łepkowski, Władysław Morawski, Włodzimierz Truskolaski, Adam Wiktor, Kazimierz Wiktor, Władysław Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: Leon Chill (do około 1901), Feliks Gniewosz (do 1897), Artur Goldhammer, Antoni Kwiatkowski (od około 1899), Cyryl Jaksa Ładyżyński (do 1897), Franciszek Majchrowicz (do około 1899), ks. Józef Moskalik, Adolf Poźniak, ks. Bronisław Stasicki (od około 1899), Aital Witoszyński (od 1897)

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Andrzej Ciepły, Iwan Ciura, Antoni Czupiel, Nikodem Dracz, Jan Gaweł (do około 1900), ks. Teofil Kałużniacki (do 1 XI 1901 †[54]), Feliks Mazur, Grzegorz Milan, Aleksander Piech, Jurko Suchy, Antoni Szczepański[121], Fedor Szczerba (1896, od około 1899)

Wydział powiatowy

Prezes: Feliks Gniewosz (do 1897)[122][123], Włodzimierz Truskolaski (od 1897)[124]

Zastępca prezesa: Cyryl Jaksa Ładyżyński (do 1897)[125], ks. Teofil Kałużniacki (od II.1897[123] do 1 XI 1901 †[54]), ks. Bronisław Stasicki (od XII 1901[54])

Członkowie wydziału: w 1897 jedno miejsce opróżnione, Władysław Fihauzer (do około 1899), Jan Gaweł (do około 1899), Artur Goldhammer (od około 1898), Karol Łepkowski (od około 1898), Aleksander Piech, Władysław Wiktor (od około 1900), od około 1900 jedno miejsce opróżnione

Zastępcy: Andrzej Ciepły, Iwan Ciura, Nikodem Dracz, Artur Goldhammer (do około 1898), Antoni Kwiatkowski (od około 1902), Karol Łepkowski (do około 1898), Feliks Mazur[126]

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz (do około 1900/1901)[b], Wilhelm Szomek – inżynier, Adam Praczyński – lustrator (do około 1900), Bolesław Tkaczyk – lustrator (około 1901)

Stan w 1903, 1904, 1905, 1906[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[127][128][129][130]):

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jacek Jabłoński, Karol Łepkowski, Władysław Morawski, Jan Potocki, Tadeusz Poźniak (od 1904[131]), Adam Wiktor, Kazimierz Wiktor (do 1903 †[132])

Członkowie z grupy gmin miejskich: Artur Goldhammer, Paweł Hydzik, Antoni Kwiatkowski (do 11 VIII 1907 †[133][134]), ks. Józef Moskalik, Adolf Poźniak, Salomon Seelenfreund, Włodzimierz Truskolaski (do 11 II 1906 †)[135], Aital Witoszyński

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Nikodem Dracz, Bartłomiej Fidler, Aleksander Iskrzycki, ks. Antoni Koleński, Wanio Kuchta (do około 1904), Grzegorz Milan, Michał Patronik, ks. Olimp Polański, ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Jędrzej Poznański, Jurko Suchy, Józef Szafran, Iwan Szlachta (od około 1905)

Wydział powiatowy

Prezes: Włodzimierz Truskolaski (do 11 II 1906 †)[136], Karol Łepkowski (wybrany 14 III 1906)[137][138][139]

Zastępca prezesa: ks. Olimp Polański

Członkowie wydziału: Bartłomiej Fidler, Artur Goldhammer, Jacek Jabłoński, Karol Łepkowski (do 1906), ks. Włodzimierz Połoszynowicz

Zastępcy: Antoni Kwiatkowski, Jan Potocki, Salomon Seelenfreund, Józef Szafran, Adam Wiktor, Aital Witoszyński

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Wilhelm Szomek – inżynier, Władysław Baczyński – lustrator, Stanisław Rozwadowski – leśnik

Stan w 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912[edytuj | edytuj kod]

(na podstawie źródeł[140][141][142][143][144])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jacek Jabłoński, Kazimierz Jachimowski (od około 1908), Karol Łepkowski, Władysław Morawski, Jan Potocki, Tadeusz Poźniak, Adam Wiktor (do około 1908)

Członkowie z grupy gmin miejskich: Feliks Giela (od około 1908), Artur Goldhammer, Paweł Hydzik, Kazimierz Laskowski, ks. Józef Moskalik, Adolf Poźniak, Salomon Seelenfreund, Aital Witoszyński

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Nikodem Dracz, Bartłomiej Fidler, Aleksander Iskrzycki (do 15 V 1910 †), ks. Antoni Koleński, Grzegorz Milan, Michał Patronik, ks. Olimp Polański, ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Jędrzej Poznański, Jurko Suchy, Józef Szafran, Iwan Szlachta

Wydział powiatowy

Prezes: Karol Łepkowski

Zastępca prezesa: ks. Olimp Polański

Członkowie wydziału: Bartłomiej Fidler, Artur Goldhammer, Jacek Jabłoński, Kazimierz Laskowski (od około 1908), ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Adam Wiktor (wybrany 29 XII 1906[145], do około 1908)

Zastępcy: Jan Potocki, Tadeusz Poźniak, Salomon Seelenfreund, Józef Szafran, Aital Witoszyński

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz (do około 1908), Tadeusz Wrześniowski – sekretarz (od około 1908), Wilhelm Szomek – inżynier, Władysław Baczyński – lustrator, Stanisław Rozwadowski – leśniczy powiatowy, Adam Waga – asystent techniczny (od około 1909)

Stan w 1912, 1913, 1914[edytuj | edytuj kod]

Wybory odbyły się w 1912 (na podstawie źródeł[146][57][147][148][149])

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości (własność tabularna): Kazimierz Jachimowski, Kazimierz Laskowski, Karol Łepkowski, Jan Wiktor

Członek z grupy najwyższego opodatkowania z kategorii handlu i przemysłu: Ludwik Eydziatowicz

Członkowie z grupy gmin miejskich: Jan Białas, Feliks Giela, ks. Franciszek Salezy Matwijkiewicz, Adam Pytel, Salomon Ramer, Kazimierz Rodkiewicz, Salomon Seelenfreund, Michał Słuszkiewicz, Jan Szuber, Wojciech Ślączka

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Walenty Burczyk, Bartłomiej Fidler, Michał Teodor Kirpan, Mikołaj Kiszka, Maciej Kluska, Jan Majkowicz, ks. Olimp Polański, ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Jan Potocki, Aleksander Sawiuk, Jan Ziemiański

Wydział powiatowy

Prezes: Kazimierz Laskowski[150]

Zastępca prezesa: Olimp Polański (od 1912), Jan Potocki (od około 1913)

Członkowie wydziału: Ludwik Eydziatowicz, Bartłomiej Fidler, Feliks Giela, Karol Łepkowski, Olimp Polański (od około 1913), Kazimierz Rodkiewicz (od 1912 do około 1913)

Zastępcy: Jan Białas (od około 1913), Kazimierz Jachimowski, Adam Pytel, Aleksander Sawiuk, Jan Wiktor

Urzędnicy: Tadeusz Wrześniowski – sekretarz, Wilhelm Szomek – inżynier, Władysław Baczyński – lustrator, Stanisław Rozwadowski – leśniczy powiatowy (od 1912), inspektor las. gm. (od około 1913), Adam Waga – asystent techniczny, Franciszek Moskal – urzędnik pomocniczy i kierownik biura pracy, Teresa Wagowa – oficj. i likw. (od około 1913)

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Świadczy o tym choćby informacja dotycząca Filipa Zaleskiego, Namiestnika Galicji od 1883 roku, który w Szematyzmie z 1883 nie został jeszcze wymieniony, zaś został podany w Szematyzmie z 1884. Potwierdzają to także wskazania starostów: sprawujący urząd do października 1911 Antoni Pogłodowski, po raz ostatni został wymieniony w Szematyzmie z 1911, natomiast w wydaniu Szematyzmu z 1912 podano, iż posada starosty jest opróżniona. W Szematyzmie z 1913 nie został wymieniony następny starosta, tj. sprawujący urząd od czerwca do października 1912 Kazimierz Jaworczykowski, lecz kolejny starosta, sprawujący urząd od października 1912 Kazimierz Waydowski.
 2. W wydaniach Szematyzmów był przedstawiany jako „Gustaw Szenwiski” bądź „Gustaw Szenwicki”. W parafialnej księdze zmarłych w Sanoku podano formę „Gustaw Schönwiski” i taka też została wyryta na jego nagrobku. Gustaw Schönwiski urodził się w 1835, zmarł jako emerytowany aktuariusz w wieku 66 lat 11 stycznia 1901 w wyniku samobójstwa. Księga aktów zejść rzym.-kat. Sanok 1878–1904. T. H. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 329 (poz. 10). (był nieuleczalnie chory, Kronika. Samobójstwo. „Kurjer Lwowski”. Nr 23, s. 4, 23 stycznia 1901. )

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c Nowiny z kraju i z zagranicy. Sanok. „Dziennik Lwowski–Dodatek”. Nr 166, s. 2, 21 października 1867. 
 2. a b c d e Zielecki ↓, s. 351.
 3. Zielecki ↓, s. 351-352.
 4. a b Tomasz Opas, W czasach zaborów i niewoli. zagadnienia ustrojowe, w: Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka, Kraków 1995, s. 339.
 5. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 5, s. 3, 4 lutego 1912. 
 6. Obszar i ludność powaitow politycznych Galicji. „Kurjer Lwowski”. Nr 239, s. 5, 28 maja 1913. 
 7. Z geografii Galicji. Sanok. „Słowo Polskie”, s. 3-4, Nr 435 z 17 września 1914. 
 8. Część urzędowa. Rozporządzenie ministra stanu z 23 stycznia 1867 r.. „Dziennik Lwowski”. Nr 23, s. 4, 27 stycznia 1867. 
 9. a b Handbuch der politischen Behörden in Galizien für das Jahr 1867. Lwów: 1867, s. 43.
 10. Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1868. Lwów: 1868, s. 67.
 11. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1869. Lwów: 1869, s. 61.
 12. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1870. Lwów: 1870, s. 64-65.
 13. Zielecki ↓, s. 350.
 14. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 54.
 15. Kronika. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 74 z 30 sierpnia 1896. 
 16. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1900. Lwów: 1900, s. 42.
 17. Alojzy Zielecki podał tożsamość Antoni Pragłowski.
 18. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Nowa Reforma”, s. 2, Nr 468 z 13 października 1911. 
 19. Pod koniec 1911 posada starosty była opróżniona. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1912. Lwów: 1912, s. 51.
 20. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 2, Nr 41 z 13 października 1912. 
 21. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”, s. 3, Nr 47 z 24 listopada 1912. 
 22. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918. Wiedeń: 1918, s. 1002.
 23. Sprawy osobowe urzędników starostwa 1919-1936 (zespół 23, sygn. 3, nr mikr. 160746). Archiwum Państwowe w Przemyślu.
 24. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 54, 488.
 25. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1872. Lwów: 1872, s. 53, 424.
 26. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: 1888, s. 32.
 27. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: 1889, s. 32.
 28. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 32.
 29. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1891. Lwów: 1891, s. 32.
 30. IX. Wiadomości bieżące. „Przegląd Lekarski”. Nr 12, s. 178, 21 marca 1903. 
 31. Ś. p. Dr. Jacek Jabłoński. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 19, s. 2, 12 maja 1912. 
 32. Kronika. Przeniesienia. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 26, s. 3, 30 czerwca 1912. 
 33. Hof- und Staatshandbuch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie für das Jahr 1918. Wiedeń: 1918, s. 1003.
 34. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1899. Wiedeń: 1899, s. 61.
 35. Księga aktów zejść rzym.-kat. Sanok 1878–1904. T. H. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 292 (poz. 12).
 36. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1900. Wiedeń: 1900, s. 61.
 37. Kronika. Przeniesienia i mianowania. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 27, s. 3, 30 października 1910. 
 38. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1911. Wiedeń: 1911, s. 857.
 39. Schematismus der K. K. Landwehr und der K. K. Gendarmerie 1914. Wiedeń: 1914, s. 84.
 40. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Gazeta Przemyska”. Nr 7, s. 2, 23 stycznia 1890. 
 41. Z prowincji. Sanok, 22 maja (pożegnanie). „Dziennik Polski”, s. 2, Nr 144 z 26 maja 1891. 
 42. Fundacja Towarnickiego. „Dziennik Polski”, s. 1, Nr 147 z 29 maja 1891. 
 43. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 32.
 44. Kronika. Wiadomości osobiste. „Gazeta Sanocka”, s. 3, Nr 6 z 17 marca 1895. 
 45. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1901. Lwów: 1901, s. 42.
 46. Kronika. Mianowania i przeniesienia. „Tygodnik Samborsko-Drohobycki”, s. 2, Nr 40 z 5 października 1902. 
 47. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1910. Lwów: 1910, s. 49.
 48. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: 1911, s. 49, 72.
 49. Kronika. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 3, s. 3, 11 stycznia 1914. 
 50. Korespondencye. „Echo z nad Sanu”. Nr 11, s. 3, 12 lipca 1885. 
 51. Kronika. Wiadomości osobiste. „Echo z nad Sanu”. Nr 19, s. 4, 6 września 1885. 
 52. Kronika. Z Rady Powiatowej Sanockiej. „Echo Przemyskie”. Nr 22, s. 3, 15 marca 1906. 
 53. Dawna firma – stare dzieje. „Gazeta Sanocka”. Nr 98, s. 1, 14 lutego 1897.  Wybór zatwierdzony przez cesarza w maju 1897. Kronika. Zatwierdzenie cesarskie. „Gazeta Sanocka”. Nr 110, s. 4, 9 maja 1897. 
 54. a b c d Osobiste. „Kurjer Lwowski”. Nr 359, s. 4, 28 grudnia 1901. 
 55. Wybór marszałka Rady pow.. „Echo Przemyskie”. Nr 116, s. 1, 18 marca 1906. 
 56. Kronika. Z Rady Powiatowej Sanockiej. „Echo Przemyskie”. Nr 24, s. 2, 22 marca 1906. 
 57. a b Ukonstytuowania Rady powiatowej. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 44, s. 1, 3 listopada 1912. 
 58. Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1868. Lwów: 1868, s. 399-400.
 59. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1869. Lwów: 1869, s. 274-275.
 60. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1870. Lwów: 1870, s. 280-281.
 61. W tym źródle podano, że w 1870 odbyły się wybory do nowej Rady, jednak podany tam skład nieznacznie różnic się od składu Rady z 1867, zaś nowy skład z 1870 jest przedstawiony w podsekcji poniżej. Zielecki ↓, s. 353
 62. Księga zmarłych 1855–1878 Sanok. Sanok: Parafia Przemienienia Pańskiego w Sanoku, s. 194 (poz. 99).
 63. W Szematyzmach niekiedy błędnie figurował jako „Ignacy Łobaczewski”.
 64. Wybory do Rad powiatowych. „Gmina”. Nr 27, s. 215, 2 listopada 1867. 
 65. Zielecki ↓, s. 373.
 66. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1871. Lwów: 1871, s. 279-280.
 67. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1872. Lwów: 1872, s. 272-273.
 68. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1873. Lwów: 1873, s. 271.
 69. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1874. Lwów: 1874, s. 295-296.
 70. Figuruje tylko w 1873.
 71. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1875. Lwów: 1875, s. 294-295.
 72. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1876. Lwów: 1876, s. 300-301.
 73. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1877. Lwów: 1877, s. 279.
 74. Wynik wyborów do Rad powiatowych. „Gazeta Lwowska”. Nr 92, s. 2, 23 kwietnia 1874. 
 75. Hryć Drahus w 1877.
 76. Hryć Markiewicz, Michał Moskal w 1877.
 77. Stefan Zynczak w 1875, 1876.
 78. Zygmunt Janowski ok. 1874 1875, 1876, Franciszek Salezy Czaszyński ok. 1876, 1877.
 79. Franciszek Salezy Czaszyński w 1875, 1876.
 80. Apolinary Laskowski w 1877.
 81. Kazimierz Wiktor w 1876, 1877.
 82. Kazimierz Wiktor w 1875.
 83. Wojciech Wasylewski w 1877.
 84. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1878. Lwów: 1878, s. 266-267.
 85. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1879. Lwów: 1879, s. 255-256.
 86. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1880. Lwów: 1880, s. 261.
 87. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1881. Lwów: 1881, s. 261-262.
 88. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882. Lwów: 1882, s. 263-264.
 89. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1883. Lwów: 1883, s. 268.
 90. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1884. Lwów: 1884, s. 247.
 91. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1885. Lwów: 1885, s. 247.
 92. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1886. Lwów: 1886, s. 247.
 93. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1887. Lwów: 1887, s. 247.
 94. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1888. Lwów: 1888, s. 247.
 95. Władysław Wiktor został wybrany w 1885, zob. Kronika. Wiadomości osobiste. „Echo z nad Sanu”. Nr 19, s. 4, 6 września 1885. 
 96. Zielecki ↓, s. 380.
 97. Korespondencye. „Echo z nad Sanu”. Nr 11, s. 3, 12 lipca 1885. 
 98. Kronika. Wiadomości osobiste. „Echo z nad Sanu”. Nr 19, s. 4, 6 września 1885. 
 99. Kronika. „Gazeta Przemyska”. Nr 36, s. 4, 2 września 1888. 
 100. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1889. Lwów: 1889, s. 273-274.
 101. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1890. Lwów: 1890, s. 273-274.
 102. Kronika. „Kurjer Lwowski”. Nr 116, s. 4, 27 kwietnia 1890. 
 103. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1891. Lwów: 1891, s. 273-274.
 104. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1892. Lwów: 1892, s. 273-274.
 105. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1893. Lwów: 1893, s. 273-274.
 106. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1894. Lwów: 1894, s. 273-274.
 107. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1895. Lwów: 1895, s. 273-274.
 108. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1896. Lwów: 1896, s. 273-274.
 109. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1897. Lwów: 1897, s. 273-274.
 110. Wymieniany jako. ks. Antoni Koliński.
 111. Wymieniany niekiedy jako. Paweł Patocki.
 112. Kronika. Wybory do Rady powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 85, s. 3-4, 15 listopada 1896. 
 113. Kronika, Wybory do Rady Powiat. z Sanoka. „Gazeta Sanocka”. Nr 90, s. 3, 20 grudnia 1896. 
 114. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1898. Lwów: 1898, s. 330.
 115. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1899. Lwów: 1899, s. 330.
 116. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1900. Lwów: 1900, s. 330.
 117. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1901. Lwów: 1901, s. 330.
 118. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1902. Lwów: 1902, s. 352-353.
 119. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1903. Lwów: 1903, s. 352-353.
 120. Później (1903) określany jako Fihauser.
 121. Względnie Antoni Szczepanik.
 122. Dawna firma – stare dzieje. „Gazeta Sanocka”. Nr 98, s. 1, 14 lutego 1897. 
 123. a b Wybór zatwierdzony przez cesarza w maju 1897. Kronika. zatwierdzenie cesarskie. „Gazeta Sanocka”. Nr 110, s. 4, 9 maja 1897. 
 124. Wybór zatwierdzony przez władze w Wiedniu we wrześniu 1897. Ze świata. Ze Lwowa. „Kurier Warszawski”. Nr 270, s. 5, 30 września 1897. 
 125. Zielecki ↓, s. 357.
 126. Z Rady Powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 98, s. 3, 14 lutego 1897. 
 127. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1904. Lwów: 1904, s. 352-353.
 128. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1905. Lwów: 1905, s. 352-353.
 129. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1906. Lwów: 1906, s. 366.
 130. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1907. Lwów: 1907, s. 366.
 131. Z Rady powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 41, s. 1, 9 października 1904. 
 132. Z Rady Powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 26, s. 1, 26 czerwca 1904. 
 133. † Antoni Kwiatkowski. „Gazeta Sanocka”. Nr 190, s. 2-3, 18 sierpnia 1907. 
 134. Wybór uzupełniający w miejsce opróżnione po śmierci Antoniego Kwiatkowskiego zarządzono na 16 stycznia 1908. Kronika. Wybór uzupełniający. „Gazeta Sanocka”. Nr 205, s. 3, 15 grudnia 1907. 
 135. Wybór uzupełniający w miejsce opróżnione po śmierci Włodzimierza Truskolaskiego zarządzono na 18 lutego 1907. Kronika. Uzupełniający wybór. „Gazeta Sanocka”. Nr 162, s. 4, 3 lutego 1907. 
 136. Kronika. Z Rady Powiatowej Sanockiej. „Echo Przemyskie”. Nr 22, s. 3, 15 marca 1906. 
 137. Zgodnie z § 16 ustawy o reprezentacji powiatowej rada powiatowa była zobowiązana do wyboru nowego prezesa (marszałka) w terminie do 30 od opróżnienia urzędu, co nie zostało dochowane. W sprawie wyboru marszałka powiatowego. „Gazeta Sanocka”. Nr 116, s. 1, 1 marca 1906. 
 138. Wybór marszałka Rady pow.. „Gazeta Sanocka”. Nr 116, s. 1, 18 marca 1906. 
 139. Kronika. „Echo Przemyskie”. Nr 24, s. 2, 22 marca 1906. 
 140. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1908. Lwów: 1908, s. 366.
 141. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1909. Lwów: 1909, s. 394-395.
 142. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1910. Lwów: 1910, s. 394-395.
 143. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1911. Lwów: 1911, s. 408-409.
 144. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1912. Lwów: 1912, s. 409-410.
 145. Budżet Rady powiatowej. „Gazeta Sanocka”. Nr 162, s. 1, 3 lutego 1907. 
 146. Według informacji prasowej wybory z 1912 miały się planowo odbyć trzy lata wcześniej. W przededniu ukonstytuowania Rady powiatowej. „Tygodnik Ziemi Sanockiej”. Nr 42, s. 1-2, 20 października 1912. 
 147. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1913. Lwów: 1913, s. 461-462.
 148. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskiem na rok 1914. Lwów: 1914, s. 468-469.
 149. Zielecki ↓, s. 356.
 150. Po wyborach 1912 pierwotnie prezesem był pierwotnie Karol Łepkowski, tj. prezes z poprzedniego wyboru.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]