Zawód pielęgniarki w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej[1] w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia[2]. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa i położnictwa uczelni medycznych.

Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej[1]. Na podstawie art. 6 tej ustawy Minister Zdrowia określa rodzaj i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego[3].

Zasady działania samorządu zawodowego reguluje natomiast ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położonych[4]. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz pielęgniarstwa[edytuj]

 • Międzynarodowa Rada Pielęgniarek- zał. 1899 r.
 • Światowa Organizacja Zdrowia – 1946 r.
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych 1925-1957 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – 1957 r.
 • Stowarzyszenie Pielęgniarek Promujących Zdrowie
 • Samorząd Pielęgniarek i Położnych – zał. 1991 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych – zał. 1992 r.
 • Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich – zał. 1995 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych – zał. 1996 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – zał. 1997 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych – zał. 1998 r.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek – zał. 1999 r.
 • Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej – zał. 2001 r.
 • Polskie Towarzystwo Położnych – zał. 2001 r.
 • Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet OAZA – zał. 2003 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek w Diabetologii – zał. 2004 r.
 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Pielęgniarstwa Onkologicznego – zał. 2005 r.
 • Polska Federacja Edukacji Diabetologicznej – zał. 2006 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych – zał. 2006 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej – zał. 2006 r.
 • Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Kontraktowych – brak KRS
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego – zał. 2006 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek i Pielęgniarek Przełożonych – zał. 2007 r.
 • Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Nefrologicznego i Transplantologicznego – zał. 2006 r.
 • Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa – zał. 2007 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego – zał. 2007 r.
 • Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego – zał. 2007 r.
 • Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – zał. 2009 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Urologicznych – 2009 r.
 • Fundacja Promocji Polskiego Pielęgniarstwa i Położnictwa – zał. 2010 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych – zał. 2010 r.
 • Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Przedstawicieli Innych Zawodów Medycznych Organizatorzy – zał. 2010 r.
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych (PSPiPP) – zał. 2011 r.
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Końca Życia – zał. 2012 r.

Lista specjalizacji pielęgniarskich[edytuj]

 • Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa położniczego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiskowego
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
 • Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Przypisy

 1. a b Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 1540)
 4. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038, z późn. zm.)

Zobacz też[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.