Położna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Położna przy łózku ciężarnej
Położna przy łózku ciężarnej

Położna – samodzielny specjalista w zakresie opieki nad kobietą w każdym okresie jej życia. Osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz prawem wykonywania zawodu.

Zawód położnej jest zawodem samodzielnym, chronionym ustawą z 2011 r. (z późniejszymi zmianami). Do kompetencji położnej należą:

 • rozpoznawanie ciąży,
 • kierowanie na badanie konieczne do wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka,
 • monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
 • opieka nad kobietą w ciąży fizjologicznej,
 • prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu,
 • badanie i opieka nad noworodkiem i niemowlęciem do 6 tygodnia życia,
 • edukacja zdrowotna kobiet (oraz ich rodzin) w zakresie m.in. przygotowania do życia w rodzinie i metod planowania rodziny,
 • doradztwo dietetyczne w ciąży,
 • podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręczne wydobycie łożyska i przyjmowanie porodu z położenia miednicowego,
 • profilaktyka chorób kobiecych i patologii położniczych.

Położna ma prawo także do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

Obecnie, aby móc uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu położnej, należy skończyć wyższe studia zawodowe (3-letnie studia licencjackie, po których otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata położnictwa) oraz zdobyć prawo wykonywania zawodu. Kształcenie można kontynuować na 2-letnich uzupełniających studiach magisterskich. Inną drogą dokształcania są kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i specjalizacje, które położne mogą zdobyć m.in. z pielęgniarstwa operacyjnego, ginekologicznego, neonatologicznego, środowiskowo-rodzinnego, a także z zarządzania.

Położne mogą pracować w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (w szpitalach na oddziałach: położniczym, ginekologicznym, neonatologicznym, patologii ciąży oraz na sali porodowej), a także mogą zakładać i prowadzić prywatne (indywidualne lub grupowe) praktyki położnicze.

Relacje zawodowe położnej z lekarzem[edytuj | edytuj kod]

Położną z lekarzem łączy więź merytoryczna, a nie służbowa, co oznacza, że lekarz nie jest zwierzchnikiem położnej, a równorzędnym partnerem w pracy. Ponadto, w sytuacjach nagłych, położna pod nieobecność lekarza ma obowiązek przejąć pewne jego kompetencje. Położna pracująca w szpitalu, tzw. odcinkowa, podlega kierownikowi do spraw położnictwa, dawniej tzw. położnej oddziałowej, ta – położnej/pielęgniarce naczelnej/przełożonej, a ta – zastępcy dyrektora szpitala ds. pielęgniarstwa.

Lista specjalizacji położniczych[edytuj | edytuj kod]

 • Położna specjalista organizacji i zarządzania
 • Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego
 • Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Star of life.svg Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć medycznych i pokrewnych w Wikipedii.