Język khmerski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
ភាសាខ្មែរ
Obszar

Kambodża, Wietnam, Tajlandia, Chiny

Liczba mówiących

16 mln

Pismo/alfabet

khmerskie

Klasyfikacja genetyczna
Status oficjalny
język urzędowy  Kambodża
Ethnologue 1 narodowy
Kody języka
Kod ISO 639-1 km
Kod ISO 639-2 khm
Kod ISO 639-3 khm
IETF km
Glottolog khme1253, cent1989
Ethnologue khm
WALS khm
W Wikipedii
Zobacz też: język, języki świata
Wikipedia w języku khmerskim
Słownik języka khmerskiego
w Wikisłowniku
Ta strona zawiera symbole fonetyczne MAF. Bez właściwego wsparcia renderowania wyświetlane mogą być puste prostokąty lub inne symbole zamiast znaków Unikodu.

Język khmerski (khm. ភាសាខ្មែរ) – jeden z najważniejszych języków z grupy mon-khmer w ramach rodziny austroazjatyckiej. Jest językiem urzędowym Kambodży. Jest drugim spośród języków austroazjatyckich pod względem liczby użytkowników, posługuje się nim 16 mln ludzi[1].

Z punktu widzenia typologii jest to język izolujący. Kategorie gramatyczne są w nim realizowane syntaktycznie i leksykalnie, a fleksja w zasadzie nie występuje. Istnieją elementy derywacji leksykalnej w postaci użycia prefiksów oraz infiksów, jednak proces ten nie ma charakteru produktywnego.

W przeciwieństwie do wielu innych języków Azji Południowo-Wschodniej, khmerski nie jest językiem tonalnym[2][3]. Wykazuje znaczące wpływy sanskrytu i pali. Zapisywany jest przy użyciu pisma khmerskiego, należącego do typu alfabetyczno-sylabicznego[3][4].

Fonetyka i fonologia[edytuj | edytuj kod]

Zasób fonemów[edytuj | edytuj kod]

Przedstawione poniżej wartości fonetyczne są jedynie przybliżeniem i nie uwzględniają poszczególnych wariantów w obrębie jednego fonemu.

 1. spółgłoski
  • k, d, t, n, b, p, m, r, l, s, h, f – Wymowa zbliżona do języka polskiego.
  • c – Wymowa zbliżona do polskiego ć, jednak język jest odrobinę bardziej cofnięty.
  • w – Wymawia się jako głoskę dwuwargową, bądź wargowo-zębową, w zależności od otoczenia.
  • y – Wymawia się tak jak polskie j.
  • ñ – Tak jak polskie ń.
  • ŋ – W przybliżeniu odpowiada wymowie podkreślonej części słowa bank (tylko szybka wymowa).
  • kh, th, ph, ch – Spółgłoski z dodanym przydechem.
  • q – Zwarcie krtaniowe.
 2. samogłoski

Istotne jest to, że rozbicie dyftongów, jak również niektórych długich samogłosek na dwie części składowe nie zawsze da w efekcie dwie krótkie samogłoski, tak jak wynikałoby to z zapisu. əɨ ≠ ə + ɨ. Dość często spotyka się tu również iloczas. W efekcie w zapisie schematycznym długie samogłoski i dyftongi traktowane są jako odrębne i niepodzielne jednostki (V może oznaczać tak krótką samogłoskę, jak długą samogłoskę, czy dyftong).

Budowa sylaby[edytuj | edytuj kod]

Sylaba w języku khmerskim ma postać CCVC, może się więc składać maksymalnie z grupy spółgłosek, samogłoski lub dyftongu oraz spółgłoski. Możliwe są również kombinacje nieobejmujące wszystkich tych elementów:

 1. CV
 2. CCV
 3. CVC
 4. VC
 5. V

W niektórych wyrazach zapożyczonych występują grupy po trzy spółgłoski, jednak użytkownicy języka mają tendencję do rozdzielania ich dodatkową samogłoską zgodnie ze schematem CCCV → CVCCV. Powstaje wtedy słowo dwusylabowe.

Zjawiska na poziomie ponadsylabowym[edytuj | edytuj kod]

Wyrazy języka khmerskiego niebędące zapożyczeniami składają się z maksimum dwóch sylab. Dość częste jest zjawisko eufonii na styku dwóch sylab. Najczęściej polega to na zmianę dźwięku m na inny dźwięk nosowy, odpowiadający pod względem artykulacji następującej po nim spółgłosce zwartej.

System pisma[edytuj | edytuj kod]

Pismo khmerskie jest systemem sylabicznym. Najmniejszą jednostką dźwiękową, którą może reprezentować pojedyncza litera, jest sylaba. Dla przykładu litera ក symbolizuje całą sylabę /kɑɑ/. Po dodaniu litery oznaczającej samogłoskę – ា – otrzymujemy sylabę កា /kaa/ (Zatem brak symbolu samogłoskowego paradoksalnie oznacza konkretną samogłoskę). Każdy znak spółgłoskowy jest przypisany do jednej z dwu serii (I i II, lub słaba i silna). Seria spółgłoski determinuje wartość dźwiękową następującej samogłoski. Tak więc symbol samogłoskowy (lub jego brak) można przeważnie odczytać na dwa sposoby (będą to dwa oddzielne fonemy).

Spółgłoski[edytuj | edytuj kod]

Zwarte i nosowe[edytuj | edytuj kod]

x słabe (I seria) silne (II seria) nosowe
bez przydechu z przydechem bez przydechu z przydechem
tylnopodniebieniowe ក /kɑɑ/ ខ /kʰɑɑ/ គ /kɔɔ/ ឃ /kʰɔɔ/ ɔɔ/
środkowopodniebieniowe ច /cɑɑ/ ឆ /cʰɑɑ/ ជ /cɔɔ/ ឈ /cʰɔɔ/ ɔɔ/
retrofleksy (cerebralne) ɑɑ/ ឋ /tʰɑɑ/ ɔɔ/ ឍ /tʰɔɔ/ /nɑɑ/
zębowe ត /tɑɑ/ ថ /tʰɑɑ/ ទ /tɔɔ/ ធ /tʰɔɔ/ /nɔɔ/
dwuwargowe ɑɑ/ ផ /pʰɑɑ/ ព /pɔɔ/ ភ /pʰɔɔ/ /mɔɔ/

Wszystkie symbole dźwięków nosowych z wyjątkiem ណ należą do II serii. W pozycji wygłosowej spółgłoski zwarte wymawiane są bardzo słabo, wygłosowy dźwięk /-k/ przechodzi praktycznie w zwarcie krtaniowe /-q/. Przykład: កក odczytamy /kɑɑq/

Pozostałe[edytuj | edytuj kod]

 • /yɔɔ/
 • /rɔɔ/
 • /lɔɔ/
 • /wɔɔ/
 • ស /sɑɑ/, w wygłosie /-h/
 • ហ /hɑɑ/
 • /lɑɑ/
 • អ /qɑɑ/ – litera ta umożliwia zapisanie sylaby składającej się z samej samogłoski.

Spółgłoski dźwięczne pogrubiono.

Samogłoski[edytuj | edytuj kod]

Na pomarańczowo oznaczono symbol spółgłoski (I seria w lewej kolumnie, II seria w prawej kolumnie). Niektóre samogłoski zapisuje się nad, niektóre pod, inne przed, za, lub naokoło spółgłoski. Zawsze jednak samogłoska wymawiana jest po spółgłosce, do której jest przypisana.

samogłoski

Samogłoski niezależne[edytuj | edytuj kod]

Samogłoski niezależne funkcjonują w khmerskim zapisie podobnie do spółgłosek – zawierają one początkową spółgłoskę (przeważnie jest to /q-/), jak i samogłoskę. Większość samogłosek niezależnych posiada więcej niż jeden wariant wymowy, przy czym nie ma spójnych zasad określających, jak należy odczytać dany symbol w konkretnym słowie.

 • ឥ – អិ អ៊ិ អី
 • ឦ – អី
 • ឧ – អុ អ៊ុ អោ
 • ឩ – អូ អ៊ូ
 • ឪ – អូវ
 • ឯ – អែ
 • ឰ – អៃ
 • ឱ – អោ
 • ឲ – អោ
 • ឳ – អៅ
 • ឫ – រឹ
 • ឬ – រឺ
 • ឭ – លឹ
 • ឮ – លឺ

Możliwe warianty wymowy zapisano za pomocą zwykłych spółgłosek/samogłosek.

Znaki diakrytyczne[edytuj | edytuj kod]

Interpunkcja[edytuj | edytuj kod]

W piśmie khmerskim nie występują odstępy między poszczególnymi wyrazami. Odstęp pełni za to funkcję podobną (lecz nie dokładnie identyczną) do przecinka w zapisie łacińskim. Ponadto stosuje się następujące znaki interpunkcyjne:

 • ។ – Sygnalizuje koniec zdania, lub wielozdaniowej wypowiedzi ściśle zintegrowanej znaczeniowo.
 • ៕ – Oznacza zazwyczaj koniec rozdziału, lub całego tekstu.
 • ៚ – Odpowiednik ៕ stosowany w tekstach poetyckich i religijnych.
 • ៙ – Otwiera teksty literackie i religijne.
 • ៖ – Pełni podobną rolę do łacińskiego dwukropka.
 • ៗ – Oznacza podwojenie poprzedzającego słowa lub frazy.
 • – (dywiz) – Służy do oznaczania podziału wyrazu między wierszami.

Ponadto we współczesnych tekstach często stosuje się łacińskie znaki interpunkcyjne (nawiasy okrągłe, dwukropek, przecinek, średnik, wielokropek, wykrzyknik, znak zapytania).

Cyfry[edytuj | edytuj kod]

Khmerskie cyfry zorganizowane są w system dziesiętny.

 • ០ – 0
 • ១ – 1
 • ២ – 2
 • ៣ – 3
 • ៤ – 4
 • ៥ – 5
 • ៦ – 6
 • ៧ – 7
 • ៨ – 8
 • ៩ – 9

Tak więc liczbę 278405 zapiszemy ២៧៨៤០៥.

Gramatyka[edytuj | edytuj kod]

Poziom składniowy[edytuj | edytuj kod]

 Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

W języku khmerskim budowa zdania twierdzącego wygląda następująco: podmiot, który nie może zostać pominięty; czasownik (zawsze w formie bezokolicznikowej, gdyż w języku tym nie ma koniugacji); dopełnienie (z tym że jeśli stosujemy przysłówek – stawiamy go zawsze na końcu). W przypadku, gdy chcemy zastosować trzy słowa wyrażające odpowiedniki czasów (przyszły – នឹង [podobne do angielskiego future simple], teraźniejszy កំពុង [podobne do angielskiego present continuous], przeszły បាន [podobne do włoskiego passato prossimo]), stawiamy słowa te bezpośrednio przed czasownikami, by działały jako określniki czasów.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Asya Pereltsvaig, Languages of the World: An Introduction, wyd. 2, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, s. 224, DOI10.1017/9781316758854, ISBN 978-1-107-17114-5 [dostęp 2023-01-04] (ang.).
 2. David Joel Steinberg i inni, In Search of Southeast Asia, New York: Praeger Publishers, 1971, s. 415, OCLC 247713615 [dostęp 2022-03-28], Cytat: Unlike the other non-Malay national languages of Southeast Asia, Cambodian has no tones. (ang.).
 3. a b Chenchen Ding i inni, Statistical Khmer Name Romanization, [w:] Kôiti Hasida, Win Pa Pa (red.), Computational Linguistics: 15th International Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics, PACLING 2017, Yangon, Myanmar, August 16–18, 2017, Revised Selected Papers, Singapore: Springer, 2018 (Communications in Computer and Information Science 781), s. 179–190, DOI10.1007/978-981-10-8438-6_15, ISBN 978-981-10-8438-6, OCLC 1029065037 [dostęp 2023-01-17] (ang.).
 4. Khmer (Cambodian) alphabet, pronunciation and language, omniglot.com [dostęp 2017-11-24] (ang.).

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]