Przejdź do zawartości

Leki przeciwzakrzepowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Leki przeciwzakrzepowe, antykoagulanty, leki hamujące krzepnięcie krwi – grupa leków spowalniających, utrudniających lub uniemożliwiających krzepnięcie krwi. Stosuje się je w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi[1]. Leki te są mało skuteczne w leczeniu i profilaktyce zakrzepów w tętnicach, które zwykle składają się głównie z czopów płytek krwi z niewielką zawartością fibryny[1].

Niektórymi antykoagulantami konserwuje się także krew pobraną do badań, co – dzięki ich działaniu przeciwzakrzepowemu – umożliwia przetrzymywanie próbki, w odpowiednich warunkach, przez długi czas.

Podział[edytuj | edytuj kod]

Podział fizjologiczny[edytuj | edytuj kod]

Podział praktyczny[edytuj | edytuj kod]

Z praktycznego punktu widzenia antykoagulanty dzieli się na leki doustne i parenteralne, a i w każdej z tych grup występują leki zaliczane, ze względu na mechanizm działania, do pośrednich albo bezpośrednich inhibitorów osoczowych czynników krzepnięcia[3].

Przegląd leków przeciwzakrzepowych[edytuj | edytuj kod]

Antagonisty witaminy K[edytuj | edytuj kod]

Jest to bardzo niejednorodna grupa leków, ale zdefiniowana przez jedną wspólną cechę, mianowicie brak możliwości wpływania bezpośrednio na czynniki kaskady krzepnięcia. Ich działanie polega na aktywacji inhibitorów układu krzepnięcia (protrombina III) albo wpływie na syntezę czynników krzepnięcia. Jest to grupa historycznie starsza, niemniej ciągle intensywnie stosowana.

Struktura i przykłady[edytuj | edytuj kod]

Acenokumarol
Warfaryna

Pod względem budowy chemicznej antagonisty witaminy K można podzielić na[2]:

Mechanizm działania[edytuj | edytuj kod]

Ich bezpośrednie działanie polega na hamowaniu enzymu reduktazy epoksydu witaminy K, który katalizuje reakcję regeneracji witaminy K do postaci zredukowanej.

Bez tej postaci witaminy K, czynniki krzepnięcia takie jak: II, VII, IX, X oraz białka C i S syntetyzowane w wątrobie, nie mogą być aktywowane przez γ-karboksylację reszt glutaminianowych przy N-końcu cząsteczki. Dopiero w tej postaci mogą one wiązać kationy wapnia (Ca2+) i uczestniczyć w procesie krzepnięcia krwi.

Rezultatem działania leków z grupy antagonistów witaminy K jest zahamowanie aktywacji czynników krzepnięcia i zmniejszenie krzepliwości krwi. Ten efekt hamujący dotyczy wyłącznie nowo zsyntetyzowanych cząsteczek i nie działa na już aktywne, krążące czynniki krzepnięcia. Z tego względu, występuje opóźnienie wystąpienia ich właściwego działania terapeutycznego, które trwa nawet kilka dni.

 Osobny artykuł: Cykl witaminy K.

Zastosowanie[edytuj | edytuj kod]

Wskazania do stosowania antagonistów witaminy K:

Antagonisty witaminy K nie są lekami z wyboru w zakrzepicy tętnic mózgowych ani niedrożności tętnic – w tych schorzeniach skuteczniejsze są leki przeciwpłytkowe, na przykład kwas acetylosalicylowy[1].

Pełna skuteczność leku obserwowana jest z reguły po 2–3 dniach[1]. Jeśli pacjent wymaga natychmiastowego działania przeciwzakrzepowego, powinno się zastosować drobnocząsteczkowe heparyny, a nie leki doustne[1]. U pacjentów niewymagających natychmiastowego działania można stopniowo zwiększać dawkę leków doustnych[1].

Dawkę leku dobiera się na podstawie szybkości krzepnięcia krwi danego pacjenta, którą ocenia się przez pomiar czasu protrombinowego[1].

Leki hamujące aktywność trombiny[2][edytuj | edytuj kod]

Antytrombina III[edytuj | edytuj kod]

Hirudyny i ich pochodne[edytuj | edytuj kod]

Prekursorem tej grupy leków przeciwzakrzepowych jest hirudyna – białko należące do bezpośrednich inhibitorów trombiny i wytwarzane przez gruczoły ślinowe gardzieli pijawek żywiących się krwią (na przykład pijawki lekarskiej, Hirudo medicinalis)[4].

Argatroban i dabigatran[edytuj | edytuj kod]

Argatroban jest podawany dożylnie, a dabigatran (Pradaxa) doustnie. Ximelagatran po wprowadzeniu na rynek wielu krajach (oprócz Stanów Zjednoczonych), w 2006 roku producent firma farmaceutyczna AstraZeneca zdecydowała się na wycofanie leku ze wszystkich rynków po doniesieniach o zaobserwowanej hepatoksyczności[5].

W fazie badań klinicznych są leki pokrewne: napsagatran, inogatran i melagatran.

Heparyna i leki heparynopodobne[edytuj | edytuj kod]

Zalicza się do nich:

Inhibitory czynnika Xa[edytuj | edytuj kod]

Efektywność tych leków zależy od bezpośredniego blokowania czynników krzepnięcia (w powszechnie stosowanych preparatach albo trombiny, albo czynnika Xa), nie zależy natomiast od obecności w osoczu innych czynników (na przykład antytrombiny, koniecznej do działania heparyn). Nie wpływają one na syntezę czynników krzepnięcia (tak jak działają antagonisty witaminy K).

Ponieważ w znacznym stopniu wydalane są przez nerki, przy ich stosowaniu ważna jest ocena czynności nerek (przy użyciu wzoru Cockcrofta-Gaulta)[6]. W ciężkiej niewydolności nerek ksabany są przeciwwskazane, a w umiarkowanej należy zmniejszyć dawkę i stosować ostrożnie[7].

Doustne preparaty będące wybiórczymi inhibitorami aktywnego czynnika X określane bywają wspólnym akronimem NOAC (rozwinięcie skrótowca to początkowo novel oral anticoagulants, a obecnie non-VKA oral anticoagulants, przy czym VKA to vitamin K antagonists)[3] lub DOAC (direct oral anticoagulants). Do grupy NOAC/DOAC często zalicza się też inne nowe leki, zwłaszcza dabigatran.

Aktywne białko C[edytuj | edytuj kod]

Leki przeciwpłytkowe[edytuj | edytuj kod]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b c d e f g h i j k British National Formulary Nr 61. John Martin (red.). Londyn: BJM Group/Pharmaceutical Press, 2011. ISBN 978-0-85369-962-0.
  2. a b c Waldemar Janiec (red.): Kompendium farmakologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. ISBN 978-83-200-4952-7. OCLC 924714575.
  3. a b c Thromb Haemost. 2013 Apr;109(4):569-79. doi: 10.1160/TH12-10-0772. Epub 2013 Feb 28.
  4. Rafał Olszanecki: Farmakologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2017. ISBN 978-83-200-5368-5. OCLC 1005168949.
  5. AstraZeneca Decides to Withdraw Exanta [online], clotcare.com, luty 2006 [dostęp 2019-06-23] (ang.).
  6. Jason G. Andrade i inni, Variability in Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants Dose Adjustment in Atrial Fibrillation Patients With Renal Dysfunction: The Influence of Renal Function Estimation Formulae, „Canadian Journal of Cardiology”, 2018, DOI10.1016/j.cjca.2018.04.019.
  7. Rywaroksyban, [w:] Indeks Leków MP, opis substancji, Medycyna Praktyczna [dostęp 2019-06-12].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • British National Formulary 61. John Martin (red.). Londyn: BMJ Group, Pharmaceutical Press, 2011. ISBN 978-0-85369-962-0.
  • „Journal of Thrombosis and Haemostasis” 2013, 109 (4), s. 569–579. DOI: 10.1160/TH12-10-0772. Epub 28 lutego 2013.
  • Marianna Zając: Chemia leków: dla studentów farmacji i farmaceutów. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, 2006. ISBN 83-60187-39-8.