Płaca minimalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Płaca minimalna – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną (na podstawie umowy o pracę), określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie ustawowe w Polsce[edytuj]

Miesięczne minimalne wynagrodzenie brutto (do grudnia 1991 r. - netto) w PLN
Minimalne wynagrodzenie jako odsetek przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę[1]. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca może otrzymać niższe wynagrodzenie niż płaca minimalna[2][3][4]. Jego wysokość jest przedmiotem negocjacji ze zleceniodawcą.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2016 wynosi 1850 zł brutto.

W okresie pierwszego roku pracy danego pracownika nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę[5] (80% x 1850 = 1480 zł).

Minimalne miesięczne wynagrodzenie
brutto w Polsce w latach 1970-2017[6]
Data wprowadzenia Stawka minimalna brutto
1 stycznia 2017 2000,00[7]
1 stycznia 2016 1850,00[8]
1 stycznia 2015 1750,00[9]
1 stycznia 2014 1680,00
1 stycznia 2013 1600,00
1 stycznia 2012 1500,00
1 stycznia 2011 1386,00
1 stycznia 2010 1317,00
1 stycznia 2009 1276,00
1 stycznia 2008 1126,00
1 stycznia 2007 936,00
1 stycznia 2006 899,10
1 stycznia 2005 849,00
1 stycznia 2004 824,00
1 stycznia 2003 800,00
1 stycznia 2001 760,00
1 marca 2000 700,00
Minimalne miesięczne wynagrodzenie netto i jego koszt dla pracodawcy w Polsce w latach 2000-2016
Rok Stawka minimalna
brutto (PLN)
Stawka minimalna
netto (PLN)[a]
Stawka minimalna
netto (PLN)[b]
Koszt całkowity zatrudnienia
pracownika dla pracodawcy (PLN)[c]
2017 2000,00 1459,48 1464,48 2412,20
2016 1850,00 1355,69 1360,69 2231,29
2015 1750,00 1286,16 1291,16 do 31.03: 2112,96
od 01.04: 2110,68 (z powodu zmniejszenia składki na ubezp. wypadkowe)
2014 1680,00 1237,20 1242,20 2028,43
2013 1600,00 1181,38 1186,38 1931,84
2012 1500,00 1111,86 1116,86 do 31.01: 1777,20
od 01.02: 1807,20 (z powodu zwiększenia składki na ubezp. rentowe)
2011 1386,00 1032,34 1037,34 1642,14
2010 1317,00 984,15 989,15 1560,39
2009 1276,00 954,96 959,96 1511,81
2008 1126,00 845,17 850,17 1334,09
2007 936,00 do 30.06: 675,40
od 01.07: 697,95
do 30.06: 680,40
od 01.07: 702,95
1127,69
2006 899,10 647,93 652,93 1083,23
2005 849,00 617,39  ?  ?
2004 824,00 602,77  ?  ?
2003 800,00 588,39  ?  ?
2002 760,00 561,82  ?  ?
2001 760,00 559,12  ?  ?
2000 700,00 512,83  ?  ?
Źródła: http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/wynagrodzenia oraz http://www.infor.pl/kalkulatory/wynagrodzenia i http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/
 1. Wypłata "na rękę" przy standardowych kosztach uzyskania przychodu.
 2. Wypłata "na rękę" przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu ze względu na dojazd do pracy z innej miejscowości.
 3. Przy ubezpieczeniu wypadkowym (dla nowych pracodawców lub zatrudniających do 9 pracowników): 1,67% (do 2012-03-31), 1,93% (od 2012-04-01), 1,80% (od 2015-04-01) płacy brutto. W kolejnych latach może się ono zmieniać w zależności od warunków pracy i wypadkowości w danym zakładzie pracy. Koszt całkowity zatrudnienia pracownika dla pracodawcy uwzględnia jedynie obowiązkowe kwoty przekazywane: pracownikowi, do ZUSu i do Urzędu Skarbowego. Podana kwota nie uwzględnia płatnych przez pracodawcę obowiązkowych kosztów: badań lekarskich, szkoleń BHP, kosztów związanych z funduszem socjalnym, ani kosztów zastępstw w czasie udzielenia obowiązkowego urlopu wypoczynkowego.

Płaca minimalna brutto w krajach UE i w USA[edytuj]

Tylko w niektórych krajach UE minimalne wynagrodzenie jest zdefiniowane. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii występują stawki godzinowe. W styczniu 2016 r., 22 z 27 krajów Unii miało ustaloną stawkę minimalną, od 215 euro w Bułgarii do 1923 euro w Luksemburgu. W niektórych krajach, gdzie nie ma prawnie ustanowionej płacy minimalnej, występują minimalne stawki branżowe. Inaczej jest w USA, gdzie płace minimalne godzinowe pasują dokładnie do minimalnych kosztów utrzymania.

W Austrii i krajach skandynawskich (Szwecja[10]) płaca minimalna nie jest określona i pozostaje w zakresie autonomii układowej pracodawców i związków zawodowych.

Państwo[11] Miesięczne minimalne wynagrodzenie brutto (w styczniu danego roku)[12]
w EUR w PPS w EUR (Luksemburg = 100) w PPS(Luksemburg = 100) w PLN[13]
2000 2005 2010 2015 2016 2000 2005 2010 2015 2016 2000 2005 2010 2015 2016 2000 2005 2010 2015 2016 2016
 Luksemburg 1 191 1 467 1 683 1 923 1 923 1 174 1 313 1 375 1 597 1 597 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 8 256
 Niemcy ——— ——— ——— 1 473 1 473 ——— ——— ——— 1 451 1 451 ——— ——— ——— 76,6 76,6 ——— ——— ——— 90,9 90,9 6 324
 Belgia 1 096 1 210 1 388 1 502 1 502 1 075 1 136 1 259 1 382 1 382 92,0 82,5 82,5 78,1 78,1 91,6 86,5 91,6 86,5 86,5 6 449
 Holandia 1 092 1 265 1 408 1 502 1 508 1 092 1 207 1305 1 367 1 373 91,7 86,2 83,7 78,1 78,4 93,0 91,9 94,9 85,6 86,0 6 475
 Francja 1 049 1 286 1 344 1 458 1 467 992 1 187 1 220 1 352 1 361 88,1 87,7 79,9 75,8 76,3 84,5 90,4 88,7 84,7 85,2 6 299
 Irlandia ——— 1 183 1 462 1 462 1 546 ——— 957 1238 1 196 1 265 ——— 80,6 86,9 76,0 80,4 ——— 72,9 90,0 74,9 79,2 6 638
 Wielka Brytania 952 1 135 1 076 1 379 1 529 810 1 065 1 033 1 097 1 133 79,9 77,4 63,9 71,7 79,5 69,0 81,1 75,1 68,7 70,9 6 565
 Stany Zjednoczone 889 655 872 1 035 1 155 799 774 1020 1 028 1 028 74,6 44,6 51,8 53,8 60,1 68,1 58,9 74,2 64,4 64,4 4 959
 Słowenia 373 490 597 791 791 494 644 694 968 989 31,3 33,4 35,5 41,1 41,1 42,1 49,0 50,5 60,6 61,9 3 396
 Malta 505 555 660 720 728 709 767 852 891 900 42,4 37,8 39,2 37,4 37,9 60,4 58,4 62,0 55,8 56,4 3 126
 Hiszpania 496 599 739 757 764 583 656 765 820 828 41,6 40,8 43,9 39,4 39,7 49,7 50,0 55,6 51,3 51,8 3 280
 Grecja 543 668 863 684 684 628 756 913 800 800 45,6 45,5 51,3 35,6 35,6 53,5 57,6 66,4 50,1 50,1 2 937
 Polska 161 208 321 410 431 289 345 546 749 792 13,5 14,2 19,1 21,3 22,4 24,6 26,3 39,7 46,9 49,6 1 850
 Portugalia 371 437 554 589 618 448 513 634 721 756 31,2 29,8 32,9 30,6 32,1 38,2 39,1 46,1 45,1 47,3 2 653
 Węgry 100 232 272 333 353 200 362 424 591 625 8,4 15,8 16,2 17,3 18,4 17,0 27,6 30,8 37,0 39,1 1 516
 Chorwacja ——— ——— 385 396 408 ——— ——— 513 601 618 ——— ——— 22,9 20,6 21,2 ——— ——— 37,3 37,6 38,7 1 752
 Słowacja 94 168 308 380 405 212 304 438 560 597 7,9 11,5 18,3 19,8 21,1 18,1 23,2 31,9 35,1 37,4 1 739
 Estonia 89 172 278 390 430 156 266 372 516 569 7,5 11,7 16,5 20,3 22,4 13,3 20,3 27,1 32,3 35,6 1 846
 Czechy 111 236 302 332 366 234 415 424 524 564 9,3 16,1 17,9 17,3 19,0 19,9 31,6 30,8 32,8 35,3 1 571
 Litwa 107 145 232 300 350 221 264 364 478 557 9,0 9,9 13,8 15,6 18,2 18,8 20,1 26,5 29,9 34,9 1 503
 Łotwa 85 115 254 360 370 152 201 363 513 528 7,1 7,8 15,1 18,7 19,2 12,9 15,3 26,4 32,1 33,1 1 589
 Bułgaria 34 77 123 184 215 89 177 245 385 449 2,9 5,2 7,3 9,6 11,2 7,6 13,5 17,8 24,1 28,1 923
 Rumunia 25 79 142 218 233 53 157 248 413 445 2,1 5,4 8,4 11,3 12,1 4,5 12,0 18,0 25,9 27,9 1 000

Przykłady płac minimalnych w wybranych krajach Azji[edytuj]

 • Chiny – 960 yuanów (~141 dolarów – ~ 391.98 PLN) (płaca od 1 lipca 2011 – wzrost o 20 procent do dotychczasowej)[14]
 • Korea Północna $60.78 (~ 166.8 PLN)[15]

Minimalne wynagrodzenie a średnie wynagrodzenie[edytuj]

W wielu krajach Europy minimalne wynagrodzenie ustanowione jest jako odsetek średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Kraj Minimalne wynagrodzenie
jako % średniego wynagrodzenia
w 2015 (jeśli nie podano inaczej)[16]
Turcja (2014) 62,1
Grecja (2011) 56,4
Słowenia 52,8
Luksemburg (2014) 50,3
Malta 48,0
Litwa 47,0
Francja (2014) 46,6
Bułgaria 46,6
Polska 45,5
Serbia 44,8
Łotwa (2014) 44,1
Irlandia 44,0
Belgia (2014) 44,0
Portugalia 43,4
Węgry (2014) 43,3
Holandia (2014) 43,2
Niemcy 42,0
Wielka Brytania 40,9
Chorwacja 39,4
Rumunia (2014) 38,5
Słowacja 36,9
Hiszpania 36,0
Estonia (2014) 35,9
Czechy 34,6

Odsetek osób pobierających minimalne wynagrodzenie[edytuj]

Minimalne wynagrodzenie otrzymuje teoretycznie mały odsetek ogółu zatrudnionych. Jednak jeden z najwyższych udziałów osób zarabiających minimum występuje we Francji, Litwie i Rumunii. Polska w klasyfikacji Eurostatu zajęła 9. miejsce z wynikiem 4,49%.

Pobierający minimalne wynagrodzenie (Stan: 2005)
Kraj % zatrudnionych
Bułgaria 16,00% (2007)
Francja 15,60%
Litwa 12,07%
Rumunia 12,00%
Luksemburg 11,00%
Węgry 7,95%
Estonia 5,72%
Portugalia 5,50%
Polska 4,49%
Irlandia 3,10%
Holandia 2,07%
Słowenia 2,00%
Czechy 2,00%
Słowacja 1,93%
Wielka Brytania 1,80%
Malta 1,50%
USA 1,40%
Hiszpania 0,77%
Źródło: Dane Eurostatu.

Wprowadzenie płacy minimalnej[edytuj]

Wielka Brytania[edytuj]

Płacę minimalną wprowadzono w 1999 roku , gdzie początkowo, w obawie przed negatywnymi efektami, wynosiła 3,60 funta za godzinę pracy, a następnie wzrastała do 5,05 w 2005. Powołana w celu monitorowania efektów decyzji Low Pay Commission nie stwierdziła negatywnego wpływu decyzji na inflację i zatrudnienie i zalecała dalsze podwyższanie płacy, nawet powyżej średniego wzrostu wynagrodzeń. Nie doszło także do zmniejszenia ilości miejsc pracy – w czasie od wprowadzenia regulacji w życie przybyło ich 1,75 miliona. W przeprowadzonym w 2004 roku sondażu wśród brytyjskich pracodawców 90% z nich odpowiedziało, że wzrost płac z tytułu płacy minimalnej jest dla nich bez znaczenia. Wskazuje się także, że wprowadzenie tej instytucji wpływa pozytywnie na zmniejszenie się współczynnika Giniego i na zmniejszenie różnic w płacach między kobietami a mężczyznami (1998 – kobieta zarabiała tam średnio 78,8% płacy mężczyzny, w 2004 – 81,8%). W 2005 r. najniższe ustawowe wynagrodzenie pobierało w tym kraju jedynie 1,8% zatrudnionych[17] .

Niemcy[edytuj]

Do 2015 wynagrodzenie minimalne było ustalane przez branżowe układy zbiorowe, których zasięg systematycznie spadał z 90% pracowników Niemczech Zachodnich w 1990 do 52% w 2013 i 38% na obszarze dawnej NRD. Wprowadzenie płacy minimalnej stało się częścią umowy wielkiej koalicji SPD i CDU po wyborach 2013. W 2015 rząd wprowadził płacę minimalną 8,5 euro za godzinę. Nie dotyczyła ona długotrwale bezrobotnych, części praktykantów i młodzieży poniżej 18 roku życia. 8,5 euro było połową mediany płac[18].

Prezes instytutu Ifo i profesor Uniwersytetu w Monachium Hans-Werner Sinn porównał płacę minimalną do diabła i zabawy z ogniem i twierdził, że jej wprowadzenie może kosztować 1,9 mln miejsc pracy. Instytut Badań nad Przyszłością Pracy (Forschungsinstitut Für Zukunft der Arbeit / IZA) ostrzegał przed utratą 600 tysięcy miejsc pracy, Rada Ekspertów w sprawach rozwoju gospodarczego (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) obawiała się o 140 tysięcy miejsc pracy. Podnoszono też groźbę przeniesienie miejsc pracy za granicę z powodu wprowadzenia płacy minimalnej, co było nieuzasadnione ponieważ zdecydowana większość tych stanowisk była w usługach których nie da się przenieść za granicę: hotelarstwie, gastronomii i ogrodnictwie. [18]

Wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech zwiększyło płace 3,6 mln. pracowników. Zarobki pracowników niewykwalifikowanych wzrosły o 3,3%, a na obszarze byłego NRD o 10%. Ogólna wielkość płac wzrosła o 0,5 - 1%. Spowodowała to wzrost cen niektórych produktów i usług szczególnie przejazdów taksówką, usług fryzjerskich, hotelarskich i gastronomicznych, jednak ogólnie inflacja pozostała na rekordowo niskim poziomie. W 2015 przybyło 400 tys. miejsc pracy, także w branżach najgłośniej wyrażających swe obawy - w gastronomii i w hotelarstwie. Przybyło także 700 tys. osób objętych ubezpieczeniem społecznym w skutek zmniejszenia się o ok 200 tys. stanowisk pracy zwanych MiniJob, czyli z wynagrodzeniem poniżej 450 euro, które są zwolnione ze składek. W styczniu 2016 stopa bezrobocia wyniosła 6,2% osiągając najniższy poziom od zjednoczenia kraju. [18]

Opinie o płacy minimalnej[edytuj]

W zamyśle polityków i niektórych doradzających rządom ekspertów celem odgórnego ustalenia nieprzekraczalnego minimum płacowego jest zapobieganie szkodliwej dla pracowników konkurencji pracodawców w obniżaniu kosztów przez zaniżanie płac. Jednakże opinie ekonomistów i polityków o skutkach wprowadzenia płacy minimalnej są tak zróżnicowane, że trudno jest o przedstawienie obiektywnego, neutralnego stanowiska.

W uzasadnieniu Międzynarodowej Organizacji Pracy dla wprowadzania płacy minimalnej podano, że jej celem jest:

 • dążenie do likwidacji nadmiernej eksploatacji pracowników,
 • walka z ubóstwem,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu życia,
 • zapewnienie pracownikom równej płacy za równą pracę,
 • zapobieganie konfliktom w pracy,
 • eliminowanie pewnych form szkodliwej konkurencji,
 • promowanie stabilności ekonomicznej i rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego.

W opinii zwolenników wymuszania płacy minimalnej pełni ona zarówno rolę ekonomiczną, jak i rolę społeczną. Jako rolę społeczną traktuje się jej ustalanie na poziomie zapewniającym niezbędne środki utrzymania. Jednak uznaje się często, że rola płacy minimalnej nie ogranicza się do kształtowania jej na poziomie pokrywającym niezbędny koszt utrzymania. Stanowi ona również ekwiwalent za pracę prostą i lekką, a więc taką, która zgodnie z oceną pracy jest najniżej wynagradzana. Płaca minimalna jest punktem wyjścia do budowy tabel płac i kształtowania hierarchii wynagrodzeń odpowiednio do różnic w jakości pracy i jej efektach. Zatem można oczekiwać, ze wzrost płacy minimalnej skutkuje wymuszeniem wzrostu płacy na wielu innych stanowiskach pracy.

Według niektórych ekonomistów ortodoksyjnych podnoszenie płacy minimalnej zmusza pracodawców do poszukiwania nowych technologii, sprzyja podnoszeniu jakości i rozmaitości produkowanych wyrobów, zwiększa szanse eksportowe, a to z kolei przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wielu[19] uznaje, że płaca minimalna to właściwy instrument do zabezpieczenia bytu zatrudnionych wszędzie tam, gdzie panuje wśród pracodawców tendencja do oszczędzania poprzez zaniżanie wynagrodzeń do poziomu nie pozwalającego zatrudnionym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Stanowienie płacy minimalnej służy także wyeliminowaniu z rynku przedsiębiorstw, dla których wyzysk pracowników jest jedyną możliwą drogą do osiągnięcia sukcesu ekonomicznego, np. oferujących produkty słabej jakości, nie posiadających odpowiedniego kapitału, nieinnowacyjnych.

Inni argumentują, że jest to instytucja szkodliwa, ponieważ wypycha z rynku pracy osoby najgorzej sobie na nim radzące. Płaca minimalna powoduje spadek popytu na pracę oraz wzrost jej podaży, w szczególności na rynku pracy osób najsłabiej wykwalifikowanych. Sztucznie zawyża także realne koszty zatrudnienia ustalane przez przedsiębiorców, w oparciu o wydajność pracy (w prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie wzrost płac nie może być szybszy niż ROE i wydajność pracy). W Polsce np. jedną z grup o najwyższym bezrobociu są osoby do 30 roku życia, czyli dopiero wchodzące na rynek pracy i mające małe doświadczenie zawodowe. Pracodawca stając przed dylematem zatrudnienia kogoś za zawyżoną według siebie stawkę, często od tego odstępuje. Brak prawnego przyzwolenia na stawki niższe oznacza zatem w praktyce zakaz pracy i przymusowe bezrobocie. Utrzymywanie instytucji płacy minimalnej, często obejmującej znaczną część populacji, nie eliminuje zatem podstawowego problemu jakim są niskie przeciętne wynagrodzenia, wynikające z niskiego poziomu rozwoju gospodarczego państwa, a wręcz go pogłębia.

Istnieją pewne dodatkowe ukryte koszty tego rodzaju interwencji, które – choć trudne do wykrycia – bywają bardzo szkodliwe dla osób poszukujących pracy. Przykładowym skutkiem istnienia przepisów o płacy minimalnej jest ograniczenie możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych. Stworzenie odpowiednich warunków dla kształcenia nowych pracowników wiąże się z potrzebą pozyskania dodatkowych zasobów przez pracodawców, co z kolei zwiększa koszty zatrudnienia i utrzymania kadry pracowniczej. Dodatkowe obciążenia kosztów pracy odbierają firmom bodziec do zwiększania zatrudnienia, co w dłuższej perspektywie uniemożliwia potencjalnym pracownikom zdobycie cennych umiejętności zawodowych. Przepisy o płacy minimalnej ograniczają więc bezpośrednio mobilność najbiedniejszych i najgorzej wykształconych grup społeczeństwa.

Ponadto, płaca minimalna, zdaniem liberalnych ekonomistów, jest rodzajem ceny urzędowej, jest zatem formą etatyzmu i funkcjonuje bez oparcia o realia rynkowe. Efektem istnienia cen urzędowych jest poszerzanie się szarej strefy. Relatywnie wysoka płaca minimalna przyczynia się więc do powiększania pozaprawnego obrotu gospodarczego, a co za tym idzie – obrotu nieopodatkowanego i wyjętego m.in. spoza wymogów legalnego rynku pracy. Zaburza to konkurencję na rynku, a państwu przysparza kosztów walki z tym zjawiskiem oraz strat w dochodach do budżetu. W Polsce w oparciu o wysokość płacy minimalnej funkcjonuje wiele świadczeń socjalnych, tak więc jej podwyższenie ma oprócz bezpośredniego (pracownicy zatrudnieni w tzw. "budżetówce") także pośredni wpływ na powiększanie wielkości wydatków budżetowych (patrz: deficyt budżetowy, efekt wypychania). Nierzadkie są patologie, takie jak np. pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przy jednoczesnej pracy na czarno za niskie stawki.

Z badań trzech amerykańskich naukowców – Browna, Gilroya i Kohena – opublikowanych w 1982 roku wynika, że negatywny wpływ regulacji płac na poziom zatrudnienia jest niemal żaden. W 2005 r. najniższe ustawowe wynagrodzenie pobierało w USA jednak zaledwie 1,4% zatrudnionych.

Szkoła austriacka[edytuj]

Według szkoły austriackiej przepisy uznające płacę minimalną stoją na przeszkodzie w tworzeniu miejsc pracy w sposób zgodny z prawem. W ten sposób przyczyniają się do wzrostu liczby osób nielegalnie zatrudnionych[20].

Z płacą minimalną wiążą się jeszcze ukryte koszty innej natury. Dyskusje na temat stawek minimalnych niszczą tkankę społeczną, powiększając dystans dzielący pracodawców i pracowników. Spięcia między obiema grupami trudno uznać za uzasadnione, zważywszy na to, że dotyczą kontraktów z natury dobrowolnych i obustronnie korzystnych, aczkolwiek obustronnie niepozbawionych kosztów. Powielanie poglądu utożsamiającego zatrudnienie z jednostronnie niesprawiedliwym układem prowadzi do niepotrzebnych antagonizmów. Taki stan rzeczy m.in. działa odstraszająco na osoby znajdujące się na marginesie ubóstwa, zniechęcając je do poszukiwania pracy[21].

Firmy, zmuszone stawić czoła omawianym ograniczeniom, często decydują się na zastąpienie niewykwalifikowanych kandydatów osobami o wyższych umiejętnościach. Raport sporządzony przez Show-Me Institute ilustruje ten mechanizm następującym przykładem. Załóżmy, że pewna praca może być wykonana przez trzech niewykwalifikowanych bądź dwóch wykwalifikowanych pracowników. Przy godzinnych stawkach wynoszących 5 dolarów za usługi przedstawiciela pierwszej grupy oraz 8 dolarów za pracę wykonaną przez osobę z grupy drugiej, firma zdecyduje się na zatrudnienie słabiej wyszkolonych kandydatów i w rezultacie poniesie łączny koszt 15 dolarów. Jeśli jednak podniesiemy płacę minimalną do poziomu 6 dolarów za godzinę, tej samej firmie będzie się teraz bardziej opłacać pozyskanie dwóch wykwalifikowanych pracowników. Poniesiony przez nią koszt wyniesie 16 dolarów, czyli mniej niż kwota 18 dolarów, z którą wiązałby się koszt zatrudniania trzech pracowników niewykwalifikowanych. W „oficjalnych statystykach” tak mała redukcja siły roboczej uznawana jest za niewielką stratę (w omawianym przypadku jest to zaledwie jedna jednostka pracująca), ale warte zaobserwowania jest to, że pomimo zwiększenia średniej płacy do poziomu 8 dolarów najmniej wykwalifikowani pracownicy nie mają teraz pracy[22].

Ograniczenia i regulacje rynku pracy – w tym ceny minimalne – powodują zbędne straty społeczne (tzw. deadweight loss), motywując firmy do uchylania się od takich przepisów. Przedsiębiorstwa z przewagą komparatywną w dyscyplinie omijania prawa mają przy tym największe szanse na osiągnięcie sukcesu. Rynkowe regulacje stanowią zatem zachętę i wsparcie dla organizacji przestępczych, a także ograniczają względną cenę nieuczciwości, co uprawdopodabnia wzrost liczby zachowań kolidujących z etyką na rynku pracy[21].

Oddziaływanie na mniejszości narodowe[edytuj]

Płaca minimalna jest w szczególności szkodliwa dla mniejszości narodowych. Z analizy danych zgromadzonych w latach 1994 – 2010, przeprowadzonej przez ekonomistów w zajmujących się tematyką rynku pracy w USA, profesora Williama Evena z Miami University oraz Davida Macphersona z Trinity University, wynika, że 10-procentowy wzrost płacy minimalnej w skutkował zmniejszeniem zatrudnienia wśród białoskórych mężczyzn o 2,5%; w przypadku ludności latynoskiej odsetek ten wyniósł 1,2%. Wśród Murzynów 10-procentowy wzrost kwoty minimalnej przekładał się na spadek zatrudnienia o 6,5%. Podobne wyniki zaobserwowano, gdy kryterium stanowiły przepracowane godziny – takiemu samemu wzrostowi płacy (10%) towarzyszyły spadki w zatrudnieniu o 1,7%, 6,6% i 3%, odpowiednio wśród mężczyzn białych, czarnych i Latynosów. Konsekwencje wzrostu poziomu płacy minimalnej zaobserwowane w podgrupie czarnoskórych mężczyzn okazały się dla nich dotkliwsze nawet od kryzysu finansowego z roku 2007[23].

Amerykański noblista w dziedzinie ekonomii Milton Friedman i jego żona Rose uważali, że płaca minimalna jest „jednym z najbardziej, o ile w ogóle nie najbardziej, antymurzyńskim przepisem” w ustawodawstwie. Argumentowali oni, że gwałtowna podwyżka stawek minimalnych doprowadziła do powiększenia stopy bezrobocia. W latach 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych odsetek bezrobotnych wśród białej młodzieży wynosił ok. 15-20%, a wśród czarnej było to 35-45%[24].

Wpływ klina podatkowego[edytuj]

Klin podatkowy ma istotny wpływ na płacę minimalną, z jednej strony zmniejszając wzrost pensji z punktu widzenia pracownika jak i podnosząc koszt etatu z punktu widzenia pracodawcy. Klin podatkowy w Polsce skutkuje tym, że pracodawca chcący zwiększyć pracownikowi pensję o 100 zł brutto wyda na tę podwyżkę 120 zł, zaś pracownik "na rękę" otrzyma zaledwie 70 zł, zaś pozostałe 50 zł zostanie skonsumowane przez składki socjalne i zaliczkę na podatek dochodowy. Koszt podwyżki brutto o 200 zł to 240 zł i 140 zł netto dla pracownika, podwyżki o 500 zł to 600 zł i 350 zł netto[25]. Równocześnie, ze względu na bardzo niskie kwoty przychodów zwolnione z opodatkowania w Polsce klin podatkowy jest najsilniej odczuwalny właśnie przez rodziny osiągające niskie dochody[26].

Przypisy

 1. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008.
 2. http://www.prawo-pracy.pl/umowa_zlecenie_a_minimalne_wynagrodzenie-p-925.html
 3. http://interia360.pl/artykul/placa-minimalna-i-umowy-smieciowe,49649
 4. http://www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-7376/
 5. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008)
 6. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.
 7. [1]
 8. [2]
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.
 10. Prawo pracy i płace. Swedish Work Environment Authority.
 11. Listę państw uszeregowano według wysokości płacy minimalnej w PPS w styczniu 2016 r.
 12. Minimum wages (ang.). 2016. [dostęp 2016-01-29].
 13. Według kursu z 4 stycznia 2016 r. NBP
 14. Chiny: płaca minimalna pójdzie w górę | Centrum Studiów Polska-Azja
 15. NORTH KOREA NEWSLETTER NO. 118 (August 5, 2010)
 16. Eurostat – Data Explorer Monthly minimum wage as a proportion of average monthly earnings (%).
 17. Łukasz Piechowiak: Polacy mogą zapomnieć o podwyżkach, portal Bankier.pl
 18. a b c Marcin Wroński: Niemcy: rok z płacą minimalną. Bankier.pl. [dostęp 2016-03-09].
 19. Gwarantowana płaca minimalna: nie taki diabeł straszny...Tomasz Borejza, "Le Monde diplomatique – edycja polska", nr 1/2007
 20. Murray Rothbard. Outlawing Jobs: The Minimum Wage, Once More z Making Economic Sense, rozdział 36, [dostęp 2010-06-24].
 21. a b Art Carden, The Hidden Costs of a Minimum Wage, Mises Daily, lipiec 2009, [dostęp 2010-06-24].
 22. David Neumark, The Economic Effects of Minimum Wages (pdf), Show-Me Institute, październik 2006
 23. William Even and David Macpherson, Unequal Harm: Racial Disparities in the Employment Consequences of Minimum Wage Increases (brief), full study (pdf), Employment Policies Institute, maj 2011. [dostęp 2010-06-24].
 24. M. i R. Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec 2009, s. 246-247.
 25. Podwyżka - czy 100, 200, 500 zł robi różnicę. Gazeta Wyborcza, 2014.
 26. Rząd zamraża podatki. Realnie podatnicy stracą. Gazeta Wyborcza, 2014.

Zobacz też[edytuj]

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]