Rada Narodowa (Austria)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Rada Narodowa
Nationalrat
Herb Rada Narodowa
Państwo

 Austria

Rodzaj

izba niższa

Rok założenia

10 listopada 1920

Kierownictwo
Nationalratspräsident

Wolfgang Sobotka (ÖVP)

Zweiter Nationalratspräsident
Dritter Nationalratspräsident

Doris Bures (SPÖ)

Norbert Hofer (FPÖ)

Struktura
Struktura Rada Narodowa
Liczba członków

183

Stowarzyszenia polityczne

Koalicja (97)

Opozycja (86)

  •      SPÖ (40)
  •      FPÖ (30)
  •      NEOS (15)
  •      niezależni (1)
Ordynacja

ordynacja proporcjonalna

Ostatnie wybory

29 września 2019

Siedziba
Siedziba Rada Narodowa
Dr. Karl-Renner-Ring 3 A-1017, Wiedeń
Strona internetowa
Wyniki wyborów do Rady Narodowej (1945–2008)
Austria
Godło Austrii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Austrii

Wikiprojekt Polityka

Rada Narodowa (niem. Nationalrat) – izba niższa austriackiego parlamentu, licząca 183 członków.

Rada Narodowa wybierana jest w wyborach równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym, osobistym, przez mężczyzn i kobiety, którzy 1 stycznia roku wyborów ukończyli 18 lat, według zasady proporcjonalności (art. 26 Konstytucji Austrii) (tzw. wybory pięcioprzymiotnikowe). Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom, którzy przed 1 stycznia roku wyborów ukończyli 19 rok lat. Pozbawienie czynnego i biernego prawa wyborczego może nastąpić jedynie na mocy wyroku sądu.

Kadencja Rady Narodowej trwa pięć lat. Jej pierwsze posiedzenie zwołuje Prezydent Federalny w ciągu 30 dni od dnia wyborów, które z kolei zarządza Rząd Federalny (art. 27). Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Sesja zwyczajna zwoływana jest corocznie przez Prezydenta Federalnego. Nie powinna zaczynać się przed 15 sierpnia i trwać dłużej niż do 15 lipca roku następnego. Sesje nadzwyczajne zwołuje Prezydent Federalny na wniosek Rządu Federalnego, Rady Federalnej lub co najmniej 1/3 członków Rady Narodowej. Prezydent Federalny ogłasza sesję Rady Narodowej za zamkniętą na podstawie uchwały Rady (art. 28). Prezydent Federalny posiada uprawnienie do rozwiązania Rady Narodowej, jednak z zastrzeżeniem, że może to zrobić tylko raz z tego samego powodu. Rada Narodowa może też ulec samorozwiązaniu w drodze uchwalenia zwykłej ustawy (art. 29).

Pracami Rady Narodowej kieruje wybierany przez Radę Przewodniczący. Natomiast Regulamin Rady Narodowej unormowany być musi w ustawie szczególnej, która przyjęta być musi większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady Narodowej (art. 30). Rada Narodowa, jeżeli Konstytucja lub ustawa federalna o regulaminie Rady Narodowej nie stanowi inaczej, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby deputowanych (art. 31). Posiedzenia Rady są jawne, a ich utajnienie może nastąpić tylko w wyniku uchwały Rady Narodowej, podjętej na wniosek jej Przewodniczącego lub ustalonej w regulaminie liczby deputowanych (art. 32).

Przewodniczący Rady Narodowej[edytuj | edytuj kod]

I Republika[edytuj | edytuj kod]

# Imię i Nazwisko Portret Kadencja Partia polityczna
Od Do
Przewodniczący Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego
1918 – 1919
1 Karl Seitz
(1869–1950)
21 października 1918 4 marca 1919 SDAPÖ
2 Jodok Fink
(1853–1929)
21 października 1918 30 października 1918 CS
3 Johann Nepomuk Hauser
(1866–1927)
30 października 1918 4 marca 1919 CS
4 Franz Dinghofer
(1873–1956)
21 października 1918 4 marca 1919 Niemiecka Partia Narodowa
Przewodniczący Konstytucyjnego Zgromadzenia Narodowego
1918 – 1919
5 Karl Seitz
(1869–1950)
4 marca 1919 10 listopada 1920 SDAPÖ
Przewodniczący Rady Narodowej
1918 – 1919
6 Richard Weiskirchner
(1861–1926)
10 listopada 1920 20 listopada 1923 CS
7 Wilhelm Miklas
(1872–1956)
20 listopada 1923 6 grudnia 1928 CS
8 Alfred Gürtler
(1875–1933)
13 grudnia 1928 4 grudnia 1930 CS
9 Matthias Eldersch
(1869–1931)
4 grudnia 1930 20 kwietnia 1931 SDAPÖ
10 Karl Renner
(1870–1950)
29 kwietnia 1931 4 marca 1933 SDAPÖ

II Republika[edytuj | edytuj kod]

Legenda[edytuj | edytuj kod]

  •      tymczasowy przewodniczący

# Imię i Nazwisko Portret Kadencja Partia polityczna
Od Do
Przewodniczący Rady Narodowej
1945 -
1 Leopold Kunschak
(1871–1953)
19 grudnia 1945 13 marca 1953 ÖVP
2 Felix Hurdes
(1901–1974)
18 marca 1953 9 czerwca 1959 ÖVP
3 Leopold Figl
(1902–1965)
9 czerwca 1959 5 lutego 1962 ÖVP
4 Alfred Maleta
(1906–1990)
14 lutego 1962 31 marca 1970 ÖVP
5 Karl Waldbrunner
(1906–1980)
31 marca 1970 4 listopada 1971 SPÖ
6 Anton Benya
(1912–2001)
4 listopada 1971 17 grudnia 1986 SPÖ
7 Leopold Gratz
(1929–2006)
17 grudnia 1986 23 lutego 1989 SPÖ
8 Rudolf Pöder
(1925–2013)
28 lutego 1989 5 listopada 1990 SPÖ
9 Heinz Fischer
(ur. 1938)
5 listopada 1990 20 grudnia 2002 SPÖ
10 Andreas Khol
(ur. 1941)
20 grudnia 2002 30 października 2006 ÖVP
11 Barbara Prammer
(1954–2014)
30 października 2006 2 sierpnia 2014 SPÖ
Karlheinz Kopf
(ur. 1957)
2 sierpnia 2014 2 września 2014 ÖVP
12 Doris Bures
(ur. 1962)
2 września 2014 8 listopada 2017 SPÖ
13 Elisabeth Köstinger
(ur. 1978)
9 listopada 2017 18 grudnia 2017 ÖVP
14 Wolfgang Sobotka
(ur. 1956)
20 grudnia 2017 nadal ÖVP

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]