Rewolucje w Rosji 1917 roku

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rewolucja lutowa[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: rewolucja lutowa 1917.
Demonstracja robotników z Zakładów Putiłowskich w Piotrogrodzie, marzec 1917

Od początku 1917 roku w Rosji miejsce miały liczne strajki, manifestacje i starcia zbrojne ludności, występującej przeciwko wojnie i katastrofalnej sytuacji żywnościowej w kraju. Działania te przybrały wnet formę rewolucji, której początek datuje się na 8 marca (23 lutego według kalendarza rosyjskiego). Gdy car Mikołaj II Romanow rozwiązał Dumę, zebrała się ona nielegalnie wraz z Piotrogrodzką Radą Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, żądając abdykacji cara, co nastąpiło 15 marca. Władzę w Rosji przejął Komitet Wykonawczy, wyłoniony przez Dumę. Już 27 marca Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, ogłosiła deklarację o zasadach samostanowienia narodów Rosji.

Wybuch rewolucji lutowej w 1917 roku w Rosji zmienił zasadniczo krajobraz wojenny w Europie. Cesarstwo Rosyjskie przestało istnieć, na jego miejscu pojawiła się republika parlamentarna. Zdestabilizowana została też wewnętrzna sytuacja w Austro-Węgrzech i Niemczech, gdzie również narastały nastroje antywojenne i w kwietniu miały miejsce wielkie strajki. Załamały się one jednakże, ponieważ związki zawodowe strajków nie poparły. Rząd Tymczasowy kontynuował wojnę przeciwko państwom centralnym, podejmując w czerwcu ofensywę na Podolu i w Galicji, ale bez najmniejszego powodzenia, wobec wielkiego rozprężenia i niechęci żołnierzy do kontynuowania wojny[1].

Na głównej scenie tej wojny, we Francji, działania wojenne w 1917 roku miały nadal charakter pozycyjny, a wznawiane co kilka miesięcy przez wojujące strony wielkie ofensywy (pod Verdun, nad Sommą, bitwa o Flandrię), nie przyniosły rozstrzygnięć. Tym niemniej siły państw ententy wyraźnie uległy wzmocnieniu, po wypowiedzeniu Niemcom w dniu 6 kwietnia wojny przez Stany Zjednoczone Ameryki i zaangażowaniu ich milionowej armii w walkach na froncie francuskim.

Okres między rewolucjami (dwuwładza)[edytuj | edytuj kod]

Powołano rząd tymczasowy. Rozpisano wybory do konstytuanty – zgromadzenia narodowego, które miało określić ustrój nowej Rosji. Równocześnie tworzono rady (z rosyjskiego: sowiety) robotnicze, chłopskie i żołnierskie. Rząd i sowiety utworzyły dwa konkurujące aparaty władzy. Do Piotrogrodu przybył przywódca bolszewików, Włodzimierz Lenin. Wpływy bolszewików rosły. Pomagali w tym Niemcy zainteresowane wtrąceniem Rosji w rewolucyjny chaos i wyeliminowaniem jej z wojny. Bolszewicy głosili, że wojna jest toczona tylko w interesie burżuazji. Obiecywali natychmiastowy pokój, skoro tylko dojdą do władzy. Rząd tymczasowy realizował sojusznicze zobowiązania i tracił popularność u zmęczonej wojną ludności[2].

 Osobny artykuł: sprawa Korniłowa.

Kryzys państwowości pogłębiła sprawa Korniłowa. Sprawa wywołana była przez rozłam w rządzie spowodowany sporem wobec propozycji przyznania niepodległości poszczególnym narodom Imperium. Przeciwko niepodległości wypowiadała się prawica, za niepodległością natomiast lewica[3]. Po stronie prawicy opowiedział się Ławr Korniłow który w lecie 1917 zażądał od rządu przywrócenia kary śmierci oraz zlikwidowania komitetów żołnierskich[4]. W sierpniu Korniłow przesunął wojska do Wielkich Łuków, aby jak sam twierdził w przypadku wybuchu zamieszek w stolicy mógł zbudować w kraju „nową, silną władzę”[5]. Konflikt między Korniłowem a rządem nasiliła ingerencja Władimira Lwowa z dawnego Świątobliwego Synodu Rządzącego. Fałszywie podając się za wysłannika premiera, oznajmił on Korniłowowi, iż zgadza się na objęcie władzy w Rosji przez wojskowego, ale zaraz po tym Lwow powiadomił premiera, że Korniłow szykuje pucz militarny[6].

Rząd uznał to za próbę przejęcia władzy i wezwał robotników oraz marynarzy do obrony rządu; 30 sierpnia?/12 września sam przejął obowiązki głównodowodzącego. Oddziały Korniłowa nie dotarły do stolicy na skutek strajku i braków w zaopatrzeniu. Dowodzący korpusem Aleksandr Krymow popełnił samobójstwo[7]. Po klęsce Korniłow został aresztowany[8]. Beneficjentami całej sprawy byli głównie bolszewicy którym pozwolono powrócić na scenę polityczną[9].

Rewolucja październikowa[edytuj | edytuj kod]

Proklamacja Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego przy Piotrogrodzkiej Radzie Delegatów o odsunięciu od władzy Rządu Tymczasowego, Piotrogród 25 października (7 listopada) 1917
Lew Trocki (1879 - 1940)
 Osobny artykuł: rewolucja październikowa.

W dniu 7 listopada (25 października według kalendarza rosyjskiego) 1917 roku wybuchła w Rosji druga rewolucja[10]. Po szturmie i opanowaniu Pałacu Zimowego w Piotrogrodzie, będącego siedzibą rządu Aleksandra Kiereńskiego, władzę w kraju przejął Ogólnorosyjski Zjazd Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, który proklamował utworzenie Republiki Radzieckiej[11]. Zjazd powołał nowy rząd – Radę Komisarzy Ludowych – pod kierownictwem Włodzimierza Lenina, przewodniczącego partii bolszewickiej[12]. Już w pierwszych dniach swego istnienia rząd radziecki ogłosił deklarację o pokoju i prawie narodów w Rosji do samostanowienia.

Rząd rewolucyjny wydał szereg dekretów. Pierwszym z nich był dekret o ziemi zakładający że grunty należące do arystokracji i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego powinny być skonfiskowane i rozdane wśród chłopów[13]. Pierwszemu z dekretów towarzyszył dekret w sprawie pokoju, w którym bolszewicy wezwali do zakończenia I wojny światowej[14]. W listopadzie rząd wydał Dekret o prasie który umożliwił zamknięcie wiele opozycyjnych mediów, uznanych za kontrrewolucyjne. W praktyce przywracał on przywracał on zniesioną przez rewolucję lutową cenzurę[15]. Utworzono Czeka, czyli nieograniczony prawem organ policyjnych represji wobec przeciwników politycznych (określanych od lipca-września 1918 oficjalnie jako czerwony terror), na którego czele stanął Feliks Dzierżyński[16]. Ten dekret był powszechnie krytykowany, w tym przez wielu bolszewików. Rząd zapowiedział że jest to jedynie środek tymczasowy[17]. 29 października, Lenin wydał dekret wprowadzający ośmiogodzinny dzień pracy. Dzięki dekretowi żaden z pracowników w Rosji nie mógł dziennie pracować dłużej niż osiem godzin[18]. Tego samego dnia ogłosił dekret o edukacji ludowej który wprowadzał bezpłatną, powszechną i świecką edukację dla wszystkich dzieci w kraju[19]. 2 listopada wydał Deklaracje Praw Ludów Rosji w którym stwierdził że wszystkie nierosyjskie grupy etniczne żyjące na terenie dawnego Imperium Rosyjskiego mają prawo do samostanowienia od władzy Rosji i mogą tworzyć niezależne państwa narodowe[20].

Demokratyczne wybory do Konstytuanty odbyły się 12 listopada?/25 listopada 1917 - już po obaleniu Rządu Tymczasowego i przejęciu władzy przez bolszewików) przy frekwencji ok. 50%. W wyborach uczestniczyło 44,4 mln uprawnionych do głosowania. Eserowcy zdobyli 40%, bolszewicy 23,9%, kadeci 4,7%, mienszewicy 2,3%. 5 stycznia?/18 stycznia 1918 w Pałacu Taurydzkim odbyło się pierwsze i jedyne posiedzenie Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Wiktor Czernow z partii socjalistów-rewolucjonistów (eserowców). Masowe demonstracje uliczne w Piotrogrodzie w obronie Zgromadzenia zostały stłumione przez bolszewików przy użyciu broni palnej. Bolszewicy zażądali od Zgromadzenia uchwalenia zrzeczenia się uprawnień legislacyjnych. Zgromadzenie miało zatwierdzić wszystkie dekrety już wydane przez Radę Komisarzy Ludowych, a następnie odroczyć obrady. Kluczowy punkt przedstawionej przez bolszewików uchwały brzmiał: Zgromadzenie Konstytucyjne uważa, że zadania jego wyczerpują się na ustanowieniu głównych podstaw socjalistycznej przebudowy społeczeństwa. Wniosek został odrzucony większością 237 przeciw 136 głosom. Po odrzuceniu przez Konstytuantę wniosku bolszewików, ci opuścili posiedzenie, oświadczając,że Zgromadzenie opanowali „kontrrewolucjoniści”. Zgromadzenie kontynuowało obrady. O 2.30 nad ranem salę posiedzeń opuścili sprzymierzeni z bolszewikami lewicowi eserowcy. O godz. 4 nad ranem, gdy Wiktor Czernow ogłaszał zniesienie prywatnej własności ziemi, bolszewicka ochrona pałacu zażądała zakończenia posiedzenia. Czernow kontynuował obrady jeszcze przez 20 minut, po czym pod presją wkraczających do sali dalszych uzbrojonych oddziałów bolszewickich odroczył posiedzenie do godziny 17. tego samego dnia. Zgromadzenie już nigdy więcej się nie zebrało[21].

 Osobny artykuł: traktat brzeski.

3 marca 1918 w Brześciu podpisano traktat pokojowy między między Trójprzymierzem a Rosją[22].

 Osobny artykuł: wojna domowa w Rosji.

Pokój w Rosji nie okazał się trwały gdyż w tym samym roku doszło do wybuchu wojny domowej.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

 1. Rice 1990, s. 136–138; Service 2000, s. 253.
 2. Fischer 1964, s. 113, 124; Rice 1990, s. 144; Pipes 1990, s. 392; Service 2000, s. 261.
 3. Paweł Chmielewski, Marian Wilk, Zarys dziejów ZSRR, s. 38-39.
 4. Pipes R.: Rewolucja rosyjska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 351-352. ISBN 978-83-233-2615-1.
 5. Pipes R.: Rewolucja rosyjska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 354-355. ISBN 978-83-233-2615-1.
 6. Pipes R.: Rewolucja rosyjska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 360-361. ISBN 978-83-233-2615-1.
 7. Pipes R.: Rewolucja rosyjska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 400. ISBN 978-83-233-2615-1.
 8. Pipes R.: Rewolucja rosyjska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, s. 368. ISBN 978-83-233-2615-1.
 9. Pipes 1990, s. 439–465; Rice 1990, s. 150–151; Service 2000, s. 299.
 10. Pipes 1990, s. 485–486, 491; Rice 1990, s. 157, 159; Service 2000, s. 308.
 11. Fischer 1964, s. 249.
 12. Pipes 1990, s. 499; Service 2000, s. 314–315.
 13. Fischer 1964, s. 252–253; Pipes 1990, s. 499; Service 2000, s. 316–317.
 14. Pipes 1990, s. 499.
 15. Następnego dnia zamknięto 10 dzienników piotrogrodzkich, w ciągu następnego tygodnia kolejnych 10. Wobec słabości aparatu państwowego pełna likwidacja niezależnej prasy nastąpiła w sierpniu 1918 r. Richard Pipes Rewolucja Rosyjska Warszawa 1994; Wyd. PWN; ISBN 83-01-11521-1, s. 412.
 16. Treść dekretu o utworzeniu Czeki pozostała tajna do publikacji w „Prawdzie” w dziesięć lat później – w grudniu 1927. Nicolas Werth, Państwo przeciw społeczeństwu. Przemoc, represje i terror w Związku Sowieckim w: Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartošek, Jean-Louis Margolin Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania ISBN 83-7180-326-5, Warszawa 1999, s. 72-73., por. Richard Pipes Rewolucja Rosyjska Warszawa 1994; Wyd. PWN; ISBN 83-01-11521-1, s.420.
 17. Shub 1966, s. 310; Pipes 1990, s. 521–522; Service 2000, s. 317–318.
 18. Service 2000, s. 321.
 19. Service 2000, s. 321.
 20. Fischer 1964, s. 249; Pipes 1990, s. 514; Service 2000, s. 321.
 21. Richard Pipes Rewolucja Rosyjska Warszawa 1994; Wyd. PWN; ISBN 83-01-11521-1, s. 434-438.
 22. Paweł Chmielewski, Marian Wilk Zarys dziejów ZSRR s. 64-67

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Fischer, Louis (1964). The Life of Lenin. London: Weidenfeld and Nicolson. ISBN 978-1842122303.
 • Pipes, Richard (1990). The Russian Revolution: 1899–1919. Londyn: Collins Harvill. ISBN 978-0679736608.
 • Rice, Christopher (1990). Lenin: Portrait of a Professional Revolutionary. Londyn: Cassell. ISBN 978-0304318148.
 • Service, Robert (2000). Lenin: A Biography. Londyn: Macmillan. ISBN 9780333726259.