Sejm Czteroletni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Rzeczpospolita w latach 1789–1792, po zrzuceniu protektoratu rosyjskiego
Podział terytorialny Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasie trwania Sejmu Czteroletniego
Liczba ludności w województwach I Rzeczypospolitej, według spisu statystycznego Fryderyka Moszyńskiego z 1789 roku, uchwalonego przez Sejm Czteroletni dla ściągnięcia podatków na powiększoną armię, podana w tabeli w 1790 roku
Wysokość ofiary 10 grosza według województw Rzeczypospolitej, oparta na tabeli Fryderyka Józefa Moszyńskiego z 1790 roku
Suma wszystkich podatków według województw Rzeczypospolitej, według tabeli Fryderyka Józefa Moszyńskiego z 1790 roku
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja przez Sejm Czteroletni; malował Kazimierz Wojniakowski w 1806 r.
Diariusz Sejmu 1788
Strona z diariusza Sejmu Czteroletniego, przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych
Marszałek konfederacji Korony Królestwa Polskiego i marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski
Marszałek konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego Kazimierz Nestor Sapieha, obraz pędzla Józefa Peszki z ok. 1791 roku
Michał Walewski, wojewoda sieradzki złożył na Sejmie Czteroletnim przyjęty przez aklamację projekt powiększenia armii do 100 tysięcy

Sejm Czteroletni, Sejm Wielkisejm walny zwołany 6 października 1788 za zgodą carycy Rosji Katarzyny II w Warszawie, obradujący do 29 maja 1792 pod węzłem konfederacji pod laską marszałka konfederacji koronnej Stanisława Małachowskiego. Od grudnia 1790 roku obradował w podwojonym składzie.

Kolejny sejm, aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku, uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne[1].

Tło międzynarodowe[edytuj | edytuj kod]

Od 1768 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów była nieprzerwanie protektoratem Imperium Rosyjskiego, które mocą odnowionego w 1775 traktatu gwarancyjnego zapewniało nienaruszalność ustroju państwa polskiego. W 1787 roku Rosja została zaatakowana przez imperium osmańskie, wybuchła wojna rosyjsko-turecka. U jej boku przeciwko Turcji wystąpiła Austria. Katarzyna II rozpoczęła starania o pomoc zbrojną Rzeczypospolitej przeciw Turcji, formalnie zgadzając się na wystawienie przez Rzeczpospolitą 12 tys. korpusu posiłkowego, opłacanego przez Rosję[2], na wzmocnienie władzy królewskiej, przywileje handlowe i zdobycze pomiędzy Dniestrem i Seretem. Te działania spotkały się z ostrym sprzeciwem Prus i wspierającego je Królestwa Wielkiej Brytanii, zagrożonego opanowaniem przez Rosję cieśnin czarnomorskich. Prusy próbowały wciągnąć Rzeczpospolitą do sojuszu z Wielką Brytanią i Holandią by odciągnąć ją od aliansu z Rosją. 21 maja 1788 roku Rosja złożyła Austrii deklarację, w której w razie wysunięcia roszczeń terytorialnych wobec Rzeczypospolitej przez Prusy obiecała daleko idące współdziałanie, nie wykluczając akcji militarnej[3]. Rozpoczęta w 1788 roku wojna rosyjsko-szwedzka (1788-1790) osłabiła i tak nieprzygotowaną do prowadzenia działań militarnych na dwóch frontach Rosję i przyspieszyła zabiegi obu stron wobec Rzeczypospolitej[4].

Tło wewnętrzne[edytuj | edytuj kod]

W Rzeczypospolitej powstało kilka stronnictw, różniących się programem politycznym i strategią realizacji celów.

Stronnictwo dworskie – skupione przy królu Stanisławie Auguście Poniatowskim, grupujące m.in. jego braci i synowców zmierzało do wzmocnienia władzy rządowej w najściślejszym sojuszu z Rosją. Zamierzało ulepszyć administrację, podnieść przemysł, dopuścić mieszczan do udziału w życiu publicznym, chłopom zapewnić opiekę rządu. W celu realizacji tych planów dążyło do zawarcia z Rosją sojuszu zaczepno-odpornego.

Stronnictwo rosyjskie rozpadło się na dwa odłamy: jeden zrzeszał ludzi ślepo oddanych Rosji i pobierajacych od niej pensję, drugi w oparciu o Rosję chciał utrzymać republikancką formę rządu i z pomocą Rosji chciał przeszkodzić wzmocnieniu władzy królewskiej.

Stronnictwo magnacko-republikanckie Stanisława Szczęsnego Potockiego przeciwne było zależności Rzeczypospolitej od innych państw, zmierzało do przekształcenia jej w republikę na wzór Stanów Zjednoczonych. Wyznawało zasadę wiecznego bezkrólewia, co zapewniłoby w państwie przewagę magnaterii.

Stronnictwo hetmańskie Franciszka Ksawerego Branickiego, pozostające od 1776 roku w ciągłej opozycji do dworu, dążyło do przywrócenia dawnych urządzeń ustrojowych, szczególnie osłabionej władzy hetmanów. Głosiło potrzebę powiększenia stanu liczebnego wojsk Rzeczypospolitej oraz zachowanie jej niezależności.

Stronnictwo Patriotyczne, grupujące zwolenników wzmocnienia i niezależności państwa, rozpadało się na 4 frakcje:

Wszystkie te ugrupowania w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego zmieniały swoje stanowisko, łącząc się ze sobą i rozdzielając. Przed otwarciem sejmu ukształtowały się 3 obozy polityczne: stronnictwo rosyjskie, opowiadające się za zachowaniem rosyjskiej gwarancji ustroju Rzeczypospolitej, stronnictwo dworskie, pragnące zmienić gwarancję na sojusz zaczepno-odporny z Rosją oraz stronnictwo antyrosyjskie, dążące do zrzucenia gwarancji rosyjskiej i do zawarcia przymierza z przeciwnikami Rosji[5].

Posłowie na Sejm Czteroletni[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 października 1788, a ostatnie 29 maja 1792. Sejm liczył 164 (360) posłów. 28 września 1790 roku został podwojony skład Sejmu. Posłowie zostali wybrani w 28 województwach: województwo krakowskie (8 (16) posłów), województwo poznańskie (7 (14) posłów), województwo wileńskie (10 (20) posłów), województwo sandomierskie (6 (12) posłów), województwo kaliskie (8 (16) posłów), województwo gnieźnieńskie (4 (8)posłów), województwo trockie (8 (16) posłów), województwo sieradzkie (6 (12) posłów), województwo łęczyckie (4 (8)posłów), Księstwo żmudzkie (6 (12)posłów), województwo brzeskokujawskie (2 (4)posłów), województwo kijowskie (6 (12) posłów), województwo inowrocławskie (4 (8)posłów), województwo ruskie (2 (4) posłów), województwo wołyńskie (6 (12)posłów), województwo podolskie (6 (12) posłów), województwo smoleńskie (4 (8)posłów), województwo lubelskie (6 (12) posłów), województwo połockie (2 (4) posłów), województwo nowogrodzkie (6 (12)posłów), województwo płockie (6 (12) posłów), województwo mazowieckie (20 (40) posłów), województwo podlaskie (6 (12)posłów), województwo rawskie (6 (12) posłów), województwo brzeskolitewskie (4 (8) posłów), województwo bracławskie (5 (10)posłów), województwo mińskie (6 (12) posłów), województwo inflanckie (6 (12) posłów) i województwo czernichowskie (4 (8) posłów)

Stronnictwo dworskie ( 12 (33) posłów), Stronnictwo rosyjskie ( 11 (21)posłów), Stronnictwo magnacko- republikańskie (95(176)posłów), Stronnictwo hetmańskie (4(6)posłów) i Stronnictwo Patriotyczne (57(118)posłów).

Prezydium Sejmu:

 1. Aksak Kajetan ( SD od 1790) (woj. wołyńskie)
 2. Batowski Aleksander (od 1790) SP-inflanty
 3. BernowiczMichał SMR nowogrodzkie
 4. Biernacki Kazimierz (od SD 1790) woj. kaliskie
 5. Bierzyński Józef (SD)-kijowski
 6. Błędowski Tadeusz SP- czernihowski (od 1790)
 7. Błociszewski Tadeusz (od 1790) SMR Województwo łęczyckie
 8. Bniński Łukasz poznańskie SMR
 9. Bolesz Kazimierz SMR (od 1790 woj. poznańskie
 1. Bońkowski Józef SMR płockie
 2. Borch Józef (Stronnictwo Patriotyczne) ks. inflancki
 3. Boreyko Pius Franciszek (od 1790) SP woj. podolskie;
 4. Borowicki Józef (od 1790) SP- kijowskie
 5. Breza Stanisław SP- poseł z gnieźnieńskiego (od 1790)
 6. Oppeln-Bronikowski Adam Feliks (od 1790) SP

Gnieźnieńskiej

 1. Brzostowski Aleksander

(od 1790) SMR woj. sieradzkie,

 1. Brzostowski Michał Hieronim SMR (od 1790)- trockie
 2. Bułharyn Michał SD Województwo nowogrodzkie
 3. Butrymowicz Mateusz SP Województwo brzeskolitewskie
 4. Byszewski Arnold SD mazowieckie
 5. Byszewski Tomasz ( od 1790) SMR Województwo łęczyckie
 6. Chłapowski Ignacy (od 1790) SMR woj. poznańskie
 7. Chojecki Jan (od 1790) SP woj. kijowskie
 8. Cholewski Fabian SMR ks. mazowieckie
 9. Chołoniewski Ignacy SMR woj. bracławskie
 10. Chomiński Ignacy (od 1790) SR Województwo wileńskie (II Rzeczpospolita)
 11. Antoni Chrapowicki SP woj. smoleńskie,
 12. Adam Chreptowicz (od 1790) SP woj. nowogródzkie
 13. Andrzej Cielecki SH woj. sieradzkie
 14. Florian Cieszkowski (od 1790) SMR ks. mazowieckie
 15. Michał Czacki SMR woj. czerniechowskie
 16. Adam Kazimierz Czartoryski (Stronnictwo Patriotyczne) Województwo lubelskie (I Rzeczpospolita)
 17. Józef Klemens Czartoryski (Stronnictwo Patriotyczne) Województwo wołyńskie (I Rzeczpospolita)
 18. Wiktory Czechowicz (od 1790) SMR (woj. wileńskie
 19. Adam Czernołuski (od 1790) SMR woj. czerniechowskie
 20. Antoni Czetwertyński SMR woj. bracławskie
 21. Kasper Czyż SMR woj. wileńskie
 22. Stanisław Dąmbski( od 1790) SMR woj. brzeskie kuj
 23. Stanisław Dąbski SMR woj. brzeskie kuj
 24. Ignacy Dembiński (od 1790) SP Województwo krakowskie (I Rzeczpospolita)
 25. Sebastian Dłuski SMR Województwo lubelskie (I Rzeczpospolita)
 26. Tomasz Dłuski (od 1790) SMR Województwo lubelskie (I Rzeczpospolita)
 27. Tadeusz Downarowicz SMR woj. mińskie
 28. Florian Drewnowski SMR ks. mazowieckie
 29. Ignacy Działyński (od 1790) SP Województwo inowrocławskie
 30. Ksawery Działyński SP Województwo poznańskie (I Rzeczpospolita)
 31. Dziekoński Józef (od 1790) woj. trockie SMR
 32. Dominik Eydziatowicz SP woj. smoleńskie,
 33. Aleksander Michał Eysymont SMR Województwo trockie
 34. Jan Nepomucen Gajewski SMR Województwo łęczyckie
 35. Ignacy Giełgud SP Księstwo Żmudzkie
 36. Dominik Gieysztor (od 1790) SMR trocki
 37. Mikołaj Glinka SP (województwo mazowieckie)
 38. Antoni Gliszczyński (od 1790) SP Województwo poznańskie (I Rzeczpospolita)
 39. Karol Głębocki (od 1790) SR woj. krakowskie
 40. Antoni Godlewski SMR ks. mazowiecki
 41. Ignacy Gomoliński (od 1790) SMR ks. mazowiecki
 42. Stanisław Górski SMR ks. żmudzkie
 43. Augustyn Gorzeński SP Województwo poznańskie (I Rzeczpospolita)
 44. Nicefor Gorzeński (od 1790) SP Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)
 45. Kazimierz Górski (od 1790) SD ks. mazowiecki
 46. Benedykt Grabiński (od 1790) SP Województwo podolskie
 47. Paweł Grabowski SP woj. nowogrodzkie
 48. Zygmunt Grabowski (od 1790) SD woj. nowogrodzkie
 49. Franciszek Ksawery Grocholski SMR Województwo bracławskie
 50. Grzegorz Grotowski (od 1790) SP Województwo rawskie
 51. Grzybowski Józef (od 1790) SD ks. mazowieckie
 52. Ludwik Szymon Gutakowski SP Województwo witebskie
 53. Wincenty Hłasko (od 1790) SD Województwo witebskie
 54. Benedykt Hulewicz SD woj. wołyńskie;
 55. Stanisław Hulewicz (od 1790) SMR woj. wołyńskie;
 56. Józef August Iliński (od 1790) SP woj. kijowskie;
 57. Jan Stanisław Iliński (od 1790) SD woj. kijowskie;
 58. Józef Jabłkowski (od 1790) SD (woj. sieradzkie)
 59. Stanisław Jabłonowski (od 1790) SMR ks. mazowieckie,
 60. Stanisław Paweł Jabłonowski (Stronnictwo Patriotyczne) Województwo wołyńskie (I Rzeczpospolita)
 61. Konstanty Janikowski (od 1790) SH łęczyckie;
 62. Mikołaj Jaroszyński (od 1790) SP woj. bracławskie;
 63. Mikołaj Jasieński (od 1790) SR Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)
 64. Jeleński Jan (od 1790) SR Województwo mińskie
 65. Konstanty Jeleński SMR woj. mińskie
 66. Konstanty Jelski (od 1790) SD woj. smoleńskie
 67. Franciszek Jerzmanowski SMR Województwo łęczyckie
 68. Karol Jezierski (od 1790) SMR ks. mazowieckie
 69. Ignacy Jeżewski (od 1790) SP płocki
 70. Jan Jordan SMR (woj. krakowskie)
 71. Wincenty Józefowicz SR województwo witebskie
 72. Grzegorz Kaczanowski (od 1790) SP
 73. Benedykt Tadeusz Kamieński SMR (województwo wileńskie)
 74. Ludwik Kamieński (od 1790) SD
 75. Benedykt Karp SMR (województwo trockie)
 76. Maurycy Karp (od 1790) SMR
 77. Antoni Karski SMR
 78. Kazimierz Karski (od 1790) SD
 79. Michał Karski SMR
 80. Jan Karwicki (od 31 stycznia 1791) SH
 81. Krzysztof Karwicki (Stronnictwo Patriotyczne)
 82. Pius Kiciński SP Województwo mazowieckie
 83. August Kicki SP
 84. Onufry Kicki (od 1790) SD
 85. Józef Kiełczewski (od 1790) SP
 86. Franciszek Kietliński (od 1790) SMR Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)
 87. Michał Kochanowski SP Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)
 88. Józef Kociełł SP
 89. Wincenty Józef Komorowski (od 1790) SP Województwo ruskie
 90. Tadeusz Korsak (od 1790) (wicemarszałek, Stronnictwo Patriotyczne) Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)
 91. Michał Korzeniowski (od 1790) SP Województwo brzeskolitewskie
 92. Antoni Kossakowski SR trockie
 93. Józef Dominik Kossakowski (od 1790) SR
 94. Józef Antoni Kossakowski (od 1790) SMR
 95. Michał Kossakowski (od 1790) SMR
 96. Stanisław Kossecki (od 1790) SMR Województwo podolskie
 97. Tadeusz Kościałowski SP
 98. Michał Koziełł SMR
 99. Bartłomiej Krajewski (od 1790) SMR
 100. Krasicki Stanisław SMR Województwo czernihowskie
 101. Krasiński Jan SMR
 102. Jan Stanisław Krasnodębski SMR Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita)
 103. Feliks Kretkowski (od 1790) SMR
 104. Ignacy Krzucki (od 1790) SMR
 105. Onufry Krzycki (od 1790) SMR Województwo gnieźnieńskie
 106. Józef Krzyżanowski (od 1790(SP) Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)
 107. Piotr Krzyżanowski SMR
 108. Stanisław Kublicki (Stronnictwo Patriotyczne) posłem inflanckim
 109. Ignacy Kuczyński SMR
 110. Wiktoryn Kuczyński SD
 111. Kajetan Kurdwanowski SMR
 112. Antoni Kwilecki (od 1790) SD
 113. Franciszek Antoni Kwilecki (wicemarszałek, SMR) (województwo poznańskie)
 114. Roch Lasocki SD Województwo rawskie
 115. Antoni Bartłomiej Ledóchowski (od 1790) SP Województwo czernihowskie
 116. Marcin Ledóchowski SH
 117. Kazimierz Lemnicki (od 1790) SP Województwo lubelskie (I Rzeczpospolita)
 118. Dezydery Leszczyński SR Województwo inowrocławskie
 119. Józef Leszczyński SP
 120. Marcin Leżeński (od 1790) SP Województwo bracławskie
 121. Aleksander Linowski (od 1790) SP Województwo krakowskie (I Rzeczpospolita)
 122. Jan Lipski SMR
 123. Tomasz Łappa (od 1790) SMR
 124. Dionizy Łączyński SH
 125. Kazimierz Łempicki SMR
 126. Feliks Łubieński SP Województwo sieradzkie (I Rzeczpospolita)
 127. Jan Paweł Łuszczewski (od 1790) (sekretarz, SP) Województwo rawskie
 128. Antoni Madaliński SP woj. gnieźnieńskiego
 129. Ludwik Madaliński (od 1790) SMR Województwo inowrocławskie
 130. Jan Nepomucen Małachowski SMR
 131. Małachowski Józef SR Województwo krakowskie (I Rzeczpospolita)
 132. Stanisław Małachowski (marszałek,Stronnictwo Patriotyczne) sandomierski
 133. Florian Małowiejski SMR
 134. Stanisław Manuzzi (od 1790) SMR Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)
 135. Tadeusz Matuszewicz SP Województwo brzeskolitewskie
 136. Bartłomiej Mazowiecki SMR
 137. Franciszek Mączyński SMR łęczycki
 138. Wojciech Mączyński SD
 139. Józef Mężeński (od 1790) SH
 140. Józef Miaskowski (od 1790) SP Województwo witebskie
 141. Krzysztof Miaskowski (od 1790) SMR
 142. Kajetan Miączyński SMR Województwo czernihowskie
 143. Antoni Michałowski SH
 144. Franciszek Mielżyński (od 1790) SD
 145. Maksymilian Mielżyński (od 1790) SMR
 146. Józef Mierzejewski SMR Województwo podolskie
 147. Franciszek Mikorski SMR
 148. Józef Mikorski SP
 149. Antoni Mikułowski SR Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)
 150. Tomasz Mineyko (od 1790) SMR Województwo trockie
 151. Stanisław Miroszewski (od 1790) SP
 152. Bogusław Mirski (od 1790) SP
 153. Stanisław Mirski SP Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)
 154. Stanisław Mokronowski SD Województwo mazowieckie (I Rzeczpospolita)
 155. Mikołaj Morawski SP Województwo mińskie
 156. Aleksander Morski (od 1790) SMR Województwo lubelskie (I Rzeczpospolita)
 157. Onufry Morski SD
 158. Ignacy Morykoni SMR
 159. Józef Mostowski (od 1790) SP inflancki
 160. Adam Moszczeński SR Województwo poznańskie (I Rzeczpospolita)
 161. Ignacy Moszczeński (od 1790) SMR
 162. Fryderyk Józef Moszyński SMR Województwo bracławskie
 163. Jan Nagurski (od 1790) SP
 164. Cyprian Nakwaski SMR
 165. Antoni Nałęcz SMR
 166. Dominik Narbutt (od 1790) SP
 167. Wojciech Narbutt SD Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)
 168. Julian Ursyn Niemcewicz ( wicemarszałek, Stronnictwo Patriotyczne) inflancki
 169. Stanisław Ursyn Niemcewicz (od 1790) SMR Województwo brzeskolitewskie
 170. Józef Niemirycz (od 1790) SR Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)
 171. Jan Nosarzewski (od 1790) ks. mazowieckie SMR
 172. Tomasz Nowowiejski (od 1790) SP Województwo mazowieckie (I Rzeczpospolita)
 173. Onufry Oborski SP Województwo mazowieckie (I Rzeczpospolita)
 174. Stanisław Olędzki (od 1790) SP
 175. Józef Olizar (od 1790) SD
 176. Jan Orłowski (od 1790) SMR
 177. Antoni Oskierka (od 17 września1791) SMR
 178. Hieronim Oskierka (od 1790) SMR
 179. Jan Oskierka SMR
 180. Maciej Oskierka (od 17 września1791) SMR
 181. Jan Onufry Ossoliński (od 1790) SP Województwo trockie
 182. Józef Kajetan Ossoliński SP Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)
 183. Stanisław Ossoliński (od 1790) SMR
 184. Nereusz Ostaszewski (od 1790) SD Województwo mazowieckie (I Rzeczpospolita)
 185. Jan Ośmiałowski (od 1790) SD
 186. August Otffinowski (od 1790) SD
 187. Jerzy Ożarowski SD
 188. Ludwik Pancerzyński (od 1790) SMR
 189. Piotr Pawlikowski SMR
 190. Michał Pawsza SMR
 191. Józef Pągowski (od 1790) SP
 192. Michał Pikarski SMR
 193. Chryzostom Piłsudzki (od 1790) SMR
 194. Józef Piniński (od 1790) SMR
 195. Józef Plater SMR
 196. Antoni Pomarnacki (od 1790) SMR
 197. Marceli Poniński (od 1790) SP Województwo gnieźnieńskie
 198. Piotr Franciszek Potocki SP Województwo trockie
 199. Jan Nepomucen Eryk Potocki SMR
 200. Jerzy Michał Potocki SP Województwo podolskie
 201. Piotr Potocki (wicemarszałek, Stronnictwo Patriotyczne) Województwo inflanckie
 202. Seweryn Potocki SP Województwo bracławskie
 203. Stanisław Kostka Potocki (Stronnictwo Patriotyczne)
 204. Stanisław Szczęsny Potocki (wicemarszałek, Stronnictwo magnacko- republikańskie) Województwo bracławskie
 205. Kajetan Proskura Suszczański SR Województwo kijowskie
 206. Jan Pruski (od 1790) SMR
 207. Ignacy PrzeciszewskiSMR
 208. Kazimierz Przecławski SMR
 209. Adam Przeradowski (od 1790) SMR
 210. Michał Przezdziecki (od 1790) SP Województwo podolskie
 211. Fryderyk Psarski (od 1790) SP
 212. Andrzej Puchała (od 1790) SMR Województwo mazowieckie (I Rzeczpospolita)
 213. Wojciech Pusłowski (od 1790) SMR
 214. Ksawery Puszet (od 1790) SP
 215. Jacek Antoni Puttkamer (od 1790) SMR Województwo mińskie
 216. Józef Puzyna (od 1790) SP
 217. Filip Nereusz Raczyński (od 1790) SMR Województwo poznańskie (I Rzeczpospolita)
 218. Piotr Radoliński SP Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)
 219. Józef Radzicki (od 1790) SR Województwo mazowieckie (I Rzeczpospolita)
 220. Józef Radzimiński SMR
 221. Michał Radzimiński (od 1790) SMR
 222. Michał Radziszewski SMR
 223. Jakub Rakowski (od 1790) SMR Mazowsze
 224. Marcin Rakowski (od 1790) SP
 225. Stanisław Reytan (od 1790) SMR
 226. Roman Rogowski (od 1790) SP
 227. Franciszek Romanowicz SMR
 228. Alexander Remiszowski SP
 229. Andrzej Rostworowski SMR
 230. Feliks Rościszewski SMR
 231. Jan Rościszewski SMR
 232. Antoni Rożnoski SP
 233. Adam Rupeyko (od 1790) SMR
 234. Mikołaj Russocki (od 1790) SP
 235. Jan Rybiński (od 1790) SP
 236. Łukasz Tadeusz Rybiński woj. kijowskie; SMR
 237. Kazimierz Rzewuski SP Województwo podolskie
 238. Rzewuski Seweryn (od 1790) SMR Województwo kijowskie
 239. Walenty Rzętkowski (od 1790) SP
 240. Eustachy Erazm Sanguszko SMR Województwo lubelskie (I Rzeczpospolita)
 241. Kazimierz Nestor Sapieha ( SR, wicemarszałek) Województwo brzeskolitewskie
 242. Bogusław Ignacy Sczaniecki (od 1790) SD Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)
 243. Antoni Siellicki SMR
 244. Antoni Siemiątkowski (od 1790) SMR
 245. Hiacynt Siemieński (od 1790) SMR
 246. Ignacy Siwicki (od 1790) SR Województwo trockie
 247. Szymon Skirmont (od 1790) SMR
 248. Paweł Skórzewski SP Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)
 249. Albin Skorkowski SMR
 250. Marcin Slaski woj. krakowskie SD
 251. Walenty Sobolewski SP Województwo mazowieckie (I Rzeczpospolita)
 252. Celestyn Sokolnicki (od 1790) SMR Województwo poznańskie (I Rzeczpospolita)
 253. Piotr Sokolnicki SMR
 254. Serafin Sokołowski SR Województwo inowrocławskie
 255. Ignacy Sołtan (od 1790) SMR
 256. Stanisław Sołtan SP woj. nowogrodzkie
 257. Stanisław Sołtyk (od 1790) SP Województwo krakowskie (I Rzeczpospolita)
 258. Józef Longin Staszewski (od 1790) SP (województwo trockie)
 259. Ksawery Stoiński (od 1790) SMR
 260. Michał Strasz SP sandomierski
 261. Walerian Stroynowski SMR Województwo wołyńskie (I Rzeczpospolita)
 262. Antoni Suchodolski SMR
 263. Jan Suchodolski (od 1790) SMR
 264. Wojciech Suchodolski (wicemarszałek, Stronnictwo hetmańskie) woj. ruskie
 265. Jan Suchorzewski SP Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)
 266. Józef Suffczyński (od 1790) SMR
 267. Alojzy Sulistrowski SP Województwo połockie
 268. Ignacy Sylwestrowicz (od 1790) SMR
 269. Florian Syruć (od 1790) SP Województwo trockie
 270. Antoni Szamocki (od 1790) SMR
 271. Onufry Szczeniowski (od 1790) SP
 272. Marcin Szczyt (od 1790) SP Województwo połockie
 273. Józef Ignacy Szembek SMR Województwo sieradzkie (I Rzeczpospolita)
 274. Józef Szlubowski (od 1790) SMR Województwo ruskie
 275. Szydłowski Adam (od 1790) SD Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita)
 276. Dominik Szymanowski (od 1790) SP
 277. Franciszek Szymanowski SMR
 278. Jan Szymanowski SMR
 279. Jan Szymanowski (od 1790) SMR
 280. Paweł Szyrma SMR
 281. Michał Swieykowski (od 1790) SMR
 282. Wojciech Świętosławski SMR
 283. Antoni Trębicki (od 1790) SP Inflanty
 284. Feliks Trojanowski (od 1790) SMR Województwo trockie
 285. Antoni Trypolski SMR Województwo kijowskie
 286. Ignacy Trypolski (od 1790) SMR Województwo kijowskie
 287. Tadeusz Trzciński (od 1790) SMR Województwo brzeskokujawskie
 288. Józef Trzebuchowski (od 1790) SMR
 289. Ignacy Tymowski SR Województwo sieradzkie (I Rzeczpospolita)
 290. Jerzy Tyszkiewicz SP
 291. Tyzenhauz Antoni (od 1790) SP Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)
 292. Karol Urbański (od 1790) SP Województwo trockie
 293. Bogumił Gabriel Walewski (od 1790) SMR Województwo sieradzkie (I Rzeczpospolita)
 294. Kasper Walewski SD
 295. Stefan Juliusz Walewski SR Województwo sieradzkie (I Rzeczpospolita)
 296. Józef Wańkowicz (od 1790) SMR
 297. Tomasz Wawrzecki SP Województwo wileńskie (I Rzeczpospolita)
 298. Jan Wądołkowski SMR
 299. Stefan Wereszczaka SMR Województwo nowogródzkie (I Rzeczpospolita)
 300. Józef Rafał Wereszczyński SMR (województwo trockie)
 301. Antoni Wessel (od 1790) SMR
 302. Józef Weyssenhoff (Stronnictwo Patriotyczne)
 303. Jan Węgierski (od 1790) SMR
 304. Kazimierz Wężyk SMR Województwo podlaskie (I Rzeczpospolita)
 305. Jozef Wielogłowski SMR
 306. Józef Wiercieński (od 1790) SMR
 307. Felicjan Wierzchlejski SMR
 308. Franciszek Wilczewski SMR
 309. Józef Wilkoński (od 1790) SP Województwo kaliskie (I Rzeczpospolita)
 310. Witosławski Ignacy SMR Województwo podolskie
 311. Józef Witosławski (od 1790) SMR Województwo podolskie
 312. Stanisław Wojczyński (od 1790) SP Województwo rawskie
 313. Kazimierz Wolmer SMR Województwo trockie
 314. Józef Wołłowicz SMR
 315. Józef Wołodkowicz SMR
 316. Ignacy Wybranowski SMR
 317. Zenon Kazimierz Wysłouch (od 1790) SP Województwo brzeskolitewskie
 318. Ignacy Zabieło SMR
 319. Józef Zabiełło SR Księstwo Żmudzkie
 320. Michał Zabiełło (Stronnictwo Patriotyczne) Inflanty
 321. Józef Zabłodzki SMR
 322. Jan Zagórski (od 1790) SR Województwo wołyńskie (I Rzeczpospolita)
 323. Józef Zajączek (od 1790) SP województwa podolskiego
 324. Ignacy Wyssogota Zakrzewski SP Województwo poznańskie (I Rzeczpospolita)
 325. Ignacy Zakrzewski SMR
 326. Kazimierz Zaleski (od 1790) SP (województwo lubelskie)
 327. Michał Antoni Zaleski SMR Województwo trockie
 328. Mikołaj Zaleski SMR
 329. Szczepan Zambrzycki (od 1790) SMR Księstwo Mazowieckie
 330. Barnaba Zawisza (od 1790) SP
 331. Jan Nepomucen Zboiński SP (województwo inowrocławskie)
 332. Michał Zdzitowiecki (od 1790) SMR
 333. Marceli Zembrzuski (od 1790) SMR
 334. Michał Zenowicz (od 1790) SP
 335. Aleksander Zieliński SP Księstwo Mazowieckie
 336. Antoni Zieliński SMR
 337. Jan Zieliński SMR
 338. Jan Zieliński (od 1790) SMR
 339. Maksymian Zielonacki SMR
 340. Ksawery Zienkowicz (od 1790) SP
 341. Antoni Polikarp Złotnicki (od 1790) SR Województwo podolskie

Senatorowie na Sejm Czteroletni[edytuj | edytuj kod]

Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 października 1788, a ostatnie 29 maja 1792. Senat liczył 131 senatorów. Senatorowie zostali wybrani w 28 województwach: województwo krakowskie (7 senatorów), województwo poznańskie (9 senatorów), województwo wileńskie (3 senatorów), województwo sandomierskie (9 senatorów), województwo kaliskie (8 senatorów), województwo gnieźnieńskie (4 senatorów), województwo trockie (2 senatorów), województwo sieradzkie (5 senatorów) , województwo łęczyckie ( 5 senatorów), Księstwo żmudzkie (3 senatorów), województwo brzeskokujawskie ( 6 senatorów), województwo kijowskie (3 senatorów), województwo inowrocławskie (5 senatorów), województwo ruskie (8 senatorów), województwo wołyńskie ( 3 senatorów), województwo podolskie (3 senatorów), województwo smoleńskie (3 senatorów), województwo lubelskie (2 senatorów), województwo połockie (2 senatorów), województwo nowogrodzkie (2 senatorów), województwo płockie (3 senatorów), województwo mazowieckie (8 senatorów), województwo podlaskie (2 senatorów), województwo rawskie (2 senatorów), województwo brzeskolitewskie (2 senatorów), województwo bracławskie (2 senatorów), województwo mińskie (2 senatorów), województwo inflanckie (3 senatorów) i województwo czernichowskie (2 senatorów).

Stronnictwo dworskie ( 22 senatorów ) Stronnictwo rosyjskie ( 21 senatorów), Stronnictwo magnacko- republikańskie (34 senatorów), Stronnictwo hetmańskie (15 senatorów) i Stronnictwo Patriotyczne (38 senatorów)

Prezydium Senatu:

 1. Alexandrowicz Tomasz SD (kasztelan podlaski)
 2. Ankwicz Józef SR (kasztelan sandecki)
 3. Biernacki Paweł SR(kasztelan sieradzki)
 4. Biesiekierski Antoni SD (kasztelan kowalski) od 15 listopada 1788
 5. Bniński Konstanty SMR (kasztelan chełmiński) od 16 października 1788
 6. BogatkoKazimierz SMR (kasztelan kruświcki)
 7. Borch Michał SP (wojewoda bełski) – od 26 I 1789
 8. Branicki Franciszek Ksawery SH wicemarszałek (hetman wlk. koronny) od 23 XII 1788
 9. Brzostowski Robert SD (kasztelan połocki)
 10. Bystrzonowski Kajetan SP (kasztelan małogoski) od 17 X 1788
 11. Chmara Adam SR (wojewoda miński)
 12. Chrapowicki Józef SD (kasztelan mścisławski)
 13. Chreptowicz Joachim SP (podkanclerzy litewski)
 14. Cieciszowski Kasper SP (biskup kijowski)
 15. Czapski Franciszek SP (wojewoda chełmiński) od 27 X 1788
 16. Czetwertyński Antoni Stanisław SR (kasztelan przemyski) od 15 XII 1790
 17. Czerwertyński Felicjan SMR (kasztelan czerniechowski)
 18. Czerwertyński Janusz SD (kasztelan czerniechowski)
 19. DaszkiewiczIgnacy SMR (kasztelan mścisławski) od 10 V 1792
 20. Dąmbski Stanisław SMR (wojewoda brzeski kujawski) od 17 III 1790
 21. Dembowski Stefan SD (kasztelan czechowski)
 22. Dziekoński Antoni SD (podskarbi nadworny litewski)
 23. Felkerzamb Adam SD (kasztelan witebski)
 24. Gadomski Stanisław SP (wojewoda łęczycki)
 25. Garnysz Maciej SD (biskup chełmski)
 26. Gedroyć Stefan SP (biskup żmudzki)
 27. Giełgud Antoni SP (starosta generalny żmudzki)
 28. Gliszczyński Jozef SMR (kasztelan biechowski)
 29. Gorzeński Makary SD (kasztelan kamieński)
 30. Gorzeński Tymoteusz SP (biskup smoleński) od 10 I 1791
 31. Gozimirski Walenty SD (kasztelan elblągski)
 32. Grocholski Marcin SP (kasztelan bracławski)
 33. Grodzicki Michał SD (kasztelan oświecimski)
 34. Gurowski Aleksander SD (kasztelan buski)
 35. Gurowski Władysław SD (marszałek wielki litewski)
 36. Hryniewiecki Kajetan SR (wojewoda lubelski)
 37. Jabłonowski Antoni SP wicemarszałek (kasztelan krakowski)
 38. Jezierski Jacek SP (kasztelan łukowski) od 18 X 1788
 39. Kołłątaj Hugo SP (podkanclerzy koronny)
 40. Komorowski Józef Joachim SD (kasztelan bełzki)
 41. Kossakowski Michał SR (wojewoda witebski)
 42. Kossowski Antoni SMR (kasztelan inowłodzki)
 43. Kossowski Roch SR (podskarbi nadworny koronny)
 44. Krasiński Adam SP od 13 VIII 1789
 45. Krzyżanowski Michał SMR (kasztelan santocki)
 46. Kwilecki Adam SP (kasztelan przemęcki)
 47. Kwilecki Jan SMR (kasztelan międzyrzecki) od 15 X 1788
 48. Lasocki Adam SMR (kasztelan sochaczewski) od 30 III 1789
 49. Lasocki Antoni SMR (kasztelan gostyński)
 50. Ledóchowski Mikołaj SMR

(kasztelan lubaczowski)

 1. Lipski Tadeusz SD(kasztelan łęczycki)
 2. Lubomirski Aleksander (kasztelan kijowski) wicemarszałek SMR od 2 VII 1789
 3. Lubomirski Józef SP (kasztelan kijowski) od 22 XII 1790
 4. Łoś Feliks Antoni SH (wojewoda pomorski)
 5. Malczewski Adam SP (kasztelan rogoziński)
 6. Małachowski Antoni SD (wojewoda mazowiecki)
 7. Małachowski Jacek SR(kanclerz wielki koronny)
 8. Małachowski Piotr SR (wojewoda krakowski) od 20 XI 1788
 9. Markowski Franciszek SP (kasztelan sanocki)
 10. Massalski Ignacy SR (biskup wileński)
 11. Męciński Adam SP (kasztelan spicimirski)
 12. Miaskowski Franciszek Salezy SR (kasztelan gnieźnieński)
 13. Mier Jan SP (kasztelan inflancki) od 15 X 1788
 14. Mier Józef SP (wojewoda pomorski) – od 15 XII 1790
 15. Mlicki Kajetan SMR (kasztelan sierpski)
 16. Młocki Franciszek SP (kasztelan wołyński)
 17. Mniewski Dionizy SP (kasztelan brzeski kujawski) od 6 XII 1790
 18. Mniszech Michał SH (marszałek wielki koronny)
 19. Mostowski Tadeusz SP (kasztelan raciązki) od 6 XII 1790
 20. Moszczeński Józef SD (kasztelan lędzki)
 21. Naruszewicz Adam SP (biskup smoleński) od 9 XII 1788
 22. Niesiołowski Jozef SR (wojewoda nowogrodzki)
 23. Oborski Jozef SP (kasztelan ciechanowski)
 24. Ogiński Michał SP (hetman wielki litewski)
 25. Okęcki Antoni wicemarszałek SR (biskup poznański)
 26. Opacki Chryzanty SD (kasztelan wiski)
 27. Ostrowski Tomasz SP (kasztelan czerski)
 28. Ożarowski Piotr SR (kasztelan wojnicki)
 29. Plater Kazimierz Konstanty SR (kasztelan trocki) od 28 XII 1790
 30. Podoski Michał Hieronim SMR (kasztelan dobrzyński) od 21 II 1789
 31. Poletyło Wojciech SMR (kasztelan chełmski)
 32. Poniatowski MichałSD marszałek (arcybiskup gnieźnieński)
 33. Poniatowski Stanisław SD wicemarszałek (podskarbi wielki litewski)
 34. Poniński Adam SR (podskarbi wielki koronny)
 35. Popiel Paweł SD (kasztelan sandomierski) od 27 X 1788
 36. Potocki Ignacy SP (marszałek nadworny litewski)
 37. Potocki Prot SP (wojewoda kijowski)
 38. Potocki Teodor SP (wojewoda bełzki)
 39. Prażmowski Franciszek SMR (kasztelan zakroczymski)
 40. Pruszak Tomasz SMR (kasztelan gdański)
 41. Pruszyński Stanisław Kostka SMR (kasztelan żytomirski) od 16 X 1788
 42. Przyłuski Jan SMR (kasztelan brzeziński) od 18 X 1788
 43. Raczyński Kazimierz SR (marszałek nadworny koronny)
 44. Radziwiłł Karol Stanisław SMR (wojewoda wileński) od 3 XI 1788
 45. Radziwiłł Maciej SP (kasztelan wileński) od 28 XII 1790
 46. Radziwiłł Michał SR (wojewoda wileński) od 9 XII 1790
 47. Rostocki Teodor SH (arcybiskup kijowski, metropolita całej Rusi) od 9 IX 1790
 48. Rybiński Antoni SMR (kasztelan owrucki) od 4 XI 1790
 49. Rybiński Józef SP (biskup kujawski i pomorski) od 28 XI 1788
 50. Rzewuski Adam SMR (kasztelan witebski) od 7 II 1791
 51. Ryszczewski Adam SMR (kasztelan lubaczewski)
 52. Sanguszko Hieronim SR (wojewoda wołyński) od 9 I 1789
 53. Sapieha Aleksander SH (kanclerz wielki litewski)
 54. Sapieha Ksawery SH (wojewoda smoleński) od 7 II 1791
 55. Sierakowski Kajetan SMR (kasztelan słoński) od 16 X 1788
 56. Sierakowski Maksymilian Brono SMR (kasztelan płocki) od 16 X 1788
 57. Sieroszewski Antoni SMR (kasztelan krzywiński)
 58. Skarszewski Wojciech SH (biskup chełmski i lubelski) od 17 II 1791
 59. Sobolewski Maciej SH (kasztelan warszawski)
 60. Sobolewski Walenty SP (kasztelan czerski)
 61. Sołtyk Jozef SH (kasztelan zawichostski)
 62. Sołtyk Tomasz SH (kasztelan wiślicki) w 1791wybrany sędzią sejmowym
 63. Sumiński Piotr SMR (kasztelan brzeski kuj.)
 64. SzczyttJózef SMR (kasztelan brzeski lit.)
 65. Szembek Krzysztof Hilary SP (biskup płocki)
 66. Szydłowski Symeon SH (kasztelan żarnowski)
 67. Szydłowski Teodor SP (wojewoda płocki) – akces 29 X 1788
 68. Turski Feliks SH (biskup łucki)
 69. Tyszkiewicz Ludwik SH (hetman polny litewski)
 70. Tyszkiewicz Stanisław SH (kasztelan żmudzki)
 71. Walewski Michał SR (wojewoda sieradzki)
 72. Walicki Bazyli SP (wojewoda rawski)
 73. Wilga Ludwik SP (wojewoda czerniechowski)
 74. Zabieło Szymon SP (kasztelan miński)
 75. Wyssogota-Zakrzewski Wacław SMR (kasztelan nakielski)
 76. Załuski Teofil SH (kasztelan buski)
 77. Zboiński Ksawery SMR (kasztelan raciązki)
 78. Zieliński Ignacy SMR (kasztelan wyszogrodzki)
 79. Zieliński Ludwik SMR (kasztelan rypiński)
 80. Zyberg Jan SR (wojewoda brzeski lit.)
 81. Zieliński Franciszek SMR (kasztelan biecki) od 17 X 1788

Zawiązanie konfederacji generalnej w sejmie wolnym[edytuj | edytuj kod]

 Zobacz też kategorię: Członkowie Deputacji do Formy Rządu.

Zmiany ustrojowe zamierzano przeprowadzić na sejmie, który obradując pod węzłem konfederacji uchroniony byłby od zerwania. Projekt ten popierał ambasador rosyjski Otto Magnus von Stackelberg, któremu zależało na przeprowadzeniu przez sejm polsko-rosyjskiego sojuszu zaczepno-odpornego. Stanisław Szczęsny Potocki i Jan Suchorzewski opowiadali się za zawiązaniem konfederacji wojewódzkich, które utworzyłyby konfederację generalną. Król i Stackelberg byli za zawiązaniem konfederacji w Radzie Nieustającej, tak jak w 1776 roku. Stronnictwo Patriotyczne podało zrealizowany projekt zawiązania konfederacji w sejmie przez trzy stany sejmujące[6].

6 października 1788 roku został otwarty sejm wolny pod starą laską posła poznańskiego Franciszka Antoniego Kwileckiego, który zastępował marszałka starej laski Stanisława Kostkę Gadomskiego. 7 października na drugiej sesji sejmowej zawiązano konfederację generalną przy zachowaniu wszystkich praw, ubezpieczających świętą wiarę katolicką, całość Rzeczypospolitej, rząd wolny republikancki, wszystkie prerogatywy tronu i magistratur[7].

Chwilowe wzmocnienie militarne Rzeczypospolitej leżało w interesie Rosji. Rosjanie nie przewidzieli jedynie, że zgadzając się na zmianę stanu liczebnego wojsk polskich, ustalonego jeszcze decyzją sejmu niemego w 1717 roku, spowodują próbę podważenia rosyjskiego protektoratu nad państwem polskim.

Król Stanisław August Poniatowski, działając w porozumieniu z ambasadorem rosyjskim Otto Magnusem von Stackelbergiem przedłożył na sejmie projekt sojuszu polsko-rosyjskiego skierowanego przeciwko Turcji.

13 października 1788 roku odczytano na posiedzeniu sejmu deklarację posła pruskiego Ludwiga Heinricha Buchholtza, w której przestrzegał on zgromadzonych przed wiązaniem się sojuszem wojskowym z Rosją przeciwko Turcji, ofiarując w zamian przymierze polsko-pruskie, gwarantujące całość i niepodległość Rzeczypospolitej, pozostawiając Polakom wolną rękę w dziele reform wewnętrznych kraju. Wywołało to piorunujące wrażenie na posłach, a król natychmiast wycofał swój projekt.

20 października wojewoda sieradzki Michał Walewski zgłosił projekt aukcji wojska do 100 tys., który został przyjęty przez aklamację.

3 listopada sejm skasował Departament Wojskowy Rady Nieustającej i powołał w jego miejsce Komisję Wojskową Obojga Narodów.

9 grudnia skasowano Departament Interesów Cudzoziemskich Rady Nieustającej, który był instrumentem kontroli polityki zagranicznej Rzeczypospolitej przez Rosję i w jego miejsce wprowadzono niezależną sejmową Deputację Spraw Zagranicznych.

19 stycznia 1789 sejm zniósł samą Radę Nieustającą, która w ręku ambasadora rosyjskiego stała się de facto władzą nadrzędną nad królem. W wyniku czego na trzy lata władzą naczelną stał się wyłącznie Sejm, co było równoznaczne z odzyskaniem przez Rzeczpospolitą niezależności i likwidacją protektoratu rosyjskiego.

W maju Rosja, znajdując się pod stałą i silną presją Prus zmuszona była wypełnić uchwałę Sejmu Czteroletniego o ewakuacji wojsk rosyjskich i ich magazynów z terytorium Rzeczypospolitej.

22 czerwca 1789 Sejm uchwalił konstytucję Lustracja dymów i podanie ludności, proklamującą pierwszy spis statystyczny ludności[8].

7 września 1789 sejm wyłonił Deputację do Formy Rządu, kierowaną przez biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego, do zadań której należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej[9].

Od 1790 główną rolę w sejmie sprawował król i powiązany z nim obóz reformatorski. Powołał on liczne komisje, które zajęły się sprawami finansowymi, gospodarki i wojskowości.

Wybory poselskie odbyły się 16 listopada 1790, a nowo uformowany Sejm zainaugurował obrady 15 grudnia tegoż roku[10].

26 marca 1790 sejm uchwalił tzw. podatek dochodowy dziesiątego grosza na utrzymanie armii, płacony z dóbr szlacheckich i w podwójnej wysokości z dóbr kościelnych. Jego wysokość pozwoliła jedynie na utrzymanie 46 tys. wojska. Był to jednak niewątpliwy postęp wobec stałego oporu szlachty do nakładania na siebie kolejnych obciążeń fiskalnych.

Przymierze polsko-pruskie[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Przymierze polsko-pruskie 1790.

29 marca 1790 podpisano sojusz zaczepno-odporny z Prusami, które zobowiązywały się przyjść z pomocą Rzeczypospolitej w razie jej zaatakowania przez Rosję. Oznaczało to formalne uniezależnienie się polityki polskiej od wpływu Rosji.

6 września 1790 Sejm podjął uchwałę zakazującą jakiejkolwiek cesji terytorium Rzeczypospolitej, przekreślając tym samym możliwość odstąpienia miast pomorskich Prusom i unicestwiając plan zamienny Ewalda Friedricha von Hertzberga[11].

Przywrócenie władzy rozdawniczej królowi[edytuj | edytuj kod]

13 września 1790 roku Sejm Czteroletni podjął uchwałę o przywróceniu królowi prawa do nadawania urzędów, które odebrano mu w 1775 roku[12].

Prawo o miastach[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Prawo o miastach.

18 kwietnia 1791 sejm uchwalił prawo o miastach, przyznające prawa publiczne mieszkańcom miast królewskich[13].

Konstytucja 3 maja[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Konstytucja 3 maja.

Głównym jednak dziełem Sejmu Wielkiego było uchwalenie w dniu 3 maja 1791 nowej Konstytucji ustrojowej. Wprowadzała ona podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zwiększyła uprawnienia mieszczan, zapowiadała poprawę doli warstwy chłopskiej, zlikwidowała konfederacje i liberum veto w Sejmie, ograniczyła prawa polityczne gołoty szlacheckiej. Ustalała też, że po Stanisławie Auguście Poniatowskim, dziedzicznym królem Polski miał zostać elektor saski Fryderyk August, wnuk Augusta III.

Nowa konstytucja zmieniła ustrój Rzeczypospolitej z monarchii parlamentarnej na monarchię konstytucyjną. 2 maja dla poparcia reform, wprowadzonych przez nową konstytucję, powstało Zgromadzenie Przyjaciół Konstytucji Rządowej, które zajęło się przeprowadzaniem w sejmie wielu przepisów szczegółowych, uzupełniających dokonaną zmianę ustroju. Ostatecznie Sejm Wielki trwał do 29 maja 1792, a Konstytucja 3 Maja utrzymała się 14 miesięcy i 3 tygodnie. Obalona została przez konfederację targowicką i zbrojną interwencję Rosji w czasie wojny polsko-rosyjskiej w 1792 roku.

Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów[edytuj | edytuj kod]

20 października 1791 sejm uchwalił przepisy szczegółowe do Konstytucji 3 maja pod nazwą Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Mocą tego aktu ustanowiono wspólny zarząd nad wojskiem i skarbem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zapewniając szlachcie Wielkiego Księstwa Litewskiego równy udział w organach władzy centralnej.

Wojna polsko-rosyjska 1792[edytuj | edytuj kod]

 Osobny artykuł: Wojna polsko-rosyjska 1792.

Po wkroczeniu w granice Rzeczypospolitej wojsk rosyjskich Sejm Czteroletni powierzył Stanisławowi Augustowi naczelne dowództwo nad armią i 29 maja 1792 roku zalimitował swoje obrady[14].

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Volumina Legum, t. X, Poznań 1952, s. 326.
 2. Walerian Kalinka, Sejm Czteroletni, t. I, Warszawa 1991, s. 82.
 3. Walerian Kalinka, Sejm Czteroletni, t. I, Warszawa 1991, s. 57.
 4. Henryk Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku, t. III, Kraków 1867, s. 107.
 5. Henryk Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku, t. III, Kraków 1867, s. 109–113.
 6. Henryk Schmitt, Dzieje Polski XVIII i XIX wieku, t. III, Kraków 1867, s. 114.
 7. Walerian Kalinka, Sejm Czteroletni, t. I, Warszawa 1991, s. 127–130, Dyaryusz Seymu Ordynaryinego Pod Związkiem Konfederacyi Generalney Oboyga Narodów W Warszawie Rozpoczętego Roku Pańskiego 1788. T. 1 cz. 1, Warszawa 1790, s. 1, 22.
 8. Łukasz Kądziela, Między zdrada a służbą Rzeczypospolitej, Fryderyk Moszyński w latach 1792–1793, Warszawa 1993s. 42.
 9. Łukasz Kądziela, Narodziny Konstytucji 3 maja, Warszawa 1991, s. 54.
 10. Wojciech Szczygielski, Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, [Łódź] 2015, s. 98-99.
 11. Łukasz Kądziela, Narodziny Konstytucji 3 maja, Warszawa 1991, s. 34.
 12. Rozkwit i upadek I Rzeczypospolitej, pod redakcją Richarda Butterwicka, Warszawa 2010, s. 182.
 13. Wojciech Szczygielski, Sejm Wielki (1788-1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, [Łódź] 2015, s.136 i n .X
 14. Zbigniew Anusik, Rzeczpospolita wobec wojny wschodniej (1787-1792) i wojny szwedzko-rosyjskiej (1788-1790), w: Polska wobec wielkich konfliktów w Europie nowożytnej, z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVII wieku, Kraków 2009, s. 171–179.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]