Sejm Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Kompleks budynków Sejmu od strony ul. Marzyńskiego
Rozkład miejsc

Sejm X kadencji – skład Sejmu X kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 15 października 2023. W wyborach uprawnionych do głosowania było 29 532 595 osób[1].

Lista posłów[edytuj | edytuj kod]

Zmiany liczebności klubów w czasie kadencji[edytuj | edytuj kod]

Klub/Koło Nazwa Przewodniczący Data powstania Liczba posłów +/−
w dniu
powstania
obecnie
Klub Prawo i Sprawiedliwość[2] Mariusz Błaszczak 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 191 189 2
Klub Koalicja Obywatelska – PO, .N, iPL, Zieloni[2] Zbigniew Konwiński 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 157 156 1
Klub Polska 2050 Szymona HołowniTrzecia Droga[2] Mirosław Suchoń 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 33 32 1
Klub Polskie Stronnictwo LudoweTrzecia Droga[2] Krzysztof Paszyk 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 32 32
Klub Lewica (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy)[2] Anna Maria Żukowska 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 26 26
Klub Konfederacja[2] Stanisław Tyszka 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 18 18
Koło Kukiz’15[2] Paweł Kukiz 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 3 3
posłowie niezrzeszeni 2 2
wakaty 3 2

Posiedzenia Sejmu[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z Regulaminem Sejm obraduje na posiedzeniach. Marszałek Sejmu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia odpowiednie organy (posłów, Prezydenta RP, Marszałka Senatu RP, członków Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora Generalnego, Prezesa NIK, Prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka). Termin ten może być skrócony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Terminarz posiedzeń Sejmu[3]
 1. posiedzenie: 13 XI, 14 XI, 21 XI, 22 XI, 28 XI, 29 XI, 6 XII, 7 XII, 11 XII, 12 XII, 19 XII, 20 XII, 21 XII 2023
 2. posiedzenie: 16 I, 17 I 2024
 3. posiedzenie: 18 I 2024
 4. posiedzenie: 25 I, 26 I 2024
 5. posiedzenie: 7 II, 8 II, 9 II 2024
 6. posiedzenie: 21 II, 22 II 2024
 7. posiedzenie: 6 III, 7 III, 8 III 2024
 8. posiedzenie: 20 III, 21 III, 22 III 2024
 9. posiedzenie: 10 IV, 11 IV, 12 IV 2024
 10. posiedzenie: 24 IV, 25 IV, 26 IV 2024
 11. posiedzenie: 8 V, 9 V, 15 V 2024
Planowane posiedzenia Sejmu[3]
 • 21 V, 22 V, 23 V 2024
 • 12 VI, 13 VI, 14 VI 2024
 • 26 VI, 27 VI, 28 VI 2024
 • 10 VII, 11 VII, 12 VII 2024
 • 23 VII, 24 VII, 25 VII, 26 VII 2024
 • 11 IX, 12 IX, 13 IX 2024
 • 25 IX, 26 IX, 27 IX 2024
 • 9 X, 10 X, 11 X 2024
 • 16 X, 17 X, 18 X 2024
 • 6 XI, 7 XI, 8 XI 2024
 • 19 XI, 20 XI, 21 XI 2024
 • 4 XII, 5 XII, 6 XII 2024
 • 18 XII, 19 XII, 20 XII 2024
 • 8 I, 9 I, 10 I 2025
 • 22 I, 23 I, 24 I 2025

Marszałek Sejmu[edytuj | edytuj kod]

Obowiązki Marszałka Seniora do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Marek Sawicki (Polskie Stronnictwo Ludowe). Marszałka seniora wyznaczył prezydent RP Andrzej Duda.

Marszałek senior Sejmu X kadencji

Marszałek Sejmu X kadencji:

Wicemarszałkowie Sejmu[edytuj | edytuj kod]

Prezydium Sejmu[edytuj | edytuj kod]

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP.

Konwent Seniorów[edytuj | edytuj kod]

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz posłowie – przedstawiciele klubów poselskich.

Komisje[edytuj | edytuj kod]

Zgodnie z regulaminem[4] w Sejmie jest 27 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje (m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych). Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.

Komisje stałe[edytuj | edytuj kod]

Liczba miejsc przysługująca klubom i kołu[edytuj | edytuj kod]

Klub[5] Rodzaj komisji[a] Komisja ds.
Unii Europejskiej
duża średnia mała
Prawo i Sprawiedliwość 16 12 7 19
Koalicja Obywatelska – PO, .N, iPL, Zieloni 13 10 6 16
Polska 2050 Szymona HołowniTrzecia Droga 3 2 1 3
Polskie Stronnictwo LudoweTrzecia Droga 3 2 1 3
Lewica (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) 2 2 1 3
Konfederacja 2 1 1 2
Kukiz’15 1 1 0 0
Łącznie 40 30 17 46

Lista komisji[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Skrót Rodzaj[5] Przewodniczący Klub Data powstania Strona
Administracji i Spraw Wewnętrznych ASW duża Maria Janyska KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii CNT mała Bartłomiej Pejo Konfederacja 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych ESK średnia Marek Suski PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
do Spraw Kontroli Państwowej KOP mała Marek Sawicki PSLTD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
do Spraw Petycji PET mała Rafał Bochenek PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
do Spraw Służb Specjalnych KSS według odrębnych zasad Marek Biernacki PSLTD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
do Spraw Unii Europejskiej SUE według odrębnych zasad Michał Kobosko PL2050TD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Edukacji, Nauki i Młodzieży ENM duża Krystyna Szumilas KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Etyki Poselskiej EPS według odrębnych zasad Izabela Mrzygłocka KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Finansów Publicznych FPB duża Janusz Cichoń KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Gospodarki i Rozwoju GOR duża Ryszard Petru PL2050TD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej GMZ mała Kacper Płażyński PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Infrastruktury INF duża Mirosław Suchoń PL2050TD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki KFS średnia Tadeusz Tomaszewski Lewica 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Kultury i Środków Przekazu KSP średnia Bogdan Zdrojewski KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Łączności z Polakami za Granicą LPG duża Zbigniew Konwiński KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Mniejszości Narodowych i Etnicznych MNE mała Wanda Nowicka Lewica 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Obrony Narodowej OBN średnia Andrzej Grzyb PSLTD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa OSZ duża Urszula Pasławska PSLTD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Odpowiedzialności Konstytucyjnej ODK mała Zdzisław Gawlik KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Polityki Senioralnej PSN mała Joanna Borowiak PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Polityki Społecznej i Rodziny PSR duża Katarzyna Ueberhan Lewica 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych RSP mała Jarosław Urbaniak KO 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) www
Rolnictwa i Rozwoju Wsi RRW duża Mirosław Maliszewski PSLTD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej STR średnia Michał Krawczyk KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Spraw Zagranicznych SZA średnia Paweł Kowal KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Sprawiedliwości i Praw Człowieka SPC średnia Kamila Gasiuk-Pihowicz KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Ustawodawcza UST średnia Marek Ast PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www
Zdrowia ZDR duża Bartosz Arłukowicz KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) www

Komisje nadzwyczajne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Skrót Przewodniczący Klub Data powstania Data zakończenia Strona
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach NKK Barbara Dolniak KO 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) www
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży NPC Dorota Łoboda KO 2024-04-12 12 kwietnia 2024(dts) www

Komisje śledcze[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Skrót Przewodniczący Klub Data powstania Data zakończenia Strona
Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego SKGK Dariusz Joński KO 2023-12-07 7 grudnia 2023(dts) www
Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. SKPC Michał Szczerba KO 19 grudnia 2023 www
Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. SKPG Magdalena Sroka PSLTD 17 stycznia 2024 www

Zespoły parlamentarne[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Przewodniczący Klub/Koło Data powstania Data zakończenia Liczba członków strona
posłów senatorów razem
Dolnośląski Zespół Parlamentarny Michał Jaros KO 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 22 7 29 www
Karkonoski Zespół Parlamentarny Zofia Czernow KO 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 10 0 10 www
Kaszubski Zespół Parlamentarny[b] Kazimierz Kleina[c] KO 29 listopada 2023 11 5 16 www
Krakowski Zespół Parlamentarny Rafał Komarewicz PL2050-TD 16 listopada 2023 9 2 11 www
Kujawsko-Pomorski Zespół Parlamentarny 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 6 0 6 www
Lubelski Zespół Parlamentarny Krzysztof Grabczuk KO 2023-12-07 7 grudnia 2023(dts) 11 1 12 www
Lubuski Zespół Parlamentarny Waldemar Sługocki KO 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 8 3 11 www
Łódzki Zespół Parlamentarny Dariusz Joński KO 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 14 2 16 www
Morski Zespół Parlamentarny[b] Kazimierz Kleina[c] KO 7 lutego 2024 8 9 17 www
Parlamentarny Zespół ds. Afryki Maria Janyska KO 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Armenii 2024-04-26 26 kwietnia 2024(dts) 11 0 11 www
Parlamentarna grupa ds. Autyzmu Jacek Karnowski KO 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 14 0 14 www
Parlamentarny Zespół Absolwentów Szkoły Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego Iwona Karolewska KO 2024-04-24 24 kwietnia 2024(dts) 16 0 16 www
Parlamentarny Zespół członków i sympatyków Nowej Nadziei "Wolność, Własność, Sprawiedliwość" Sławomir Mentzen Konfederacja 21 grudnia 2023 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej Kazimierz Choma PiS 28 listopada 2023 24 0 24 www
Parlamentarny Zespół do spraw Nadzoru i Rozliczenia zobowiązania wyborczego "sto konkretów w sto dni" 2023-11-16 16 listopada 2023(dts) 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół do spraw Remediacji Terenów zdegradowanych w wyniku działalności dawnych zakładów chemicznych "ZACHEM" w Bydgoszczy 9 lutego 2024 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+ Anna Żukowska Lewica 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 24 1 25 www
Parlamentarny Zespół ds. ADHD Marcin Józefaciuk KO 21 lutego 2024 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Aglomeracji Rzeszowskiej Krystyna Skowrońska KO 26 stycznia 2024 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Badań Naukowych i Innowacji w Ochronie Zdrowia[b] Agnieszka Gorgoń-Komor[c] KO 29 listopada 2023 0 6 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa i Rozwoju "OdNowa RP" Marcin Ociepa PiS 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Michał Szczerba KO 6 grudnia 2023 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Bezpiecznego Transportu Dzieci Tomasz Kostuś KO 12 grudnia 2023 12 1 13 www
Parlamentarny Zespół ds. Budowy Drogi S10 Elżbieta Gapińska KO 6 grudnia 2023 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Budowy Dróg Ekspresowych S6 i S11 Bartłomiej Wróblewski PiS 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 11 0 11 www
Parlamentarny Zespół ds. byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych 17 stycznia 2024 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Celiakii Bartosz Romowicz PL2050-TD 7 marca 2024 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Cenzury w Mediach Społecznościowych 2023-12-01T00:00:00.001 1 grudnia 2023(dts) 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół ds. Chorób Centralnego Układu Nerwowego 2024-04-25 25 kwietnia 2024(dts) 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Chorób Jelit Żaneta Cwalina-Śliwowska PL2050-TD 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Chorób Płuc Henryka Krzywonos-Strycharska KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich Alicja Chybicka KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Ciepłownictwa 2024-03-08 8 marca 2024(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Cukrzycy Ewa Kołodziej KO 2023-11-15 15 listopada 2023(dts) 17 0 17 www
Parlamentarny Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa Dzieci Jarosław Sachajko Kukiz15 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Działalności Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego Adam Gomoła niezrzeszony 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 33 0 33 www
Parlamentarny Zespół ds. Działań w Zakresie Proobronności i Bezpieczeństwa 11 grudnia 2023 19 1 20 www
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci Alicja Chybicka KO 2023-11-20 20 listopada 2023(dts) 8 1 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci z Przepukliną Oponowo-Rdzeniową Anna Kwiecień PiS 7 grudnia 2023 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II Andrzej Gawron PiS 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 16 0 16 www
Parlamentarny Zespół ds. Edukacji Domowej Ewa Schädler PL2050-TD 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 14 0 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Endometriozy 2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej Agnieszka Soin PiS 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce Grzegorz Matusiak PiS 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Energii i Wodoru Ireneusz Zyska PiS 2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 14 0 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Europy Karpat Marek Kuchciński PiS 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 24 2 26 www
Parlamentarny Zespół ds. Gwarancji Własności i Wolności Gospodarczej Polaków Włodzimierz Skalik Konfederacja 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju[b] Kazimierz Wiatr[c] PiS 8 grudnia 2023 4 6 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Sportowej Iwona Krawczyk KO 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku Paweł Hreniak PiS 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół ds. Kaskadyzacji Dolnej Wisły Anna Gembicka PiS 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii[b] Agnieszka Gorgoń-Komor[c] KO 29 listopada 2023 0 6 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Kresów Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Zapałowski Konfederacja 20 listopada 2023 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Kultury Bezpieczeństwa i Obronności Polaków 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa[b] Józef Zając[c] TD 29 listopada 2023 1 5 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Lasów 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Leczenia Niepłodności – "Tak dla in vitro" 26 stycznia 2024 13 0 13 www
Parlamentarny Zespół ds. Leczenia Żywieniowego Adrian Witczak KO 9 lutego 2024 14 0 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych Patryk Wicher PiS 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany Konrad Berkowicz Konfederacja 21 grudnia 2023 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Lotnictwa 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. m. st. Warszawy Aleksandra Gajewska KO 2023-11-15 15 listopada 2023(dts) 17 0 17 www
Parlamentarny Zespół ds. Małopolski Marek Sowa KO 2023-11-15 15 listopada 2023(dts) 19 2 21 www
Parlamentarny Zespół ds. Mikroretencji – społecznego gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich Jarosław Sachajko Kukiz15 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Młodzieży[b] Jerzy Wcisła[c] KO 24 stycznia 2024 0 11 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Nefrologii 2024-04-12 12 kwietnia 2024(dts) 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. Neuroróżnorodności Dominika Chorosińska PiS 25 stycznia 2024 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Nowoczesnego Kształcenia Marcin Józefaciuk KO 13 grudnia 2023 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Obrony Cywilnej Piotr Strach PL2050-TD 26 stycznia 2024 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Obrony Kierowców Bartłomiej Pejo Konfederacja 2023-11-16 16 listopada 2023(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Praw Zwierząt Katarzyna Piekarska KO 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 33 1 34 www
Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Jarosław Sachajko Kukiz15 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Życia i Zdrowia Polaków Roman Fritz Konfederacja 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii Marek Hok KO 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 11 0 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Opieki Okołoporodowej Karina Bosak Konfederacja 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 11 0 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego Magdalena Biejat[c][d]

Anita Kucharska-Dziedzic[d]

Lewica

Lewica

2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 8 1 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych i z Niedosłuchem Iwona Kozłowska KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnościami Maja Nowak PL2050-TD 30 listopada 2023 19 0 19 www
Parlamentarny Zespół ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego[b] Agnieszka Gorgoń-Komor[c] KO 2024-03-20 20 marca 2024(dts) 0 8 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia Marcelina Zawisza Lewica 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Pieczy Zastępczej Ewa Szymanowska PL2050-TD 18 stycznia 2024 11 0 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Podstaw Prawno-Ustrojowych i Intronizacji Chrystusa Króla Polski 13 grudnia 2023 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. Policji Grzegorz Piechowiak PiS 25 stycznia 2024 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Polityki Migracyjnej Franciszek Sterczewski KO 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 12 2 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Czeskiej Współpracy Transgranicznej Iwona Krawczyk KO 16 stycznia 2024 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Praw Reprodukcyjnych 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 12 2 14 www
Parlamentarny Zespół ds. profilaktyki nowotworowej – RAK STOP Katarzyna Piekarska KO 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona Zbigniew Dolata PiS 22 lutego 2024 16 0 16 www
Parlamentarny Zespół ds. Promocji Biegania Marcin Józefaciuk KO 13 grudnia 2023 7 1 8 www
Parlamentarny Zespół ds. przebiegu S7 w Małopolsce 7 grudnia 2023 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Cyberhejtowi Marcin Józefaciuk KO 13 grudnia 2023 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół ds. przeciwdziałania otyłości i zdrowego odżywiania 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 12 0 12 www
Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Małgorzata Niemczyk KO 21 grudnia 2023 13 0 13 www
Parlamentarny Zespół ds. przemysłu chemicznego Piotr Lachowicz KO 2024-04-11 11 kwietnia 2024(dts) 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Przeskalowanych Inwestycji (m.im. CPK) i Przymusowych Wywłaszczeń Gabriela Lenartowicz KO 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 8 3 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych Norbert Kaczmarczyk PiS 11 grudnia 2023 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Rad Seniorów 2024-03-19 19 marca 2024(dts) 9 1 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 11 0 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Wodnego 29 listopada 2023 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Reformy Prawa Rodzinnego Anita Kucharska-Dziedzic Lewica 2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 5 2 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Renaturyzacji Odry Anita Kucharska-Dziedzic[d]
Małgorzata Tracz[d]
Lewica


KO

2023-11-16 16 listopada 2023(dts) 12 0 12 www
Parlamentarny Zespół ds. Reparacji, Odszkodowania i Zadośćuczynienia Należnych Polsce od Niemiec oraz Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Rosji za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej Arkadiusz Mularczyk PiS 2023-11-15 15 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozdziału Państwa od Kościoła 2023-12-06 6 grudnia 2023(dts) 4 1 5 www
Parlamentarny Zespół ds. rozwiązania problemu bezdomności psów i kotów w Polsce Piotr Babinetz PiS 2024-05-14 14 maja 2024(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów Polski "Powiatowo-gminnej" Aleksander Mrówczyński PiS 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 16 0 16 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Aglomeracji Podwarszawskiej Piotr Kandyba KO 16 stycznia 2024 7 1 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej Bartosz Zawieja KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej 2024-04-24 24 kwietnia 2024(dts) 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw Agnieszka Soin PiS 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 11 0 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich Anna Gembicka PiS 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 17 0 17 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Małopolski Patryk Wicher PiS 2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 12 2 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Miasta Tarnowa i Aglomeracji Tarnowskiej 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Marek Chmielewski KO 12 grudnia 2023 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju OZE i transformacji energetycznej 2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Podkarpacia Ewa Leniart PiS 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 12 0 12 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej Teresa Pamuła PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 19 0 19 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Cementowego Andrzej Szejna Lewica 11 grudnia 2023 14 4 18 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego Rafał Kasprzyk P2050-TD 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 18 0 18 www
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Wielkopolskiego Centrum Onkologii Bartłomiej Wróblewski PiS 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Równych Praw Mężczyzn Konrad Berkowicz Konfederacja 8 lutego 2024 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół ds. Seniorów Joanna Borowiak PiS 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 17 0 17 www
Parlamentarny Zespół ds. Sportu Żużlowego Robert Dowhan KO 2024-04-12 12 kwietnia 2024(dts) 12 0 12 www
Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości[b] Kazimierz Kleina[c] KO 6 marca 2024 2 6 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej Kamil Wnuk P2050-TD 8 grudnia 2023 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. SMA Iwona Kozłowska KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Sołtysów Waldemar Andzel[e] Robert Telus[e] Patryk Wicher[e] PiS 29 listopada 2023 17 0 17 www
Parlamentarny Zespół ds. strategicznego rozwoju polskiego jeździectwa i hodowli koni Piotr Borys KO 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 14 0 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego Mirosław Suchoń P2050-TD 7 grudnia 2023 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Suwerenności Lekowej Polski Tadeusz Chrzan PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 14 0 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Sytuacji Kobiet na Rynku Pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk[d]
Katarzyna Ueberhan[d]
Lewica 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Samorządowych Józefa Szczurek-Żelazko PiS 26 stycznia 2024 12 0 12 www
Parlamentarny Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO i Pomników Historii Tomasz Głogowski KO 2024-03-23 23 marca 2024(dts) 7 1 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Światowej Organizacji Zdrowia Grzegorz Płaczek Konfederacja 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Świeckiego Państwa Ewa Szymanowska P2050-TD 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół Towarzystw Budownictwa Społecznego Jolanta Niezgodzka KO 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Transplantacji Alicja Chybicka KO 2023-11-20 20 listopada 2023(dts) 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Transportu Rowerowego 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 13 0 13 www
Parlamentarny Zespół ds. Trójmorza Sławomir Skwarek PiS 2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 20 1 21 www
Parlamentarny Zespół ds. Uczczenia 1000-lecia Koronacji Bolesława Chrobrego 2024-05-09 9 maja 2024(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku Michał Szczerba KO 6 grudnia 2023 7 1 8 www
Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Ustawowego Polityki Górskiej Teresa Pamuła PiS 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. ustawowego uregulowania zawodu dietetyka i utworzenia samorządu zawodowego dietetyków Bartosz Romowicz P2050-TD 2024-03-21 21 marca 2024(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. ustawowego uregulowania zawodu psychoterapeuty Marta Golbik KO 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym Paulina Matysiak Lewica 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 17 1 18 www
Parlamentarny Zespół ds. Wędkarstwa 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku 9 lutego 2024 www
Parlamentarny Zespół ds. Wolnej Białorusi Michał Szczerba KO 20 grudnia 2023 9 5 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Wolności Badań, Publikacji i Debaty Publicznej Grzegorz Braun Konfederacja 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw Bartłomiej Pejo Konfederacja 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolnictwa Ekologicznego i Przetwórstwa Ekologicznego Fryderyk Kapinos PiS 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolnictwa i Przetwórstwa Ekologicznego oraz rozwoju wyrobów winiarskich Fryderyk Kapinos PiS 14 listopada 2023 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Hodowców Psów Rasowych Krzysztof Paszyk PSLTD 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 9 1 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Promocji Krwiodawstwa, Dawstwa Szpiku Kostnego i Transplantologii Patryk Wicher KO 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 21 0 21 www
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Pszczelarstwa Jarosław Sachajko Kukiz15 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych Marek Wesoły PiS 2023-11-28 28 listopada 2023(dts) 7 0 7 www
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Społecznego Budownictwa Mieszkaniowego Robert Warwas PiS 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 18 0 18 www
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Rozwoju Województwa Śląskiego 7 grudnia 2023 14 0 14 www
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Twórców i Promocji Polskiej Muzyki Rozrywkowej Łukasz Ściebiorowski KO 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 12 0 12 www
Parlamentarny Zespół ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat trzech Aleksandra Gajewska KO 2023-11-15 15 listopada 2023(dts) 12 0 12 www
Parlamentarny Zespół ds. Współpracy i Wsparcia Sektora MŚP w tym mikroprzedsiębiorstw przy udziale organizacji zrzeszających Katarzyna Kierzek-Koperska KO 4 stycznia 2024 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół ds. Współpracy Polsko-Hiszpańskiej 11 grudnia 2023 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych Michał Szczerba KO 6 grudnia 2023 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół ds. Wzmacniania Odporności RP Michał Dworczyk PiS 12 lutego 2024 5 0 5 www
Parlamentarny Zespół ds. Zagłębia Dąbrowskiego 21 marca 2023 7 2 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Anita Kucharska-Dziedzic Lewica 2023-11-30 30 listopada 2023(dts) 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół ds. zawodów medycznych i terapeutycznych Wioleta Tomczak P2050-TD 22 lutego 2024 11 0 11 www
Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Kobiet Wioleta Tomczak P2050-TD 22 lutego 2024 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Marta Golbik KO 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 39 2 41 www
Parlamentarny Zespół ds. Zielonych Pierścieni Polskich Miast 2024-03-19 19 marca 2024(dts) 3 0 3 www
Parlamentarny Zespół ds. zrównoważonego rozwoju turystyki na terenach górskich Weronika Smarduch KO 20 grudnia 2023 6 0 6 www
Parlamentarny Zespół Dróg Wodnych[b] Jerzy Wcisła[c] KO 15 lutego 2024 1 13 14 www
Parlamentarny Zespół Kociewski 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 4 0 4 www
Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej Tadeusz Woźniak PiS 2023-11-23 23 listopada 2023(dts) 42 10 52 www
Parlamentarny Zespół na rzecz rozwoju elektromobilności i nowych technologii Grzegorz Gaża PiS 2024-04-12 12 kwietnia 2024(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół na rzecz wspierania rozwoju uzdrowisk i gmin uzdrowiskowych Zofia Czernow KO 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 17 1 18 www
Parlamentarny Zespół na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futro Małgorzata Tracz KO 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 13 0 13 www
Parlamentarny Zespół na rzecz zmian w specustawie o ASF Małgorzata Tracz KO 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 8 0 8 www
Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny Piotr Uściński PiS 2023-11-22 22 listopada 2023(dts) 26 0 26 www
Parlamentarny Zespół Polska – Azja Centralna[b] Kazimierz Kleina[c] KO 6 marca 2024 0 7 7 www
Parlamentarny Zespół Praw Dziecka Monika Rosa KO 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 9 0 9 www
Parlamentarny Zespół Praw Kobiet Wanda Nowicka Lewica 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 45 3 48 www
Parlamentarny Zespół Przeciwdziałania Bezprawiu - Bezpieczna Polska Michał Woś PiS 21 lutego 2024 16 0 16 www
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew Małgorzata Tracz KO 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 15 0 15 www
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa Konrad Frysztak KO 2023-11-14 14 listopada 2023(dts) 14 8 22 www
Parlamentarny Zespół "Rodzice dla klimatu" Alicja Chybicka KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 10 0 10 www
Parlamentarny Zespół Samorządowy Marek Chmielewski KO 2023-11-29 29 listopada 2023(dts) 22 18 40 www
Parlamentarny Zespół Sportowy Grzegorz Matusiak PiS 2023-11-13 13 listopada 2023(dts) 48 23 71 www
Parlamentarny Zespół TAK dla budowy drogi ekspresowej S74 2024-02-22 22 lutego 2024(dts) 15 1 16 www
Parlamentarny Zespół "Tak dla rozwoju. CPK – Atom – Porty" Marcin Horała PiS 25 stycznia 2024 25 0 25 www
Parlamentarny Zespół Ziemi Bydgoskiej Włodzisław Giziński KO 7 grudnia 2023 10 1 11 www
Podkarpacki Zespół Parlamentarny Krystyna Skowrońska KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 9 0 9 www
Podlaski Zespół Parlamentarny 29 listopada 2023 6 1 7 www
Pomorski Zespół Parlamentarny Agnieszka Pomaska KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 16 1 17 www
Poselski Zespół Strażaków Krystyna Skowrońska KO 12 grudnia 2023 133 0 133 www
Warmińsko-Mazurski Zespół Parlamentarny Jacek Protas KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 11 4 15 www
Wielkopolski Zespół Parlamentarny Piotr Głowski KO 2023-11-21 21 listopada 2023(dts) 22 5 27 www
Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny Artur Łącki KO 20 grudnia 2023 18 4 22 www
Zespół Parlamentarny ds. Medycyny Paliatywnej i Naprawy Systemu Ochrony Zdrowia Konrad Berkowicz Konfederacja 8 lutego 2024 4 0 4 www
Żuławski Zespół Parlamentarny Magdalena Kołodziejczak KO 7 grudnia 2023 8 4 12 www

Prace Sejmu[edytuj | edytuj kod]

Sejm obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka Sejmu. Pełny wykaz prac Sejmu znajduje się tu

Rok 2023[edytuj | edytuj kod]

Rok 2024[edytuj | edytuj kod]

 • 16 I – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (www)
 • 16 I – sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (www)
 • 16 I – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (www)
 • 16 I – sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (www)
 • 16 I – powołanie Mirosława Wróblewskiego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Mirosław Wróblewski 240 głosów, Jakub Groszkowski 169 głosów, 15 posłów zagłosowało przeciwko wszystkim kandydatom, 213 większość bezwzględna) (www)
 • 17 I – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (194 za, 241 przeciw, 2 wstrzymujących się, 231 większość bezwzględna) (www)
 • 17 I – wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka (32 za, 77 przeciw, 152 wstrzymujących się, 131 większość bezwzględna) (www)
 • 17 I – wyrażenie zgody we wszystkich siedmiu punktach na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyny określone we wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 r. (www, wwwwww, www, www, www, www)
 • 18 I – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 – trzecie czytanie (www)
 • 25 I – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (www)
 • 25 I – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (www)
 • 25 I – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (www)
 • 25 I – sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (www)
 • 26 I – informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem Komisji (www)
 • 26 I – informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (www)
 • 7 II – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (www)
 • 7 II – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (www)
 • 7 II – przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji (www)
 • 7 II – informacja Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji (www)
 • 8 II – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (www)
 • 8 II – sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (www)
 • 8 II – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (www) oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (www)
 • 9 II – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (www)
 • 9 II – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 21 II – sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (www)
 • 21 II – informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Komisji (www)
 • 21 II – sprawozdanie Ministra Sportu i Turystyki z realizacji ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym za okres od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2023 r. wraz ze stanowiskiem Komisji (www)
 • 22 II – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (191 za, 234 przeciw, 0 wstrzymujących się, 231 większość bezwzględna) (www)
 • 22 II – informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w związku z protestem rolników w Polsce
 • 6 III – sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe (www)
 • 6 III – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (www)
 • 6 III – informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2022 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji (www)
 • 6 III – sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. (www)
 • 7 III – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (www)
 • 7 III – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (www) oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (www)
 • 7 III – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (www)
 • 8 III – informacja Rządu dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Właściwego do Spraw Europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4,7 mld euro
 • 20 III – sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (www) oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (www)
 • 20 III – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 20 III – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 20 III – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (www)
 • 21 III – informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce wraz ze sprawozdaniem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (www)
 • 10 IV – sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (www)
 • 10 IV – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (www)
 • 10 IV – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego (188 za, 240 przeciw, 0 wstrzymujących się, 231 większość bezwzględna) (www)
 • 10 IV – sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (www)
 • 10 IV – sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (www)
 • 10 IV – sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (www)
 • 11 IV – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (www), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (www), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (www), pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (www)
 • 11 IV – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (www)
 • 11 IV – sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. (www)
 • 12 IV – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 12 IV – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 12 IV – informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobola podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy
 • 12 IV – odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich:
  • odwołanie Wiktora Klimiuka (243 za, 186 przeciw, 13 wstrzymujących się) (www),
  • odwołanie Łukasza Kondratko (241 za, 185 przeciw, 14 wstrzymujących się) (www),
  • odwołanie Jana Mosińskiego (241 za, 185 przeciw, 14 wstrzymujących się) (www),
 • 12 IV – wybór składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży (www)
 • 24 IV – sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (www)
 • 24 IV – sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 24 IV – sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 24 IV – informacja Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 r. (www)
 • 24 IV – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (www)
 • 24 IV – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (www)
 • 24 IV – sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (www)
 • 25 IV – informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku
 • 25 IV – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 25 IV – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (www)
 • 26 IV – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (www)
 • 26 IV – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (www)
 • 8 V – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 8 V – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 8 V – sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 8 V – sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 8 V – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (www)
 • 8 V – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (www)
 • 9 V – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 9 V – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (www)
 • 9 V – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski (191 za, 240 przeciw, 0 wstrzymało się, 231 większość bezwzględna) (www)
 • 9 V – pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (www)
 • 9 V – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (www)
 • 15 V – sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 15 V – sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (www)
 • 15 V – sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (www)
 • 15 V – sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (www)
 • 15 V – sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (www)
 • 15 V – informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wybuchów pożarów w dniach 10-13 maja 2024 r. w różnych miejscach w Polsce

Uchwały[edytuj | edytuj kod]

 • 19 XII 2023 – w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej (www).
 • 20 XII 2023 – w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marszałka Sejmu I kadencji Wiesława Chrzanowskiego (www).
 • 20 XII 2023 – w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym (www)
 • 17 I 2024 – w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (www)
 • 18 I 2024 – w sprawie uczczenia 170. rocznicy urodzin Jana Ludwika Popławskiego (www)
 • 26 I 2024 – w 100. rocznicę wydania pierwszego numeru "Wiadomości Literackich" (www)
 • 9 II 2024 – w sprawie upamiętnienia Eugeniusza Romera w 70. rocznicę śmierci (www)
 • 22 II 2024 – w sprawie oddania hołdu ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę (www)
 • 6 III 2024 – w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego (www)
 • 7 III 2024 – w sprawie nałożenia sankcji na import rosyjskiej i białoruskiej żywności i produktów rolnych do UE (www)
 • 7 III 2024 – w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2023 r. (przewodnictwo Hiszpanii w Radzie Unii Europejskiej) (www)
 • 20 III 2024 – w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce (www)
 • 26 IV 2024 – w sprawie uczczenia 100. rocznicy wprowadzenia polskiego złotego (www)
 • 26 IV 2024 – w sprawie uczczenia 20. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (www)

Wota nieufności[edytuj | edytuj kod]

Uzasadnia Osoba Komisja opiniująca Opinia komisji Sprawozdawca Głosy Decyzja Nr druku
za przeciw wstrzymujących się
Mariusz Błaszczak
Andrzej Śliwka
Bartłomiej Sienkiewicz (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) Kultury i Środków Przekazu Negatywna Bogdan Zdrojewski 194 241 2 nieudzielone 140[6]
Sebastian Kaleta
Marcin Warchoł
Adam Bodnar (Minister Sprawiedliwości) Sprawiedliwości i Praw Człowieka Negatywna Kamila Gasiuk-Pihowicz 191 234 0 nieudzielone 175[7]
Mariusz Błaszczak
Piotr Kaleta
Marcin Kierwiński (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) Administracji i Spraw Wewnętrznych Negatywna Maria Janyska 188 240 0 nieudzielone 255[8]
Waldemar Buda Paulina Hennig-Kloska (Minister Klimatu i Środowiska) Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Negatywna Elżbieta Burkiewicz 191 240 0 nieudzielone 344[9]

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Uwagi[edytuj | edytuj kod]

 1. Do liczby miejsc nie wlicza się Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Etyki Poselskiej oraz do Spraw Unii Europejskiej.
 2. a b c d e f g h i j k Zespół obsługiwany przez Kancelarię Senatu.
 3. a b c d e f g h i j k l senator
 4. a b c d e f współprzewodnicząca
 5. a b c wiceprzewodniczacy

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2023 r.. wybory.gov.pl. [dostęp 2023-10-17].
 2. a b c d e f g Kluby i koła [online], sejm.gov.pl [dostęp 2023-11-13].
 3. a b Terminarz posiedzeń Sejmu X kadencji. sejm.gov.pl. [dostęp 2023-11-13].
 4. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. sejm.gov.pl. [dostęp 2023-11-22].
 5. a b Liczba miejsc przysługująca klubom w komisjach. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-11-12]. [zarchiwizowane z tego adresu].
 6. Druk nr 140 [online], sejm.gov.pl [dostęp 2023-12-27].
 7. Druk nr 175 [online], sejm.gov.pl [dostęp 2024-01-19].
 8. Druk nr 255 [online], sejm.gov.pl [dostęp 2024-03-07].
 9. Druk nr 344 [online], sejm.gov.pl [dostęp 2024-04-26].