Samorządowe kolegium odwoławcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Samorządowe kolegium odwoławczeorgan administracji publicznej wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Ustawy szczególne mogą przewidywać inny organ odwoławczy.

W szczególności samorządowe kolegia odwoławcze rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji. Są więc organami jednostek samorządu terytorialnego ale w znaczeniu procesowym, lecz nie są nimi w znaczeniu ustrojowym.

Art. 17 Kodeksu postępowania administracyjnego, umieszczony w rozdziale 3 "Organy wyższego stopnia i organy naczelne", stanowi:[1]

Art. 17. Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego –
samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, (...)

Organizację i zasady działania SKO reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 r.o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[edytuj | edytuj kod]

Wydatki i dochody samorządowych kolegiów odwoławczych są realizowane w części 86 budżetu państwa.

W 2011 wydatki SKO wyniosły 110,8 mln zł, przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty 992 osoby, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto etatowych członków kolegiów 8290 zł, a pracowników biur kolegiów – 3326 zł[2].

W ustawie budżetowej na 2012 wydatki samorządowych kolegiów odwoławczych zaplanowano w wysokości 105,8 mln zł[3], a w 2013 – 107,4 mln zł[4].

Przypisy

  1. W brzmieniu na dzień 1 września 2011 roku. Dz. U.2000 nr 98 poz. 1071.
  2. Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 22-24 [dostęp: 25 lipca 2012]
  3. Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.. W: Dz. U. poz. 273 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 15 marca 2012. [dostęp 2013-02-14]. s. 116.
  4. Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.. W: Dz. U. poz. 169 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 5 lutego 2013. [dostęp 2013-02-14]. s. 120.

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Kędziora Robert, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 28.

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]