Krajna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Krajna
Crayen
Położenie Krajny
Państwa

 Polska

Stolica

Nakło nad Notecią

Ważniejsze miejscowości

Piła, Złotów

Krajna (łac. Crayen) – kraina historyczna i region etnograficzny w Polsce, leżący na pograniczu między Pomorzem a Wielkopolską[1].

Etymologia[edytuj | edytuj kod]

Nazwa Krajna pochodzi od słowa kraj, czy też skraj, czyli terenu pogranicza, obrzeża, obszaru leżącego na skraju, ze względu na historyczne położenia tego regionu na krańcu państwa Polan[1][2].

Położenie[edytuj | edytuj kod]

Krajna to obszar pograniczny między Wielkopolską a Kaszubami. Od północy Krajna graniczy z Kaszubami, od północnego-wschodu z Borami Tucholskimi, od wschodu z Kujawami, a od południa z Pałukami. Zawarta jest między rzekami Debrzynką i Kamionką, Orlą (od północy), Notecią (od południa), Gwdą (od zachodu) i Brdą (od wschodu).

Obszar ten zwykle zaliczany jest do Wielkopolski północnej, bądź (rzadziej) do Pomorza. Wiąże się to z faktem, iż granica między plemionami Polan i Pomorzan przebiegała południowym brzegiem Noteci, z bagnami nadnoteckimi jako naturalną granicą pomiędzy Wielkopolską a Pomorzem, co sytuowałaby Krajnę po stronie pomorskiej[3][4][5]. Od czasów Zjednoczonego Królestwa Polskiego aż po upadek Rzeczypospolitej Obojga Narodów wchodziła natomiast w skład Wielkopolski. Również pod względem etnolingwistycznym Krajniacy posługują się gwarą należącą do gwar północnowielkopolskich.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Trwałe zasiedlenie terenu Krajny nastąpiło prawdopodobnie w VI-V wieku n.e. przez plemiona słowiańskie zajmujące teren, wcześniej będący zamieszkały przez ludność germańskich kultur wielbarskiej i przeworskiej, a jeszcze wcześniej kultury łużyckiej. W okresie kształtowania polskiej państwowości Krajna wraz z Pomorzem zostały wcielone w II poł. X wieku do Polski. Wkrótce po śmierci Bolesława Chrobrego Krajna oddzieliła się jednak od niej. Powtórne przyłączenie Krajny do Polski nastąpiło w I poł. XII wieku, w latach 1113–1122 po zapoczątkowanych przez Bolesława Krzywoustego w 1106 roku i zakończonych sukcesem walkach o odzyskanie Nakła, Czarnkowa i Ujścia. Tym razem Krajna na dłużej powróciła do państwa polskiego. Poprzez napływ osadników z Wielkopolski nastąpiło zaciśnięcie więzów z tą właśnie dzielnicą kraju. Łączeniu Krajny z Wielkopolską sprzyjało włączenie jej w skład archidiecezji gnieźnieńskiej i przyłączenie jej w 1314 roku do województwa kaliskiego.

Po Bolesławie Krzywoustym Krajną władał Mieszko Stary i jego następcy. Po śmierci Przemysła II w 1296 roku tereny między Drawą i Gwdą wcielono do Nowej Marchii. Całą Krajnę odzyskał ponownie Władysław Łokietek. W tym czasie największym zagrożeniem dla Krajny stali się Krzyżacy. W 1409 roku komtur człuchowski i toruński najechali Krajnę, paląc Kamień Krajeński, Sępólno i spustoszyli tereny po Noteć. Kolejne najazdy komtura człuchowskiego mają miejsce w roku 1413, 1414, 1419, 1422 oraz w 1455, które spowodowały jedno lub kilkukrotne spalenie Kamienia Krajeńskiego (w 1413, 1414 i 1422 r.), Łobżenicy (w 1413 r.), Sępólna Krajeńskiego (w 1414 i 1422 r.), Koronowa (w 1414 r., obejmującego już teren północnych Kujaw) i Złotowa (w 1455 r.). W tym samym czasie, po otrzymaniu posiłków przez komtura, spłonęło 117 wsi na Krajnie[6]. Podczas wojny trzynastoletniej (1454-1466) Krzyżakom udało się opanować Krajnę. Dopiero ustalenia II pokoju toruńskiego spowodowały oddalenie zagrożenia ze strony Krzyżaków. Krajna wtedy przestała bezpośrednio graniczyć z ziemiami państwa krzyżackiego. Po uspokojeniu sytuacji Krajna ponownie stała się miejscem ożywionego ruchu osadniczego. W XV i XVI wieku zaczęli przybywać tu Czesi, Niemcy i Żydzi uciekający przed prześladowaniami religijnymi. Krajna cieszyła się spokojem do potopu szwedzkiego (1655-1660). W wyniku toczonych walk i szwedzkiej okupacji pomyślnie rozwijający się region podupadł. Jeszcze większą klęską dla Krajny okazała się wojna północna (1700-1721), która oprócz upadku gospodarki stała się przyczyną klęski głodu i epidemii czarnej ospy. W miastach liczba ludności zmniejszyła się o ok. 70%, na wsiach o 50%.

Po I rozbiorze Polski (1772) Krajnę przyłączono do Prus. W latach 1807–1815 południowo-wschodnia część Krajny była częścią Księstwa Warszawskiego. Po likwidacji Księstwa ponownie cała Krajna została wcielona do Prus. Pod zaborem znajdowała się do 1919 roku. Okres zaborów wiązał się z wzmożoną niemiecką akcją kolonizacyjną. Jednak nie wszystkim osadnikom udało się zadomowić na Krajnie. Obszar ten silnie dotknięty był zjawiskiem ucieczki Niemców na Zachód, także do Stanów Zjednoczonych (tzw. Ostflucht). Pomimo germanizacji prężnie działały tu różne polskie organizacje, przede wszystkim Związek Polaków w Niemczech, polskie biblioteki, banki, kółka rolnicze, chóry. Na ziemiach nadnoteckich w 1906 roku strajkowała młodzież polska, która chciała uczyć się języka polskiego i religii po polsku. Ważną rolę w podtrzymywaniu polskości wśród mieszkańców Krajny pełnili m.in. Lucjan Prądzyński ze Skarpy, Tomasz Komierowski z Komierowa.

W 1919 po powstaniu wielkopolskim ustala się tutaj granica polsko-niemiecka. Krajna zostaje wtedy podzielona – jej część zachodnia (m.in. ze Złotowem) stała się częścią Marchii Granicznej Poznańsko-Zachodniopruskiej ze stolicą w Pile. Polsce przypadła część wschodnia. Był to wtedy obszar bardzo zniemczony. Polacy po niemieckiej stronie granicy nie zapomnieli o swoim pochodzeniu. W Złotowie w 12 X 1923 została utworzona V dzielnica Polaków w Niemczech, której głównym zadaniem była walka o egzystencje narodową i obronę przed wpływami germanizacyjnymi. Ze względu na położenie przy granicy z Niemcami dla Krajny nie przeznaczono specjalnej roli podczas możliwego konfliktu zbrojnego między Polakami a Niemcami. Gdy 1 IX 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, Krajna została zajęta podczas pierwszego dnia walk. Na mocy dekretu Hitlera Krajnę wcielono wtedy do Rzeszy. Na opanowanych terenach zaczęły się egzekucje i aresztowania. Utworzono obozy w których przetrzymywano i mordowano osoby uznane za wrogi element (obozy w Karolewie i Radzimiu). Krajna została wyzwolona w 1945. Po zakończeniu II wojny światowej w całości znalazła się w państwie polskim.

Geografia[edytuj | edytuj kod]

Geograficznie Krajna to przede wszystkim ukształtowane przez ostatnie zlodowacenie Pojezierze Krajeńskie, poprzecinane biegnącymi równoleżnikowo ciągami moren czołowych, miejscami przekraczających 160 m n.p.m. i tworzących góry (Góry Obkaskie w okolicach Kamienia Krajeńskiego z najwyższym wzniesieniem w województwie kujawsko-pomorskim, Czarną Górą – 188 m n.p.m.). Liczne jeziora mają taki sam układ, bądź – w przypadku wypełnienia rynien subglacjalnych – ułożone są prostopadle do brzegu moren.

Miasta[edytuj | edytuj kod]

Lp. Miasto Populacja Powierzchnia Województwo
1. POL Piła COA 1.svg Piła 72 184 102,68 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
2. POL Złotów COA.svg Złotów 18 441 11,58 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
3. POL Nakło nad Notecią COA.svg Nakło nad Notecią 18 189 10,62 km² POL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg kujawsko-pomorskie
4. POL Sępólno Krajeńskie COA.svg Sępólno Krajeńskie 9 093 6,55 km² POL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg kujawsko-pomorskie
5. POL Więcbork COA.svg Więcbork 5 965 4,31 km² POL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg kujawsko-pomorskie
6. POL Wyrzysk COA 1.svg Wyrzysk 5 174 4,12 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
7. POL Debrzno COA.svg Debrzno 5 017 7,52 km² POL województwo pomorskie flag.svg pomorskie
8. POL Mrocza COA.svg Mrocza 4 332 4,01 km² POL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg kujawsko-pomorskie
9. POL Ujście COA 1.svg Ujście 3 750 5,78 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
10. POL Krajenka COA.svg Krajenka 3 733 3,76 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
11. POL Łobżenica COA.svg Łobżenica 2 977 3,25 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
12. POL gmina Kaczory COA 1.svg Kaczory 2 904 16,55 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
13. POL Wysoka COA.svg Wysoka 2 703 4,82 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie
14. POL Kamień Krajeński COA.svg Kamień Krajeński 2 364 3,65 km² POL województwo kujawsko-pomorskie flag.svg kujawsko-pomorskie
15. POL Miasteczko Krajeńskie COA.png Miasteczko Krajeńskie 1 080 1,93 km² POL województwo wielkopolskie flag.svg wielkopolskie

Kultura[edytuj | edytuj kod]

Krajna ma swoją kulturę (południe Krajny charakteryzuje się znacznymi wpływami Wielkopolski, natomiast północ – Kaszub) i gwarę (rzadko spotykaną). Powstała ona poprzez nałożenie się na pomorski (kaszubski) substrat językowy cech dialektu wielkopolskiego, jak również zapożyczeń z języka dolnoniemieckiego. W okresie zaborów i pierwszych lat odzyskania niepodległości przez Polskę, Krajna była ośrodkiem walki o prawa mniejszości polskiej w Niemczech. Kierował nią ks. dr Bolesław Domański z Zakrzewa, prezes Związku Polaków w Niemczech, siedziba V dzielnicy Związku znajdowała się w Złotowie. Znakiem tej walki było Rodło, obecnie jeden z używanych herbów Krajny. Od 1932 Krajna posiada własny, nieoficjalny hymn, autorstwa Pawła Jaśka. Bogaty program tańców ludowych prezentuje Zespół Pieśni i Tańca Krajna z Nakła, którego choreografem jest Aleksandra Agata Minda. Mieszkańców Krajny nazywa się Krajniakami. Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, gromadzi eksponaty związane z kulturą regionu, zwłaszcza zabytki architektury wiejskiej z: Krajny, Pałuk i Puszczy Noteckiej. Pod koniec 2013 roku w oparciu o opisy Oskara Kolberga oraz zbiory muzealne znajdujące się w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Zespół Pieśni i Tańca Krajna zaprezentował rekonstrukcję XIX – wiecznego stroju krajeńskiego opracowanego przez prowadzącą zespół Monikę Kochanowską[7]. Rekonstrukcja ubioru krajniaków została pozytywnie zaopiniowana przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Przyroda[edytuj | edytuj kod]

Krajeński pejzaż

Krajna to obszar rolniczy z dużymi kompleksami leśnymi i jeziorami rynnowymi. W celu ochrony tych terenów w 1998 roku na terenie regionu powstał Krajeński Park Krajobrazowy, który tworzą sześć gmin: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Łobżenica, Mrocza, Więcbork. Siedziba administracyjna parku mieści się w Więcborku.

Na obszarze Krajny spośród ssaków spotkać można m.in. bobry, wydry, jelenie i dziki. Z ptaków żyją tu bociany czarne, czaple, bieliki i żurawie (symbol Krajeńskiego Parku Krajobrazowego) oraz bardzo rzadkie cietrzewie. Z gadów pospolite są żyjące w lasach żmije zygzakowate, a nad wodami zaskrońce. Z jaszczurek występuje zwinka i padalec.

Na bagnach i licznych torfowiskach napotkać można stanowiska roślin chronionych. Spośród drzew najwięcej powierzchni leśnej zajmuje sosna zwyczajna. Oprócz niej w lasach spotkać można dęby, olchy, buki, brzozy i świerki. Poszycie leśne stanowią głównie jarzębina i jałowiec, a w partiach wilgotnych bez i leszczyna. Wśród licznych pomników przyrody znajdują się również oznaczone jako klasa „0” (np. największy w województwie kujawsko-pomorskim dąb w Komierowie – obwód 654 cm).

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b O Krajnie i jej granicach słów kilka, Krajniacy, 31 października 2018 [dostęp 2022-02-16] (pol.).
  2. Toponimia gminy Sępólno Krajeńskie. pbwsepolno.neostrada.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-03-12)]..
  3. J.M. Piskorski, Pomorze plemienne, Poznań-Szczecin 2002.
  4. Pradolina Noteci na tle pradziejowych i wczesnośredniowiecznych szlaków handlowych, H. Machajewski, J. Rola (red.), Poznań 2006.
  5. Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra, D. Szumińska (red.), Bydgoszcz 2008.
  6. Adam Szweda, Polsko – krzyżackie kontrowersje na Krajnie w latach 1411-1422 (2005) [dostęp 2017-12-06] (ang.).
  7. Nowe oblicze Krajny. naklo24.pl, 23 września 2013. [dostęp 2014-05-09].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]