Wojna trzynastoletnia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wojna trzynastoletnia
Ilustracja
Zamek w Malborku, wykupiony przez Polaków w 1457 roku z rąk najemników
Czas 4 lutego 145419 października 1466
Miejsce Pomorze Gdańskie, Morze Bałtyckie
Przyczyna Podpisanie przez Kazimierza Jagiellończyka aktu inkorporacji
Wynik Zwycięstwo Polski, II pokój toruński
Strony konfliktu
Teuton flag.svg Zakon krzyżacki
czasowo:
Naval Ensign of Denmark.svg Dania
Zakon Kawalerów Mieczowych COA.svg Inflanty
Wapen Amsterdam.svg Amsterdam
Związek Pruski

Alex K Kingdom of Poland-flag.svg Korona Królestwa Polskiego

Dowódcy
Bernard Szumborski, Henryk Reuss von Plauen, Ludwig von Erlichshausen, Fritz Raweneck, Kaspar Nostyc Piotr Dunin, Ulryk Czerwonka, Jan Bażyński, Jan Taszka Koniecpolski, Andrzej Tęczyński, Maciej Hagen, Piotr Świdwa-Szamotulski
Wojna trzynastoletnia

ChojniceIławaRynBornholmSępopolMalborkPruszcz GdańskiŚwiecinoZalew Wiślany

Akt oddania się stanów pruskich królowi Polski Kazimierzowi IV Jagiellończykowi i Koronie Królestwa Polskiego, 15 kwietnia 1454 roku, Archiwum Główne Akt Dawnych
Wojewodowie chełmiński i elbląski oraz burmistrzowie i rajcy toruńscy i elbląscy ręczą 15 kwietnia 1454 roku, że biskupi ziem pruskich złożą swe zobowiązania piśmienne wobec króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Korony Polskiej

Wojna trzynastoletnia (1454–1466) – stoczona w latach 14541466 wojna między Państwem Zakonu Krzyżackiego a Koroną Królestwa Polskiego rozpoczęta na skutek poparcia przez Polskę powstania Związku Pruskiego przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu, zakończona zwycięstwem Królestwa Polskiego i II pokojem toruńskim.

Rozpoczęte 4 lutego 1454 r. powstanie Związku Pruskiego, organizacji grupującej średnią szlachtę i mieszczan, kierowanej przez patrycjat Gdańska, Torunia, Elbląga i Chełmna przeciwko kierowanemu przez Wielkiego Mistrza Ludwika von Erlichshausen Zakonowi Krzyżackiemu zostało w dniu 21 kwietnia 1454 r. poparte przez Królestwo Polskie, którego królem był Kazimierz IV Jagiellończyk. Związkowcy zdobyli wszystkie miasta i zamki krzyżackie, poza stolicą Malborkiem oraz Chojnicami. Klęska wyprawy polskiego pospolitego ruszenia ze złożoną z czeskich i niemieckich najemników armią Zakonu w bitwie pod Chojnicami 18 września 1454 r. rozpoczęła krzyżacką kontrofensywę, w wyniku której Zakon odbił większość miast i twierdz, wraz ze zdobytym ostatecznie w dniu 14 lipca 1455 r. Królewcem. Brak pieniędzy na dalsze finansowanie wojsk najemnych zatrzymał postępy kontrofensywy Zakonu, a niespłacenie wierzytelności wobec krzyżackich wojsk zakończyło się sprzedażą w dniu 8 czerwca 1457 r. twierdzy w Malborku królowi polskiemu przez stanowiących jego załogę czeskich najemników. Potrzebne środki Kazimierz IV zgromadził zwiększając przywileje polskiej szlachty w zamian za uchwalenie wysokich podatków oraz nadając w dniu 15 maja 1457 r. Gdańskowi tzw. Wielki Przywilej w zamian za wysoką pożyczkę. Zakon w lipcu 1457 r. przeniósł swą stolicę do Królewca i wykorzystując niezadowolenie ludności wyczerpanej wojną i zniechęconej podniesieniem podatków opanował w latach 1457–1461 szereg twierdz nad dolną Wisłą i Łyną, wraz z miastem Malborkiem i Chełmnem, paraliżując wiślany handel miast pomorskich.

W odpowiedzi strona polska i związkowa od października 1459 r. zorganizowały system zbrojnych konwojów na Wiśle, wystawiły flotę kaperską blokującą krzyżackie wybrzeże morskie i zrezygnowały z wypraw pospolitego ruszenia, przeznaczając wszystkie środki finansowe na wynajęcie najemników. Dowodzenie przejął murgrabia krakowski Piotr Dunin, który na czele nielicznych, ale dobrze wyszkolonych wojsk rozpoczął w październiku 1461 r. ofensywę, dążąc do odcięcia zachodniego Pomorza od Prus, a w dniu 17 września 1462 r. odniósł przełomowe zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi w bitwie pod Świecinem. W zwycięskiej dla związkowców bitwie morskiej na Zalewie Wiślanym (Zatoce Świeżej) w dniu 15 września 1463 r. krzyżacka flota została zniszczona przez floty Gdańska i Elbląga, co uniemożliwiło wielkiemu mistrzowi dostarczenie pomocy dla obleganych krzyżackich twierdz nad Wisłą. Po upadku Gniewa, Nowego i Starogardu oraz kapitulacji w dniu 28 września 1466 r. ostatniej krzyżackiej twierdzy na Pomorzu – Chojnic – zrujnowany finansowo Zakon Krzyżacki zgodził się przyjąć warunki pokojowe. Na mocy podpisanego 31 grudnia 1466 r. II Pokoju Toruńskiego Zakon musiał zrzec się połowy ziem pruskich (Pomorza Gdańskiego, Ziemi chełmińskiej, Ziemi michałowskiej i Warmii), a z pozostałych ziem złożyć hołd lenny Królestwu Polskiemu.

Wojna trzynastoletnia przyspieszyła proces rozkładu Zakonu Krzyżackiego, pozwoliła polskiej szlachcie uzyskać daleko idące przywileje i decydującą rolę w Królestwie Polskim kosztem osłabienia mieszczaństwa oraz doprowadziła do emancypacji Gdańska i stworzyła podstawy szybkiego rozwoju tego miasta[1].

Spis treści

Geneza wojny[edytuj]

Konflikt krzyżacko-polski o Pomorze[edytuj]

Konflikt pomiędzy Królestwem Polskim a Państwem Zakonu Krzyżackiego o Pomorze sięgał początków XIV w. Rozbudowujący swe posiadłości w Prusach Zakon opanował prawy brzeg dolnej Wisły, dorzecza Łyną, Pregoły i Nogatu, w XIII w. budując szereg twierdz oraz zakładając nowe miasta – Toruń (Thorn) w 1231 r., Chełmno (Culm) w 1232 r., Elbląg (Elbing) w 1237 r. Królewiec (Königsberg) w 1286 r. W 1308 roku wykorzystując wojnę domową w Polsce Zakon zagarnął Gdańsk (Danzig) i ustanowił nową stolicę w Malborku (Marienburg)[2][3][4]. Skutkiem tej aneksji była przewlekła wojna polsko-krzyżacka, zakończona podpisaniem pokoju w Kaliszu w 1343 r. W jego rezultacie Zakon Krzyżacki utrzymał faktyczną kontrolę nad całym Pomorzem Gdańskim, natomiast Królestwo Polskie nie wyrzekło się władztwa teoretycznego: Polska uznała Pomorze za osobistą „wieczystą jałmużnę” króla Kazimierza III Wielkiego na rzecz walczącego z poganami Zakonu i pod taką formułą zgodziła się na pozostawienie spornych ziem Krzyżakom[5][6][7].

W połowie XIV w. Polska i Zakon Krzyżacki nie były zainteresowane wznawianiem konfliktu, co przywódcy obydwu państw król Polski Kazimierz III Wielki i wielki mistrz Zakonu Winrych von Kniprode potwierdzili na zjeździe w  1366 r. w Malborku[8]. Głównym celem Państwa Zakonu Krzyżackiego było zajęcie całego południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku i uzyskanie lądowego połączenia pomiędzy dwoma częściami Państwa – Prusami i Inflantami. W tym celu Krzyżacy naciskali zbrojnie na rozdzielającą je litewską Żmudź, wykorzystując zaangażowanie Litwy na południu i wschodzie. W 1348 r. Krzyżacy odnieśli decydujące zwycięstwo nad koalicją litewsko-ruską w bitwie nad rzeką Strawą[9]. Polityka bałtycka Krzyżaków wpisywała się w szerszy kontekst opanowania wybrzeży Bałtyku przez wywodzące się z Niemiec związki kupieckie i zakonne w XIV wieku[10].

Gdańsk stał się głównym ośrodkiem handlowym i największym portem Państwa Krzyżackiego[11].

Następstwa Unii litewsko-polskiej[edytuj]

Konflikt polsko-krzyżacki odnowił się w wyniku zawarcia przez Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie Unii personalnej w Krewie w 1385 r., która skutkowała chrztem Litwy i objęciem tronu w Krakowie przez litewskiego księcia Jagiełłę[12]. Chrzest ostatniego pogańskiego państwa Europy Wschodniej zachwiał ideologiczną podstawą rozwoju Państwa Zakonu Krzyżackiego, a wzmocnione sojuszem Polska i Litwa zaczęły dążyć do rewindykacji zajętych przez Krzyżaków ziem – Pomorza i Ziemi Chełmińskiej (Polska) i Żmudzi (Litwa)[13][14]. Ponadto od 1397 roku Zakon Krzyżacki wraz z niemiecką Hanzą zmuszony był zmierzyć się z presją rewindykacyjną państw nordyckich, które po zwycięstwie Danii w wojnie Małgorzaty I z Albrechtem Meklemburskim zawarły anty-niemiecką Unię Kalmarską. W 1408 roku po 10-letnim konflikcie Malbork musiał zwrócić Danii wyspę Gotlandię, zdobytą w 1402 r. w reakcji na Unię Kalmarską, aby w konflikcie z Polską i Litwą nie być zmuszonym do wojny na dwa fronty (przeciwko Unii Polsko-Litewskiej i przeciwko Unii Kalmarskiej)[15].

Osłabienie Państwa Zakonu Krzyżackiego w początkach XV wieku[edytuj]

Państwo zakonu krzyżackiego w 1410 roku

Po wielkiej wojnie z zakonem krzyżackim, zakończonej Pokojem toruńskim w 1411 roku, Państwo Zakonu Krzyżackiego popadło w głęboki kryzys wewnętrzny. W bitwie pod Grunwaldem zniszczona została krzyżacka armia i jej niemieckie posiłki, niwecząc na zawsze przewagę militarną organizacji zakonnej nad Królestwem Polskim, czego skutkiem była kapitulacja części miast (w tym Gdańska i Torunia) przed królem Władysławem II Jagiełłą[16]. Ponadto utrata Żmudzi skutkowała ponownym podziałem Państwa Zakonnego na dwa osobne tereny – państwo pruskie nad Wisłą i Pregołą i państwo inflanckie nad Dźwiną i Narwą[17].

Wykorzystując odwrót koalicyjnych wojsk polsko-litewskich spod Malborka we wrześniu 1410 r. i zawarcie pokoju Krzyżacy zdołali odzyskać kontrolę nad zbuntowanymi miastami, brutalnie rozprawiając się z antyzakonną opozycją w Gdańsku[16][18][19]. Jednak kolejne wojny pomiędzy Unią Polsko-Litewską a Państwem Zakonu Krzyżackiego (Wojna głodowa 1414 r., tzw. „Wyprawa odwrotowa” 1419 r. Wojna golubska 1422 r. wojna polsko-krzyżacka, tzw. nieszawska 1931-35 r.), które wybuchły na skutek różnic w rozumieniu postanowień (małego) I Pokoju toruńskiego, doprowadziły do dalszego osłabienia Zakonu Krzyżackiego. Zakon nie posiadając już własnych silnych wojsk nie był w stanie przeciwstawić się niszczącym najazdom wojsk polskich i litewskich (chevauchée) na terytorium Państwa Zakonnego i ograniczał się jedynie do utrzymania najważniejszych twierdz[20].

Pod koniec długiego panowania Władysława Jagiełły niszczycielska wyprawa polska (wspierana przez husytów) na Nową Marchię i Pomorze Gdańskie w 1433 r., która doprowadziła do zrujnowania obydwu dzielnic[21] oraz decydująca klęska koalicyjnych wojsk inflancko-rusko-tatarskich z armią litewsko-polską w bitwie pod Wiłkomierzem nad Świętą (Szeszupą) w 1435 r., w której zginęło całe przywództwo wojskowo-polityczne państwa inflanckiego, skłoniły Zakon Krzyżacki do zawarcia ostatecznego traktatu pokojowego[22][23]. Zgodnie z postanowieniami Pokoju Wieczystego w Brześciu Kujawskim 31 grudnia 1435 r. przywództwo Zakonu Krzyżackiego zgodziło się nie interweniować nigdy więcej w wewnętrzne sprawy Litwy i Polski oraz oddać sporne twierdze (Nieszawę), a ponadto oddać zagraniczną politykę zakonną pod kontrolę stanów pruskich. W konsekwencji mieszczanie i średnia szlachta Państwa Zakonu Krzyżackiego uzyskali prawo wypowiedzenia posłuszeństwa mistrzowi Zakonu Krzyżackiego jeżeli ten złamie postanowienia Pokoju w Brześciu Kujawskim. Umożliwiło to powstanie zorganizowanej opozycji miast i szlachty pruskiej przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu[24].

Związek Pruski[edytuj]

Nogat w rejonie Malborka (Marienburga) – krzyżackiej stolicy do 1457 r.

Pierwsza opozycyjna wobec Zakonu Krzyżackiego organizacja szlachty pruskiej – Towarzystwo Jaszczurcze – została rozbita przez Krzyżaków po 1410 r.[25], ale rujnujące Państwo Zakonu Krzyżackiego wojny i wysokie koszty zaciągu najemników skutkowały wzrastającym uciskiem fiskalnym miast i drobnej szlachty pruskiej, hamując rozwój handlu. Jednocześnie możliwości awansu w hierarchii Zakonu Krzyżackiego pozostawały popularne wśród młodszych synów niemieckiej magnaterii i przyciągały nad dolną Wisłę i Pregołę żądnych kariery arystokratów[26]. Miejscowa ludność traktowała przybyszów ze wzrastającą niechęcią[24].

W pierwszej połowie XV w. zacieśniały się związki gospodarcze pomiędzy poszczególnymi regionami Europy, a kontynent przezwyciężywszy kryzys ekonomiczny XIV w. rozwijał handel. Wobec złej jakości dróg lądowych i niedoskonałości środków transportu najdogodniejszymi szlakami handlowymi były główne rzeki[27]. Rozwój miast Pomorza i Prus uzależniony był od dostępu towarów z polskiego i mazowieckiego zaplecza, a jednocześnie szlachta Królestwa Polskiego i Litwy szukała korzystnych rynków zbytu i szlaków handlowych wzdłuż Wisły i Niemna. Krzyżackie bariery celne i ucisk fiskalny rynków hamował jednak wymianę handlową, a zwierzchnictwo Zakonu stawało się dla mieszczan i drobnej szlachty coraz mniej korzystne[28][29].

W reakcji na politykę Malborka miasta i szlachta Pomorza, Ziemi Chełmińskiej i Prus zbierające się na zjazdach postawiły postulaty udziału w zarządzaniu Państwem Zakonu Krzyżackiego[30] i odmówiły płacenia podatków, a w 1435 roku uznane zostały gwarantem dotrzymanie przez Zakon pokoju brzeskiego[31][32]. W 1440 r. stany pruskie założyły opozycyjną wobec Malborka organizację reprezentującą ich interesy – Związek Pruski[29].

Kierownictwo Zakonu Krzyżackiego podjęło przeciwdziałanie, dążąc do rozbicia związkowej opozycji. Konflikt nasilił się pod wyborze Ludwika von Erlichshausena na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego w 1450 roku. Nowy wielki mistrz wniósł skargę do trybunału papieskiego na Związek, na który związkowcy pod przywództwem Jana Bażyńskiego odpowiedzieli odwołaniem do cesarza Fryderyka III[33].

5 grudnia 1453 r. wyrokiem wydanym w Wiener Neustadt cesarz potępił Związek Pruski i nakazał jego rozwiązanie pod groźbą surowych represji. W atmosferze rozgoryczenia niesprawiedliwym wyrokiem związkowcy rozpoczęli potajemne zbrojenia[32], zdecydowali się na akcję antykrzyżacką i zwrócenie się o pomoc do króla Kazimierza IV Jagiellończyka[34].

Jej kulminacją był wybuch powstania 4 lutego 1454 roku, rozpoczęty atakiem na zamek krzyżacki w Toruniu, a następnie na Wielki Młyn w Gdańsku, i zwrócenie się do panującego wówczas w Polsce Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o włączenie Prus do Korony Polskiej. W odpowiedzi 22 lutego 1454 roku król wypowiedział Zakonowi wojnę, a 6 marca 1454 król podpisał akt inkorporacji Prus[35]. W tym samym czasie pozostałe miasta pruskie doprowadziły do opanowania prawie całych Prus i w rękach Zakonu pozostały jedynie Malbork, Chojnice i Sztum.

Siły stron[edytuj]

Strona związkowo-polska[edytuj]

Królestwo Polskie[edytuj]

Znaczna część działań zbrojnych podczas wojny trzynastoletniej toczyła się na wodach śródlądowych. W bitwie na Zalewie Wiślanym (Zatoce Świeżej) 15 września 1463 r. flota Związku Pruskiego rozgromiła flotę krzyżacką.

System militarny Królestwa Polskiego ukształtował się podczas rządów ostatnich Piastów – Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego i w takiej formie bez znaczących reform przetrwał do początków wojny trzynastoletniej[36]. Podstawą wojsk Królestwa było leeve en masse (pospolite ruszenie)[37] wszystkich prywatnych posiadaczy ziemi, na które każdy miał obowiązek stawić się z własnym uzbrojeniem i pocztem (pachołkami). Duchowni nie stawali osobiście, ale opłacali zastępców[38]. Mobilizacja pospolitego ruszenia była powolna[39]. Szlachta (rycerstwo) wzorem wypraw z lat 1414, 1422, 1430 i 1433 po stawieniu się w punkcie zbornym w zbrojnym obozie wysuwała żądania polityczne potwierdzenia i rozszerzenia przywilejów dla swojego stanu, od spełnienia których uzależniała dalszy udział w wojnie[37]. Rycerstwo tworzące ciężką kawalerię nie było zdolne do systematycznego wysiłku przy oblężeniach miast i ochronie szlaków handlowych[40].

Powołanie zawodowych wojsk najemnych i artylerii, obecnych w armii Królestwa Polskiego od czasów Kazimierza Wielkiego, uzależnione było od stanu finansów[41]. Ruina skarbu królewskiego w późnym okresie panowania Władysława Jagiełły i jego syna Władysława Warneńczyka, związana z długami wynikającymi z wojny węgierskiej i klęski pod Warną, uniemożliwiała królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi wystawienie wojsk najemnych w pierwszych fazach wojny[42][43]. W drugiej połowie Wojny Trzynastoletniej podatki nałożone na duchowieństwo i szlachtę uchwalone na sejmikach w szczególności w Wielkopolsce, umożliwiły stworzenie nowoczesnej armii[44][42].

Królestwo Polskie początkowo pozbawione było zdolnych i doświadczonych dowódców wojskowych[45]. Sytuację zmieniło przejście na stronę króla czeskiego najemnika Oldrzycha Czerwonki. Nielicznymi królewskimi najemnikami dowodził początkowo Prandota Lubieszowski, a po jego śmierci Piotr Dunin[46].

Związek Pruski[edytuj]

Związek Pruski działania powstańcze w pierwszej fazie wojny prowadził za pomocą pospolitego ruszenia mieszczan, którzy z zaskoczenia zdobyli, a następnie zburzyli krzyżackie twierdze w Gdańsku, Toruniu, Elblągu oraz Królewcu[47][48]. Mieszkańcy brali także udział w obronie miast Związku Pruskiego i służbie przy utrzymaniu murów miejskich. Główne siedziby Związku Pruskiego posiadały silne fortyfikacje otaczające miasta[49][50].

Systematyczne działania wojenne polegające na obleganiu twierdz i miast w posiadaniu Zakonu Krzyżackiego oraz eskorcie statków i konwojów rzecznych Związek powierzał zawodowym żołnierzom. Środki pieniężne na zaciągnięcie najemników pochodziły z opodatkowania handlu[51].

Próby podjęcia działań przez zorganizowane w Związku Pruskim rycerstwo należące do pruskiej średniej szlachty w ramach leeve en masse dało nikłe rezultaty w pierwszych dwóch latach wojny trzynastoletniej[52]. Malejące poparcie dla Związku Pruskiego wśród rycerstwa dolnopruskiego uniemożliwiło wykorzystanie tej formy aktywności militarnej w późniejszym okresie[53].

Najemnikami dowodzili wynajęci zawodowi dowódcy, wśród których wyróżnił się czeski najemnik Jan Skalski[54], oraz rajcowie rad miejskich miast-siedzib Związku Pruskiego. 

Dla prowadzenia ofensywnych działań wojennych na morzu, polegających na przechwytywaniu obcych statków i blokadzie nieprzyjacielskich portów Związek Pruski wystawiał tzw. listy kaperskie, upoważniające właścicieli i załogi prywatnych uzbrojonych okrętów do atakowania obcych statków i wybrzeży „z rozkazu Kazimierza, króla Polski” w zamian za znaczną część zdobyczy[55]. Zdobyte statki (pryzy) oprowadzano do portu w Gdańsku[56]. Najwybitniejszymi kaprami byli Wincenty Stolle i Szymon Lubbelow.

Strona krzyżacka[edytuj]

Zakon Krzyżacki[edytuj]

Rysunek Leonardo da Vinci Il Condottiero z 1480 r., przedstawiający dowódcę najemników

Militarna siła Zakonu Krzyżackiego w XV w., opierająca się na dzierżących latyfundia rycerzach i stanowiących polityczne kierownictwo Zakonu dostojnikach, służących w ciężkiej kawalerii, została złamana w wyniku klęski pod Grunwaldem i nigdy nie została odbudowana. Dodatkowo wybuch powstania w Prusach w lutym 1454 r. pozbawił wielkiego mistrza kontroli nad jakąkolwiek częścią państwa zakonnego i uniemożliwił zwołania pospolitego ruszenia właścicieli dóbr ziemskich[57]. Z konieczności Zakon Krzyżacki przeznaczył wszelkie posiadane środki finansowe na zwerbowanie najemników z krajów niemieckich oraz z Czech. Zawodowe wojska najemne stanowiły zarówno załogi krzyżackich twierdz i miast, jak i służyły do prowadzenia systematycznych działań wojennych przy oblężeniach, odsieczach oraz atakach na związkową żeglugę. Od początku wojny dowodzili nimi doświadczeni i zdolni dowódcy zawodowi[58] Bernard Szumborski (Bernard von Zinberg), Fritz Raweneck (Raveneck), Kaspar Nostyc (Nostitz), Oldrzych (Urlich) Czerwonka. Najwybitniejszym dowódcą z dostojników Zakonu Krzyżackiego okazał się komtur Elbląga Henrich Reus von Plauen.

Poparcia Zakonowi udzieliły rządzone przez zniemczonych Piastów księstwa śląskie, wystawiając własne kontyngenty zawodowych wojsk najemnych[59].

Wyczerpanie rezerw finansowych utrudniało wielkiemu mistrzowi kontynuację wojny za pomocą wojsk zawodowych, jednak Krzyżakom udało się pozyskać stałe dochody z podatku z rewindykowanych ziem zakonnych (zwłaszcza Sambii) i posiadłości krzyżackich w Niemczech (baliwatów) oraz pożyczki i zapomogi od sojuszników. Ważnym źródłem utrzymania części załóg twierdz było łupienie statków i konwojów przewożących towary pomiędzy miastami Związku Pruskiego oraz haracze wymuszane od handlarzy, przewożących towary wzdłuż pruskich rzek[60]. Działania na wodach śródlądowych Krzyżacy prowadzili za pomocą flot uzbrojonych łodzi, obsadzonych marynarzami i najemnikami wynajętymi przez popierające ich miasta.

W miarę przedłużania się działań wojennych Zakon Krzyżacki odzyskiwał poparcie wśród pospólstwa niektórych miast Związku Pruskiego, co umożliwiało skuteczne przeprowadzenie pro-krzyżackich spisków: działająca wewnątrz miasta prokrzyżacka frakcja w sprzyjających okolicznościach paraliżowała obronę, umożliwiając odzyskanie miasta wojskom zakonnym[61].

Do działań na Morzu Bałtyckim Zakon Krzyżacki, podobnie jak Związek Pruski, najmował kaprów oraz usiłował przekupić kaprów najętych przez miasta Związku Pruskiego[62].

Dania i Amsterdam[edytuj]

Zainteresowane handlem morskim z Państwem Zakonu Krzyżackiego i Inflantami Królestwo Danii i miasto Amsterdam zmuszone zostały, na skutek ataków kaprów Związku Pruskiego, do uzbrojenia statków zmierzających do portów krzyżackich i inflanckich. W Danii, podobnie jak w Szwecji, poszczególne okręgi zobowiązane były wystawić okręty wraz z załogami na wezwanie króla. Jednakże systematyczne działania przeciwko nieprzyjacielskiej żegludze prowadzono za pomocą kaprów[63].

Statki wojenne różniły się od handlowych zamontowaniem w przedniej i tylnej części pokładu kasztelu – nadbudówki z drewna ułatwiającej abordaż lub ostrzał innej jednostki[64].

Przebieg wojny[edytuj]

I etap wojny (1454 – jesień 1455) próba inkorporacji Państwa Pruskiego[edytuj]

Kampania wiosenno-letnia 1454 – rozwój powstania w Prusach[edytuj]

W dniu 21 kwietnia 1454 r. Królestwo Polskie dostarczyło Zakonowi Krzyżackiemu akt wypowiedzenia wojny z dnia 22 lutego 1454 r.[65], a w dniu 28 maja 1454 r. Król Kazimierz IV Jagiellończyk przyjął w Toruniu hołd od stanów pruskich ziemi chełmińskiej anektując ziemie Państwa Zakonu Krzyżackiego do Królestwa[66]. W kolejnych dniach hołdy złożyły stany ziemi elbląskiej i biskupi pruscy (w Elblągu 10 i 11 czerwca 1454 r.), Gdańsk (16 czerwca 1454 r.) oraz stany i miasta dolnopruskie (19 czerwca 1454 r. w Królewcu)[67]. Gubernatorem został Jan Bażyński (Johannes von Baysen).

Związek Pruski zmobilizował wojska najemne i skierował je pod dowództwem brata gubernatora Ścibora Bażyńskiego do oblężenia Malborka, Chojnic, Sztumu. W dniu 1 kwietnia 1454 r. załoga Malborka pod dowództwem komtura von Plauena pobiła oblegających pod Kałdowem i przerwała oblężenie oraz rozpoczęła ataki na związkową żeglugę na Nogacie i niszczące wypady na Elbląg[68]. W maju 1454 r. wojska gdańskie pod dowództwem Wilhelma Jordana ponownie obległy Malbork[69].

Sztum został zdobyty przez związkowców w dniu 8 sierpnia 1454 r., co umożliwiło skierowanie większych sił pod ostatnie dwie utrzymywane przez Krzyżaków twierdze: Malbork i Chojnice[70].

Mury obronne Chojnic z basztami, z 2 poł. XIV w. W 1454 r. fortyfikacje miasta pozwoliły Krzyżakom utrzymać najważniejszą twierdzę na szlaku łączącym Prusy z Brandenburgią

Pozornie rozpaczliwa sytuacja Zakonu Krzyżackiego latem 1454 r. nie odzwierciedlała jednak faktycznego układu sił. Sukcesy strony związkowej uzyskane zostały głównie dzięki zaskoczeniu i oraz zaangażowaniu w powstaniu ludności, która w okresie zimowym była wolna od zajęć. Powstańcy nie nadawali się jednak do działań wojennych z dala od swoich miast, a wraz z rozpoczęciem wiosennego sezonu żeglarskiego wielu mieszkańców miast portowych znalazło intratną pracę na statkach. Dalsze działania rady miast Związku Pruskiego prowadzić musiały za pomocą najemników[71].

Królestwo Polskie nie mogło udzielić związkowcom wydatnej pomocy, gdyż przeżywało wówczas głęboki kryzys finansowy, związany z ruiną skarbu królewskiego na skutek prowadzonej przez poprzedniego króla Władysława Warneńczyka nieudanej wojny o Węgry i klęski w bitwie pod Warną w Bułgarii w 1444 r.[72] Król Kazimierz IV Jagiellończyk nie mógł tym samym zmobilizować wojsk najemnych, gdyż nie miałby środków finansowych na ich opłacenie, i zdecydował się skierować przeciwko krzyżackiej twierdzy w Chojnicach pospolite ruszenie z województw wielkopolskiego i kujawskiego oraz chorągwie nadworne[73].

Z drugiej strony wielki mistrz Zakonu Ludwig von Erlichshausen w momencie wybuchu wojny nie kontrolował żadnej części Państwa Zakonu Krzyżackiego i w efekcie nie mogąc zwołać pospolitego ruszenia liczyć mógł jedynie na oddziały sojusznicze i najemników[74][75]. Na ten cel przeznaczono wszystkie krzyżackie środki finansowe, w tym środki uzyskane z pożyczek oraz dochody z krzyżackich posiadłości w Rzeszy Niemieckiej (baliwatów). Zmobilizowane w Czechach i w Niemczech oddziały w liczbie ok. 15 tysięcy żołnierzy oddano pod dowództwo zdolnego i doświadczonego dowódcy Bernarda Szumborskiego[76]. Do Krzyżaków dołączyły wojska księcia Rudolfa Żagańskiego (1900 ludzi). Ponieważ związkowcy zajęli wszystkie krzyżackie porty morskie, jedynym sposobem sprowadzenia najętej armii do Prus był lądowy marsz przez Nową Marchię i księstwa pomorskie pod oblegane przez pospolite ruszenie z Wielkopolski i Kujaw Chojnice[75].

Król Kazimierz IV Jagiellończyk panował w Polsce w latach 1447–1492. Zwycięstwo w wojnie trzynastoletniej było największym sukcesem tego władcy.

Zmobilizowana w ramach levee en maase (pospolitego ruszenia) pod Cerekwicę szlachta wielkopolska uznała niekontrolowane rządy magnackie i przewagę Małopolski za przyczynę ruiny finansowej Królestwa Polskiego i wzorem wypraw wojennych z lat 1414, 1419 i 1422 roku zażądała od władcy w zamian za udział w wojnie nadania przywilejów pozwalających kontrolować nakładanie podatków i powoływanie pospolitego ruszenia[77]. Król Kazimierz IV zmuszony był ugiąć się pod żądaniami szlachty, która groziła, że nie przystąpi do wojny. Ponadto chciał znaleźć w średnim rycerstwie sojusznika przeciwko ograniczającej jego władzę magnaterii. Po satysfakcjonujących dla szlachty decyzjach królewskich z dnia 15 września 1454 r. (przywileje cerekwickie dotyczyły jednak tylko Wielkopolan) podjęta została wyprawa liczącego ponad 16 000 żołnierzy pospolitego ruszenia przeciwko twierdzy Chojnice.

Kampania jesienno-zimowa 1454 – kontrofensywa krzyżacka[edytuj]

W dniu 18 września 1454 r. pod twierdzę z odsieczą nadeszły najemne wojska krzyżacko-śląskie. Bitwa pod Chojnicami zakończyła się ciężką klęską wojsk polskich (mimo ich nieznacznej liczebnej przewagi i początkowego sukcesu – wzięcia do niewoli krzyżackiego wodza Bernarda Szumborskiego) i pokazała wyższość najemnych wojsk zakonnych nad pospolitym ruszeniem rycerstwa polskiego. Armia królewska została rozbita, poniosła straty przekraczające 3500 zabitych i wziętych do niewoli, a król musiał ratować się ucieczką[78][79].

Bitwa pod Chojnicami 18 września 1454 r. – największa klęska wojsk Królestwa Polskiego w wojnie trzynastoletniej

Zwycięstwo pod Chojnicami rozpoczęło serię sukcesów Krzyżackich – w dniu 21 września 1454 r. zniesiono oblężenie Malborka, w dorzeczu Wisły po krótkim oblężeniu poddał się Tczew, bez walki zajęto Gniew i Starogard oraz Iławę (15 listopada 1454 r.) i Tapiawę w dorzeczu Pregoły. Król Kazimierz IV zmuszony został do przekazania w dniu 3 stycznia 1455 r. Lęborka i Bytowa dożywotnio księciu pomorskiemu Erykowi II, gdyż nie był w stanie obronić zachodniej części Pomorza Gdańskiego[80].

Książę Eryk II Pomorski

Z doraźną pomocą Związkowi Pruskiemu pospieszyła Litwa – na rozkaz Kazimierza IV starosta żmudzki Jan Kieżgajło obsadził rejon Połągi, blokując ewentualną możliwość dostarczenia Krzyżakom posiłków z Inflant[81].

Król Kazimierz IV usiłował przeciwdziałać krzyżackiej kontrofensywie poprzez zorganizowanie wyprawy małopolskiego pospolitego ruszenia do Prus. Wymagało to przyznania szlachcie Małopolski i ziemi ruskich przywilejów podobnych do przywilejów cerekwickich, co nastąpiło w dniach 11 i 12 listopada 1454 r. w Nieszawie[82]. Podjęta następnie wyprawa została zatrzymana przez Krzyżaków pod Łasinem w dniu 18 grudnia 1454 r. Strona polska oblegała bezskutecznie twierdzę do 13 stycznia 1455 r., kiedy – wobec braku widoków na jej zdobycie – zdecydowano się na odwrót[76]. Umożliwiło to wojskom krzyżackim podjęcie próby opanowania Gdańska, udaremnionej na skutek porażki Krzyżaków w potyczce pod Biskupią Górką na przedmieściach Nowego Miasta Gdańska w dniu 13 stycznia 1455 r.[80]

Kolejna wyprawa wielkiego mistrza doprowadziła do odbicia z rąk związkowych Działdowa (15 lutego 1455 r.), natomiast 9 marca 1455 r. Krzyżacy nie zdołali opanować Torunia ani Chełmna, gdyż wzmocniona załoga związkowa udaremniła pro-krzyżacki spisek w tych miastach[83].

Zdobycie przez Krzyżaków pięciu z jedenastu twierdz strzegących przeprawy przez dolną Wisłę umożliwiło wojskom Zakonu Krzyżackiego swobodne manewrowanie na obydwu jej brzegach, przeprawianie się przez rzekę i tym samym atakowanie dowolnego miasta pod kontrolą Związku Pruskiego. Jednocześnie zagroziło handlowej żegludze związkowej na Wiśle, grożąc odcięciem Gdańska i Elbląga od Torunia, Chełmna i polskiego zaplecza i w konsekwencji ruiną ekonomiczną miast należących do Związku Pruskiego[75].

W lutym 1455 r. krzyżacka załoga Gniewu zagarnęła konwój statków z Torunia i Grudziądza oraz wespół z załogą Tczewa zbudowała na brzegu Wisły ziemno-drewniany fort (basteję) celem blokowania ruchu statków na rzece. W tej sytuacji Rada Miasta Gdańska zdecydowała się wprowadzić system zbrojnych konwojów od dnia 23 kwietnia 1455 r.[83], a zjazd Związku Pruskiego w Elblągu uchwalił w lutym 1455 r. na nowy podatek ten cel. Popierał go patrycjat (najbogatsi mieszczanie i przedstawiciele kupców), ale przeciwne było pospólstwo (reprezentanci cechów rzemieślniczych), wśród którego spory związane z nową opłatą i koszty przedłużającej się wojny wywołały falę niezadowolenia z polityki Związku Pruskiego[84][85].

Bitwa o Knipawę i kampania letnio-jesienna 1455[edytuj]

W konsekwencji tego niezadowolenia w dniu 24 marca 1455 r. w dwóch z trzech głównych dzielnic Królewca (Königsberg) – Starym Mieście i Lipniku (Löbenicht) – wybuchły rewolty pro-krzyżackie, a wierna Kazimierzowi IV Jagiellończykowi pozostała jedynie dzielnica portowa Knipawa (Kneiphof)[86].

Wojsko Królestwa Polskiego 1447–1492

7 kwietnia 1455 r. wielki mistrz doprowadził do zawarcia regionalnego rozejmu ze związkowymi załogami twierdz Starogard i Nowe nad Wisłą (które odmówiły walk gdy nie wypłacono im żołdu w umówionym terminie) i wyruszył z Malborka na czele wyprawy mającej zhołdować Dolne Prusy. W dniu 13 kwietnia 1455 r. dotarł do Królewca i rozpoczął oblężenie Knipawy, a 16 kwietnia 1455 r. przyjął hołd Starego Miasta Królewca i Lipnika[86], a następnie zhołdował Tapiawę (ponownie) i Labiawę w dorzeczu Pregoły oraz Regnatę i Tylżę w dorzeczu Niemna.

Pod wrażeniem tych sukcesów po stronie Państwa Zakonu Krzyżackiego opowiedział się – wbrew stanowisku rad miejskich Rygi, Dorpatu i Rewla mistrz inflancki. W reakcji Litwini pod wodzą Kieżgajły wkroczyli na teren Zakonu i zajęli niewielkimi siłami zamek w Kłajpedzie (Memel) u ujścia Niemna[81].

Związek Pruski usiłował przyjść Knipawie z pomocą, ale do portu dotarły jedynie konwoje kwietniowe z Gdańska z niewielką (400 najemników) pomocą zbrojną. Majowe konwoje z żywnością zostały odparte przez żołnierzy von Plauena, a 25 maja 1455 r. odsiecz zorganizowana przez dolnopruskie pospolite ruszenie pod dowództwem Ramsza Krzykoskiego (2000 żołnierzy) została rozbita pod Pruską Iławą (ponad 1000 zabitych i wziętych do niewoli)[87].

Krzyżacki dowódca z okresu wojny trzynastoletniej Heinrich Reus von Plauen. W 1469 r. wybrany Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego

Kolejna próba zniesienia oblężenia Knipawy, podjęta przez Kazimierza IV w czerwcu 1455 r. zakończyła się niepowodzeniem: król nie zdołał nakłonić Litwy do podjęcia działań zbrojnych przeciwko Zakonowi, a zorganizowana przez niego i przez miasto Gdańsk wyprawa 1600 najemników pod dowództwem Jana Skalskiego okazała się zbyt słaba i ograniczyła się do zajęcia Starego Miasta Braniewa i Dobrego Miasta oraz spustoszenia rejonu Bałgi[88]. Uzyskawszy posiłki (600 najemników z Inflant oraz 1500-osobowy kontyngent Baltazara, księcia Żagania) von Plauen dysponował 4000 żołnierzami i w dniu 6 lipca 1455 r. rozpoczął ostateczny szturm Knipawy. W dniu 14 lipca 1455 r. dzielnica skapitulowała na honorowych warunkach[76].

W lipcu wojska Zakonu atakując z Chojnic opanowały Czarne i Debrzno, 10 lipca 1455 r. wyprawa zakonna z Gniewa spaliła Świecie, a sierpniu Zakon Krzyżacki opanował Olsztyn i południową Warmię. Związkowcom udało się natomiast 21 lipca 1455 r. spalić Frombork i obsadzić warowną katedrę w tym mieście, a w sierpniu odeprzeć krzyżacki atak na Welawę (200 zabitych Krzyżaków). We wrześniu 1455 r. król Kazimierz IV zorganizował największa wyprawę pospolitego ruszenia do Prus (30 000-40 000 zbrojnych), jednakże ofensywa załamała się 7 października pod po raz drugi bezskutecznie obleganą twierdzą w Łasinie. Nieefektywność pospolitego ruszenia w obleganiu miast prowadziła do przekonania, że w przyszłości wojnę prowadzić należy za pomocą wojsk najemnych[76].

W listopadzie 1455 r. wypad najemników krzyżackich z Królewca doprowadził do spalenia zamku i przedmieść w Kłajpedzie oraz odwrotu Litwinów z rejonu tego miasta. Wzmocnieni posiłkami z Inflant (200 najemników) Krzyżacy przeprowadzili w grudniu 1455 r. uderzenie na litewską Połągę, gdzie zniszczyli litewskie umocnienia ziemne, otwierając tym samym drogę z Prus do Inflant oraz trwale zdobywając drugi – po Królewcu – port nad Bałtykiem[89].

Skutki upadku Królewca dla dalszych działań wojennych[edytuj]

Odcinek murów miejskich Chełmna z widoczną bramą Grudziądzką. Miasto Chełmno, jedna z siedzib Związku Pruskiego 24 października 1457 r. przeszło na stronę Zakonu Krzyżackiego.

Upadek Królewca trwale zmienił sytuację strategiczną walczących stron[90]: Zakonowi Krzyżackiemu udało się odzyskać port nad Bałtykiem i tym samym możliwość morskiej komunikacji z Inflantami i zachodnią Europą oraz ostatecznie opanować ujście Pregoły – jednej z dwóch wielkich rzek Państwa Pruskiego. Stawiało to w bardzo ciężkiej sytuacji pozostające wciąż w rękach związkowych twierdze nad Pregołą i jej głównym dopływem – Łyną oraz spowodowało spadek znaczenia i prestiżu Związku Pruskiego we wschodniej części Państwa Zakonu Krzyżackiego[91]. Dodatkowo flota królewiecka przeszła na stronę Krzyżaków, zmuszając Gdańsk i Elbląg do wydzielenia części statków z Wisły i Nogatu do działań na Zatoce Świeżej i Zalewie Wiślanym[92]. Ponadto w 1455 r. rada miasta Gdańska zmuszona została do podjęcia działań zbrojnych na Morzu Bałtyckim, celem sparaliżowania krzyżackiego handlu i dowozu żywności i uzbrojenia dla Zakonu[93].

Sukces ten wywarł duże wrażenie na kapitule warmińskiej, która zgodziła się na opanowanie przez wielkiego mistrza posiadłości biskupich (Olsztyna i Fromborka) oraz na poszczególnych miastach Związku Pruskiego. Wśród przeciwników Zakonu zapanowało przygnębienie, pojawiły się głosy o bezcelowości kontynuowania wojny oraz o braku perspektyw odniesienia ostatecznego sukcesu militarnego. Próba inkorporacji Państwa Zakonnego do Królestwa Polskiego zakończyła się niepowodzeniem[78].

II etap wojny (1455–1458): wojna na wyniszczenie[edytuj]

1456 – lato 1457 – najemnicy panami położenia w Prusach[94][edytuj]

Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego Ludwig von Erlichshausen przekazujący twierdzę w Malborku najemnikom, 1457 r.

Kryzys stronie związkowej udało się przełamać na skutek nieugiętej postawy miasta pomorskich, które pod wodzą Gdańska oraz Jana i Ścibora Bażyńskich zdecydowane były na dalsze prowadzenie wojny.

Zamek Wysoki w Malborku – niespłaceni najemnicy krzyżaccy przejęli zbrojnie twierdzę 2 maja 1455 r. i wobec bankructwa obydwu stron konfliktu stali się panami położenia w Prusach

Serię krzyżackich sukcesów zahamował kryzys finansowy związany z koniecznością opłacania wojsk najemnych, którymi Zakon prowadził działania wojenne. Już w kwietniu 1455 r. dług wielkiego mistrza u własnych oddziałów przekroczył 400 000 złotych węgierskich (czyli 640 000 grzywien pruskich). Najemnicy nie zgodzili się na kolejną prolongatę spłaty i odmówili dalszego prowadzenia działań wojennych, a brak perspektyw na spłatę tej kwoty doprowadził w dniu 2 maja 1455 r. do buntu najemników krzyżackich. – czescy i niemieccy rotmistrzowie na czele wojsk przejęli twierdze w Malborku, Tczewie i Iławie pod zastaw niespłaconych zobowiązań i zatrzymali w krzyżackiej stolicy wielkiego mistrza Ludwika von Erlichshausena w roli zakładnika[95][94][96].

W czerwcu 1455 r., po rozbiciu dolnopruskiego pospolitego ruszenia w bitwie pod Iławą Pruską najemnicy dysponowali największą operującą w Prusach siłą zbrojną i mogąc dyktować obu zbankrutowanym stronom konfliktu warunki zostali panami położenia, a nie spodziewając się odzyskać swych długów od wielkiego mistrza przywódca rotmistrzów Oldrzych (Urlyk) Czerwonka (Oldřich Červonka) złożył propozycję sprzedaży utrzymywanych przez najemników 21 miast i twierdz Polsce. Wobec wygórowanych żądań najemników i trwającej od września do października 1455 r. nieudanej wielkiej wyprawy pospolitego ruszenia pod Łasin negocjacje prowadzone były przewlekle[97]. Sytuacja negocjacyjna skomplikowała się, gdy w grudniu 1455 r. najemnicy krzyżaccy rozczarowani brakiem postępu w negocjacjach z przedstawicielami Związku Pruskiego i Królestwa Polskiego zagrozili złożeniem oferty kupna twierdz wszystkimi potencjalnie zainteresowanym stronom (poza Zakonem Krzyżackim i Królestwem Polskim były to Inflanty, Brandenburgia, księstwa pomorskie oraz wygnany król Szwecji Karol Knutsson i biskupi warmińscy) celem przekazania zajętych twierdz w zamian za zaspokojenie swoich wierzytelności[98].

W styczniu 1456 r. Krzyżacy odbili twierdzę w Rynie[99] oraz dokonali zemsty na zbuntowanych chłopach w rejonie Wielkich Jezior Mazurskich, a następnie opanowali w lutym 1456 r. katedrę we Fromborku i podjęli nieudaną wyprawę do ziemi chełmińskiej, w trakcie której ponieśli porażki pod Brodnicą i Lubawą. Na wiosnę – wobec braku środków finansowych po obydwu stronach na dalsze prowadzenie wojny – działania zbrojne na lądzie zamarły[100]. Obydwie strony ograniczały się do niszczących wypadów uzbrojonych łodzi – 21 lutego 1456 r. Gdańszczanie wygrali potyczkę pod Tczewem (ok. 25 zabitych i wziętych do niewoli Krzyżaków), od sierpnia atakowali niezniszczone dotychczas przez działania wojenne Sambię i rejon Bałgi. 1 listopada 1456 r. gdański desant pod dowództwem Henryka von Stadena i Michała Ertmanna rabujący Sambię w rejonie Lőchstadt i Rybaków został rozbity przez krzyżacką załogę Królewca (ponad 250 zabitych i wziętych do niewoli, w tym dowódcy)[101].

W lutym 1456 r. Rada Miasta Gdańska, po uprzednim ostrzeżeniu Związku Hanzeatyckiego, wystawiła listy kaperskie 4 kolejnym kapitanom, zezwalając im na atakowanie statków krzyżackich, inflanckich i duńskich oraz napadania na krzyżackie wybrzeża. Gdański desant (1000 najemników) wespół z Litwinami Kieżgajły ponownie obsadził rejon Połągi, przecinając drogę lądową z Inflant do Prus. W dniu 21 marca 1456 r. v. Plauen nagłym atakiem zdobył litewskie umocnienia[102].

W czerwcu 1456 r. po raz kolejny nieopłacone w terminie związkowe załogi twierdz Nowe i Starogard odmówiły wykonywania rozkazów i rozpoczęły zdzieranie haraczu od przepływających Wisłą statków handlowych na poczet zaległego żołdu.

Sprzedaż twierdz pruskich w 1457[edytuj]

Po negocjacjach prowadzonych przez Bażyńskich oraz kanclerza Jana Gruszczyńskiego ze strony związkowej i polskiej zawarto z reprezentowanymi przez Czerwonkę najemnikami w dniu 29 lipca 1456 r. układ w Toruniu przewidujący przekazanie do 6 grudnia 1456 r. w trzech turach 21 miast i twierdz stronie polskiej w zamian za olbrzymią kwotę 436 000 złotych węgierskich[94].

W odpowiedzi krzyżaccy dowódcy Szumborski i v. Plauen wykorzystali rozbieżności zdania pomiędzy rotmistrzami czeskimi i niemieckimi i w dniu 14 sierpnia 1456 r. doprowadzili do wydania im przez najemników niemieckich 15 twierdz w zamian za doraźne zaliczki. W dniu 16 sierpnia 1456 r. Czerwonka zawarł z królem nowy układ, przewidujący przekazanie sześciu twierdz (Malborka, Tczewa, Iławy, Chojnic, Czarnego i Debrzna), ale załogi trzech ostatnich twierdz ostatecznie dały się przekonać do czekania na zapłatę przez Krzyżaków. Wielki Mistrz potrzebne na zaliczki środki pozyskał dzięki specjalnemu podatkowi pobieranemu w Sambii oraz pożyczce otrzymanej z Inflant (200 000 zł węgierskich)[103].

dziedziniec Zamku Średniego w Malborku – po zakupie twierdzy od najemników król Kazimierz IV wjechał uroczyście do Malborka w dniu 8 czerwca 1457 r.

Latem 1456 r. Litwini pod dowództwem Kieżgajły raz jeszcze umocnili się w Połądze, a 5 sierpnia 1456 r. flota Gdańska uderzyła na Kłajpedę, spustoszyła okolice i rozpoczęła blokadę morską miasta.

We wrześniu 1456 r. na tle zbierania podatków koniecznych na spłatę najemników wybuchł w Toruniu anty-królewski bunt, stłumiony przez zbrojne załogi statków osłaniających konwoje wiślane[104].

Strona polska miała duży problem z zebraniem obiecanej najemnikom kwoty. Król Kazimierz IV zbierając fundusze wydał Gdańskowi tzw. Wielki Przywilej 15 i 25 maja 1457 r. nadający miastu duże uprawnienia handlowe i sądownicze na wybrzeżu Bałtyku, znacznie ograniczające władzę królewską[105][106] oraz pożyczył od Karola Knutsona 15 000 grzywien pod zastaw Pucka i Łeby i ostatecznie w dniu 6 czerwca 1457 r. nabył od najemników miasto i twierdzę w Malborku (do którego król wjechał uroczyście 8 czerwca[107]), a 13 czerwca Tczew i Iławę za łączna kwotę 190 000 złotych węgierskich. Starostą malborskim został Czerwonka, a wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen uciekł do Chojnic.

Lato 1457 – jesień 1458 – walki o opanowanie dróg wodnych[edytuj]

Król Kazimierz IV w dniu 24 sierpnia 1457 r. nadał przywileje Elblągowi, a w dniu 26 sierpnia 1457 r. Toruniowi w zamian za zobowiązanie do dalszego finansowania działań wojennych[108]. Poza przywilejami Toruń uzyskał obietnicę likwidacji konkurencyjnego targu w Nieszawie.

Zamek krzyżacki w Gniewie nad Wisłą, jedna z twierdz o kluczowym znaczeniu dla przebiegu wojny trzynastoletniej

Chcąc rozszerzyć powodzenie król Kazimierz IV zorganizował wyprawę pospolitego ruszenia z Wielkopolski i najemników (ok. 1300 ludzi) wspieranych przez flotę gdańską (kilkanaście łodzi, ok. 350 najemników) pod dowództwem Prandoty Lubieszowskiego przeciwko ostatniej utrzymywanej przez Krzyżacków twierdzy nad Wisłą – Gniewowi (Mewe). Oblężenie rozpoczęte w dniu 30 lipca 1457 r. pomimo początkowych sukcesów (załodze brakowało zapasów i woli walki) skończyło się w dniu 22 września 1457 r. niepowodzeniem na skutek zdrady rycerza z pospolitego ruszenia (skazanego później na śmierć przez sąd królewski), który wszczął w polskim obozie bunt[109].

W trakcie trwania oblężenia Gniewu wielki mistrz v. Erlichshausen zdołał potajemnie przedostać się łodzią rybacka z Chojnic do Królewca, który uczynił w sierpniu 1457 r. nową stolicą Zakonu i stamtąd prowadził dalszą walkę przeciwko królowi i Związkowi. Pozyskał na ten cel ograniczone, lecz stałe środki z nowo uchwalonych opłat w Sambii, ponadto pod naciskiem Czerwonki Bernard Szumborski został ostatecznie zwolniony z królewskiej niewoli i mógł objąć dowództwo nad armią krzyżacką. Rozpoczął on ofensywę w dorzeczu Łyny, plądrując okolice Welawy i Sępolna oraz wygrywając bitwę pod Kinkajmami.

Bitwa o Malbork[edytuj]
Resztki murów obronnych miasta Malborka – od 28 września 1457 r. do 6 sierpnia 1460 r. miasto znajdowało się w rękach Krzyżaków

Po rozpoznaniu sytuacji w Malborku oraz nawiązaniu kontaktu z przychylnymi Krzyżakom mieszkańcami miasta wielki mistrz v. Erlichshausen wyprawił się pod Malbork i w nocy z 27 na 28 września 1457 r. wkroczył do miasta zajmując je[107]. Podjęty natychmiast szturm na twierdzę (zamek) został odparty przez załogę twierdzy dowodzoną przez Czerwonkę. W następnych dniach Krzyżacy umocnili się w mieście i rozpoczęli blokadę twierdzy, a Czerwonka podjął nękający ostrzał miasta z murów zamku. Pozostawiając patową sytuację Szumborski rozpoczął wyprawę przez Żuławy Wiślane w kierunku Gdańska, zajmując mniejsze miejscowości, ale w dniu 1 października 1457 r. po potyczce pod Nowym Stawem marsz Krzyżaków został zatrzymany przez broniące się w wagenburgu oddziały gdańskie dowodzone przez Lubieszowskiego. Odwrót wojsk krzyżackich umożliwił wojskom związkowym z Elbląga i Gdańska nawiązanie współpracy z załogą twierdzy w Malborku i nadesłanie jej zaopatrzenia[110].

W drugiej połowie października Szumborski podjął wyprawę do ziemi chełmińskiej i uzyskawszy poparcie grupy niechętnych polityce królewskiej (brak nadania Chełmnu przywilejów na wzór Gdańska, Elbląga i Torunia) mieszkańców, którym przewodził najemnik Mikołaj Skalski, w dniu 24 października 1457 r. opanował Chełmno, jedno z głównych miast siedzib związku pruskiego[110].

Dolina Wisły w okolicach Torunia

Odwrót Krzyżaków do Królewca umożliwił podjęcie w dniu 7 listopada 1457 r. wyprawy 4000 zbrojnych z Torunia, osłanianych przez uzbrojone łodzie, celem zniesienia blokady twierdzy malborskiej. Wyprawa w dniu 20 listopada dotarła do Malborka i rozpoczęła oblężenie miasta.

Efektem konsekwentnie prowadzonej blokady było zrujnowanie miasta i spalenie młynów oraz upadek morale wygłodzonej załogi, która podjęła rokowania kapitulacyjne z oblegającymi. Sytuacja zmieniła się 13 stycznia 1458 r., gdy po dotarciu do Malborka i przełamaniu się do miasta konwoju z pomocą, dowodzonego przez Szumborskiego, krzyżacki garnizon został wzmocniony, dobrze wyekwipowany, otrzymał nowego dowódcę (Augustyna Trotzelera), a wypady krzyżackie zrujnowały Żuławy Wiślane. Intensywność walk o miasto zmalała, natomiast 18 marca 1458 r. oblegający odparli rajd 400 najemników inflanckich eskortujących konwój z żywnością, zmuszając ich do wycofania się do Tczewa.

Krzyżacy zdołali jednak dostarczyć do oblężonego Malborka część zaopatrzenia drogą wodną (przez Nogat) oraz – pod dowództwem Szumborskiego – spalić w dniu 23 marca 1458 r. przedmieścia Torunia. W dniu 24 kwietnia 1458 r. krzyżacka załoga Gniewa w potyczce pod Walichnowami zaskoczyła i pokonała eskortę wiślanego konwoju z Torunia zdobywając i plądrując wszystkie statki, co – pomimo odbicia części statków przez przybyłą z odsieczą flotę elbląską – zdezorganizowało ruch związkowych konwojów na Wiśle[111], a w dniu 27 maja 1458 r. do oblężonego Malborka dotarł kolejny krzyżacki konwój z żywnością.

Tabor warowny na widoku z ok. 1480 r.

W reakcji na te niepowodzenia dniu 20 lipca 1458 r. rozpoczęła się kolejna wyprawa pospolitego ruszenia (20 000 szlachty oraz 600 Tatarów z nadwornych chorągwi królewskich), dowodzona przez Piotra z Szamotuł. Po zdobyciu twierdzy w Papowie Biskupim wyprawa ruszyła pod Malbork, ale po dotarciu do oblężonego miasta nie zdecydowano się na szturm i przystąpiono do ponownego oblężenia miasta.

W nocy z dnia 15 na 16 sierpnia 1458 r. Krzyżacy zdobyli twierdzę w Nowem i rozpoczęli nękanie związkowej żeglugi handlowej z drugiej – obok Gniewa – pozycji nad dolną Wisłą[111].

Wobec patowej sytuacji pod Malborkiem – strona polska nie potrafiła zdobyć miasta, a krzyżacka twierdzy – obydwie wyczerpane strony konfliktu zgodziły się na 9-miesięczny rozejm, podpisany 14 października 1458 r. w Prabutach[112], w trakcie którego nastąpić miały rokowania pokojowe.

Działania zbrojne na Morzu Bałtyckim w latach 1455–1458 – wojna gdańsko-duńska[edytuj]

Chrystian I Oldenburg, król Dani. Zainteresowany objęciem protektoratu nad Inflantami poparł Zakon Krzyżacki w wojnie trzynastoletniej

Poparcie Krzyżaków przez Inflanty na wiosnę 1455 r. wpisało konflikt pomiędzy Związkiem Pruskim i Polską a Zakonem Krzyżackim w szerszy kontekst rywalizacji o opanowanie wybrzeży Morza Bałtyckiego[113]. Rządzona przez Christiana I Oldenburga Dania, zainteresowana opanowaniem portów na wschodnich wybrzeżach Bałtyku, po zawarciu układów z Inflantami oraz Lubeką 1 czerwca 1455 r. wypowiedziała wojnę Królestwu Polskiemu i Związkowi Pruskiemu, a okręty duńskie rozpoczęły patrolowanie wybrzeża pruskiego. 14 lipca 1455 r. Zakon Krzyżacki odzyskał Królewiec (port w Knipawie), a w końcu listopada 1455 r. drugi port nad Bałtykiem – Kłajpedę. Krzyżacy uzyskali tym samym możliwość kontaktu z sojusznikami drogą morska oraz zagarniając ujścia Pregoły i Niemna i rozpoczęli przejmowanie handlu z Litwą oparty na kowieńskim szlaku wodnym[114].

W reakcji w 1455 r. rada miasta Gdańska zmuszona została do wystawienia listów kaperskich 13 kapitanom uzbrojonych statków morskich, zezwalając im na atakowanie statków zmierzających z i do Królewca oraz Kłajpedy, celem sparaliżowania krzyżackiego handlu i dowozu żywności i uzbrojenia dla Zakonu. W 1456 r. wojnę morską rozszerzono o zezwolenie na atakowanie statków płynących do Inflant oraz Dani, po czym nastąpiła wzajemna konfiskata towarów i statków duńskich w portach Związku Pruskiego i związkowych w Danii[115]. W lutym 1456 r. rada miasta Gdańska, po uprzednim ostrzeżeniu Związku Hanzeatyckiego, wystawiła listy kaperskie 4 kolejnym kapitanom, zezwalając im na atakowanie statków krzyżackich, inflanckich i duńskich oraz napadania na krzyżackie wybrzeża.

Odcięcie utrzymywanych przez wielkiego mistrza terytoriów od polskiego zaplecza gospodarczego spowodowało znaczny wzrost cen niektórych towarów, skutkujący dużą zyskownością handlu. Skłaniało to kupców hanzeatyckich i holenderskich do ryzykowania podróży do krzyżackich portów. W maju 1456 r. zmierzający do Królewca konwój amsterdamski został napadnięty przez Gdańszczan w okolicy Cieśniny Bałgijskiej, co skutkowało rozpoczęciem przez Amsterdam działań zbrojnych przeciwko flocie związkowej[116].

Stare Miasto w Elblągu, widok z Bramy Targowej

Powtarzające się starcia o Cieśninę Bałgijską, połączone z próbą zablokowania jej przez Związkowców zatopionymi wrakami odcięły Elbląg od Morza Bałtyckiego, na skutek czego handel elbląski skoncentrował się na przeładunku towarów eksportowanych i importowanych przez Gdańsk[117].

W lutym 1457 r. pro-duńska opozycja wygnała ze Szwecji narodowego króla Karola Knutssona i 26 czerwca 1457 r. przywróciła władzę Christianowi I[118][119] W nocy z 14 na 15 sierpnia 1457 r. uzbrojone statki Gdańskie pod dowództwem Jakuba Heine w I bitwie koło Bornholmu rozbiły i zmusiły do odwrotu konwój duński zmierzający z pomocą dla Krzyżaków (jeden statek zatopiono)[120][121].

Z początkiem 1458 r. Gdańsk zdecydował się na nieograniczoną wojna morską i nasilenie ofensywy: wystawiono 21 listów kaperskich na wiosnę 1458 r. oraz 12 latem 1458 r., a statki upoważniono do atakowania żeglugi duńskiej i inflanckiej w Cieśninach Duńskich i wzdłuż wybrzeży Pomorza Zachodniego i Meklemburgii, a także do napadania miast i portów Danii, duńskiej Norwegii oraz Gotlandii. Zdobycie przez gdańskich kaprów 45 statków sparaliżowało bałtycki handel, na skutek czego Związek Hanzeatycki zaczęła naciskać na skonfliktowane strony dążąc do przerwania działań wojennych[122]. Zawieszenie broni pomiędzy Danią a Polską zawarto 28 lipca 1458 r. w Gdańsku, pozbawiając Zakon Krzyżacki głównego sojusznika[123], chociaż rozejm był sporadycznie naruszany przez obydwie strony.

III etap wojny (1459 – wiosna 1462): kontrofensywa Zakonu Krzyżackiego[edytuj]

Dolna Łyna w okolicach ujścia do Pregoły

Na sejmie piotrkowskim w styczniu 1459 r. przewagę zdobyła frakcja zdecydowana na kontynuację działań wojennych i pertraktacje pokojowe zostały zerwane. Okres rozejmu wykorzystali kupcy dla wznowienia handlu na wodnym szlaku handlowym na Wiśle i Pregole, gdyż rada Gdańska dla uniknięcia zadrażnień czasowo zrezygnowała z systemu konwojowego. Umożliwiło to dostarczenie zaopatrzenia do związkowych twierdz nad Łyną, ale na wiosnę 1459 r. wybuchły konflikty na tle pobierania haraczu od kupców przez krzyżackie załogi twierdz w Nowem i Gniewie oraz Tapiawie i Królewcu, jak i przez związkową w Świeciu. Król Kazimierz IV Jagiellończyk zabronił nabywania glejtów bezpieczeństwa od najemników obydwu stron i w letnim sezonie handel rzeczny załamał się[124]. W czerwcu 1459 r. zmarł książę Pomorza Eryk.

1459 – wznowienie działań wojennych[edytuj]

Działania zbrojne zostały wznowione 13 lipca 1459 r., lecz ograniczyły się do potyczek niewielkich oddziałów na Żuławach (pod Malborkiem) i Pomorzu (pod Lęborkiem) – obydwie strony, wyczerpane przedłużającą się wojną, nie mogły zmobilizować większych sił. Kolejny rozejm, nie obejmujący Pomorza Gdańskiego, stany pruskie zawarły w Elblągu listopadzie 1459 r.[125]

Rada Miasta Gdańska przystąpiła do reorganizacji systemu konwojowego na Wiśle, narzucając stałą opłatę na najemników po 1 grzywnie pruskiej od łasztu towaru i ustanawiając komisję egzekwującą opłaty. Sejm piotrkowski w 18 grudnia 1459 r. uchwalił zakaz odsprzedawania towarów krzyżackim załogom twierdz i podatek od towarów oraz od dochodów kleru na cele wojny, a wojewoda kujawski i Rada Miasta Torunia uzyskały prawo konfiskaty towarów od tych kupców, którzy wchodzili w układy z krzyżackimi najemnikami. Osłona październikowego konwoju do Gdańska odparła krzyżacki atak na statki i w odwecie spaliła przedmieścia Nowego[126].

Kampania 1460 – walki na Pomorzu Gdańskim[edytuj]

Nowym gubernatorem Prus po śmierci Jana Bażyńskiego został jego brat Ścibor Bażyński. Z początkiem 1460 r. Krzyżacy jako pierwsi rozpoczęli działania zbrojne: oddział pod dowództwem Kaspera Nostyca wkroczył na teren Królestwa Polskiego i zdobył twierdzę w Wałczu, a oddział dowodzony przez wielkiego mistrza ruszył w górę Pregoły pod Welawę[127]. 24 okręty związkowe pod dowództwem Jana Skalskiego zaatakowały pozbawione osłony wybrzeża Sambii i Zalewu Wiślanego, dokonując zniszczeń i rabunków, lecz nie były w stanie poważnie zagrozić tyłom armii krzyżackiej[128].

Oblężenie Malborka 1460 r.

W 1460 r. zmarł polski dowódca wojsk najemnych Prandota Lubieszowski[129]. W marcu 1460 r. przed sądem królewskim w Pradze stawił się Oldrzych Czerwonka, oskarżony przez Bernarda Szumborskiego o złamanie zasad honoru poprzez sprzedaż zamków Polsce. Jerzy z Podiebradów rozstrzygnął spór pomiędzy najemnikami, będącymi poddanymi czeskimi na korzyść dowódcy krzyżackiego i Czerwonka został wtrącony do więzienia. Szumborski za uzyskaną pożyczkę zaciągnął 3000 najemników, na czele których wkroczył na Pomorze. Dołączyła do niego załoga Wałcza, która spaliła twierdzę po jej opuszczeniu[130].

Zanim Szumborski zdołał dotrzeć z odsieczą do Malborka miasto skapitulowało przed wojskami królewskimi 6 sierpnia 1460 r. W reakcji Szumborski podzielił swoje siły: oddział dowodzony przez Rawenecka zaatakował Pruszcz Gdański i spalił przedmieścia Gdańska biorąc ponad 300 Gdańszczan do niewoli, a następnie przeprowadził rajd wybrzeżem Zatoki Gdańskiej, 10 października 1460 r. zajął Lębork i Bytów, a 13 października 1460 r. Puck. Siły dowodzone przez Szumborskiego przekroczyły Wisłę i w oparciu o bazę w Chełmnie zdobyły Golub nad Drwęcą (przed 19 września 1460 r.) blokując zamek, a w nocy z 10 na 11 listopada jego siły zajęły twierdzę w Świeciu. W konsekwencji z końcem 1460 r. większość twierdz Pomorza Gdańskiego zostało opanowanych przez Krzyżaków, a główne siedziby związku pruskiego – Gdańsk i Toruń – zostały bezpośrednio zagrożone[131].

Przeciwdziałanie Kazimierza IV ograniczyło się do zdobycia funduszy na zaciągnięcie 800 najemników, którzy zostali wysłani do obsadzenia Gdańska. Dowództwo nad tym oddziałem objął burgrabia krakowski Piotr Dunin. Pomimo krzyżackich sukcesów system konwojowy pozwolił związkowcom utrzymać transport na Wiśle[132][133].

Konflikt o Warmię i Dolne Prusy 1460–1461[edytuj]

Paweł Legendorf, biskup warmiński od 1460 r. W latach 1460–1464 utrzymywał neutralność Warmii, w 1464 r. opowiedział się przeciwko Krzyżakom

19 sierpnia 1458 r. nominalny biskup warmiński Eneasz Sylwiusz Piccolomini (Enea Silvio de Piccolomini) wybrany został papieżem i przyjął imię Pius II. Skonfliktowany z Kazimierzem IV Jagiellończykiem[134] mianował swoim następcą Pawła Legendorfa. Biskup Lagendorf w październiku 1460 r. porozumiał się z wielkim mistrzem von Erlichshausenem co do neutralności Warmii. Związkowe załogi Pasłęka (Hollandt), Ornety (Wormditt) i Mikołowa (Liebstadt) w Północnej Warmii wobec braku otrzymania żołdu zawarły rozejm z Krzyżakami[135]. 27 października 1460 r. przed wojskami Zakonu Krzyżackiego skapitulowała Welawa[136][137]. Lagendorf pomiędzy styczniem a sierpniem opanował Dobre Miasto (Guttstadt), Jeziorany (Seeburg) i Lidzbark (Lautenburg). Przeciwdziałanie floty związkowej pod dowództwem Jana Skalskiego uniemożliwiło opanowania nadbrzeżnego Braniewa w kwietniu 1460 r., oraz doprowadziło do ponownego ograbienia wybrzeży Sambii, lecz nie zapobiegło to kolejnym sukcesom krzyżackim w dorzeczu Łyny.

Pospolite ruszenie Wielkopolski i Małopolski wsparte kontyngentami mazowieckimi, zwołane przez króla Kazimierza IV na Kujawy zamiast – zgodnie z początkowym planem – do Dolnych Prus zostało skierowane na zachodnie Pomorze Gdańskie[138].

W nocy z 10 na 11 września 1461 r. przeciwne dalszemu bazowaniu floty Skalskiego w mieście Braniewo przeszło na stronę biskupa Legendorfa, który natychmiast po tym sukcesie zaatakował Frombork i obległ utrzymywaną przez związkowców katedrę[139][140].

Katedra we Fromborku

W nocy z 15 na 16 września 1461 r. wielki mistrz von Erlichshausen zdobył Frydland, 18 października Sępopol (Schippenbeil) nad Łyną i Kętrzyn (Rastenburg), a 27 października 1461 r. – Morag (Mohrungen)[141]. W efekcie kampanii 1461 r. Dolne Prusy znalazły się ponownie pod panowaniem Zakonu Krzyżackiego, a Warmia została opanowana przez biskupa Pawła Lagendorfa.

Związkowcy wsparci najemnikami królewskimi kontratakowali nad Zalewem Wiślanym, zmuszając  w październiku 1461 r. Lagendorfa i Krzyżaków do odwrotu spod Fromborka, a w nocy z 29 na 30 listopada 1461 r. bezskutecznie atakując Braniewo, gdzie Skalski został ranny[142].

Kampania 1461 – ostatnia wyprawa pospolitego ruszenia[edytuj]

Ruiny murów miejskich Debrzna

Początkowo zamiarem króla Kazimierza IV było skierowanie wyprawy zwołanego wczesnym latem 1461 r. na Kujawy pospolitego ruszenia nad Łynę, na pomoc załogom twierdz oblężonych przez Krzyżaków i biskupa Lagendorfa. W tym celu zaczęto przygotowywać most po którym wyprawa miała przekroczyć Wisłę. Ostatecznie doradcy królewscy wymogli zmianę celu wyprawy na zachodnie Pomorze Gdańskie, aby przeprowadzić zbrojną demonstrację na granicy pogrążonego w chaosie po śmierci Eryka Pomorskiego Księstwa Słupskiego i zaatakować twierdzę w Chojnicach, przez którą Krzyżacy sprowadzali posiłki drogą lądową.

16 lipca 1461 r. Krakowie w trakcie wywołanych swoją postawą rozruchów z ręki mieszczan zginął starosta chełmski Andrzej Tęczyński, brat kasztelana krakowskiego Jana. Na wieść o śmierci i zbezczeszczeniu ciała przedstawiciela najpotężniejszego rodu możnowładzkiego zebrane rycerstwo wysunęło żądania ukarania miasta i zagroziło, że w przeciwnym przypadku samo ruszy pod Kraków zbrojnie wymierzyć sprawiedliwość[143]. Król Kazimierz IV stanął po stronie szlachty obiecując spełnienie żądań i wyprawa 25 sierpnia 1461 r. przekroczyła przedwojenną granicę Prus, 1 września 1461 r. zdobyła twierdzę w Debrznie i przystąpiła do blokady utrzymywanych przez Nostyca Chojnic. Jednocześnie karna ekspedycja na teren Księstwa Słupskiego splądrowała Szczecinek[144][145].

Zamek Krzyżacki w Świeciu

Brak postępu blokady Chojnic, polityczne walki frakcyjne i pogarszające się warunki atmosferyczne wpłynęły na podjęcie we wrześniu dwóch istotnych decyzji: o demobilizacji pospolitego ruszenia oraz o uchwaleniu podatku na dalsze prowadzenie wojny za pomocą najemników, za czym orędował kasztelana Jan Tęczyński. Kazimierz IV wycofał się spod Chojnic i 25 września 1461 r. na zjeździe stanów pruskich w Bydgoszczy przeprosił za dotychczasowe niepowodzenie i przedstawił zmienioną strategię działania, która została przyjęta przez związkowców[146].

Brama Chełmińska (Kamienna) w Brodnicy

16 października 1461 r. Związek Pruski odbił twierdzę w Świeciu, a 31 października 1461 r. przybyłe na Pomorze siły pod dowództwem awansowanego na marszałka nadwornego Piotra Dunina, liczące 2000 najemników, zdobyły szturmem twierdzę w Łasiniu i – po przeniesieniu łodzi z Nogatu – twierdzę w Sztumie. W nocy z 11 na 12 listopada 1461 r. Dunin i Szymborski starli się pod Brodnicą: Krzyżacy współpracując z mieszkańcami zajęli miasto, ale nie zdołali zdobyć twierdzy. Wyprawa Dunina z Łasina dostarczyła na zamek zaopatrzenie i zadała oblegającym go Krzyżakom dotkliwe straty[147][148]. Związkowcom udało się wśród zaciętych walk eskorty z wypadami krzyżackimi z Nowego i Gniewa utrzymać niezakłócony ruch konwojów na Wiśle.

8 grudnia 1461 r. Raweneck opanował Stargard, 6 stycznia 1462 r. Krzyżacy pod wodzą Nostyca odbili Debrzno, a 5 marca 1462 r. skapitulował twierdza w Brodnicy[149].

Ostateczna zmiana ustroju Królestwa Polskiego i polskiej strategii prowadzenia wojny, ustalone podczas negocjacji w obozie pospolitego ruszenia pod Chojnicami dokonały się w grudniu 1461 r. na sejmie w Nowym Mieście Korczyniu. Realizując złożoną rycerstwu obietnicę, król Kazimierz IV zwołał szlachecki sąd do rozpatrzenia sprawy zabójców Andrzeja Tęczyńskiego, wbrew Statutom piotrkowsko-wiślickim i przywilejom Kazimierza Wielkiego z 1358 r. nakazującym szlachcicowi pozywać mieszczanina przed trybunał miejski. Sąd działając w oparciu o przywileje cerekwicko-nieszawskie skazał na śmierć burmistrza Krakowa Stanisława Leitmitera oraz pięciu mieszczan odpowiedzialnych za utrzymanie spokoju w Krakowie. 15 stycznia 1462 r. ścięto ich na Wawelu[143]. Jednocześnie sejm nowokorczyński uchwalił wysokie podatki na zaciągnięcie najemników i kontynuację wojny z Zakonem Krzyżackim[150].

Strona polska i związkowa w połowie 1462 roku z terytoriów spornych posiadała już tylko Żuławy z Gdańskiem, Elbląg, Frombork, połowę Ziemi chełmińskiej i Nidzicę, a dzięki sukcesom Dunina stan posiadania na południowym Pomorzu zwiększył się o Łasin i Sztum.

Działania zbrojne na Morzu Bałtyckim w latach 1459–1463: wojna kaperska[edytuj]

Zakon Krzyżacki pozbawiony duńskiego sojusznika w 1459 r. rozpoczął z pomocą Amsterdamu formowanie własnej floty kaperskiej i ostrzegł miasta hanzeatyckie przed handlem z Gdańskiem[151]. W czerwcu 1460 r. flota krzyżacka liczyła 6-8 okrętów o niewielkiej wartości bojowej, gdyż doświadczone załogi zostały kilka lat wcześniej najęte przez Związek Pruski[152].

Gdańsk: baszta Łabędź i historyczny gdański port

Od 1460 r. Związek Pruski na żądanie Hanzy ograniczył wojnę morską do patrolowania wschodnich wybrzeży Bałtyku oraz wyspy Gotlandii i atakowania jedynie statków krzyżackich i inflanckich oraz statków zmierzających do Kłajpedy lub Królewca. Lubeka w lutym 1460 r. skierowała trzy własne uzbrojone okręty na Pomorze celem kontroli przestrzegania przez Gdańsk zasad rozejmu i zwalczania niezależnych od stron konfliktu piratów[153]. 8 lipca 1460 r. gdański okręt kaperski „Lyckuff” dowodzony przez Szymona Lubbelowa zdobył w II bitwie koło Bornholmu trzy krzyżackie okręty, a trzy kolejne zostały w drugiej połowie lipca 1460 r. przechwycone przez okręty lubeckie („kogi pokoju”)[154]. W październiku 1460 r. Zakon Krzyżacki zdobył nowe porty bałtyckie – Łebę i Puck. Krzyżackie załogi tych twierdz uzbroiły kilka okrętów i podjęły na wiosnę 1461 r. blokadę morską Gdańska, zdobywając 8 statków polskich. W reakcji Gdańsk uzbroił ok. 20 okrętów kaperskich, które latem wysłał w okolice Helu, Inflant i Gotlandii, przeganiając okręty krzyżackie i zdobywając 10 statków holenderskich[155]. Wznowienie wojny morskiej wywołało protesty Danii i skutkowało represjami wobec kupców i kaprów gdańskich. W efekcie Związek Pruski zdecydował się na oddanie zagarniętych statków Holendrom i wydawanie statkom neutralnym certyfikatów do handlu z miastami inflanckimi[156].

W wyniku mediacji Związku Hanzeatyckiego 6 sierpnia 1462 r. Związek Pruski i Królestwo Polskie zawarły układ pokojowy z Królestwem Danii w Lubece, we wrześniu 1462 r. zawarto rozejm z miastami inflanckimi, a w październiku 1462 r. – rozejm z Amsterdamem w Brugii[157].  W kwietniu 1463 r. Hanza skierowała cztery „kogi pokoju” przeciwko okrętom krzyżackim napadającym statki neutralne[158].

Latem 1463 r. własną flotę kaperską, w oparciu o flotę Skalskiego z Fromborka i pokłóconego z radą miasta Gdańska kapra Jakuba Vochsa, wystawił Elbląg i po zakończeniu rozejmu zaatakował wyspę Färö koło Gotlandii[159].

IV etap wojny – ofensywa polska (lato 1462–1466)[edytuj]

Przełomowa kampania 1462[160][edytuj]

W pierwszej połowie 1462 r. żadna ze stron konfliktu nie przeprowadziła aktywnych działań ze względu na możliwość czeskiej mediacji na zjeździe w Głogowie. Ostatecznie wielki mistrz v. Erlichshausen nie stawił się w Głogowie, a król Kazimierz IV 27 maja 1462 r. zawarł kompromisowy układ z Jerzym z Podiebradu, dający Królestwu Polskiemu wolną rękę dla działań w Prusach. Ponadto z czeskiej niewoli zwolniony został Ulrich Czerwonka[161]. Aktywność wykazała jedynie krzyżacka załoga Chojnic, plądrując w czerwcu 1462 r. Krajnę[162].

Więbcork, Krajna. W szczytowym okresie niepowodzeń wojsk królewskich i związkowych strona krzyżacka zdołała przeprowadzić niszczące wypady na północne tereny Królestwa Polskiego: ofiarą najazdu na wiosnę 1460 r. padł Wałcz, a w czerwcu 1462 r. – Krajna

Strona polska wykorzystała czas na zgromadzenie i reorganizację sił oraz zaciągnięcie nowych najemników, na co przeznaczono środki finansowe pożyczone od rady miasta Torunia. 1 lipca 1462 r. rozpoczęła się ofensywa Dunina nad Wisłą – pod osłoną wojsk najemnych i chorągwi nadwornych 300 chłopów zniszczyło zasiewy pod Chełmnem aby zagłodzić krzyżacką załogę miasta, a następnie wojska królewskie odparły wypad Krzyżaków na Zamek Dybów pod Toruniem i rozpoczęły ostrzał utrzymywanego przez Krzyżaków Golubia[163].

15 lipca 1462 r. koalicyjne siły krzyżackie i warmińskie pod dowództwem v. Erlichshausena i Lagendorfa w sile 3000 ludzi obległy Frombork. Ujawnił się przy tym konflikt pomiędzy biskupem Lagendorfem a  wielkim mistrzem v. Erlichshausenem o katedrę we Fromborku[164]. W reakcji Dunin przerzucił część swoich sił nad Zalew Wiślany i przy pomocy okrętów Gdańska i Elbląga dokonał skutecznego desantu w Sambii, całkowicie niszcząc Rybaki (Fishhausen) w nocy z 7 na 8 sierpnia 1462 r., a w dniu 24 sierpnia 1462 r. oblegając Braniewo i dokonując najazdu na północną Warmię. Obawa przed splądrowaniem Sambii oraz konflikt pomiędzy wielkim mistrzem v. Erlichshausenem a biskupem Lagendorfem o prawo do fromborskiej katedry zmusił wojska warmińsko-krzyżackie do odstąpienia od oblężenia. Krzyżacy wycofali się do Królewca.

Umożliwiło to wojskom Dunina powrót do Gdańska i rozpoczęcie pod koniec sierpnia 1462 r. działań celem realizacji głównego celu kampanii: odcięcia pozostałych utrzymywanych przez Krzyżaków twierdz na zachodnim Pomorzu Gdańskim od Prus. Po wzmocnieniu 900-osobowym oddziałem gdańskich najemników, dowodzonym przez Macieja Hagena, dwutysięczna armia Dunina przemaszerowała brzegiem Zatoki Gdańskiej pacyfikując kaszubskie wsie i odcinając krzyżacką załogę Pucka od dostaw żywności[165][166].

Portret imaginacyjny Piotra Dunina, wykonany w XVIII wieku
Husycki wóz bojowy (replika) tworzący po połączeniu obóz warowny. Obydwie strony używały podobnego sprzętu w bitwie pod Świecinem

W reakcji v. Raveneck i Nostitz zebrali załogi twierdz Nowe, Lębork, Kiszewa, Gniew, Starogard i Puck, liczące 1000 konnych, 400 piechurów i 1300 miejscowych uzbrojonych chłopów[167]. Na czele tych sił 16 września 1462 r. osaczyli umocniony tabor Dunina pod Świecinem, budując palisadę i tarasując potencjalne drogi odwrotu. 17 września 1462 r. doszło do rozstrzygającej bitwy: po kilku godzinach zaciętych starć kawalerii krzyżacki atak na polską piechotę załamał się, a v. Raveneck zginął. Kontratak sił Dunina doprowadził do zdobycia krzyżackiego obozu i masakry wojsk Zakonu – poległo około tysiąc żołnierzy, w tym 300 żołnierzy jazdy, 70 najemników dostało się do niewoli, Polacy zdobyli także 200 wozów z działami i sprzętem bojowym. Po stronie polskiej i Związku Pruskiego zginęło w walce 100 żołnierzy, a spośród ponad 150 ciężko rannych część zmarła potem w Gdańsku. Poległ między innymi rajca gdański Maciej Hagen, zaś Piotr Dunin został poważnie raniony w rękę i draśnięty w udo pociskiem armatnim[168]. Prowadząca pościg kawaleria polska odparła idący na pomoc Krzyżakom oddział pomorski dowodzony przez Eryka II Pomorskiego. Jedynie niedobitkom armii krzyżackiej dowodzonym przez Nostitza udało się wycofać do Chojnic[169][170]. Klęska pod Świecinem rozstrzygnęła wojnę na zachodnim Pomorzu Gdańskim, dziesiątkując załogi krzyżackich twierdz i załamując ich morale. Dunin przejął całkowitą inicjatywę i zdobył Skarszewy 30 września 1462 r. oraz Kościerzynę 4 października 1462 r.[171]

Sukcesom strony polskiej i związkowej na zachodnim Pomorzu nie mógł przeciwdziałać Bernard Szumborski, który 17 września 1462 r. przegrał potyczkę pod Jasieńcem w pobliżu Nowego i nie był w stanie zapobiec upadkowi miasta Golubia, zdobytego 25 października 1462 r. przez Czerwonkę[171].

Decydująca kampania 1463 – operacja gniewska[edytuj]

Po klęskach poniesionych jesienią 1462 r. zdziesiątkowane siły Zakonu Krzyżackiego w dorzeczu Wisły znalazły się w impasie, a dowódcom pozbawionych zaplecza i bezpośredniego kontaktu z Królewcem najemników brakowało pieniędzy na opłacenie podkomendnych. Utrzymanie krzyżackiego stanu posiadania zależało od interwencji sił wielkiego mistrza znajdujących się w dorzeczu Pregoły[172].

Planowaną ofensywę na Pomorzu Gdańskim wojskom krzyżackim z Królewca utrudniała dolna Wisła, nad brzegami której na początku 1463 r. Zakon Krzyżacki utrzymywał jedynie dwie twierdze: Gniew i Nowe. Dostęp do nich blokowały znajdujące się w rękach związkowców i króla Kazimierza IV Elbląg oraz Malbork. W tej sytuacji wielki mistrza v. Erlichshausen podjął decyzję o oczekiwaniu na działania strony polskiej i stosownego do okoliczności przeciwdziałania oraz o wzmocnieniu załogi kluczowej twierdzy w Gniewie (Mewe), którą dowodził komtur Ulryk von Isenhofen[173].

Wykorzystując zdobytą inicjatywę operacyjną Piotr Dunin kontynuował działania zmierzające do odcięcia Pomorza Gdańskiego od Prus: w dniu 6 lipca 1463 r. oddziały Czerwonki ponownie zniszczyły zasiewy pod Chełmnem, a 27 lipca 1463 r. Tomiec z Młodkowa rozpoczął atak na twierdzę i miasto Gniew. Kupcy z Torunia i Mazowsza naciskali na radę Gdańska, aby Gniew stał się priorytetowym celem ofensywy, gdyż strategiczne położenie miasta powyżej wypływu Nogatu z Wisły stwarzało największe zagrożenie dla związkowych konwojów wiślanych[174]. Korpus oblężniczy składający się z królewskich najemników i kontyngentów wystawionych przez rady miejskie Gdańska i Torunia liczył ok. 1000 osób oraz ok. 10 uzbrojonych łodzi. Pierwsze szturmy na silnie ufortyfikowane, położone w dogodnym do obrony miejscu miasto i zamek zostały odparte i związkowe dowództwo zdecydowało się na zmianę taktyki – otoczyło miasto umocnieniami polowymi i rozpoczęło ścisłą blokadę od strony lądu i rzeki[175][176].

Panorama Gniewa od strony Wisły
Panorama Gniewa od strony Wisły

Ponieważ sytuacja oblężonej twierdzy nie pozwalała na utrzymanie jej przez Zakon Krzyżacki siłami samej załogi, wielki mistrz v. Erlischhausen zdecydował się na przeprowadzenie odsieczy. W sierpniu 1463 r. wydzielony oddział pod dowództwem v. Plauena wyruszył z Prus Dolnych i 7 września pod Nowem połączył się z oddziałem Szumborskiego z ziemi chełmińskiej, tworząc 1200-osobowe południowe zgrupowanie wojsk krzyżackich. Zgrupowanie obeszło od zachodu oblężony Gniew i następnego dnia dotarło do Starogardu.

Północne zgrupowanie wojsk krzyżackich, liczące 1500 żołnierzy i ponad 300 marynarzy zaokrętowanych na 44 statki i łodzie wyruszyło z Królewca na odsiecz Gniewu 7 września 1463 r. Płynąca Zalewem Wiślanym na południowy zachód z zamiarem przedarcia się na Wisłę flota wiozła także zaopatrzenie całej armii. Wielki mistrz v. Erlichshausen zaplanował koncentrację obu zgrupowań pod Kiezmarkiem na Żuławach[177].

Decydująca dla wyników wojny bitwa na Zalewie Wiślanym (Zatoce Świeżej) 15 września 1463 r. zakończyła się utratą przez Zakon Krzyżacki całej floty.

Związkowcy poinformowani o przygotowaniach wielkiego mistrza podjęli działania mające na celu osłonę korpus oblężniczego: Wzmocniono załogi Malborka i Elbląga, który dodatkowo zgromadził swoją flotę u ujścia Nogatu[178]. Gdańsk zablokował polowymi umocnieniami Szkarpawę w rejonie Żuławek i obsadził przegrodę 10 okrętami i 500 najemnikami pod dowództwem rajcy Macieja Kolmenera (Macieja z Chełmna) i kapitana Wincentego Stolle[179] oraz ściągnął z Morza Bałtyckiego okręty kaperskie celem uniemożliwienia Krzyżakom poruszania się wzdłuż północnych wybrzeży Mierzei Wiślanej[180].

9 września 1463 r. flota zakonna, przewożąca północne zgrupowanie wojsk krzyżackich, podjęła próbę sforsowania zapory pod Żuławkami, ale po dwóch dniach starć została odparta. 12 września 1463 r. w Starogardzie do południowego zgrupowania zakonnego dołączył 800-osobowy wydzielony oddział z załóg krzyżackich twierdz na Pomorzu Gdańskim i całe 2000-osobowe zgrupowanie wyruszyło wzdłuż Wisły na północ, tworząc wagenburg na jej lewym brzegu w rejonie Czatkowy (Czattkau). Jedynie wydzielony oddział przekroczył Szkarpawę i zaatakował gdański konwój z zaopatrzeniem[181].

Twierdza w Nidzicy, utrzymywana przez oddziały wierne Kazimierzowi IV w latach 1454–1466

Obawiając się ataku okrętów elbląskich na tyły swojej floty wielki mistrz v. Erlichshausen wycofał się w dniu 13 września 1463 r. na szersze wody Zalewu Wiślanego (Zatoki Świeżej) w okolice Wysoczyzny Elbląskiej[182], gdzie siły krzyżackie zostały osaczone i pozbawione kontaktu z Królewcem przez floty Elbląga, Gdańska i kapra Vochsa, liczące 33 okręty. W dniu 15 września 1463 r. w bitwie na Zalewie Wiślanym (Zatoce Świeżej) związkowcy, wykorzystując korzystne warunki atmosferyczne i przewagę jakości swojej mniejszej floty całkowicie zniszczyli flotę krzyżacką, zdobywając lub zatapiając 43 statki oraz zabijając około 1000 i biorąc do niewoli prawie 500 Krzyżaków[183]. Jedynie okręt wielkiego mistrza v. Erlichhausena zdołał z niedobitkami wycofać się do Królewca[184][185]. Na wieść o klęsce sił głównych nieopłacone i zdemoralizowane południowe zgrupowanie wojsk krzyżackich rozpadło się, a jego poszczególne oddziały powróciły do utrzymywanych przez Krzyżaków twierdz i do Chełmna[186].

29 września 1463 r. flota elbląska pod dowództwem Skalskiego zaatakowała i złupiła osadę Święty Albrecht pod Królewcem. 24 października 1463 r. związkowcy odparli atak v. Plauena na Pasłęk. 13 grudnia 1463 r. Bernard Szumborski zawarł rozejm z królem Kazimierzem IV, na mocy którego pozostające w jego posiadaniu miasta Chełmno, Brodnica i Starogród w Ziemi Chełmińskiej uznały królewskie zwierzchnictwo. W grudniu najemnicy królewscy, atakując z Nidzicy, splądrowali Olsztyn[187].

Pozbawiony nadziei odsieczy Gniew skapitulował 1 stycznia 1464 r. Zwycięska dla Związku Pruskiego i Polski operacja gniewska zadecydowała o wyniku wojny. Utraciwszy kluczową twierdzę na Pomorzu Gdańskim, całą flotę królewiecką i większą część armii oraz czeskiego i warmińskiego sojusznika wielki mistrz v. Erlichhausen nie mógł już liczyć na korzystny dla Zakonu Krzyżackiego układ pokojowy[188][189].

Kampania 1464 – kontynuacja ofensywy Związku Pruskiego[edytuj]

16 marca 1464 r. biskup warmiński Paweł Legendorf układem w Elblągu poddał Warmię królowi Kazimierzowi IV i zobowiązał się do wypowiedzenia wojny Zakonowi Krzyżackiemu po przesłaniu przez króla Kazimierza IV posiłków na tereny Warmii[190][191].

Gdańsk, Baszta Biała, zbudowana w latach 1461–1462

1 kwietnia 1465 r. flota elbląska wygrała potyczkę o Cieśninę Bałgijską, pokonując krzyżackie łodzie obsadzone najemnikami z Inflant, a 2 lipca 1465 r. elbląski desant pod dowództwem Skalskiego zniszczył stocznie pod Starym Miastem Królewcem, uniemożliwiając Krzyżakom odbudowę floty aż do końca wojny trzynastoletniej[192].

23 kwietnia oddziały gdańskie pod dowództwem Macieja Kolmenera zablokowały utrzymywany przez Krzyżaków Puck, a krzyżaccy najemnicy z Łeby zawarli ze związkowcami rozejm. W czerwcu 1464 r. roku kaprowie krzyżaccy z Zalewu Kurońskiego zdobyli 10 gdańskich statków, ale odwetowy atak Gdańszczan dowodzonych przez radców miejskich i kapra Lubellowa na Kłajpedę zdołał jej odbić[193]. Do końca wojny kaprowie gdańscy patrolowali Cieśninę Bałgijską i Cieśninę Kłajpedzką, zdobywając pojedyncze statki inflanckie usiłujące przełamać blokadę oraz zwalczali krzyżackich kaprów[194].

28 lipca 1464 r. Tomiec z Młodkowa na czele najemników królewskich rozpoczął oblężenie Nowego, ostatniej twierdzy krzyżackiej nad Wisłą. 30 lipca 1466 r. nagły skoordynowany wypad załóg krzyżackich z obleganej twierdzy oraz ze Starogardu i twierdz pomorskich pokonał oddziały związkowe, zadają im dotkliwe straty, ale 1 sierpnia 1464 r. po Nowe dotarł Dunin na czele 700 kawalerzystów i 20 statków toruńskich przywracając oblężenie. 13 sierpnia 1464 r. oblegający zostali wzmocnieni chorągwiami królewskimi i artylerią i pod odparciu wycieczki załogi otoczyły miasto umocnieniami polowymi[195][196].

Pozostałości krzyżackiej twierdzy w Pucku. Zdobyta w październiku 1460 r. przez Krzyżaków aż do czasu odbicia zamku przez Związek Pruski we wrześniu 1464 r. twierdza była bazą wypadową krzyżackich kaprów, atakujących statki gdańskie.

 24 września 1464 r. skapitulowała krzyżacka załoga Pucka[195], Królestwo Polskiego opanowało także Działdowo[197]. V. Plauen nie mając wystarczających sił dla przeprowadzenia odsieczy twierdzy w Nowem starał się zakłócić oblężenie rajdami kawaleryjskimi: 13 października 1464 r. na Elbląg i w nocy z 30 na 31 października 1464 r. na Toruń. Obydwa zakończyły się niepowodzeniem[198].

1 lutego 1465 r. Nowe skapitulowało na honorowych warunkach, a krzyżacka załoga twierdzy wymaszerowała do utrzymywanego przez Zakon Krzyżacki Starogardu. Związek Pruski odzyskał kontrolę nad całym biegiem dolnej Wisły[199][197].

Końcowe walki[edytuj]

Zakon Krzyżacki z roku na rok otrzymywał mniejszą pomoc finansową z zagranicy, a próby wprowadzenia nowego podatku w Prusach wywołały sprzeciw poddanych i dostojników. Nie mogąc pozyskać środków ani na spłatę długów wobec najemników ani na pozyskanie nowych zaciągów wielki mistrz v. Erlischausen został zmuszony do zaniechania jakichkolwiek aktywnych działań zbrojnych i przedstawienia propozycji pokojowych[200][201]. Strona krzyżacka, pogodzona z przegraną wojna i utratą Pomorza, nie chciała zgodzić się na ostateczną utratę Malborka i kontroli nad Nogatem. Ten postulat był nie do zaakceptowania dla króla Kazimierza IV, który zdecydował się na kontynuowanie działań zbrojnych[202][197].

Działanie ofensywne strony polskie wstrzymała epidemia oraz brak środków finansowych. Odpowiednie podatki uchwalono dopiero latem 1465 r.[203] Osłabienie Krzyżaków w dorzeczu Wisły sprzyjało intensyfikacji handlu wiślanego, chociaż Związek Pruski w obawie przed wypadami załóg krzyżackich twierdz, w szczególności ze Starogardu Gdańskiego, nadal utrzymywał system konwojowy[204].

Starogard Gdański, średniowieczne mury miejskie

W lutym 1465 r. krzyżacka załoga Stargardu wzmocniona oddziałem, który opuścił Nowe, dokonała dwóch niszczących wypadów na Żuławy Gdańskie. W reakcji król Kazimierz IV wybrał Stargard na cel kolejnej ofensywy wojsk polskich. Zanim królewskie wojsko zdążyło wkroczyć do Prus, Krzyżacy ze Stargardu pod dowództwem komtura Hansa von der Salego 31 lipca 1465 r. zaatakowali twierdzę w Tczewie, a 27 sierpnia 1465 r. – twierdzę w Gniewie. Wykorzystując demoralizację nieopłaconych najemników królewskich, którzy rabowali okolicę, Krzyżacy z zaskoczenia wzięli część załóg obu zamków do niewoli, ale odsiecz z Gdańska i Malborka nie pozwoliła im odbić żadnej z twierdz[205].

Atak na Starogard, opóźniony przez brak funduszy na opłacenia zaległości wobec żołnierzy, rozpoczął się 21 września 1465 r. Pomimo oblężenia Krzyżacy zdołali dokonać wypadu pod Pruszcz Gdański 15 listopada 1465 r., a 4 grudnia 1465 r. część wojsk królewskich wycofała się z powód trudności aprowizacyjnych. Pozostałe siły oblężnicze pod dowództwem Gotarda z Radlina umocniły się w pobliżu miasta i odsiecz krzyżacka z zamków na Pomorzu została odparta w dniu 12 grudnia 1465 r.[206]

W styczniu 1466 r. ostatnią próbę przyjścia z pomocą Zakonowi Krzyżackiemu podjął mistrz inflancki, ale zwerbowany oddział 600 najemników został rozbity przez Żmudzinów przy próbie przedarcia się lądem do Kłajpedy, a część żołnierzy utonęła w Cieśninie Kłajpedzkiej[207].

Zamek w Lidzbarku Warmińskim

11 lutego 1466 r. biskup Warmii Paweł Lagendorf wypowiedział wojnę Zakonowi Krzyżackiemu, a w nocy z 10 na 11 kwietnia 1466 r. koalicyjne siły warmińskie i związkowe dowodzone przez Skalskiego zajęły Pieniężno (Melzak). Warmia była potencjalną podstawą ofensywy polsko-związkowej w kierunku Królewca[208], a Biskup Legendorf stał się przywódcą stronnictwa domagającego się całkowitego usunięcia Krzyżaków znad Bałtyku[209] i żądał obsadzenia twierdz warmińskich przez wojska królewskie i wykorzystania ich jako podstawy ofensywy przeciwko Królewcowi, Sambii i Dolnym Prusom[210]. W reakcji na wypowiedzenie wojny przez Lagendorga Krzyżacy pod dowództwem v. Plauena (3000 zbrojnych) 22 kwietnia 1466 r. zaatakowali Pieniężno, a następnie Pasłęk, ale szturmy na obydwie twierdze zostały odparte[211].

25 maja 1466 r. nagły wypad oddziału krzyżackiego z Dolnych Prus opanował Zantyr u rozwidlenia Wisły i Nogatu. Krzyżacy umocnili znajdujący się w mieście kościół i zbudowali basteję nad brzegiem Wisły, tworząc bazę wypadową przeciwko żegludze wiślanej. W reakcji związkowa załoga Malborka umocniła lewy brzeg Nogatu[212].

Na przełomie czerwca i lipca 1466 r. kolejny wypad krzyżacki z Królewca (600 żołnierzy) na Warmię zniszczył zasiewy w rejonie Ornety, Lidzbarka i Pieniężna, ale próba zmuszenia do kapitulacji Pieniężna poprzez oblężenie miasta zakończyła się niepowodzeniem. Koalicyjna flota gdańsko-elbląsko-fromborska pod dowództwem Skalskiego przeprowadziła dywersję na wybrzeżach Sambii oraz pod Królewcem, zmuszają Krzyżaków do odwrotu do Bartoszyc. (230) Po wycofaniu Krzyżaków załogi związkowych miast dokonały odwetowych wypadów do Prus Dolnych[211].

W maju 1466 r. związkowo-królewskie oddziały oblężnicze wokół Stargardu zostały wzmocnione 300 najemnikami i 23 lipca 1466 r. całkowicie zamknęły pierścień oblężenia. Następnej nocy krzyżacka załoga miasta przebiła się do Chojnic i Zantyru, porzucając tabory, co pozwoliło Gotardowi z Radlina obsadzić Stargard siłami królewskimi. Na wieść o upadku Stargardu krzyżacka załoga twierdzy w Kiszewie poddała zamek królowi Kazimierzowi IV[213].

W sierpniu 1466 r. najemnicy związkowi z Malborka rozpoczęli akcje przeciwko krzyżackiej załodze Zantyru, lecz do 10 sierpnia 1466 r. Krzyżacy odparli wszystkie ataki zadając związkowcom ciężkie straty. 10 wrześniu 1466 r. po przybyciu posiłków z Malborka, Gniewa, Nowego i Tczewa oraz uzbrojonych łodzi walki wznowiono. 16 września 1466 r. krzyżacka odsiecz z Przezmarka (Preußisch Mark) przerwała oblężenie i umożliwiła zakonnemu oddziałowi spalenie Zantyru i odwrót do Kwidzynia[214].

Zamek w Kwidzynie od strony zachodniej nocą

29 lipca 1466 r. dobrze przygotowana wyprawa 5000 ludzi (najemnicy królewscy wsparci chorągwiami nadwornymi i prywatnymi chorągwiami z Wielkopolski) pod dowództwem Dunina[215] rozpoczęła decydującą kampanię przeciwko Chojnicom – ostatniej krzyżackiej twierdzy na Pomorzu. Miasto zostało otoczone umocnieniami, a próba ich przerwania przez Krzyżaków w dniu 17 września 1466 r. została odparta. Rozpoczęty następnie szturm zakończył się zniszczeniem znacznej części miasta i kapitulacją krzyżackiej załogi w 28 września 1466 r. na honorowych warunkach. Zdobycie Chojnic przesądziło o rozstrzygnięciu wojny na Pomorzu[216].

11 października 1466 r. książę Eryk II Pomorski wykupił od krzyżackich załóg Lębork i Bytów, ponownie obejmując obydwa miasta w lenno[217][197].

Królestwo Polskie było wyczerpane długotrwałą i kosztowną wojną, szlachta niechętnie zgadzała się na dalsze finansowanie wojska[218]. W otoczeniu króla przewagę zyskiwał pogląd, że inkorporacja całego Państwa Zakonnego przekracza możliwości Królestwa Polskiego[197], a wpływy Związku Pruskiego we wschodniej części kraju były znacznie słabsze niż na Pomorzu[219]. Przesądziło to o decyzji ograniczenia polskich żądań terytorialnych do Pomorza, Powiśla, kontrolowanej przez Szumborskiego Ziemi Chełmińskiej[220][221] i kontrolowanej przez biskupa Pawła Lagendorfa Warmii[222].

Zakończenie wojny i II pokój toruński[edytuj]

Od roku 1464 trwały przerywane co jakiś czas rokowania, zakończone podpisaniem w 1466 II pokoju toruńskiego. Po raz kolejny wyniki rokowań nie odzwierciedlały faktycznej przewagi Polaków nad Krzyżakami, jednakże wystarczyło to do wyeliminowania Zakonu z grupy liczących się w ówczesnej Europie potęg. Polska zaś wchodziła powoli w swój złoty wiek. Poniżej przedstawione są najważniejsze postanowienia II pokoju toruńskiego:

Państwo zakonu krzyżackiego w 1466 roku
 • państwo zakonne ze stolicą w Królewcu stało się lennem Polski, zaś każdy wielki mistrz zobowiązany był do składania władcy polskiemu hołdu;
 • Polska odzyskała (po 158 latach) Pomorze Gdańskie z Gdańskiem;
 • do Polski wróciła ziemia chełmińska z Toruniem;
 • Krzyżacy zrzekli się ziemi michałowskiej, biskupstwa warmińskiego i biskupstwa chełmińskiego;
 • Polska uzyskała Malbork, Sztum, Elbląg, Dzierzgoń oraz Warmię;
 • zostało utworzone dominium warmińskie – były to ziemie biskupstwa warmińskiego, podlegającego wcześniej Zakonowi; w efekcie doszło z czasem do sekularyzacji pozostałych Prus Zakonnych;
 • Krzyżacy zachowali biskupstwo sambijskie i biskupstwo pomezańskie.

Pokój ten nie został uznany przez papieża oraz cesarza (formalnie będących władzami zwierzchnimi Zakonu), co pomniejszało jego znaczenie w stosunkach międzynarodowych. Jednakże na II Pokoju toruńskim widniał podpis legata papieskiego, biskupa lewantyńskiego Rudolfa. Nowe ziemie podzielono na trzy województwa: chełmińskie, pomorskie i elbląskie (później malborskie). W 1469 wprowadzono sądy grodzkie i ziemskie, upodabniając ustrój Prus do Korony.

Finansowanie wojny[edytuj]

Ocenia się, że po stronie polskiej wojnę sfinansowały w równych częściach po pół miliona dukatów: Związek Pruski (w tym wielkie miasta pruskie: Gdańsk i Toruń), król Kazimierz Jagiellończyk oraz społeczeństwo Królestwa (głównie Wielkopolska, w mniejszym stopniu Małopolska).

Zobacz też[edytuj]

Przypisy

 1. WOJNA TRZYNASTOLETNIA – Encyklopedia Gdańska, www.gedanopedia.pl [dostęp 2016-10-10].
 2. Norman Davies, Boże igrzysko t. 1, Kraków 1996, s. 113–114, ISBN 83-7006-506-6.
 3. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 31.
 4. Krzyżacy na ławie oskarżonych, „pb.pl” [dostęp 2017-04-19] (pol.).
 5. N. Davies, Boże igrzysko t. 1, s. 119.
 6. P. Jasienica, Polska Piastów, s. 318.
 7. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 25.
 8. P. Jasienica, Polska Piastów, s. 355.
 9. Henryk Łowmiański, Polityka Jagiellonów, Wydawnictwo Poznańskie, 1999.
 10. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 35.
 11. N. Davies, Boże igrzysko t. 1, s. 114.
 12. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej, s. 72–73.
 13. N. Davies, Boże igrzysko t. 1, s. 145.
 14. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 44.
 15. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 41–42.
 16. a b K. Baczkowski, Wielka Historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 95–99.
 17. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 44.
 18. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 43.
 19. P. Jasienica, Polska Jagiellonów.
 20. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 101, 209.
 21. Jak Czesi (groźnie) na Gdańsk spoglądali, „trojmiasto.pl” [dostęp 2017-04-20] (pol.).
 22. P. Jasienica, Polska Jagiellonów.
 23. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 44.
 24. a b W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 45.
 25. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 210.
 26. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 117.
 27. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 9.
 28. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski t. 3. – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 209–210.
 29. a b N. Davies, Boże igrzysko t. 1, s. 288.
 30. N. Davies, Boże igrzysko t. 1, s. 332.
 31. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 211.
 32. a b Toruń buntuje się przeciwko krzyżakom – Atrakcje Torunia, „Toruński Portal Turystyczny” [dostęp 2017-04-23] (pol.).
 33. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 11.
 34. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 211.
 35. Wysłannicy związku ziem pruskich poddają swe ziemie królowi Kazimierzowi i koronie polskiej AGAD, Zb. dok. per. sygn. 533.
 36. Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów, Warszawa, s. 190, ISBN 83-06-01796-X.
 37. a b Norman Davies, Boże Igrzysko t 1, Kraków, s. 242, ISBN 83-7006-506-6.
 38. Paweł Jasienica, Polska Piastów, Warszawa, s. 331, ISBN 837648284X.
 39. Piotr Strzyż, Płowce 1331, Warszawa, s. 75, ISBN 978-83-11-11635-1.
 40. P. Strzyż, Płowce 1331, s. 127.
 41. P. Jasienica, Polska Piastów, s. 332.
 42. a b P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 191.
 43. K. Baczkowski, Wielka historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 152–153.
 44. K. Baczkowski, Wielka historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 213.
 45. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 200.
 46. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2017-02-27] (pol.).
 47. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 99.
 48. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 184.
 49. P. Strzyż, Płowce 1331, s. 83.
 50. K. Baczkowski, Wielka historia Polski t. 3. – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 213.
 51. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 125.
 52. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 107.
 53. K. Baczkowski, Wielka historia Polski t. 3 – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 214.
 54. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2017-02-27] (pol.).
 55. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 158.
 56. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 154.
 57. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 95.
 58. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 200.
 59. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 109.
 60. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 123.
 61. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 105, 113, 124, 150.
 62. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 156.
 63. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 51, 96.
 64. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 60.
 65. K. Baczkowski, Wielka historia Polski – Dzieje Polski Późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 212.
 66. JW Web Development, Toruń, Atrakcje Torunia, Przewodnik po Toruniu, Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, Przewodnicy miejscy Toruń przewodnik miejski Informacja turystyczna, Zabytki Torunia i kujawsko-pomorskiego, Muzea, Historia, Pierniki toruńskie, Twierdza Toruń, www.turystyka.torun.pl [dostęp 2016-10-05].
 67. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 94.
 68. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 99.
 69. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 100.
 70. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 102.
 71. K. Baczkowski, Wielka historia Polski – Dzieje Polski Późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 213.
 72. K. Baczkowski, Wielka historia Polski – Dzieje Polski Późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 152–153.
 73. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 102.
 74. Kalendarium – Instytut Historyczny, www.instytuthistoryczny.pl [dostęp 2016-10-05].
 75. a b c J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 95.
 76. a b c d K. Baczkowski, Wielka historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 215.
 77. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 190.
 78. a b K. Baczkowski, Wielka historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 215.
 79. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2016-10-09].
 80. a b J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 104.
 81. a b J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 143.
 82. JW Web Development, Toruń, Atrakcje Torunia, Przewodnik po Toruniu, Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, Przewodnicy miejscy Toruń przewodnik miejski Informacja turystyczna, Zabytki Torunia i kujawsko-pomorskiego, Muzea, Historia, Pierniki toruńskie, Twierdza Toruń, www.turystyka.torun.pl [dostęp 2016-10-05].
 83. a b J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 105.
 84. WOJNA TRZYNASTOLETNIA – Encyklopedia Gdańska, www.gedanopedia.pl [dostęp 2016-10-10].
 85. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 106.
 86. a b J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 106–107.
 87. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 108.
 88. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2016-10-11].
 89. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 146.
 90. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 110–111.
 91. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 191.
 92. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2016-10-11].
 93. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 144–145.
 94. a b c K. Baczkowski, Wielka Historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 218.
 95. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 111.
 96. Jak Polak Czecha na niemiecką szkodę korumpował – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2016-10-09] (pol.).
 97. Nasi przez lata nie mogli zdobyć zamku, więc... przekupili załogę. Potęga pieniądza dała Polsce Malbork, „naTemat.pl” [dostęp 2016-10-09].
 98. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 111–14.
 99. Historia | Miasto i Gmina Ryn, www.miastoryn.pl [dostęp 2016-10-05].
 100. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2016-10-11].
 101. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 113.
 102. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 149.
 103. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 115.
 104. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 115.
 105. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 191.
 106. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 151.
 107. a b P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 194.
 108. JW Web Development, Toruń, Atrakcje Torunia, Przewodnik po Toruniu, Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, Przewodnicy miejscy Toruń przewodnik miejski Informacja turystyczna, Zabytki Torunia i kujawsko-pomorskiego, Muzea, Historia, Pierniki toruńskie, Twierdza Toruń, www.turystyka.torun.pl [dostęp 2016-10-05].
 109. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 116–117.
 110. a b J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 119.
 111. a b J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 121.
 112. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 122.
 113. Władysław Konopczyński, Kwestia bałtycka, Kraków-Warszawa: Ośrodek Myśli Politycznej, 2014, s. 41, 48–49, ISBN 978-83-62628-52-0.
 114. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 144–146, 160.
 115. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 146.
 116. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża, s. 148, 159.
 117. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 145, 160.
 118. W. Konopczyński, Kwestia bałtycka, s. 48, 49.
 119. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 150–151.
 120. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 217.
 121. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 152–153.
 122. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 153, 154.
 123. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 155.
 124. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 122–123.
 125. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 124–125.
 126. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 125–126.
 127. K. Baczkowski, Wielka historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 222.
 128. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2016-10-12].
 129. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2016-12-19] (pol.).
 130. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 128.
 131. WOJNA TRZYNASTOLETNIA – Encyklopedia Gdańska, www.gedanopedia.pl [dostęp 2016-10-15].
 132. WOJNA TRZYNASTOLETNIA – Encyklopedia Gdańska, www.gedanopedia.pl [dostęp 2016-10-12].
 133. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 129–132.
 134. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 218.
 135. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 129.
 136. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 130.
 137. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2016-10-15].
 138. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 134.
 139. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 131, 134.
 140. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2016-10-15].
 141. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 136.
 142. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2016-10-15].
 143. a b P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 194–195.
 144. K. Baczkowski, Wielka Historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 222.
 145. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 133–134.
 146. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 135–137.
 147. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 139.
 148. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2016-10-16] (pol.).
 149. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 137–140.
 150. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 139.
 151. J.W. Dyskant, Zatoka Świeżą 1463, s. 156, 158.
 152. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 160.
 153. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 157.
 154. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 161.
 155. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 162–163.
 156. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 164.
 157. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 166–167.
 158. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 170.
 159. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 171.
 160. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2017-01-04] (pol.).
 161. Krzysztof Baczkowski, Wielka Historia Polski t. 3, s. 220.
 162. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 140.
 163. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 140.
 164. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – BRANIEWSKA i FROMBORSKA FLOTA KAPERSKA w WOJNIE 1454-1466, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2017-01-04].
 165. Świecino – Jeńców nie opłacało się brać. Atrakcje turystyczne Świecina. Ciekawe miejsca Świecina, www.polskaniezwykla.pl [dostęp 2017-01-04].
 166. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 141.
 167. Marian Biskup, „Wojna trzynastoletnia”, s 64.
 168. Marian Biskup, Wojna trzynastoletnia s 65.
 169. Bitwa pod Świecinem, 17 września 1462 roku – Kraj – rp.pl [dostęp 2017-01-04].
 170. Świecino – Jeńców nie opłacało się brać. Atrakcje turystyczne Świecina. Ciekawe miejsca Świecina, www.polskaniezwykla.pl [dostęp 2017-01-04].
 171. a b J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 142.
 172. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 142, 173.
 173. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 172, 173.
 174. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 169.
 175. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 172, 174, 177–178.
 176. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2017-01-21] (pol.).
 177. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 178.
 178. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 187.
 179. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 180.
 180. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 171.
 181. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 184–185.
 182. Żaglowce – Bitwy morskie – Bitwa na Zalewie Wiślanym 1463, www.zaglowce.ow.pl [dostęp 2017-01-21].
 183. Kluczowa bitwa na Zalewie Wiślanym, „trojmiasto.pl” [dostęp 2017-01-21] (pol.).
 184. Żaglowce – Bitwy morskie – Bitwa na Zalewie Wiślanym 1463, www.zaglowce.ow.pl [dostęp 2017-01-21].
 185. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 199–203.
 186. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 204.
 187. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 205–206.
 188. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 207.
 189. SOFTEL, 500 lat temu. Bitwa na Zalewie Wiślanym, „portelpl” [dostęp 2017-01-21] (pol.).
 190. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 208.
 191. Paweł Legendorf – Encyklopedia Warmii i Mazur, „Encyklopedia Warmii i Mazur” [dostęp 2017-02-22] (pol.).
 192. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 219–220.
 193. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża, s. 211–212.
 194. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 217.
 195. a b J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 221.
 196. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2017-02-22] (pol.).
 197. a b c d e K. Baczkowski, Wielka historia Polski – Dzieje Polski późnośredniowiecznej 1370-1506, s. 223.
 198. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 222.
 199. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 224.
 200. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 209.
 201. JW Web Development, Toruń, Atrakcje Torunia, Przewodnik po Toruniu, Zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, Przewodnicy miejscy Toruń przewodnik miejski Informacja turystyczna, Zabytki Torunia i kujawsko-pomorskiego, Muzea, Historia, Pierniki toruńskie, Twierdza Toruń, www.turystyka.torun.pl [dostęp 2017-02-22] (pol.).
 202. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 215.
 203. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 220.
 204. J. W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 218, 222, 224.
 205. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 226–227.
 206. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 228.
 207. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 216.
 208. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – 1454-1466. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2017-04-12] (pol.).
 209. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 201.
 210. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 208.
 211. a b Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – 1454-1466. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2017-04-12] (pol.).
 212. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 230.
 213. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 231.
 214. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 231–232.
 215. Herr von Donen z Polski – www.Focus.pl – Poznać i zrozumieć świat, Historia.Focus.pl [dostęp 2017-04-12] (pol.).
 216. Bez ducha walki..., „historiachojnic.pl” [dostęp 2017-04-12].
 217. J.W. Dyskant, Zatoka Świeża 1463, s. 232.
 218. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 201.
 219. P. Jasienica, Polska Jagiellonów, s. 191.
 220. Piotr Grążawski, legendybrodnicy.tnb.pl [dostęp 2017-04-12].
 221. Chełmno – miasto zabytków i zakochanych, chelmno.pl [dostęp 2017-04-12].
 222. Super User, Historia Braniewa – nieznane wydarzenia – 1454-1466. BRANIEWO i PÓŁNOCNA WARMIA PODCZAS WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ, www.historiabraniewa.hekko.pl [dostęp 2017-04-12] (pol.).

Bibliografia[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]