Przejdź do zawartości

Pałuki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Pałuki
Paluka
Państwa

 Polska

Stolica

Żnin[1]

Ważniejsze miejscowości

Wągrowiec, Szubin

Powierzchnia

ok. 2000 km²[1]

Położenie na mapie administracyjnej Polski
Mapa Pałuk

Pałuki, ziemia pałucka[2][1] (łac. Paluka, Terra Palukacensis) – region historyczno-etnograficzny[3][4] w Polsce, położony w północno-wschodniej części Wielkopolski, nad południowym i zachodnim brzegiem Noteci.

Pałuki są utożsamiane z powiatem kcyńskim z czasów I Rzeczypospolitej, który wchodził w skład województwa kaliskiego.

Termin Pałuki wywodzi się prawdopodobnie od wyrazu łuk, łęk, łęg, oznaczającego trawiastą nizinę pomiędzy gruntami ornymi, lub od łukowatego kształtu niewielkich, ale wszechobecnych w tym rejonie wzniesień. Nazwa regionu pojawia się w zapiskach historycznych 23 listopada 1335 roku, gdzie występuje w formie Palukacensi[5]. Przez cały wiek XIV sama nazwa przybiera rozmaite formy. Od długiej, analogicznej do tej odnotowanej po raz pierwszy (Palukacensi, Palucensi, Palucacensi) do tych krótkich, występujących znacznie częściej – Paluky, Paluki, Paluke, Paluka, Paluca – pojawiających się przy określeniach rodowych konkretnych osób[5].

Od nazwy ziemi pochodzi również nazwa rodu szlacheckiego Pałuków.

Terytorium

[edytuj | edytuj kod]

Region utożsamia się z przedrozbiorowym powiatem kcyńskim (częścią województwa kaliskiego, a od 1768 r. gnieźnieńskiego). Pałuki na północy graniczą z Krajną, a na wschodzie z Kujawami. Obie te krainy historyczne oddziela rzeka Noteć. Na południu region sąsiaduje z ziemią kaliską, którą oddziela Jezioro Chomiąskie, Jezioro Gąsawskie oraz rzeka Wełna począwszy od Jeziora Rogowskiego, zaś na zachodzie z ziemią poznańską, które oddziela (w przybliżeniu) rzeki: Rudka, Tyśmienica (Dymnica) oraz Margoninka.

Historia

[edytuj | edytuj kod]

Na obszarze, który później wyodrębnił się pod nazwą Pałuki, istniały w czasach przedpaństwowych grody obronne, spośród których najbardziej znane są w Łeknie i Biskupinie. W czasach panowania Bolesława Chrobrego głównym grodem na tym obszarze było Łekno, w którym powstał jeden z najstarszych kościołów w Wielkopolsce (rotunda)[6]. Najdawniejsze informacje dotyczące ludności zamieszkującej obszar Pałuk, zawarte zostały w Bulli gnieźnieńskiej z 1136. W 1227 w Gąsawie miał miejsce słynny zjazd książąt polskich, na którym zamordowano ostatniego seniora, Leszka Białego. W tym też czasie lokowano Kcynię oraz Żnin, które stały się kasztelaniami. W 1314 Pałuki znalazły się w granicach odrodzonego po rozbiciu dzielnicowym Królestwa Polskiego, w województwie kaliskim. Za Kazimierza Wielkiego rozwijały się prężnie i zyskiwały mieszkańców – prawa miejskie uzyskały wtedy Gołańcz, Szubin i Wenecja.

U schyłku panowania w Polsce dynastii Piastów Pałuki były terenem wojny domowej rodów rycerskich dążących do obsadzenia tronu według własnej koncepcji. Konflikt polityczny i kryzys korony zażegnany został m.in. przez Sędziwoja Pałukę, regenta Ludwika Węgierskiego, jedną z najbardziej wyrazistych osobowości ówczesnej polityki. Sędziwój Pałuka, jako stronnik Andegawenów, w znacznej mierze przyczynił się do przejęcia tronu przez Jadwigę.

Pałuki przez blisko pięć wieków znajdowały się w granicach województwa kaliskiego. Wychowali się na nich w tym czasie m.in. poeta Klemens Janicki oraz tłumacz Biblii Jakub Wujek. Podczas potopu szwedzkiego bardzo dotkliwie ucierpiały. W 1768 znalazły się w wydzielonym z województwa kaliskiego województwie gnieźnieńskim, lecz już po 4 latach zostały podzielone między Rzeczpospolitą a Prusy. W 1793 znalazły się już w całości pod zaborem pruskim. W 1794 zagościły na nich wojska Jana Henryka Dąbrowskiego podczas powstania kościuszkowskiego.

W 1807 Pałuki znalazły się w Księstwie Warszawskim, a w 1815 w Wielkim Księstwie Poznańskim (od 1848 Prowincji Poznańskiej). Pochodzili stąd m.in. naukowcy bracia Śniadeccy. Objęła je Wiosna Ludów, kolonizacja niemiecka, strajki szkolne 1905-1906 oraz powstanie wielkopolskie, które szczególnie dało się we znaki Pałuczanom, lecz jednocześnie dzięki któremu powrócili na łono ojczyzny. W latach międzywojennych należały do województwa poznańskiego, a dzieliły się na powiaty: szubiński, wągrowiecki i żniński. Od 1939 do 1945 pozostawały pod okupacją niemiecką, a później znów w granicach Polski, podzielone między różne województwa. Na największe ośrodki miejskie wyrosły w XX w. Wągrowiec na zachodzie oraz Żnin na wschodzie.

Warunki naturalne

[edytuj | edytuj kod]
Pałuki na mapie hydrograficznej Polski

Pałuki położone są w większości na Pojezierzu Chodzieskim. Południowe krańce znajdują się na Pojezierzu Gnieźnieńskim, a północne w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej. Na polodowcowym terenie Pałuk znajduje się około 100 jezior[7].

Temperatury roczne wynoszą 8–8,5 °C[8], a opady należą do najniższych w Polsce, oscylując wokół 500 mm[9].

Największymi rzekami, poza granicznymi, są Gąsawka i Nielba. Całe Pałuki znajdują się w dorzeczu Odry, z czego około połowa regionu znajduje się w dorzeczu Noteci, a reszta – Wełny (prawych dopływów Warty)[10]. Często przytaczanym, lecz błędnym przykładem bifurkacji jest skrzyżowanie Nielby i Wełny w Wągrowcu, które powstało w wyniku prac melioracyjnych prowadzonych przez cystersów w dolinie Wełny (XV-XVI w.).

Najniżej położonym miejscem jest ujście Margoninki do Noteci (47,7 m n.p.m.), a najwyższym wzniesieniem szczyt Chełmianki na północ od Kcyni (161 m n.p.m.)[11]. Przeciętna wysokość wynosi ok. 100 m n.p.m. Występujące tutaj gleby brunatne wykazują się najczęściej dobrą przydatnością rolniczą, wobec czego przeważają na nich grunty orne, zdecydowanie najsilniej zalesione są rubieże tej krainy[12].

Miasta

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Miasto Populacja Powierzchnia Województwo
1. Wągrowiec 25 648 17,83 km² wielkopolskie
2. Żnin 13 793 8,35 km² kujawsko-pomorskie
3. Szubin 9545 7,65 km² kujawsko-pomorskie
4. Barcin[a] 7381 3,70 km² kujawsko-pomorskie
5. Kcynia 4617 6,84 km² kujawsko-pomorskie
6. Łabiszyn[b] 4469 2,89 km² kujawsko-pomorskie
7. Szamocin 4305 4,67 km² wielkopolskie
8. Janowiec Wielkopolski[c] 3935 3,04 km² kujawsko-pomorskie
9. Gołańcz 3360 12,64 km² wielkopolskie
10. Margonin 3022 5,15 km² wielkopolskie
11. Gąsawa 1406 6,93 km² kujawsko-pomorskie

Miasta zdegradowane

[edytuj | edytuj kod]

Do miast Pałuk (które jednak z różnych przyczyn utraciły status miasta) należą również:

Lp. Dawne miasto Populacja Prawa miejskie Degradacja Województwo
1. Rogowo 2254 1672 r. 1934 r. kujawsko-pomorskie
2. Rynarzewo 1479 1299 r. 1934 r. kujawsko-pomorskie
3. Łekno 630 ok. 1370 r. 1888 r. wielkopolskie
4. Smogulec 500 1335 r. XVII w. wielkopolskie
5. Stępuchowo 340 1458 r. 1523 r. wielkopolskie
6. Wenecja 333 1392 r. 1400 r. kujawsko-pomorskie
7. Srebrna Góra 330 przed 1458 przed 1577 wielkopolskie
8. Żerniki 301 1298 r. 1849 r. kujawsko-pomorskie

Stolica

[edytuj | edytuj kod]

Pałuki nigdy nie były odrębną prowincją administracji państwowej, dlatego nigdy w historii nie istniała uzasadniona potrzeba określania stolicy tej ziemi. O randze miast w regionie decydował zmieniający się podział administracyjny państwa, wpływy obywateli miast lub też po prostu wielkość tychże miast.

Pomimo braku podstaw historycznych zdarzają się jednak próby wskazania głównego miasta Pałuk. Największe aspiracje do tego miana przejawiają trzy miasta:

 • Kcynia[13] – jedno z najmniejszych miast polskich, ale należące do najstarszych na Pałukach (prawa miejskie w 1262), w średniowieczu ważny ośrodek kulturowy, religijny i polityczny, siedziba powiatu w województwie kaliskim (13141768), a następnie do czasu rozbiorów (1793) gnieźnieńskim. Powiat ten w znacznej mierze pokrywał się z etnicznym regionem Pałuk.
 • Szubin[14] – w stosunku do pozostałych miast pałuckich dość młode, jednak od czasów swego charyzmatycznego założyciela – Sędziwoja nabierające znaczenia w I Rzeczypospolitej. Wraz z okolicznymi wioskami główne gniazdo rodowe Pałuków, którzy są ściśle utożsamiani ze swoją rodzinną ziemią. Od czasów zaborów (1818) do 1975 siedziba powiatu, który obejmuje Pałuki. Od 1835 jest siedzibą sądu. Arena walk w czasie powstania wielkopolskiego (1918).
 • Żnin[14][15] – choć miasto to leży na Pałukach, nie było ściśle związane z rodem Pałuków, lecz pozostawało pod wpływem biskupów gnieźnieńskich – od czasów Bulli gnieźnieńskiej do I rozbioru Polski w 1772. Obecnie jest jednym z największych miast regionu, a od 1999 jest siedzibą powiatu, który obejmuje znaczne tereny Pałuk. Dodatkowymi atutami Żnina są wielorakie atrakcje turystyczne znajdujące się w okolicznych miejscowościach. W Żninie wydawane jest czasopismo Pałuki, które integruje lokalną społeczność i powoduje, że miasto bywa współcześnie uznawane za nieformalną stolicę Pałuk[1].

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]
 1. Prawobrzeżna część miasta leży na Kujawach.
 2. Miasto leży na pograniczu Pałuk i Kujaw.
 3. Miasto leży na pograniczu Pałuk. W większości obszar miasta znajduje się w ziemi kaliskiej.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. a b c d O regionie – Pałuki [online], paluki.travel.pl [dostęp 2023-01-19] (pol.).
 2. Ziemia Pałucka [online], Kujawsko-pomorskie.travel, 10 kwietnia 2016 [dostęp 2023-01-19] (pol.).
 3. Paweł Anders, Pałuki, „Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury”, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, 1997, s. 7 (pol.).
 4. Pałuki – Powiat żniński [online], znin.pl, 7 czerwca 2013 (pol.).
 5. a b A. M. Wyrwa, Pałuki – nazwa i terytorium w świetle źródeł i literatury, Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, 1989, t. 1, s. 1.
 6. Andrzej M. Wyrwa, Grody na stanowisku Ł3 w Łeknie i ich chronologia, w: Studia i materiały do dziejów Pałuk, tom VI, Warszawa 2006, ISBN 83-7181-425-9; 978-83-7181-425-9.
 7. Raport o stanie środowiska Pałuk. paluki.tygodnik.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-11)].
 8. 1971 – 2000 Temperatura powietrza – średnia roczna (°C). Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. [dostęp 2017-09-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-09-24)].
 9. Numeryczna mapa sumy opadów rocznych. Opracowanie: T. Górski, G. Demidowicz, T. Deputat, K. Górska, I. Marcinkowska, W. Spoz-Pać, A. Zaliwski, E. Wróblewska, IUNG Puławy 1998.. [dostęp 2010-10-12]. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-12-17)].
 10. Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski.
 11. Chełmianki. paluki.pl. [dostęp 2017-09-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-12)]. (pol.).
 12. geoportal.gov.pl – Ortofotomapa satelitarna.
 13. Józef Marosz: Rzecz o malowniczym położeniu Kcyni. [w:] Pałuki nr 160 [on-line]. Tygodnik Pałuki, 1995-11. [dostęp 2011-05-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-11)].
 14. a b Kamila Czechowska: Spory Żnina i Szubina w roku 1931. [w:] Pałuki nr 368 [on-line]. Tygodnik Pałuki, 1999-10. [dostęp 2011-05-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-11)].
 15. Żnin – Stolica Pałuk czy motorowodniaków?. Atrakcje turystyczne Żnina. Ciekawe miejsca Żnina [online], www.polskaniezwykla.pl [dostęp 2018-10-30].

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]