Marszałek województwa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Marszałek województwa – przewodniczący kolegialnego zarządu województwa, organu wykonawczego samorządu województwa. Stanowisko marszałka województwa utworzono 1 stycznia 1999 ustawą z 1998 w ramach reformy administracyjnej.

Marszałek województwa organizuje pracę zarządu oraz urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego oraz zwierzchnikiem służbowym jego pracowników, a także kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Ma kompetencję do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Procedura powołania i odwołania marszałka oraz jego podstawowe uprawnienia zostały określone w przepisach ustawy o samorządzie województwa[1].

Powołanie i odwołanie[edytuj | edytuj kod]

Wyboru marszałka dokonuje się podczas sesji sejmiku w odrębnym głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych sejmiku, przy czym sam marszałek nie musi być radnym[2]. Za wybranego na to stanowisko uważa się tego kandydata, który otrzymał większość bezwzględną głosów ustawowego składu sejmiku[3]. W przypadku niewybrania w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów pełnego zarządu województwa, sejmik ulega rozwiązaniu z mocy prawa[4], co skutkuje przedterminowymi wyborami[5].

Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa z powodu nieudzielenia absolutorium lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku[6]. Odwołanie marszałka następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania sejmik województwa przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie marszałka nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania[7].

Obecni marszałkowie województw[edytuj | edytuj kod]

Marszałek Ugrupowanie (koalicja) Data powołania Województwo
Cezary Przybylski Dolnośląski Ruch Samorządowy
Porozumienie – PO, PSL, SLD
2014-02-1313 lutego 2014  dolnośląskie
Piotr Całbecki Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
2006-11-2424 listopada 2006  kujawsko-pomorskie
Sławomir Sosnowski Polskie Stronnictwo Ludowe
Platforma Obywatelska
2014-06-2424 czerwca 2014  lubelskie
Elżbieta Polak Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
2010-11-2929 listopada 2010  lubuskie
Witold Stępień Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
2010-12-022 grudnia 2010  łódzkie
Jacek Krupa Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
2015-11-099 listopada 2015  małopolskie
Adam Struzik Polskie Stronnictwo Ludowe
Platforma Obywatelska
2001-12-1010 grudnia 2001  mazowieckie
Andrzej Buła Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
Mniejszość Niemiecka
2013-11-1212 listopada 2013  opolskie
Władysław Ortyl Prawo i Sprawiedliwość 2013-05-2727 maja 2013  podkarpackie
Jerzy Leszczyński Polskie Stronnictwo Ludowe
Platforma Obywatelska
2015-11-099 listopada 2015  podlaskie
Mieczysław Struk Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
2010-02-2222 lutego 2010  pomorskie
Wojciech Saługa Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
SLD Lewica Razem
2014-12-011 grudnia 2014  śląskie
Adam Jarubas Polskie Stronnictwo Ludowe 2006-11-2727 listopada 2006  świętokrzyskie
Gustaw Marek Brzezin Polskie Stronnictwo Ludowe
Platforma Obywatelska
2014-12-1212 grudnia 2014  warmińsko-mazurskie
Marek Woźniak Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
2005-10-1010 października 2005  wielkopolskie
Olgierd Geblewicz Platforma Obywatelska
Polskie Stronnictwo Ludowe
2010-12-077 grudnia 2010  zachodniopomorskie

Marszałkowie od 1999[edytuj | edytuj kod]

Województwo dolnośląskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2001 Jan Waszkiewicz AWS
2001 2003 Emilian Stańczyszyn UW
2003 2004 Henryk Gołębiewski SLD
2004 2006 Paweł Wróblewski PiS
2006 2008 Andrzej Łoś PO
2008 2010 Marek Łapiński PO
2010 2014 Rafał Jurkowlaniec PO
2014 Cezary Przybylski PO

Województwo kujawsko-pomorskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2006 Waldemar Achramowicz SLD
2006 Piotr Całbecki PO

Województwo lubelskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2001 Arkadiusz Bratkowski PSL
2001 2002 Edward Hunek PSL
2002 2003 Edward Wojtas PSL
2003 2005 Henryk Makarewicz PSL
2005 2006 Edward Wojtas PSL
2006 2008 Jarosław Zdrojkowski PiS
2008 2010 Krzysztof Grabczuk PO
2010 2014 Krzysztof Hetman PSL
2014 Sławomir Sosnowski PSL

Województwo lubuskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2006 Andrzej Bocheński SLD
2006 2008 Krzysztof Szymański PO
2008 2010 Marcin Jabłoński PO
2010 Elżbieta Polak PO

Województwo łódzkie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2001 Waldemar Matusewicz SLD
2001 2004 Mieczysław Teodorczyk SLD
2004 2006 Stanisław Witaszczyk PSL
2006 2010 Włodzimierz Fisiak PO
2010 Witold Stępień PO

Województwo małopolskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2002 Marek Nawara AWS
2002 2006 Janusz Sepioł PO
2006 2010 Marek Nawara WM
2010 2015 Marek Sowa PO
2015 Jacek Krupa PO

Województwo mazowieckie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2001 Zbigniew Kuźmiuk PSL
2001 Adam Struzik PSL

Województwo opolskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2002 Stanisław Jałowiecki AWS
2002 2002 Ryszard Galla MN
2002 2003 Ewa Olszewska SLD
2003 2006 Grzegorz Kubat SLD
2006 2013 Józef Sebesta PO
2013 Andrzej Buła PO

Województwo podkarpackie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2002 Bogdan Rzońca AWS
2002 2006 Leszek Deptuła PSL
2006 2010 Zygmunt Cholewiński PiS
2010 2013 Mirosław Karapyta PSL
2013 Władysław Ortyl PiS

Województwo podlaskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2002 Sławomir Zgrzywa AWS
2002 2007 Janusz Krzyżewski[8] SLD
2007 2008 Dariusz Piontkowski PiS
2008 2014 Jarosław Dworzański PO
2014 2015 Mieczysław Baszko PSL
2015 Jerzy Leszczyński PSL

Województwo pomorskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2002 Jan Zarębski AWS
2002 2010 Jan Kozłowski PO
2010 Mieczysław Struk PO

Województwo śląskie[edytuj | edytuj kod]

Objęcie urzędu Złożenie urzędu Marszałek Ugrupowanie
1999 2002 Jan Olbrycht AWS
2002 2006 Michał Czarski SLD
2006 2008 Janusz Moszyński PO
2008 2010 Bogusław Śmigielski PO
2010 2013 Adam Matusiewicz PO
2013 2014 Mirosław Sekuła PO
2014 Wojciech Saługa PO

Województwo świętokrzyskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2001 Józef Szczepańczyk PSL
2001 2002 Józef Kwiecień PSL
2002 2006 Franciszek Wołodźko SLD
2006 Adam Jarubas PSL

Województwo warmińsko-mazurskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 1999 Jerzy Szmit AWS
1999 2006 Andrzej Ryński SLD
2006 2014 Jacek Protas PO
2014 Gustaw Marek Brzezin PSL

Województwo wielkopolskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2005 Stefan Mikołajczak SLD
2005 Marek Woźniak PO

Województwo zachodniopomorskie[edytuj | edytuj kod]

Rok powołania Rok odwołania Marszałek Ugrupowanie
1999 2000 Zbigniew Zychowicz SLD
2000 2002 Józef Faliński SLD
2002 2006 Zygmunt Meyer SLD
2006 2008 Norbert Obrycki PO
2008 2010 Władysław Husejko PO
2010 Olgierd Geblewicz PO

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096)
  2. Art. 32 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa
  3. Art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa
  4. Art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa
  5. Art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa
  6. Art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa
  7. Art. 37 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa
  8. Od lutego do maja 2007 stanowisko osoby pełniącej obowiązki organów samorządu województwa podlaskiego zajmował Jarosław Schabieński z PiS, powołany w związku z niemożnością powołania nowego zarządu województwa i koniecznością przeprowadzenia przedterminowych wyborów do sejmiku podlaskiego III kadencji.