Portal:Chrześcijaństwo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Inne portale

Chrześcijaństwo w polskojęzycznej Wikipedii


Symbole religijne

Chrześcijaństwo (gr. Χριστιανισμóς , łac. Christianitas) – religia monoteistyczna i rodzina związków wyznaniowych głoszących nauczanie o mesjaństwie i synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, jego męczeńskiej i odkupieńczej śmierci oraz zmartwychwstaniu. Świętą księgą chrześcijan jest Biblia. Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie. Liczbę wierzących w Chrystusa określa się na ok. 2,1 mld[1] ludzi (1/3 ludności świata)[2], biorąc pod uwagę wszystkie odłamy wchodzące w jej skład. Zgodnie z Dziejami Apostolskimi (11,26) w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

Portal ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z jego tematyką oraz ułatwić rozwój Wikipedii w omawianym zakresie.

Wszelkie sprawy dotyczące działalności tego portalu omówić można na stronie jego dyskusji.


Jeżeli chcesz edytować tę stronę przejdź tutaj.

Wiadomości ekumeniczne

Gnome globe current event.svg


Artykuł miesiąca

Nuvola apps bookcase.png
Wnętrze kościoła baptystów przy ulicy Waliców 25 w Warszawie

Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiejkościół protestancki o charakterze ewangelikalnym, zrzeszający większość baptystów żyjących w Polsce. W 2015 roku liczył 5279 członków. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Konferencji Kościołów Europejskich, Aliansu Ewangelicznego w RP, Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz Światowego Związku Baptystycznego. Organem prasowym jest miesięcznik Słowo Prawdy. Siedzibą władz jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą jego bytu prawnego jest ustawa z 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej[6]. Przewodniczącym Rady Kościoła jest pastor prezbiter dr Mateusz Wichary.

Początki baptyzmu na terenie byłego Królestwa Kongresowego łączą się z osobą wiejskiego nauczyciela Gotfryda Fryderyka Alfa (1831–1898), mieszkającego we wsi Adamów koło Pułtuska. Pod wpływem lektury Biblii przeżył on duchowy przełom i dzięki wsparciu misjonarzy baptystycznych z Prus Wschodnich został wraz z grupą innych wierzących ochrzczony dnia 28 listopada 1858 roku. Ten dzień przyjmuje się jako początek baptyzmu na rdzennych ziemiach polskich oraz datę powstania zboru baptystycznego w Adamowie (pierwszego w zaborze rosyjskim).

Kluczowym faktem w dziejach Kościoła po 1989 było uzyskanie pełniej wolności prowadzenia działalności religijnej i społecznej, co zostało zagwarantowane w Konstytucji RP z 1997. Kościół też mógł odzyskać część nieruchomości utraconych na skutek wojny i działań władz PRL[7]. Jedyna uczelnia wyższa Kościoła Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie uzyskało w 1995 uprawnienie do nadawania ważnego w całym systemie szkolnictwa wyższego tytułu zawodowego licencjata teologii baptystycznej.

Zobacz więcej...

Postać

P vip.svg
Jean-Clément Jeanbart

Jean-Clément Jeanbart (ur. 3 marca 1943 w Aleppo) – syryjski duchowny melchicki, od 1992 arcybiskup Aleppo.

Święcenia prezbiteratu przyjął 16 września 1968. 2 sierpnia 1995 został mianowany arcybiskupem Aleppo. Sakry udzielił mu 16 września 1995 melchicki patriarcha Antiochii Maksymos V Hakim, któremu towarzyszyli melchicki tytularny arcybiskup Palmyry François Abu Much oraz melchicki arcybiskup Bejrutu i Dżubajl Habib Basza. Od 6 lipca do 3 lipca 2017 był administratorem apostolskim Antiochii po rezygnacji Grzegorza III Lahama z urzędu patriarszego. Pozostał nim do wyboru Youssefa Absi na patriarchę.

Zobacz więcej...

Strony przeglądowe

Poznaj chrześcijaństwo. Wybrane zagadnienia związane z chrześcijaństwem.

Teologia · Moralność · Etyka · Papież · Jezus Chrystus · Bóg · Restoracjonizm · Anabaptyzm · Protestantyzm · Anglikanizm · Katolicyzm · Prawosławie · Orientalna Ortodoksja · Asyryjski Kościół Wschodu · Maria z Nazaretu · Święty · Trójca Święta · Stary Testament · Nowy Testament · Kanon · Księgi deuterokanoniczne · Apokryfy · Septuaginta · Wulgata · Dekalog · Kazanie na górze · Polskie przekłady Biblii · Stworzenie świata · Zbawienie · Uświęcenie · Theosis · Nabożeństwo · Liturgia · Sakramenty · Eschatologia · Apologetyka · Sobory powszechne · Chrystianizacja · Schizma wschodnia · Krucjaty · Reformacja · Antytrynitaryzm · Augustianizm · Tomizm · Ikonografia · Arminianizm · Episkopalizm · Prezbiterianizm · Kongregacjonalizm

Ilustracja miesiąca

Nuvola apps kcoloredit.png
PL-SK Sandomierz, pomnik Wincentego Kadłubka 2016-08-18--18-20-55-002.jpg
Wincenty Kadłubek
(pomnik w Sandomierzu)

Zaproponuj ilustrację

Świątynia

Labarum.svg
Cerkiew św. Dymitra w Sakach

Cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra w Sakachprawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Kleszczele diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Służy również miejscowemu monasterowi św. Dymitra.

Budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, szalowana, na planie wydłużonego prostokąta z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium. Dwie zakrystie od wschodu i kruchta z gankiem od zachodu. Posiada dwa wejścia: główne od zachodu przez kruchtę i boczne przez aneks od północy. Podwalina najstarszej części świątyni ułożona jest na kamieniach. Dachy cerkwi kryte gontem. Nad kruchtą kopułka. Nad nawą czworoboczna wieżyczka zwieńczona namiotowym daszkiem z kopułką.

We wnętrzu cerkwi znajduje się ikonostas, a za nim w trójbocznym zamknięciu ołtarz z ikoną św. Dymitra. Ikony w ikonostasie rozmieszczone są według kanonu: czterech Ewangelistów (Carskie wrota), Ostatnia Wieczerza (w zwieńczeniu), Archidiakon Męczennik Stefan i Archidiakon Michał (Wrota Diakońskie), Święci Apostołowie Piotr i Paweł nad nimi. W nawie na ścianach bocznych nowsze ikony św. Jana Chrzciciela i św. Proroka Eliasza. W czasie remontu wnętrza cerkwi (ukończonego w 2016) dokonano wymiany ikonostasu – nowy wykonano w Salonikach, a ikony w nim umieszczone napisano na Świętej Górze Athos[8].

Zaproponuj artykuł


Kategorie artykułów