Użytki rolne we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Użytki rolne we Wrocławiu, to wszystkie tereny stanowiące użytki rolne w obrębie miasta wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Mimo że Wrocław jest jednym z największych miast w Polsce i obszarem silnie zurbanizowanym, znaczna część jego obszaru o powierzchni wynoszącej 293 km2, zajmują tereny o innym zagospodarowaniu niż zabudowa[1], w tym użytki rolne stanowią aż 36% powierzchni Wrocławia[2]. Należy jednak zauważyć sukcesywne zmniejszanie się tego wskaźnika.

Użytki rolne we Wrocławiu
rodzaj 1985 2004 2007
powierzchnia % pow. użytków rolnych powierzchnia % pow. użytków rolnych powierzchnia % pow. użytków rolnych
grunty orne 79,5%[3] (odłogi i ugory: 4 040 ha[4]) 70%–75%[4] (z tego odłogi i ugory: 73,4%[4])
sady 2,5%[4]
ogrody działkowe 1 200 ha[3] 1 435 ha[2][5]
razem 13 535 ha[3] 46% pow. miasta[3] 13 200 ha[2] 36% pow. miasta[2] 12 900 ha[1]

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych struktura agrarna była zróżnicowana. Z 13 535 ha użytków rolnych, 8 157 ha należało do indywidualnych gospodarstw rolnych (z tego 6 000 ha to gospodarstwa powyżej 0,5 ha, a około 670 ha do działki od 0,1 ha do 0,5 ha, oraz 400 ha to działki poniżej 0,1 ha). Przeciętna wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosiła 1,96 ha. Oprócz gospodarstw indywidualnych funkcjonowały trzy państwowe gospodarstwa rolne oraz jedna rolnicza spółdzielnia produkcyjna. W strukturze hodowli roślin około 50% użytków rolnych zajmowały warzywa, owoce i kwiaty; 35% zboża; 20,2% z ziemniaki; 7% rośliny pastewne. Powierzchnia szklarni w obrębie Wrocławia szacowana była na około 220 000 m2, z czego 67% wykorzystywanych było do produkcji warzyw, oraz około 100 000 m2 folii wysokiej, z czego do produkcji warzyw wykorzystywano 90% tej powierzchni[3].

Proponuje się przekształcenia użytków rolnych we Wrocławiu oraz restytucję lasów na[2]:

  • lasy – dla większych obszarów rolnych położonych na obrzeżach miasta
  • ogólnodostępne tereny zieleni miejskiej – dla ogrodów działkowych położonych w śródmiejskich rejonach miasta.

Ponieważ miasto generuje znaczne zanieczyszczenia, zarówno komunikacyjne, jak i przemysłowe, to[6]:

Zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest najpoważniejszym problemem z punktu widzenia rolniczego lub ogrodniczego użytkowania gleb. Wynika to z trwałości metali w środowisku glebowym oraz powszechności występowania tej formy degradacji.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. a b Wrocław w liczbach (pol.). www.wroclaw.pl. [dostęp 2010-05-29].
  2. a b c d e POWIATOWY PROGRAM ZWIĘKSZENIA LESISTOŚCI MIASTA WROCŁAWIA (pol.). W: Załacznik do uchwały Nr LII/3183/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, 2006-06-08. s. 107. [dostęp 2010-05-29].
  3. a b c d e Jerzy kucharz: Rolnictwo w wielkim mieście. Wrocław: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, 1985, s. 265–269, seria: Kalendarz Wrocławski 1985. ISSN 0449-6906.
  4. a b c d 10.1 Użytki rolne (pol.). W: Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego [on-line]. eko.wbu.wroc.pl, listopad 2005. [dostęp 2010-05-29].
  5. 5. Środowisko przyrodnicze Wrocławia (pol.). wrosystem.um.wroc.pl, 2003. s. 22. [dostęp 2010-04-15].
  6. Cezary Kabała, Tadeusz Chodak: Raport 2002 - Środowisko, Gleby (pol.). W: Środowisko Wrocławia - informator 2002 [on-line]. www.eko.org.pl. [dostęp 2010-05-29].