Użytki ekologiczne we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Użytki ekologiczne we Wrocławiu – ustanowione stosownymi uchwałami przez Radę Miejską Wrocławia obszary chronione obejmujące zachowane pozostałości ekosystemów, utworzone na podstawie przepisów prawa wynikających z Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku. Obecnie w obrębie granic administracyjnych miasta Wrocław ustanowiono trzy takie obszary chronione w postaci użytków ekologicznych. Wszystkie zlokalizowane są w północno-zachodniej części miasta, na północ od osiedla Pracze Odrzańskie: dwa w rejonie Janówka i jeden w rejonie Nowej Karczmy. Użytki te powiązane są także z wrocławskimi lasami licznie występującymi nad Bystrzycą i Dolną Odrą Wrocławską oraz w rejonie ujścia Bystrzycy do Odry – lasy te wykraczają poza granicę miasta i rozciągają się również w sąsiednich gminach[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10].

We Wrocławiu ustanowiono następujące użytki ekologiczne:

Łacha Farna
to użytek ekologiczny położony w obrębie osiedla Janówek, którego podstawę stanowi starorzecze „Łacha Farna” rzeki Odry, oraz pas terenu 15 m od brzegu zbiornika wodnego; zbiornik wodny zajmuje powierzchnię 1,8 ha[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10];
dwa zbiorniki wodne na Janówku
to użytek ekologiczny także położony w obrębie osiedla Janówek, obejmujący dwa zbiorniki wodne zlokalizowane niedaleko północnych granic miasta z gminą Miękinia, tu również ochroną objęto odpowiedni teren przylegający do zbiorników wodnych; powierzchnia użytku wynosi 7,39 ha w tym 2,26 ha to zbiorniki wodne i 5,12 ha to lasy[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10];
zbiornik wodny w Nowej Karczmie
to użytek ekologiczny położony w obrębie osiedla Nowa Karczma; jego podstawę stanowi również niewielki zbiornik wodny; biotop ten chroniony jest przed obszar przylegający bezpośrednio do niego; powierzchnia użytku wynosi 12,3 ha[1][5][6][7][8][9][10][11].

W różnych opracowaniach i inicjatywach wskazywanych jest szereg miejsc cennych przyrodniczo i ekologicznie we Wrocławiu, które również powinny być objęte ochroną w postaci użytku ekologicznego[1][5][6][7][8][9]. Część z tych postulatów ma swoje odzwierciedlenie w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (ochrona obszarów na Janówku była realizowana już wcześniej, przed 2004 rokiem, w uchwalonym planie miejscowym dla tego obszaru[3]); realizacja innych jest mniej prawdopodobna (np. postulat utworzenia użytku ekologicznego Wzgórze Gajowe), ze względu na cele i założenia polityki przestrzennej miasta (np. projekty zagospodarowania wcześniej wspomnianego Wzgórza Gajowego dla potrzeb ośrodka sportów zimowych) oraz postępującą degradację części tych obszarów[5][12].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e POWIATOWY PROGRAM ZWIĘKSZENIA LESISTOŚCI MIASTA WROCŁAWIA (pol.). W: Załacznik do uchwały Nr LII/3183/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, 2006-06-08. s. 107. [dostęp 2010-04-22].
 2. a b c UCHWAŁA NR L/1750/02 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 4 lipca 2002. [dostęp 2010-04-22].
 3. a b c d UCHWAŁA NR XXI/671/00 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 18 maja 2000. [dostęp 2010-04-22].
 4. a b c UCHWAŁA NR X/211/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 14 czerwca 2007. [dostęp 2010-04-22].
 5. a b c d e f Adam Guziak: Raport 2002 - Środowisko, Biosfera (pol.). W: Biosfera [on-line]. www.eko.org.pl. [dostęp 2010-04-22].
 6. a b c d e 5. Środowisko przyrodnicze Wrocławia (pol.). wrosystem.um.wroc.pl, 2003. s. 22. [dostęp 2010-04-15].
 7. a b c d e Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków. Szata roślinna użytku ekologicznego "Starorzecze Łacha Farna" (NW Wrocław, woj. dolnośląskie). „Acta Botanica Silesiaca”. 3, s. 83-105, 2008. ISSN 1895-5738. [dostęp 2014-05-16]. 
 8. a b c d e Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków. Wartości przyrodnicze Janówka (NW Wrocław), terenu przeznaczonego pod inwestycje miejskie. „Acta Botanica Silesiaca”. 2, s. 79-94, 2005. ISSN 1895-5738. [dostęp 2014-05-16]. 
 9. a b c d e Aktualizacja PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2004-2015 (pol.). W: Załącznik do uchwały Nr XLI/1276/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 listopada 2009 r. [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, listopad 2009 r.. s. 273. [dostęp 2010-04-22].
 10. a b c d Użytki ekologiczne (pol.). www.przyroda.wroclaw.pl. [dostęp 2010-04-22].
 11. UCHWAŁA NR XXVIII/2210/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 21 października 2004. [dostęp 2010-04-22].
 12. Narciarska trasa zjazdowa – Gaj. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-04)].