Użytki ekologiczne we Wrocławiu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Użytki ekologiczne we Wrocławiu, to ustanowione stosowanymi uchwałami przez Radę Miejską Wrocławia obszary chronione obejmujące zachowane pozostałości ekosystemów, utworzone na podstawie przepisów prawa wynikających z Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku. Obecnie w obrębie granic administracyjnych miasta Wrocław ustanowiono trzy takie obszary chronione w postaci użytków ekologicznych. Wszystkie zlokalizowane są w północno-zachodniej części miasta, na północ od osiedla Pracze Odrzańskie: dwa w rejonie Janówka i jeden w rejonie Nowej Karczmy. Użytki te powiązane są także z wrocławskimi lasami licznie występującymi nad Bystrzycą i Dolną Odrą Wrocławską oraz w rejonie ujścia Bystrzycy do Odry – lasy te wykraczają poza granicę miasta i rozciągająsię również w sąsiednich gminach[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10].

We Wrocławiu ustanowiono następujące użytki ekologiczne:

Łacha Farna 
to użytek ekologiczny położony w obrębie osiedla Janówek, którego podstawę stanowi starorzecze "Łacha Farna" rzeki Odry, oraz pas terenu 15 m od brzegu zbiornika wodnego; obszar użytku to 9,19 ha, w tym zbiornika wodnego 1,8 ha[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]
dwa zbiorniki wodne na Janówku 
to użytek ekologiczny także położony w obrębie osiedla Janówek, obejmujący dwa zbiorniki wodne zlokalizowane niedaleko północnych granic miasta z Gminą Miękinia, tu również ochroną objęto odpowiedni teren przylegający do zbiorników wodnych; powierzchnia użytku wynosi 7,39 ha w tym 2,26 ha to zbiorniki wodne i 5,12 ha to lasy[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10];
zbiornik wodny w Nowej Karczmie 
to użytek ekologiczny położony w obrębie osiedla Nowa Karczma; jego podstawę stanowi również niewielki zbiornik wodny; biotop ten chroniony jest przed obszar przylegający bezpośrednio do niego; powierzchnia użytku wynosi 12,3 ha[1][5][6][7][8][9][10][11].

W różnych opracowaniach i inicjatywach wskazywanych jest szereg miejsc cennych przyrodniczo i ekologicznie we Wrocławiu, które również powinny być objęte ochroną w postaci użytku ekologicznego[1][5][6][7][8][9]. Cześć z tych postulatów ma swoje odzwierciedlenie w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (ochrona obszarów na Janówku była realizowana już wcześniej, przed 2004 roku, w uchwalonym planie miejscowym dla tego obszaru[3]); realizacja innych jest mniej prawdopodobna (np. postulat utworzenie użytku ekologicznego Wzgórze Gajowe), ze względu na cele i założenia polityki przestrzennej miasta (np. projekty zagospodarowania wcześniej wspomnianego Wzgórza Gajowego dla potrzeb ośrodka sportów zimowych) oraz postępującą degradacje części tych obszarów[5][12].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. a b c d e POWIATOWY PROGRAM ZWIĘKSZENIA LESISTOŚCI MIASTA WROCŁAWIA (pol.). W: Załacznik do uchwały Nr LII/3183/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 roku [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, 2006-06-08. [dostęp 2010-04-22]. s. 107.
 2. a b c UCHWAŁA NR L/1750/02 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 4 lipca 2002. [dostęp 2010-04-22].
 3. a b c d UCHWAŁA NR XXI/671/00 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 18 maja 2000. [dostęp 2010-04-22].
 4. a b c UCHWAŁA NR X/211/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 14 czerwca 2007. [dostęp 2010-04-22].
 5. a b c d e f Adam Guziak: Raport 2002 - Środowisko, Biosfera (pol.). W: Biosfera [on-line]. www.eko.org.pl. [dostęp 2010-04-22].
 6. a b c d e 5. Środowisko przyrodnicze Wrocławia (pol.). wrosystem.um.wroc.pl, 2003. [dostęp 2010-04-15]. s. 22.
 7. a b c d e Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków. Szata roślinna użytku ekologicznego "Starorzecze Łacha Farna" (NW Wrocław, woj. dolnośląskie). „Acta Botanica Silesiaca”. 3, s. 83-105, 2008. ISSN 1895-5738. [dostęp 2014-05-16]. 
 8. a b c d e Jarosław Proćków, Małgorzata Proćków. Wartości przyrodnicze Janówka (NW Wrocław), terenu przeznaczonego pod inwestycje miejskie. „Acta Botanica Silesiaca”. 2, s. 79-94, 2005. ISSN 1895-5738. [dostęp 2014-05-16]. 
 9. a b c d e Aktualizacja PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WROCŁAWIA NA LATA 2004-2015 (pol.). W: Załącznik do uchwały Nr XLI/1276/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 listopada 2009 r. [on-line]. wrosystem.um.wroc.pl, listopad 2009 r.. [dostęp 2010-04-22]. s. 273.
 10. a b c d Użytki ekologiczne (pol.). www.przyroda.wroclaw.pl. [dostęp 2010-04-22].
 11. UCHWAŁA NR XXVIII/2210/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA (pol.). uchwaly.um.wroc.pl, 21 października 2004. [dostęp 2010-04-22].
 12. Narciarska trasa zjazdowa – Gaj. [dostęp 2014-05-16].