Portal:Katolicyzm

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacja, szukaj

Portal Katolicyzm logo.png

Kościół katolickichrześcijańska wspólnota wyznaniowa, kierowana przez biskupa Rzymu, uważanego drogą sukcesji apostolskiej za następcę Apostoła Piotra, oraz przez biskupów, pozostających z nim we wspólnocie. Kościół katolicki stanowi jedną z trzech głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

Wiara katolicka oparta jest na zbawczym orędziu ewangelicznym Jezusa, Syna Bożego, którego wcielenie jest spełnieniem obietnicy Boga Ojca.

Zachowując wspólną wiarę w tę doktrynę, Kościół katolicki dopuszcza odrębność form liturgii i organizacji, jednocześnie czyniąc sobie równymi tradycję Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich.

Portal ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z jego tematyką oraz ułatwienie rozwoju Wikipedii w omawianym zakresie.

Portal nie jest nadzorowany przez żadne władze kościelne. Użycie nazwy Katolicyzm nie jest oparte na kan. 300 KPK, dlatego uwagi proszę kierować na stronę dyskusji portalu lub do jego opiekuna.

Wyróżnione artykuły

Tydzień w liturgii łacińskich diecezji polskich (2015)

Wiadomości

Francis George

WikiNews-Logo-en.svg

Zobacz więcej na Wikinews

Artykuł tygodnia

Dignitatis humanae – deklaracja o wolności religijnej uchwalona na soborze watykańskim II. Została promulgowana 9 grudnia 1965 roku i zawiera moralną naukę Kościoła katolickiego na temat wolności religijnej. Składa się z 15 punktów.

Deklaracja podzielona została na dwie części, zatytułowane „Ogólne uzasadnienie wolności religijnej” oraz „Wolność religijna w świetle Objawienia”.

Podstawy wolności religijnej deklaracja upatruje w godności osoby ludzkiej i prawie Bożym. Godność osoby ludzkiej o tyle uzasadnia wolność religijną, że rozum i wolna wola przynaglają do poszukiwania prawdy (m.in. religijnej), tj. szukania prawdy, trwania przy niej i kształtowania życia według niej. Zdaniem deklaracji Objawienie nie formułuje wprost prawa do wolności religijnej, ale prawo to zawiera się w głoszonych przez Objawienie zasadach stanowiących podstawy wolności religijnej (godność osoby ludzkiej, szacunek Chrystusa do wolności człowieka, zgoda wolności religijnej z wolnością aktu wiary).

Wolność religijna zdaniem deklaracji jest wolnością od przymusu i działania wbrew sumieniu. W ten sposób ludzie mogą podejmować decyzje zgodne z ich naturą. Za wolnością idzie prawo do wyrażania przekonań zarówno prywatnie, jak i publicznie. Deklaracja podkreśla, że społeczność i instytucje winny respektować prawo wolności religijnej i nie stosować przymusu. Deklaracja podkreśla fakt, iż wolność religijna pojawiła się w konstytucjach wielu państw jako prawo obywatelskie. Uczestnikami tego prawa są zarówno wierzący, jak i niewierzący. Wśród podmiotów prawa do wolności religijnej deklaracja wymienia także wspólnoty religijne i rodzinę.

Zobacz więcej...

Teologia moralna / Liturgika

Ordynariat Polski, wiernych obrządków wschodnich (łac. Ordinariatus Poloniae) – ordynariat utworzony w 1991 r. dla mieszkających w Polsce wiernych katolickich Kościołów wschodnich, nieposiadających tu własnych struktur. Spod jego jurysdykcji wyłączeni są wierni obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, dla których działają jednostki administracji kościelnej. W związku z tym ordynariat obejmuje wyłącznie katolików obrządku ormiańskiego. Ordynariat pozostaje w unii personalnej z rzymskokatolicką archidiecezją warszawską. Każdy arcybiskup metropolita warszawski mianowany jest zwykle ordynariuszem wiernych obrządków wschodnich. Obecnie jest nim kardynał Kazimierz Nycz.

Od 1 grudnia 2009 istnieją trzy parafie terytorialne:

Zobacz więcej...

Dogmatyka

Chrystus Zbawca

Zbawienie jest stanem, w którym Bóg za sprawą Jezusa przywraca człowieka ze stanu grzechu i śmierci do stanu jedności ze sobą i życia wiecznego.

Zbawienie jest łaską. Oznacza to, że Bóg udziela zbawienia jako daru niezwiązanego z żadną zasługą. Jednak przyjęcie zbawienia zależne jest od wolnej woli człowieka i od łaski.

Zbawienie jest dziełem Trójcy jako Boga. Co Ojciec przewidział, Syn wykonał. Duch natomiast umacnia człowieka do trwania w zbawczej łasce uświęcającej.

Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, który będąc jednocześnie i Bogiem, i człowiekiem jako pierwszy zmartwychwstał po swojej dobrowolnej śmierci za wszystkich ludzi. Z tego powodu zbawienie jest ściśle związane z odkupieniem i usprawiedliwieniem.

Po upadku Adama Bóg przewidział wszystkie wydarzenia, które miały przywrócić człowieka do jedności (komunii) z Nim. Ten przewidujący plan nazywany jest ekonomią zbawienia i obejmie przede wszystkim: wcielenie, ukrzyżowanie Syna Bożego, jego zmartwychwstanie i powołanie Kościoła, dzięki któremu zbawienie może być dostępne wszystkim.

Chrzest jest konieczny do zbawienia[7]. Przez chrzest bowiem Bóg w sposób trwały uzdalnia człowieka do jedności ze sobą. Nie oznacza to jednak, że niewyznający Jezusa nie mogą być zbawieni. Zbawienie jest przecież łaską i miłosierdziem[8].

Zobacz więcej...

Zalążek miesiąca

Nakarm stuba

Powołanie - w chrześcijaństwie przez powołanie rozumie się najczęściej wezwanie człowieka przez Boga do określonego sposobu życia.

Zobacz więcej...

Do sprawdzenia i rozwinięcia

Papież

Franciszek
Franciscus PP.
Jorge Mario Bergoglio


Franciszek
Herb papieski
dewiza: Miserando atque eligendo
Umiłowawszy wybrał
data wyboru: 13 marca 2013
data urodzenia: 17 grudnia 1936 w Buenos Aires, Argentyna

Biskup tygodnia

Herb biskupa Edwarda Dajczaka

Edward Dajczak (ur. 16 lutego 1949 w Świebodzinie) – polski biskup rzymskokatolicki, rektor seminarium duchownego w Gościkowie-Paradyżu w latach 1990–1996, biskup pomocniczy zielonogórsko-gorzowski w latach 1990–2007, biskup diecezjalny koszalińsko-kołobrzeski od 2007.

15 grudnia 1989 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej ze stolicą tytularną Azura. Święcenia biskupie otrzymał 6 stycznia 1990 w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Głównym konsekratorem był Jan Paweł II, zaś współkonsekratorami arcybiskup Giovanni Battista Re, substytut ds. Ogólnych Sekretariatu Stanu, oraz arcybiskup Myrosław Marusyn, sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Esse in Christo” (Być w Chrystusie). W diecezji objął urząd wikariusza generalnego, kierował Wydziałem Nauki Katolickiej, zajmującej się m.in. formacją katechetów, a także należał do Komisji ds. Stałej Formacji Kapłanów i Diecezjalnej Komisji Synodalnej, Rady Kapłańskiej oraz Rady Duszpasterskiej.

23 czerwca 2007 papież Benedykt XVI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Diecezję objął kanonicznie 9 lipca 2007. 11 sierpnia 2007 odbył ingres do katedry w Koszalinie, a dzień później do konkatedry w Kołobrzegu.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski został wiceprzewodniczącym Komisji Charytatywnej, delegatem ds. Nauczycieli oraz ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. Wszedł także w skład Komisji Duszpasterstwa, Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, a także Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W 2007 i w 2012 został wybrany do Rady Stałej. Objął również funkcję członka Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

W 1999 rozpoczął współorganizowanie Przystanka Jezus – spotkań ewangelizacyjnych odbywających się podczas festiwalu rockowego Przystanek Woodstock. Zainicjował pielgrzymki nauczycieli na Jasną Górę pod nazwą Warsztaty w drodze.

W 2009 dokonał konsekracji biskupa pomocniczego koszalińsko-kołobrzeskiego Krzysztofa Zadarki.

Zaproponuj artykuł

Ilustracja tygodnia

2014 Kapliczka w Wolanach 01.jpg
Wolany, kaplica p.w. Matki Boskiej Bolesnej
Ilustracja kandydująca w konkursie POTY 2014
POTY barnstar.svg

Zaproponuj ilustrację

Biblia

Pierwsza strona Nowego Testamentu Erazma

Novum Instrumentum omne – pierwszy opublikowany grecki Nowy Testament (1516), przygotowany przez Erazma z Rotterdamu, a wydrukowany przez Jana Frobena z Bazylei. Erazm wykorzystał kilka rękopisów, jakie znalazł w Bazylei, ale niektóre partie przetłumaczył z Wulgaty. Ukazało się pięć wydań, najważniejszym z nich jest trzecie, wykorzystane przez Stefanusa. Stało się ono podstawą dla późniejszych wydań i jest często utożsamiane z textus receptus.

Zapotrzebowanie na grecki tekst Nowego Testamentu sprawiło, że ukazało się wiele autoryzowanych i nieautoryzowanych wydań w XVI wieku. Niemal każde z nich bazowało na tekście erazmiańskim, włączając jego warianty tekstowe, jakkolwiek cechą charakterystyczną wspólną dla wszystkich owych wydań było wprowadzanie niewielkich zmian do ich tekstu. Estienne w Dz 13,33 zmienił w Psalmie pierwszym na w Psalmie drugim. Teodor Beza w oparciu o Kodeks Bezy dodał tekst Łk 17,36. W oparciu o ten tekst uformował się textus receptus, z którego dokonywano przekładów Nowego Testamentu. Tekst ten dominował niepodzielnie do roku 1881, to jest do chwili ukazania się The New Testament in the Original Greek.

Zaproponuj artykuł

Zmiany

Tu możesz śledzić ostatnie zmiany w wybranych kategoriach:

Chrześcijaństwo - Katolicyzm

Do zrobienia


Projekty tematyczne

Open bible 01 01.svg
Ichthus.svg
Herb sac.svg
ReligijneSymbole.png
Accessories-dictionary.svg
Projekt Biblia Projekt Chrześcijaństwo Projekt Pallotyni Projekt Religioznawstwo Biblioteka teologiczna

Portale tematyczne

Köln-Tora-und-Innenansicht-Synagoge-Glockengasse-040.JPG
SaintIcon.PNG
Flag of the Vatican City.svg
StAnthony.jpg
Herb sac.svg
Biblia Święci Watykan Zakony Pallotyni
ChristianitySymbolWhite.PNG
OrthodoxCross.svg
Lutherrose.svg
Chrześcijaństwo Prawosławie Protestantyzm

Przypisy

  1. USA: zmarł emerytowany arcybiskup Chicago kard. Francis George. Radio Watykańskie, 2015-04-18. [dostęp 2015-04-18].
  2. Watykan: Msza św. w 100. rocznicę zagłady Ormian - św. Grzegorz z Nareku doktorem Kościoła. Niedziela, 2015-04-12. [dostęp 2015-04-12].
  3. Watykan: wyzwania dla formacji zakonnej, w tym internet. Radio Watykańskie, 2015-04-07. [dostęp 2015-04-08].
  4. Rada Bezpieczeństwa ONZ o prześladowaniu chrześcijan. Radio Watykańskie, 2015-03-28. [dostęp 2015-03-28].
  5. Warszawa: Międzynarodowy Kongres Rodziny. Radio Watykańskie, 2015-03-20. [dostęp 2015-03-22].
  6. Papież ogłosił Rok Święty Miłosierdzia. Radio Watykańskie, 2015-03-13. [dostęp 2015-03-14].
  7. por. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1277
  8. por. Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1281 i 1283

Uwagi